Openbare Vergadering 2018

15-12-2018

Paleis der Academiën, Brussel

Openbare Vergadering 2018

Organisation

Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts

Op zaterdag 15 december 2018 om 10.00 uur vond de Openbare Vergadering van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten plaats in het Paleis der Academiën te Brussel.

De Gouden Penning werd uitgereikt aan Jos Delbeke.

Muzikale opluistering werd verzorgd door Wibert Aerts.

Programme: 

15-12-2018

1 Verwelkoming
Joos Vandewalle, Voorzitter KVAB (spreker)
2 Jaarverslag
Freddy Dumortier, Vast secretaris (spreker)
3 Voorstelling van de nieuwe leden van de Academie
Anna Bergmans, Bestuurder Klasse Kunsten (spreker)
Godelieve Laureys, Bestuurder Klasse Menswetenschappen (spreker)
Dirk Van Dyck, Bestuurder Klasse Natuurwetenschappen (spreker)
Paul Verstraeten, Bestuurder Klasse Technische Wetenschappen (spreker)
4 Proclamatie van de Laureaten van de Academie
5 Proclamatie van de Laureaten van de Fondsprijzen en de prijs van de VWS
6 Uitreiking van de Gouden Penning aan de heer Jos Delbeke
Joos Vandewalle, Voorzitter (spreker)
7 Het Europees klimaat- en energiebeleid
Jos Delbeke, (spreker)
8 Bestuurswissel
9 Receptie