Jan Delcour bestuurder Raad van Bestuur van VITO

Logo Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek

Jan Delcour bestuurder Raad van Bestuur van VITO

Klasse Technische Wetenschappen

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns droeg de Vlaamse Regering Jan Delcour voor als bestuurder in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Hij vervangt Kurt Deketelaere, aan wie eervol ontslag wordt verleend.