liddetails

Erik Smolders
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Biochemistry
Chemical engineering techniques
Affiliation: Verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven
Summary:
Expert in milieuchemie, meer in het bijzonder in de bodemchemie in relatie tot biologische beschikbaarheid van nutriënten en contaminanten. De toepassingsgebieden zijn milieutoxicologie, plantenvoeding en bodemkunde. De meeste ervaring ligt bij de toxische spoormetalen, radioactieve isotopen (splijtingsproducten) en fosfaten.
Activity:
Lid van expertpanels: FWO-Vlaanderen, commissie BIO4 (gewezen lid), van ANR-Frankrijk (sinds 2019), van LABEX-Bordeaux (2012-2019).
Gewezen President van ISTEB (wetenschappelijke organisatie spoormetalen), gewezen hoofd wetenschappelijk comité van SETAC (milieutoxicologie).
Training:
Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën, 1988; PhD Bio-ingenieur 1993