Nationaal Biografisch Woordenboek deel 24 verschenen

Nationaal Biografisch Woordenboek deel 24 verschenen

Het 24ste deel van het Nationaal Biografisch Woordenboek is zopas verschenen. Het NBW verschijnt om de twee jaar en is een resultaat van een samenwerking van de KVAB met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB). Het is op dit moment – voor zover ons bekend – het belangrijkste biografische repertorium in het Nederlandse taalgebied. Alle biografieën zijn gebaseerd op recent en oorspronkelijk onderzoek.

Belangwekkende figuren die voorkomen in dit deel zijn o.m. Koningin Elisabeth van België, de politici Jos Chabert, Willy de Clercq, Renaat van Elslande en Hendrik Fayat, de kunstschilders Theo van Rysselberghe, Juliaan de Vriendt, Paul Delvaux, Michael Sweerts en Gustave van de Woestyne, de letterkundigen Lode Dosfel, Maurice Carême, Magda Buckinx-Kuykx en Maria Rosseels, de glaskunstenaars Frans van Immerseel en Michel Martens, de beiaardier Jef Denyn, de jurist André Mast, de filosoof Rudolf Boehm, de hoogleraren Daniël Vandepitte, August van Itterbeek en Frans van Isacker, de krantenmagnaat Albert Maertens en de oprichter van de Warande Lode Campo.