Standpuntvoorstelling: Kunst, Wetenschap en Technologie in Symbiose

Debate

30-11-2021

Paleis der Academiën | Online

Kunst, Wetenschap en Technologie in Symbiose

Organisation

Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie

Activity in the context of the Position Paper 

In 2018 werd de Reflectiegroep Kunst, Wetenschap en Technologie opgericht met als doelstelling het verkennen van mogelijke pistes voor meer wederzijds bevruchtende interacties tussen wetenschappers, technologen, en kunstenaars, gedreven door nieuwsgierigheid en creativiteit. 
De Reflectiegroep realiseerde twee symposia: Symbiose tussen Kunst en Wetenschap (26 september 2018) en  leve[n]dekunst (26 april 2019). Een derde 'Klinkende Kennis' staat in de steigers (opgeschort omwille van de Corona-maatregelen). Tijdens de symposia vond ook telkens een eendagsexpo plaats: duo’s van wetenschappers en kunstenaars stelden hun gezamenlijk interactief project voor.

De Reflectiegroep publiceert dit najaar een nummer in de reeks Standpunten. Deze publicatie bevat onder meer een neerslag van diverse gastlezingen uit de symposia en gaat dieper in op acht uiteenlopende projecten uit de expo's. Op basis van de verworven inzichten formuleert de Reflectiegroep een aantal aanbevelingen.

Tijdens de Standpuntvoorstelling worden de conclusies van de publicatie toegelicht, worden enkele thema's uitgelicht in de lezingen en is ruimte voor debat tijdens het panelgesprek. 

Deelname is gratis, registratie verplicht. Onder voorbehoud van de geldende maatregelen in verband met Covid-19, zal dit event plaatsvinden in het Paleis der Academiën, Brussel. Een Covid Safe Ticket en het dragen van een mondmasker zijn vereist. Online deelname is tevens mogelijk via livestream. 

Sprekers

 

dr. ir. Elisabeth Monard
Elisabeth Monard is voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en eresecretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Van opleiding is zij burgerlijk scheikundig ingenieur (1973) en doctor in de Toegepaste Wetenschappen (1980). Ze is de trekker en voorzitter van de KVAB-reflectiegroep ‘Kunst, Wetenschap en Technologie’, opgericht begin 2018 met als doelstelling het verkennen van mogelijke pistes voor meer wederzijds bevruchtende interacties tussen wetenschappers, technologen, en kunstenaars.
 
dr. Lukas Pairon 
Lukas Pairon (doctor in politieke en sociale wetenschappen, UGent) was mede-oprichter en gedurende 20 jaar algemeen directeur van het nu beroemde Ictus ensemble, en hij is ook oprichter van de humanitaire organisatie Music Fund.  Zijn lezing focust op de rol die muziek mogelijk kan spelen in sociaal werk en samenlevingsopbouw. Van 2012 tot 2016 bestudeerde Lukas Pairon sociaal-artistieke muziekprojecten in DR Congo - één met zogenaamde 'heksen'-kinderen die in de straten van Kinshasa leven en één met voormalige leden van gewelddadige bendes. Toen hij merkte dat er slechts beperkt onderzoek te vinden was rond de mogelijke rol van muziek in sociaal werk, richtte Lukas Pairon samen met muzikanten en onderzoekers het internationale onderzoeksplatform SIMM op. SIMM is een netwerk dat sinds 2017 de ontwikkeling van onderzoek op dit gebied ondersteunt via de organisatie van symposia, seminars, een podcast en publicaties. Lukas Pairon werkt momenteel samen met de Universiteit en Hogeschool Gent aan de oprichting vanaf 2022 van een leerstoel op dit gebied. Routledge New York publiceerde in 2020 Lukas Pairons boek 'Music Saved Them, They Say’ over wat we van de socio-artistieke projecten in Kinshasa kunnen leren.
 
Dr. Erik Thys
Erik Thys is als psychiater verbonden aan het UPC KU Leuven en PSC St.-Alexius Elsene en is actief in de psychosenzorg. Hij is ook gastdocent aan de KU Leuven. Tot zijn interesses behoren psychose, creativiteit en stigma, tevens het onderwerp van zijn doctoraat. Hij publiceerde onder meer wetenschappelijk werk, de psycho-educatieve strips Het geheim van de hersenchip, Alles of Niets en Het geheim van de ruimtelift en het boek Psychogenocide - Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi’s (EPO, 2015). Hij is voorzitter van vzw KAOS, waar artistieke projecten met een link met psychiatrie ontwikkeld worden.

Tom Kestens
Tom Kestens is een multi-talent. Als songwriter en muzikant kent u hem van Das Pop, Lalalover en zijn recentere Nederlandstalige pop. Hij regisseert en schrijft ook theater. Daarnaast verdedigt hij al jaren vastberaden de belangen van kunstenaars. Tijdens de coronacrisis ontpopte Kestens zich tot woordvoerder voor de cultuursector. Vandaag werkt hij voor Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Hij werkt aan een grondige hervorming van het sociaal statuut van cultuurwerkers en is aanspreekpunt voor sectoren.

Prof. Katia Segers
Katia Segers is hoofddocent communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek spitst zich toe op cultuurbeleid en mediawijsheid. Ze is sinds 2013 voorzitter van het Kunstenplatform Brussel, de onderzoeksomgeving voor het onderzoek in de kunsten van VUB, KCB en RITCS. Ze was tot 2014 voorzitter van de Adviescommissie Kunsten en de Vlaamse Regulator voor de media. Sinds 2014 is ze Vlaams Volksvertegenwoordiger en Deelstaatsenator voor Vooruit.
 
Prof. dr. ir. Erick Vandamme
Erick Vandamme (Vinkem, °1943) studeerde  bio-ingenieur chemie en bioprocestechnologie aan de Universiteit Gent.   Na zijn doctoraat  in 1972 voerde hij postdoctoraal onderzoek uit aan de Oxford University, Oxford,  VK, het Massachusetts  Institute of Technology, Cambridge, MA, VSA en aan het Queen Elisabeth (nu King’s College),  London, VK.  Zijn onderwijs  en onderzoek  bestreek de biochemische en microbiële technologie.  In 2008 werd hij emeritus gewoon hoogleraar, Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, UGent. Hij is tevens lid van de Klasse Technische Wetenschappen van KVAB. Zijn interesse gaat ook uit naar de geschiedenis van wetenschap en technologie en hij is lid van het G. Sarton-comité, UGent.  
 
Anne-Mie Van Kerckhoven
Anne-Mie Van Kerckhoven is kunstenares met een uitgebreid oeuvre dat in zijn eigenzinnigheid alleen staat in de Belgische kunst. Van tekeningen, schilderijen en teksten evolueerde ze naar multi-media installaties, animatiefilms en interactieve digitale werken. Haar werk werd getoond en ze gaf er lezingen over in België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Engeland, de USA, Australië, Hong Kong, Rusland, Indonesië, Argentinië en China. Anne-Mie is lid van de Klasse van de Kunsten van de KVAB, in 2019 en 2020 was zij ook bestuurder van deze Klasse.
 
 

Programme: 

30-11-2021

1 Inleiding 16:00 - 16:05
Jan Hautekiet, (presentator)
2 Voorstelling van het Standpunt 16:05 - 16:25
Elisabeth Monard, Voorzitter KVAB, Redacteur Standpunt (spreker)
3 Sociale impact van muziek maken 16:25 - 16:45
Lukas Pairon, Oprichter SIMM (spreker)

4 Bruisende, broze breinen 16:45 - 17:05
Erik Thys, UPC KU Leuven, PSC St.-Alexius Elsene (spreker)
5 Panelgesprek 17:05 - 18:00
Jan Hautekiet, (moderator)
Tom Kestens, (panellid)
Katia Segers, (panellid)
Anne-Mie Van Kerckhoven, (panellid)
Erick Vandamme, (panellid)