Pater Placide Tempels

Lecture

13-10-2021

Paleis der Academiën / Online

Pater Placide Tempels

Organisation

Academisch Cultureel Forum

Da Vincilezing door Inigo Bocken: 

De ‘Bantoe-filosofie’ van Placide Tempels (1906-1977)

Koloniaal paternalisme of Afrikaanse filosofie? 

 

Er is in de laatste decennia bijna geen studie over Afrikaanse filosofie verschenen die niet begint met een discussie over de betekenis van Placide Tempels en zijn ophefmakende boek Bantoe-filosofie (1946). Hoewel Afrikaanse filosofen in het werk van Tempels tot ruim in de jaren 1990 een exponent zagen van een koloniaal machtsdenken, kreeg het in de laatste decennia opvallend genoeg de status van een emancipatorisch model dat aan de basis ligt van iedere poging om een eigen Afrikaans wijsgerig project te ontwikkelen. In vele gevallen wordt het verband gelegd met de grondlegger van de négritude-beweging, Léopold Senghor. Tenminste kan gezegd worden dat Bantoe-filosofie – één van de weinige oorspronkelijk in het Nederlands geschreven invloedrijke wijsgerige boeken – een omstreden werk is dat de geesten nog steeds bezighoudt. Tempels zag zijn werk langs van links en rechts bekritiseerd en had daar ook persoonlijk onder te lijden. Zou het kunnen dat vijfenzeventig jaar na het verschijnen van Tempels’ hoofdwerk de tijd voor een herwaardering is aangebroken? Hoe dan ook is de lectuur van dit boek aanleiding tot een reflectie over de verscheidenheid van culturen en de zoektocht naar een redelijkheid die deze verscheidenheid recht doet. 

 

Inigo Bocken (*1968) is hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven, universitair docent voor godsdienstfilosofie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut aan dezelfde universiteit. Zijn onderzoek betreft de filosofie van de mystiek, en discussies omtrent politiek en religie tegen de achtergrond van moderniseringsvraagstukken. 

 

 

 

 

Programme: 

13-10-2021

1 Inleiding 17:30 - 17:40
2 Da Vincilezing 17:40 - 18:40
3 Vragen uit het publiek 18:40 - 19:00