Waarheid en democratie: tussen historisch onderzoek en oorlogsherinnering

Lecture

23-09-2020

Paleis der Academiën, Brussel

Waarheid en democratie: de spanning tussen historisch onderzoek en oorlogsherinnering

Organisation

Academisch Cultureel Forum

In tijden van ‘fake news’ maakt ook ‘fake history’ een terugkeer: krachtige mythes die resistent lijken voor wetenschappelijk historisch onderzoek. De beide Wereldoorlogen zijn perfecte testcases. Ook vandaag blijft dit een beladen verleden. Herinneringsgemeenschappen creëren hun eigen waarheden. De herinneringsplicht creëert een uitgesproken politiek-morele lading. Steeds meer nationale staten beschouwen het als hun kerntaak fouten uit het verleden te herstellen. In het licht van de recente massale oorlogsherdenkingen rond WOI en WOII in België onderzoekt historicus Nico Wouters het spanningsveld tussen herinnering en wetenschappelijk historisch onderzoek. Hoe valt ‘historische waarheid’ vandaag  nog te definiëren? Heeft het nog een plek en welke maatschappelijke rol kan ze (niet) spelen?

Nico Wouters is historicus en hoofd van het CegeSoma (Rijksarchief). Hij is tevens gastdocent bij het departement Geschiedenis van de UGent, Honorary Fellow bij de School of History van Kent University en co-hoofdredacteur van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Zijn specialisme is de  geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de politieke omgang met herinnering en geschiedenis van oorlogen.

Bekijk de volledige lezing online
Programme: 

23-09-2020

1 Inleiding 17:30 - 17:40
2 Da Vincilezing 17:40 - 19:10
Nico Wouters, CegeSoma (spreker)