Denkers overhandigen eindrapport aan Minister Schauvliege

Denkers overhandigen eindrapport aan Minister Schauvliege

Klasse Technische Wetenschappen
Gerelateerde denkerscycli 

Internationale 'Denkers' Margaret Catley-Carlson en Dr. Glen T. Daigger werken een half jaar lang samen met de KVAB rond het thema water en klimaatverandering. Ze gingen het debat aan met alle mogelijke stakeholders met als doel een onderscheidende ‘positive narrative’ te brengen die de wisselwerking tussen water en klimaat in kaart brengt (technologie, milieubeleid). Met dit rapport willen zij vooral perspectieven bieden voor een toekomstig beleid in Vlaanderen.

Op 16 juni tijdens een persconferentie aan de UGent presenteerde de denkers hun bevindingen en reageerde Minister Schauvliege op het rapport in aanwezigheid van pers. 

Lees het rapport.