Geert Bouckaert in "Les grands auteurs en management public"

Geert Bouckaert in "Les grands auteurs en management public"

Klasse Menswetenschappen

Geert Bouckaert, lid van de Klasse Menswetenschappen, is een van de 34 "grands auteurs" in een zopas verschenen naslagwerk over overheidsmanagement. De publicatie bespreekt de cruciale bijdragers aan de totstandkoming en de evoluties in publiek management, een discipline op het grensgebied van politicologie, sociologie, recht en economie. 

Het boek opent met een tijdslijn waarop de verschillende auteurs gesitueerd worden: van Machiavelli via figuren als Max Weber en Michel Foucault tot Geert Bouckaert, de jongste auteur. Proficiat aan professor Bouckaert, wiens prestigieuze loopbaan hiermee in de verf wordt gezet.