Nieuwe leden KVAB 2018

Nieuwe leden KVAB 2018

Klasse Natuurwetenschappen

Stefaan Vaes

Wiskundige Stefaan Vaes is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Voor zijn doctoraat in 2001 werd hij door de Academische Stichting Leuven bekroond met de Robert Stockprijs. Hij doet onderzoek naar operatorenalgebra’s. Dit zijn abstracte wiskundige structuren die voorkomen in zowel analyse, meetkunde als groepentheorie en die de basis vormen voor de kwantuminformatietheorie. Vaes werd in 2015 bekroond met de Francquiprijs. Recent werd hij voorzitter van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. 

Sabine Van Huffel 

Sabine Van Huffel is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en gastprofessor aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Zij is burgerlijk ingenieur gespecialiseerd in computerwetenschappen, biomedische ingenieurstechnieken en elektrotechniek. Haar onderzoek is zowel fundamenteel theoretisch als toepassingsgericht in het domein van de (Multi-)lineaire algebra, (niet-)lineaire signaalanalyse, classificatie en systeemidentificatie met speciale aandacht voor de ontwikkeling van numeriek betrouwbare en robuuste algoritmen voor medische diagnostiek. 

Klasse Menswetenschappen

Kristoffel Demoen

Kristoffel Demoen is hoogleraar aan de UGent. Zijn domein is de laat-antieke en middeleeuws-Griekse literatuur en cultuur. Hij onderzoekt hoe de klassieke literaire traditie doorwerkt vanaf de oudheid door de middeleeuwen tot vandaag en steeds wordt geherinterpreteerd. Hij was fellow van het centrum voor Byzantinistiek van Harvard, gastprofessor aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs en voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Studies. Hij leidt het  riekenlandcentrum en een groot onderzoeksproject over onuitgegeven Byzantijnse poëzie aan de UGent. 

Willy van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de UGent en advocaat bij het Hof van Cassatie. Hij combineert de advocatuur met de universiteit, een wisselwerking die hij beschouwt als een bijzondere toegevoegde waarde voor zijn studenten en cliënten. Van Eeckhoutte is actief binnen het sociaal recht in de ruimste zin. Voor het Hof van Cassatie behandelt hij alle domeinen van het recht. Door in meerdere rechtsdomeinen actief te zijn kan hij aandacht besteden aan de raakvlakken en de wisselwerking tussen rechtsgebieden. Hij verkiest deze holistische benadering boven hyperspecialisatie. 

Klasse Kunsten

Rudi Tas

Rudi Tas is leraar orgel, doceert theoretische muziekvakken en is componist. Als componist kreeg hij opdrachten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VRT en van tal van muziekwedstrijden. Zijn werk is doordrongen van invloeden uit het verleden, de traditionele en de hedendaagse muziektaal. Seriële en tonale elementen worden heterogeen behandeld. Zijn streven tot het creëren van perfect evenwichtige muziek, zowel rationeel als emotioneel, wordt verklankt in een solide structuur en een soepele,  expressieve maar gecontroleerde lyriek.

Hilde van Gelder

Hilde Van Gelder is hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter van de Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen (2017-2021) en directeur van het Lieven Gevaert Research Centre for Photography, Art and Visual Culture. Ze was Fulbright visiting scholar aan het Dept. of Art and Art Professions in de School of Education van New York University. In 2006 was ze promotor van het eerste doctoraat in de Kunsten in België. In 2009 was ze fellow aan het Stone Summer Theory Institute (School of the Art Institute), Chicago, en VLAC Fellow (KVAB). Nu leidt ze een pioniersproject in België op het vlak van curatoriëel onderzoek. Van Gelder studeerde eerst Rechten en later Kunstwetenschappen. Zij onderzoekt o.m. hoe fotografische en bewegende beelden binnen de hedendaagse beeldende
kunst aan de basis kunnen liggen van maatschappelijke verandering. Ze is regelmatig gastcurator, zoals voor Jeu de Paume, Parijs, en de Fundació Antoni Tàpies, Barcelona.

Nominaties

De KVAB verkiest elk jaar een beperkt aantal nieuwe leden. Externe nominaties voor lidmaatschap van de Academie zijn mogelijk. De nominatie moet per brief met kopie per e-mail worden verstuurd naar de vast secretaris, ten laatste op 30 april 2018. Ze is slechts ontvankelijk indien zij de verdiensten van de kandidaat omstandig toelicht en een actuele samenvatting van het curriculum vitae van de genomineerde bevat. Indien de nominatie zonder gevolg blijft wordt de persoon die de nominatie deed hiervan op de hoogte gebracht door de vast secretaris.