Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs

29-04-2015

Paleis der Academiën, Brussel

Activity in the context of the Position Paper 

Het programma van de studiedag was als volgt:

Inleiding
Jacques Van Remortel, co-voorzitter van de werkgroep

Waarom informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs? 
Giovanni Samaey, co-voorzitter van de werkgroep

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen… en informaticawetenschappen in de opleiding van leraren
Bern Martens

Spontane initiatieven in Vlaanderen, binnen en buiten de schoolmuren 
Francis Wyffels

Vragen en antwoorden, panelgesprek en publiek debat met panelleden
       Emile Claeys, Coördinator wetenschappen van het VVKSO
       Prof. dr. Frank Neven, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Hasselt
       Giselle Vercauteren, medewerker Digital Champion België, Head of Development TUI Benelux
       Hans De Four, Coördinator eduCentrum vzw
       Martine Tempels, Senior Vice President Telenet, ICT Woman of the Year 2012, Voorzitter van het STEM-platform, stichter van Coderdojo België

 

Studiedag met debat naar aanleiding van de publicatie van het Standpunt "Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs" van KVAB en de Jonge Academie.