Slotsymposium: Verantwoord onderzoek voor duurzame technologische innovatie

Symposium

23-11-2021

Paleis der Academiën, Brussel | Online

Slotsymposium van de Denkerscyclus ‘Verantwoord onderzoek voor duurzame technologische innovatie’

Activity in the context of the Thinkers' cycle 

Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) spelen een centrale rol in de vorming van de maatschappij zoals wij die vandaag de dag kennen. In erkenning daarvan wordt WTI-beleid door overheden gezien als een belangrijk middel om economische groei, welvaart en welzijn te stimuleren. Na de Tweede Wereldoorlog was WTI-beleid initieel vooral gericht op het verhogen van investeringen in R&D. In de jaren '80 werd de nadruk op kennisvalorisatie daaraan toegevoegd: Hoge kennisproductie en efficiënt gebruik van geproduceerde kennis werden het devies. Deze aanpak heeft onze samenleving veel gebracht, maar past deze nog wel bij de uitdagingen waar wij als maatschappij nu voor staan? Vooralsnog heeft WTI nog geen sluitende oplossingen geboden voor maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en duurzaamheid van ons voedselsysteem.

Het slotsymposium van de Denkerscyclus ‘Verantwoord onderzoek voor duurzame technologische innovatie’ richt zich op de rol van WTI bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Vragen die daarbij gesteld worden zijn: Wat zou de rol van WTI bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen moeten zijn? Hoe kan WTI gestimuleerd worden om deze rol goed te vervullen? Moet het WTI-beleid richting aangeven? Dienen wetenschappers en innovators zich te richten op de maatschappelijke impact van hun werk? Moet multidisciplinair onderzoek, met focus op langetermijneffecten standaard ingevoerd worden, complementair met de fundamentele onderzoeksfase? Kan een breder debat, voorafgaand aan de introductie van innovatieve technologie, leiden tot een grondiger inzicht in en een betere visie op eventuele maatschappelijke effecten?

Twee internationale experten in het domein werden aangezocht: Johan Schot (hoogleraar Utrecht University Centre for Global Challenges) en Petra Verhoef (Rathenau Instituut). Op het slotsymposium zullen zij in algemene zin spreken over de bovenstaande thematiek alsmede binnen de specifieke case ‘Duurzame landbouw en voeding’. Vervolgens zullen zij de inhoud bediscussiëren met een panel van deskundigen en andere aanwezigen. In de middag bespreken aanwezigen in workshops of en hoe Vlaams WTI-beleid beter kan bijdragen aan oplossingen geboden voor maatschappelijke uitdagingen.

Deelname: Dit symposium zal plaatsvinden in het Paleis der Academiën (Brussel), mits inachtname van de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19, waaronder het vereiste Covid Safe Ticket. Online deelname is mogelijk in de voormiddag en tijdens plenaire gedeelte van het namiddagprogramma.

Programme: 

23-11-2021

1 Verwelkoming en opening 10:00 - 10:15
Elisabeth Monard, Voorzitter KVAB (spreker)
Hilde Crevits, Vlaams minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie, Landbouw (spreker)
2 Wetenschap, Technologie & Innovatie: Beleid voor duurzame innovatie, met aandacht voor de rol van Technology Assessment 10:15 - 10:45
Johan Schot, Denker (spreker)
3 Panelgesprek 10:45 - 11:15
Dirk Van Dyck, VARIO (panellid)
Robby Berloznik, Expert technologie en samenleving (panellid)
Anton Muyldermans, Kabinet Staatssecretaris Relance en Strategische Investeringen (panellid)
4 Pauze 11:15 - 11:45
5 Wetenschap, Technologie & Innovatie: Beleid voor landbouw en voedseltransitie, met aandacht voor de rol van Technology Assessment 11:45 - 12:15
Petra Verhoef, Denker (spreker)
6 Panelgesprek 12:15 - 12:45
Joris Relaes, ILVO (panellid)
Inge Arents, Flanders Food (panellid)
Kurt Sannen, Voedsel Anders (panellid)
7 Toelichting op namiddagprogramma 12:45 - 13:00

 

9 Lunch 13:00 - 14:00
10 Groepssessies in break-out rooms 14:00 - 15:30

Keuze uit:

  • Nieuwe beleidsinitiatieven, vanuit het framework van Transformative Innovation Policy
  • Nieuwe beleidsinitiatieven ten behoeve van landbouw en voedseltransitie, vanuit het framework van Transformative Innovation Policy
  • Transitie-experiment op vlak van landbouw en voeding
11 Pauze 15:30 - 16:00

 

12 Plenaire Slotsessie 16:00 - 17:00

Presentatie van elke groep gevolgd door discussie en reactie van Denkers

13 Receptie 17:00 - 18:00