Gustave Magnel, pionier van het voorgespannen beton

Lecture

18-01-2024

Paleis der Academiën, Brussel

Prof. Gustave Magnel, pionier van het voorgespannen beton

Foto: Boekentoren UGent - copyright Michiel Hendrickx

 

Prof. Gustave Magnel, pionier van het voorgespannen beton
Prof. Magnel (1889-1955) was gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij baanbrekend onderzoek verrichtte op het vlak van gewapend en voorgespannen beton. In de jaren 1940 ontwikkelde hij een eigen voorspansysteem dat toegepast werd bij talrijke bruggen in België, maar ook bij de eerste voorgespannen betonbrug in de VSA, waardoor hij internationale bekendheid verwierf. Hij was niet alleen een begenadigd leermeester en onderzoeker maar hij was ook betrokken bij het ontwerp van verschillende belangrijke bouwwerken, zoals de Boekentoren van de Universiteit Gent en de Basiliek van Koekelberg. Hij schreef een groot aantal leerboeken en wetenschappelijke artikels waarin hij nieuwe ontwikkelingen en ontwerpmethodes uiteenzette. Hij was een inspirerende en boeiende persoonlijkheid die een grote overtuigingskracht had om zijn vernieuwende ideeën ingang te laten vinden. Aan deze laatste aspecten wordt ook ruime aandacht besteed zodat deze voordracht ook toegankelijk is voor personen zonder een technische achtergrond.

 

Over de spreker:

Prof. Dr. Ir. Luc Taerwe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij onderzoek uitvoerde op diverse aspecten van gewapend en voorgespannen beton. Hij was meer dan 20 jaar directeur van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek, nu Laboratorium Magnel-Vandepitte voor Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen. Voor zijn wetenschappelijk onderzoek ontving hij verschillende nationale en internationale prijzen en onderscheidingen. Luc Taerwe is lid van de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB, voormalig decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent en voormalig voorzitter van de Belgische Betongroepering. Hij was de eerste voorzitter van ie-net ingenieursvereniging.

 

 

PROGRAMMA

 

17:30 - Inleiding door Roland Wissaert

17:40 - Da Vincilezing door Luc Taerwe

18:40 - Vragen uit het publiek 

19:00 - Receptie