Maatschappelijke waarden bij digitale innovatie: wie, wat en hoe?

Symposium

04-12-2019

Paleis der Academiën, Brussel

Slotsymposium Digitale Innovatie

Organisation

Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts

Activity in the context of the Thinkers' cycle 

Op initiatief van de Reflectiegroep RRI (Responsible Research and Innovation) werd eind 2018 een Denkerscyclus opgestart rond het borgen van publieke waarden in het innovatieproces. Onder de titel ‘Maatschappelijke waarden bij digitale innovatie: wie, wat en hoe?' werden drie vooraanstaande internationale experten aangezocht om samen met de leden van de Stuurgroep te werken rond de gekozen thematiek. Zij gaan in debat met talrijke stakeholders en partners.

Drie complementaire Denkers laten toe het thema te bestuderen vanuit drie invalshoeken: ethische aspectenbeleid en wetenschap. Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Twente, Rinie van Est is themacoördinator Slimme Samenleving aan het Rathenau Instituut en Jan Rabaey is professor Electrical Engineering aan UC Berkeley. Hun ideeën en aanbevelingen zullen gepresenteerd worden op een slotsymposium in het Paleis der Academiën op woensdag 4 december 2019.  

Deelthema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer: belangrijke drijvende krachten in digitalisering; ethisch verantwoord ontwerp; digitalisering en onderwijs, learning analytics, permanente vorming en werkgelegenheid; eigenaarschap van data; slimme digitale steden;  impact op beroepssectoren zoals juridische diensten, retail, autonome voertuigen, gezondheidssector... Er is een gedeelde verantwoordelijkheid om de ethiek, privacy en de maatschappelijke waarden van bij de conceptie deel te maken van de volgende generatie van digitale technologische instrumenten en diensten, maar dit vraagt een diep inzicht in de nood, het gebruik en de waarden gevolgd door beleid, standaarden en  regularisatie, etc.

Programme: 

04-12-2019

1 Registratie en koffie 09:30 - 10:00
2 Opening 10:00 - 10:05
Freddy Dumortier, vast secretaris KVAB (spreker)
3 Toelichting bij het Denkersprogramma 10:05 - 10:15
Joos Vandewalle, KVAB, KU Leuven (Organisator)
4 Preliminaire rapporten van de Denkers 10:15 - 11:15
4.1 Mensen en waarden centraal, reflecties op de situatie in België
Rinie van Est, Rathenau Instituut, Nederland (spreker)
4.2 Digitale geletterdheid, reflecties op de situatie in België en wereldwijd
Peter-Paul Verbeek, Universiteit Twente, Nederland (spreker)
5 Koffiepauze 11:15 - 12:00
5.3 Rol van de digitale technologie. Wat kunnen wij als technologen doen om een inclusieve digitale technologie en waardevolle digitalisatie waar te maken en wat is de interactie met overheid, de leidende bedrijven, etc.
Jan Rabaey, UC Berkeley, VS / buitenlands lid KVAB (spreker)
6 Digitalisering en internet in een midlifecrisis? 12:00 - 12:30
Bart Preneel, COSIC, KU Leuven (spreker)
7 Lunch 12:30 - 13:30

8 Inleidingen tot de parallelle break-out sessies (plenair) 13:30 - 14:10

1. Visienota Kenniscentrum Data en Maatschappij - Rob Heyman en Pieter Ballon, Imec-SMIT VUB

2. De digitale stad

3. Eigenaarschap van de data, modellen voor het delen van data

4. Digitalisering, jobinhoud, opleidingen en bijscholing

9 Break-out sessies over 4 subthema's 14:10 - 15:10

Iedere deelnemer kiest één van de vier subthema's voor bespreking in vier parallelle zalen.

10 Koffiepauze 15:10 - 15:30
11 Bevindingen van de parallelle sessies en debat met de Denkers (plenair) 15:30 - 16:15
Jan Hautekiet, (moderator)

12 Reactie vanwege het beleid 16:15 - 16:45
13 Slotwoord 16:45 - 16:50
Joos Vandewalle, KVAB, KU Leuven (spreker)
14 Receptie 16:50 - 17:30