Gouden Penning voor Erika Vlieghe

Gouden Penning voor Erika Vlieghe

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten reikt de Gouden Penning 2020 uit aan infectiologe Erika Vlieghe voor haar enorme inzet tijdens de coronacrisis. Hiermee levert ze een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke relevantie van de wetenschap.

De Gouden Penning is de belangrijkste prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). De prijs wordt ieder jaar toegekend aan een persoonlijkheid die een uitzonderlijke bijdrage levert aan de verspreiding van wetenschap en kunst.

Professor Erika Vlieghe is arts-internist en infectiologe. Vanuit haar expertise in het onderzoek naar infectieziekten, nam ze een leidende rol op in het Belgisch management van gezondheidscrisissen. Zo werd ze destijds aangesteld als ebolacoördinator en is ze sinds het begin van de huidige coronacrisis betrokken bij de verschillende adviesorganen. Onder de voorlopige regering van Sophie Wilmès was ze onder meer voorzitter van de GEES (Groep van Experts belast met de Exit-Strategie) en kort na het aantreden van de regering De Croo werd ze aan boord gehaald in het recent opgericht coronacommissariaat. “Sinds het begin van de crisis neemt Prof.  Vlieghe een belangrijke maatschappelijke rol op. Hierbij levert ze buitengewone inspanningen om de interactie tussen wetenschap en maatschappij te bevorderen,” aldus Karel Velle, voorzitter van de KVAB. “Door haar de Gouden Penning toe te kennen, geeft de Academie een krachtig signaal ten voordele van de maatschappelijke relevantie van wetenschap. Het is onze overtuiging dat mede dankzij haar alert optreden de bevolking meer vertrouwen heeft in de wetenschap.” 

De Gouden Penning wordt uitgereikt sinds 1998. Laureaten waren onder meer Emile Boulpaep, Jos Delbeke, Alain Platel, Marleen Temmerman, Jacques Rogge, Philippe Herreweghe, Roger Raveel en Dries Van Noten.

Erika Vlieghe (1971°) is infectiologe met professionele ervaring in België en buitenland. Van 2004 tot 2017 was zij werkzaam als senior staflid en onderzoeker bij het ITG. Sinds 2017 leidt ze de afdeling Algemene Inwendige Geneeskunde, Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Ze doceert capita selecta tropische geneeskunde en infectieziekten aan verschillende bachelor- en postdoctorale opleidingen aan de UAntwerpen en het ITG. De afgelopen jaren is zij betrokken geweest bij onderzoek en capaciteitsopbouw op het gebied van antibioticaresistentie in lage- en middeninkomenslanden; hierover doctoreerde zij in 2014. In 2014-2015 was Erika Vlieghe ebolacoördinator in België. Binnen deze functie heeft ze nauw samengewerkt met de nationale gezondheidsautoriteiten en vele andere partners om het land voor te bereiden op mogelijke ebola-infecties. Sinds het begin van de COVID-19-crisis is ze betrokken bij verschillende adviesorganen over het beheer van de crisis: het Wetenschappelijk Comité dat de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid adviseert, de Celeval, de GEES en het COVID-commissariaat.

De Gouden Penning wordt traditioneel uitgereikt op de Openbare Vergadering van de KVAB in december. Dit jaar zal de Gouden Penning aangekondigd worden tijdens een digitale uitzending van de KVAB op 19/12. De uitreiking van de Penning aan Professor Vlieghe zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden, rekening houdend met de maatregelen in verband met COVID-19.