In memoriam Ludo Gelders

In memoriam Ludo Gelders

Klasse Technische Wetenschappen

Ludo Gelders

Erelid van de Klasse van de Technische Wetenschappen

Hasselt, 3 november 1943 - Sint-Truiden, 28 juli 2023

Ludo Gelders behaalde het diploma van burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur in 1966 aan de UGent en zette zijn opleiding daarna verder in de richting industrieel beleid en management. Zo behaalde hij het diploma van Ingénieur Civil en Gestion Industrielle in 1967 aan de UC Louvain en volgde hij een Special PhD Program in 1971-1972 aan de MIT Sloan School of Management. Hij behaalde het doctoraat in de toegepaste wetenschappen aan de KU Leuven in 1973.

Na een korte periode bij FN (Fabrique Nationale de Herstal), afdeling Aviation, werd hij docent aan de thans geheten Université de Namur in 1973, waaraan hij verbonden bleef tot 1982. Hij werd in 1974 docent aan de KU Leuven, waar hij verder promoveerde tot hoogleraar en gewoon hoogleraar. Hij was voorzitter van het Departement Werktuigkunde en van het Centrum voor Industrieel beleid.

Daarnaast was Ludo Gelders actief in het beleid van andere academische instellingen. Hij was van 1998 tot 2005 lid van de Raad van Toezicht van de Research School BETA aan de TU Eindhoven, en van 1999 tot 2008 vice-voorzitter van de UHasselt. Hij bekleedde diverse visiting professorships waaronder de Francqui-leerstoel aan de VUB in 1982.

Ook buiten de academische wereld nam Ludo Gelders veel beleidsfuncties op. Zo was hij algemeen voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging van 1987 tot 1989. Hij was voorzitter van 2000 tot 2005 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, bestuurder bij de Technologische Innovatiecel Vlaanderen, bij het Vlaams Economische Verbond, bij Tecnomatics NV, Pegard Productics NV, het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg, Ethias, het Vlaams Instituut voor Logistiek, en expert bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid. Zijn beleidsexpertise heeft hij eveneens ter beschikking gesteld voor de evaluatie van academische instellingen bij visitaties in diverse landen (in, naast België, o.m. Zwitserland, Frankrijk, tot de Nederlandse Antillen toe).

Ludo Gelders werd lid van CAWET in 1989, lid van KTW bij de overgang van CAWET naar KTW in 2009 en erelid KTW op zijn verzoek in 2016. Hij was voorzitter van CAWET in 2008 en 2009 en de eerste bestuurder van KTW in 2009 en 2010. Hij werd verkozen tot voorzitter KVAB voor 2013 en 2014, maar vatte de functie al vervroegd aan in 2012 door ziekte van zijn voorganger, erevoorzitter Pierre Jacobs. Hij loodste onze Academie met zijn doortastende en efficiënte aanpak door een moeilijke periode en zette de KVAB opnieuw in de goede richting. Onze Academie is hem zeer veel verschuldigd.

Ludo Gelders was grootofficier in de Leopoldsorde.