Geert Bouckaert ontvangt Carrièreprijs

Geert Bouckaert ontvangt Carrièreprijs

Klasse Menswetenschappen

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) heeft als doel om een brug te vormen tussen theorie en praktijk en zodeonde de kloof tussen de administratie en de academische wereld te dichten. Prof.dr. Geert Bouckaert (KU Leuven - lid Academie Klasse Menswetenschappen sinds 2018) ontving - naast professor Filip De Rynck van de Universiteit Gent (UGent).

"Hun invloedrijke onderzoek, hun onderwijs aan generaties van studenten in bestuurskunde en publiek management en hun engagement om inzichten te vertalen in de praktijk heeft een significante impact gehad op het bestuurlijk beleid in Vlaanderen en België."

"Professor Geert Bouckaert bouwde de bestuurskunde en het overheidsmanagement in Vlaanderen uit tot een nationaal en internationaal erkende discipline. Zijn thuisbasis, het Instituut voor de Overheid in Leuven, was en is een belangrijke kweekkamer van de Vlaamse bestuurskunde. Vandaag zijn er mede dankzij dit pionierswerk bestuurskundige onderzoeksgroepen en onderwijsprogramma’s aan alle Vlaamse universiteiten. Heel wat onderzoekers van het Instituut voor de Overheid vonden hun weg naar topfuncties in de administratie. Geert Bouckaert is de bezieler van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing; een uniek onderzoeksprogramma dat de band tussen onderzoek en beleidspraktijk vorm geeft. Professor Bouckaert speelde ook een centrale rol in de implementatie van de Copernicus en Beter Bestuurlijk Beleid-hervormingen in België begin jaren 2000. Als voorzitter van het International Institute for Administrative Sciences en de European Group of Public Administration heeft hij een internationaal platform gecreëerd dat het Vlaams onderzoek op de kaart zet. Zijn onderzoek naar New Public Management is internationaal erkend en wijdverspreid, wat hem tot een van de meest geciteerde onderzoekers in de wereldwijde bestuurskunde maakt."