Standpuntvoorstelling 'Duurzaam beheer van infrastructuur'

Debate

08-02-2023

Paleis der Academiën, Brussel

Duurzaam beheer van infrastructuur

Dit Standpunt kwam tot stand naar aanleiding van onder meer de spectaculaire instorting van de Morandibrug in Genua in 2018, problemen met tunnels in Brussel in de periode 2015-2016 en de opmaak van de Lijst van Prioritaire Kunstwerken met daarin diverse kritieke ‘brokkelbruggen’. De bruggen en viaducten in deze lijst worden onderworpen aan een strikter inspectieregime. Ze staan niet op instorten, zoals men in de pers soms laat uitschijnen.

Het grootste deel van de wegbruggen in Vlaanderen is ongeveer 50 jaar oud. Het patrimonium van spoor- en wegbruggen dat beheerd wordt door Infrabel varieert in leeftijd van vrij jong tot meer dan 80 jaar oud. Het gaat hier dus om een (deels) verouderde infrastructuur die in toenemende mate allerlei schadeverschijnselen vertoont onder invloed van externe factoren. Bovendien stellen we de laatste decennia op de hoofdverkeersassen een duidelijke toename van de verkeersintensiteit vast, in het bijzonder door het vrachtverkeer, waardoor de toestand van de infrastructuur nog sneller achteruitgaat. Om verdere en versnelde schade te vermijden is het belangrijk tijdig kleine gebreken te herstellen, maar voor zo’n regulier onderhoud waren in het verleden onvoldoende budgetten beschikbaar.

De voornaamste aanbeveling van dit Standpunt is te voorzien in een significante budgetverhoging voor het regulier preventief onderhoud van infrastructuur, in het bijzonder van bruggen. Dit is noodzakelijk om verdere aantasting te vermijden en zo het risico op onverwachte instortingen te reduceren. De tweede aanbeveling is dat men bij het ontwerp gebruik maakt van nieuwe inzichten, waaronder de toepassing van methodieken voor de Levenscyclus Analyse. Die brengt zowel de initiële kosten als de milieu-impact van de verschillende stadia van de levenscyclus in rekening.

Op 8 februari werd de publicatie toegelicht, gevolgd door een panelgesprek.

 

Programme: 

08-02-2023

1 Registratie 16:30 - 17:00

2 Welkomstwoord 17:00 - 17:10

3 Voorstelling Standpunt en aanbevelingen 17:10 - 17:30
Luc Taerwe, coördinator van de werkgroep (spreker)

4 Korte reactie op de aanbevelingen in het Standpunt 17:30 - 17:40
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken (spreker)

5 Panelgesprek 17:40 - 18:30
Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (panellid)
Jochen Bultinck, COO Infrabel (panellid)
Marc Dillen, directeur-generaal Embuild Vlaanderen (panellid)
Patrice Dresse, directeur-generaal FABA (Federatie van Algemene Bouwaannemers) (panellid)
Luc Taerwe, coördinator van de werkgroep (panellid)
Hajo Beeckman, (moderator)

6 Receptie 18:30 - 19:30