Nieuw convenant KVAB

Nieuw convenant KVAB

De Vlaamse Regering heeft op de laatste ministerraad van 2017 het ontwerp van convenant van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) goedgekeurd. Het convenant heeft betrekking op een periode van zes jaar en gaat in op 1 januari 2018.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, heeft het convenant ondertekend.