Haalt Europa haar ambitieus klimaatplan?

Debate

23-03-2021

Online

Haalt Europa haar ambitieus klimaatplan?

Organisation

Reflectiegroep Energie

Dit online debat van de Reflectiegroep Energie zoomt in op de moeilijke besluit­vorming op het vlak van klimaat die de laatste tijd een continu aandachtspunt in de media. De verschillende regio’s hebben eigen plannen ­ingediend met verschillende vertrekdata om de CO2-reductie te berekenen en met een verschillende draagwijdte.

We verwelkomen twee eminente sprekers: Peter Wittoeck (Diensthoofd Klimaatverandering FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) is sinds jaren de Belgische delegatieleider op de VN-Klimaatconferenties. Prof. Kurt Deketelaere (KU Leuven) doceert cursussen inzake milieurecht, energierecht en klimaatrecht. Hij was kabinetschef van Vlaams Minister Hilde Crevits en voorzitter van de Raad van Bestuur van de VREG. Prof. Gerard Govers, KU Leuven vicerector, vervoegt de sprekers tijdens het panelgesprek. 

Programme: 

23-03-2021

1 Inleiding 16:00 - 16:10
2 Lezing 16:10 - 16:45
Peter Wittoeck, FOD Volksgezondheid (spreker)
3 Lezing 16:45 - 17:20
Kurt Deketelaere, KU Leuven (spreker)
4 Paneldebat 17:20 - 18:00
Gerard Govers, KU Leuven (panellid)
Peter Wittoeck, FOD Volksgezondheid (panellid)
Kurt Deketelaere, KU Leuven (panellid)
Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie KVAB (moderator)