In memoriam Jan Van Keymeulen

In memoriam Jan Van Keymeulen

Klasse Technische Wetenschappen

 

Jan Van Keymeulen

Erelid van de Klasse van de Technische Wetenschappen

Erpe, 6 mei 1929 - Buizingen, 16 december 2020

 

Jan Van Keymeulen studeerde Chemie aan de Rijksuniversiteit van Gent (licentiaat 1950), waar hij promoveerde tot doctor in de Wetenschappen in 1958. Hij begon een wetenschappelijke loopbaan als onderzoeker aan het Röntgenografisch Centrum van zijn alma mater (1950-1956), maar hij zou een belangrijke rol spelen als stimulator van innovatief wetenschappelijk onderzoek door zijn overstap naar het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL), eerst als wetenschappelijk adviseur (1956-1959), later als secretaris-generaal (1969-1970) en algemeen directeur (1970-1994). Hij werd opgenomen als lid van de Raad van Bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol (SCK) in 1960 en bleef dit tot aan zijn emeritaat in 1994. Hij was stichtend lid van de World Association of Industrial and Technological Research Organisations (WAITRO) en van de Federation of European Industrial Cooperative Research Organisations (FEICRO).

In 1992 werd hij lid van het Centrum van de Academie voor Wetenschap en Techniek (CAWET), dat eind 2008 de basis werd van de Klasse van de Technische Wetenschappen (KTW) van de KVAB. Op 24 april 2009 werd Van Keymeulen benoemd tot erelid van de KTW.

De belangrijkste verdienste van Jan Van Keymeulen was die van stimulator van vele innovatieve wetenschappelijke projecten van jonge onderzoekers via de toekenning van doctoraatsbeurzen en subsidies. Daarnaast had hij ook een brede culturele belangstelling. Vele jaren lang volgde hij trouw de culturele activiteiten van de KVAB, georganiseerd door het Centrum voor Europese Cultuur, later omgevormd tot Academisch Cultureel Forum, en de sessies van de Lentecyclus, maar de laatste jaren had hij zich teruggetrokken vanwege zijn hoge leeftijd. Zijn overlijden is pas onlangs aan de Academie gemeld. Hij schonk zijn lichaam aan ARTE, Anatomical Research Training and Education van de VUB-Jette, voor wetenschappelijk onderzoek.