Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact

Symposium

22-11-2018

Paleis der Academiën en Vlaams Parlement

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) organiseert de conferentie ‘Onderwijs in Vlaanderen, 30 jaar na Grondwetsherziening en 60 jaar na Schoolpact’ op donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018.

De herziening van de grondwet leidde tot de meest omvangrijke bevoegdheidsoverdracht vanuit het federale niveau naar de Gemeenschappen in 1988. In november 2018 herdenken we eveneens het Schoolpact, 60 jaar geleden. Beide zwaarwichtige gebeurtenissen bieden aanleiding tot een breed gedragen conferentie over de conclusies na 30 jaar Grondwetsherziening en over de toekomstperspectieven in de meest essentiële onderdelen van het onderwijsbeleid en de grondrechten inzake onderwijs. De conferentie zoekt naar de meest verantwoorde strategie voor Vlaanderen 2030.

  • Op donderdag 22 november 2018 grijpt de openingsconferentie plaats in de Koninklijke Vlaamse Academie van België, met deelname van een aantal gewezen ministers, die in een snedig gesprek treden met jonge academici.
  • Op vrijdag 23 november 2018 kunnen we rekenen op de gastvrijheid van het Vlaams Parlement: plenaire zitting en debat in de voormiddag, een 11-tal expertseminaries en panelsessies in de namiddag en een slotzitting die op prominente wijze de dag afsluit.

Download het gedetailleerd programma. Deelname is gratis, registratie verplicht.