Ggo's anno 2018

Debate

25-05-2018

Paleis der Academiën, Brussel

Ggo's anno 2018

Organisation

Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts

Activity in the context of the Position Paper 

Een van de grootste uitdagingen in de 21ste eeuw is het op een meer duurzame wijze voeden van een nog steeds groeiende wereldbevolking. Ggo-technologie wordt in deze context vaak genoemd, vreemd genoeg enerzijds als deel van de oplossing maar anderzijds ook als obstakel dat een oplossing in de weg staat. De reden voor deze tegenstelling is dat de discussie meestal over andere elementen gaat dan de ggo’s zelf. Ze gaat bijvoorbeeld over monoculturen, herbicidengebruik of over negatieve gevolgen van de ggo-regelgeving. Die regelgeving duwt de technologie immers in handen van kapitaalkrachtige multinationale bedrijven en beperkt in bepaalde gevallen het aantal rassen dat op de markt kan worden gebracht.

Bovendien zetten nieuwe technieken zoals genome editing de regelgeving onder druk. In veel gevallen leiden deze nieuwe technieken tot planten die ook als gevolg van klassieke veredeling kunnen ontstaan. Als we een grotere diversiteit aan zaadbedrijven en aan robuuste rassen willen om de landbouw duurzamer te maken, dan is het hoog tijd om wat we in de afgelopen decennia over ggo-technologie hebben geleerd in de Europese regelgeving te verwerken.

Deze Standpuntvoorstelling gaat in op de ggo-technologie en -regelgeving vandaag en opent het debat over aanbevelingen voor het toekomstig beleid.

Programme: 

25-05-2018

1 Welkomstwoord 16:00 - 16:10
Karel Velle, Ondervoorzitter KVAB (spreker)
2 Inleiding: het Standpunt 16:10 - 16:40
Lieve Gheysen, KVAB (spreker)
3 Waarom zijn ggo's zo controversieel? 16:40 - 17:00
Filip Rolland, KU Leuven (spreker)

4 Natuurlijk gaat het ggo-debat niet over ggo’s. Reflecties over het ggo-debat vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief 17:00 - 17:20
Joost Dessein, ILVO (spreker)
5 Paneldebat 17:20 - 18:00
René Custers, (panellid)
Joost Dessein, ILVO (panellid)
Lieve Gheysen, KVAB (panellid)
Dirk Inzé, KVAB (panellid)
Greet Riebbels, ILVO (moderator)
Filip Rolland, KU Leuven (panellid)
Dominique Van Der Straeten, KVAB (panellid)
6 Receptie 18:00 - 19:00