Voorstelling NBW: Paul Delvaux & André Mast

Lecture

01-04-2021

Online

Voorstelling NBW: Paul Delvaux & André Mast

Organisation

Academisch Cultureel Forum

Het Nationaal Biografisch Woordenboek: deel 24 is net verschenen. Naar aanleiding van deze verschijning worden in drie sessies een aantal Da Vincilezingen gegeven waarin een aantal eminente landgenoten met grote uitstraling belicht worden.

 

Programme: 

01-04-2021

1 Muzikale inleiding 17:30 - 17:40
2 Is Paul Delvaux een surrealistisch schilder zoals René Magritte? 17:40 - 18:10

We wandelen van 1897 tot 1994 doorheen zijn droomwereld vanuit Antheit naar Sint-Idesbald.

Raoul Maria de Puydt (°1944) bacc. wijsbegeerte en letteren, bacc. kerkelijk recht, dr. in de rechten (KUL), master in het internationaal recht (VUB).Gewezen redacteur beeldende kunsten van de tijdschriften 't Kofschip en Vlaanderen. Auteur van kunstmonografieën over Felix De Boeck en de pioniers van de abstracte kunst, Piet Gilles, Kim En Joong en Joseph Willaert.

3 André Mast: Founding father van de Raad van State 18:10 - 18:40
Marnix Van Damme, Kamervoorzitter Raad van State, KVAB (spreker)
André MAST (1910-1988) was Eerste Voorzitter van de Raad van State en hoogleraar Publiekrecht aan de Universiteit van Gent.  Zijn naam blijft verbonden met de twee handboeken over het Belgisch administratief en grondwettelijk recht die zijn levenswerk vormen en die hem zowel nationale als internationale erkenning hebben opgeleverd.  Hij heeft het administratief recht in België voor het eerst op de kaart gezet als een autonome rechtstak en is er daarnaast  in geslaagd om een synthese te maken van alle fundamentele begrippen, regels en instellingen van het Belgische staatsbestel waarbij hij op een sublieme wijze buitenlandse staatrechtelijke theorieën en begrippen heeft weten aan te passen aan de concrete Belgische context.  Hij speelde een voorname rol in de zogeheten “Commissie Soenens” die naar aanleiding van de Koningskwestie werd ingesteld en had als rechter ad hoc zitting in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toen dit zich diende uit te spreken over de Belgische taalwetgeving van de zestiger jaren van de vorige eeuw.  Hij was de jongste van de eerstbenoemde leden van de Raad van State en oefende in die hoedanigheid als “founding father” een determinerende invloed uit op de ontwikkeling van deze instelling.
Marnix Van Damme is kamervoorzitter in de Raad van State, em. deeltijds gewoon hoogleraar aan de VUB en lid van KVAB.  Hij is één van de co-auteurs die het “Overzicht van het Belgisch Administratief Recht” van André Mast voortzetten.
4 Slotwoord 18:40 - 18:55