Openbare Vergadering 2019

14-12-2019

Paleis der Academiën, Brussel

Openbare Vergadering 2019

Organisation

Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts

Op zaterdag 14 december 2019 om 10.00 uur vond de Openbare Vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten plaats in het Paleis der Academiën te Brussel.

De Gouden Penning werd uitgereikt aan de heer Emile Boulpaep.

De Prijs van de Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid werd door Minister Hilde Crevits uitgereikt aan Universiteit van Vlaanderen. 

Muzikale opluistering werd verzorgd door Kugoni Trio, zij speelden werk van Wim Hendrickx en Jan Van Landeghem, leden van de Klasse Kunsten. 

Programme: 

14-12-2019

1 Verwelkoming
Karel Velle, Voorzitter KVAB (spreker)
2 Jaarverslag
Freddy Dumortier, Vast secretaris KVAB (spreker)
3 Voorstelling van de nieuwe leden van de Academie
Christoffel Waelkens, Bestuurder Klasse Natuurwetenschappen (spreker)
Anne-Mie Van Kerckhoven, Bestuurder Klasse Kunsten (spreker)
Elisabeth Monard, Bestuurder Klasse Technische Wetenschappen (spreker)
4 Proclamatie van de Laureaten van de Academie
5 Proclamatie van de Laureaten van de Fondsprijzen
6 Uitreiking Prijs Vlaamse Minister voor Wetenschapsbeleid
Hilde Crevits, Vice-minister president (spreker)

7 Uitreiking van de Gouden Penning aan de heer Emile Boulpaep
Karel Velle, Voorzitter KVAB (spreker)
8 Wederwoord door laureaat Gouden Penning
Emile L. Boulpaep, Laureaat (spreker)
9 Receptie