Frans Van Cauwelaertprijs voor An Hendrix

Frans Van Cauwelaertprijs voor An Hendrix

Prof. An Hendrix van de Universiteit Gent wint de Frans Van Cauwelaertprijs voor haar baanbrekend onderzoek dat nieuwe wegen opent naar de verbetering van de diagnose en behandeling van onder meer kanker.

“Hendrix verrichtte pionierswerk,” aldus de jury. “Haar onderzoek naar extracellulaire vesikels is baanbrekend voor de preventie, diagnostiek en behandeling van verschillende ziektes, waaronder kanker.” De jury waardeerde eveneens het bijzonder internationale karakter van haar onderzoek, dat cruciaal is voor de standaardisatie in haar onderzoeksdomein. Daardoor zullen toekomstige resultaten uit laboratoria wereldwijd meer transparant en bruikbaar worden.

Cellen van onze organen of bloed kunnen fragmentjes van zichzelf afstoten in de vorm van blaasjes (vesicula of vesikels), die tientallen keer kleiner zijn dan de cel zelf. Hoewel het fenomeen reeds lang bekend is, is de biologische betekenis ervan tot op vandaag grotendeels onopgehelderd. De laureate kon aantonen dat bacteriële extracellulaire vesikels in de bloedbaan verschijnen van patiënten die lijden aan sommige infecties of ontstekingsziekten. Deze bevindingen hebben wereldwijd de interesse opgewekt in het gebruik van extracellulaire vesikels voor een beter begrip en beheersing van ziekteprocessen. Het onderzoek van Hendrix draagt bovendien bij tot het gebruik van deze vesikels in geneesmiddelen vanwege hun doelgerichte inzetbaarheid.

In 2005 behaalde An Hendrix magna cum laude het diploma in de Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent. Daarna begon zij met haar onderzoek naar communicatie in het tumor ecosysteem, waarvoor zij in 2010 een doctoraat ontving in de gezondheidswetenschappen aan de UGent. Van 2010 t.e.m. 2017 zette An Hendrix haar onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker van de Universiteit Gent en het FWO-Vlaanderen. Ze verrichtte belangrijk pionierswerk in de analyse van extracellulaire vesikels in lichaamsvloeistoffen. In 2017 werd An Hendrix aangesteld als docent aan de Universiteit Gent en als groepsleider aan Cancer Research Institute Ghent (CRIG). Haar onderzoeksgroep bestudeert de oorsprong, samenstelling en functie van extracellulaire vesikels in lichaamsvloeistoffen van patiënten met infecties of ontstekingziekten.

De prijs wordt uitgereikt door Herman Van Rompuy op 5 december 2019 in Brussel.