liddetails

Erick Vandamme
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2000
Title: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Summary:
Industriële microbiologie en biotechnologie, biokatalyse en enzymtechnologie, nieuwe fermentatieprocessen, chemie en bioprocestechnologie.
Activity:
Emeritus Gewoon hoogleraar ,UGent ; onderwijsdirecteur Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, UGent (1998-2004); lid raad van bestuur (2004-2008) UGent; visiting professor aan diverse universiteiten in Europa, de VSA, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Australië.
Training:
Bio-ingenieur Chemie en Bioprocestechnologie (1967), dr. ir. (1972), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) RUG; postdoctorale studies aan universiteit Oxford (1973), Massachussets Institute of Technology (1974-1975) en universiteit Londen (1976).
Awards:
SIM Waksman Outstanding Educator Award,VSA (2007). Fellow American Academy of Microbiology; Fellow Society of Industrial Microbiology ;
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Honorary doctorate:
Dr. h.c. technische universiteiten Lodz (Polen), Hubei (China) en Wuhan (China).
Chairs:
Fellow American Academy of Microbiology (1999), fellow Society for Industrial Microbiology (SIM) (2005).