Slotsymposium Jeugdwerkloosheid

Symposium

11-12-2013

Paleis der Academiën, Brussel

Congres Jeugdwerkloosheid

Organisation

Class of the Humanities

Activity in the context of the Thinkers' cycle 

Activity in the context of the Position Paper 

Jeugdwerkloosheid is een aspect van de arbeidsmarktproblematiek dat tot voor kort relatief weinig aandacht kreeg. Zij is van groot belang voor Vlaanderen, zowel als België en heeft een Europese en internationale dimensie. De impact van de jeugdwerkloosheid op het welzijn van jongeren en op onze welvaart is aanzienlijk. Langdurige jeugdwerkloosheid geeft aanleiding tot stijgende armoede en ongelijkheid. Zij vormt een bedreiging voor de financiering van de sociale zekerheid. Jeugdwerkloosheid is in ruime mate conjunctuurgebonden, maar heeft, zeker wat ons land betreft, ook structurele oorzaken. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Ruimtelijk gezien vallen de beschikbare arbeidsplaatsen en de stedelijke concentraties van jongere werklozen niet steeds samen. Jeugdwerkloosheid heeft ook een verband met een gebrekkige integratie van migrantenjongeren. Een gebrek aan mobiliteit en talenkennis bemoeilijkt een oplossing. 

De stuurgroep voor deze Denkerscyclus werd voorgezeten door prof. J. Konings. Hij is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij doctoreerde aan de London School of Economics en is een gerenommeerd expert op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij was van 2008 tot 2010 adviseur van Commissievoorzitter Barroso in het Bureau of European Policy Advisers.

Programme: 

11-12-2013

01 Ontvangst 09:00 - 09:30
02 Verwelkoming 09:30 - 09:35
Hubert Bocken, Bestuurder Klasse Menswetenschappen (spreker)
03 Inleiding 09:35 - 09:40
Joep Konings, Voorzitter organisatiecomité (spreker)
04 De Europese strategie 09:40 - 10:05
Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad (spreker)
05 Onderwijs en jeugdwerkloosheid 10:05 - 10:30
Dirk Van Damme, OECD (spreker)
06 Q&A 10:30 - 10:40
07 Koffiepauze 10:40 - 11:00
08 Starten in een job onder je scholingsniveau: springplank of valkuil 11:00 - 11:25
Stijn Baert, UGent (spreker)
09 Jeugdwerkloosheid op de Belgische arbeidsmarkt 11:25 - 11:50
Jan Smets, Directeur NBB, Ondervoorzitter Hoge Raad voor Werkgelegenheid (spreker)
10 Q&A 11:50 - 12:00
11 Lunch 12:00 - 13:30
12 Labour market institutions and youth unemployment 13:30 - 14:00
Torben Andersen, Aarhus University, Denemarken (spreker)
13 Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en remedie 14:00 - 14:30
Bart Cockx, UGent (spreker)
14 Beleidsoriëntaties 14:30 - 15:00
Jan Eeckhout, University College London (spreker)
15 Koffiepauze 15:00 - 15:20
16 Paneldebat 15:20 - 16:15
Bart Buysse, VBO (panellid)
Walter Nonneman, UAntwerpen (panellid)
Chris Serroyen, ACV-studiedienst (spreker)
Paul Van Rompuy, KVAB (moderator)
Caroline Ven, KVW (panellid)
17 Slotrede 16:15 - 16:45
Monica De Coninck, Minister van Werk (spreker)
18 Receptie 16:45 - 18:00