Architectuurkwaliteit vandaag

Debate

14-06-2022

Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij, 1000 Brussel

Architectuurkwaliteit vandaag

Organisation

Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts
Vlaams Bouwmeester

Activity in the context of the Position Paper 

Naar aanleiding van een nieuwe publicatie in de reeks Standpunten, wil dit debat reflecteren over architectuurkwaliteit vandaag de dag:

Hoe kunnen we door te bouwen betekenisvolle plekken tot stand brengen, die mensen aanspreken en verbinden? Welke criteria kunnen we formuleren die aangeven hoe architecten en stedenbouwkundigen kunnen bijdragen aan de realisatie van zulke plekken? En hoe kunnen we daarbij maatschappelijke evoluties, technologische ontwikkelingen en ecologische uitdagingen in rekening brengen? Wat zijn de meest pertinente noden in de huidige omstandigheden? Hoe zoeken we in deze tijd een evenwicht tussen alle relevante elementen die het werk van architecten mee bepalen? Wat zijn de aandachtspunten die we zeker niet uit het oog mogen verliezen?

Hilde Heynen en Bart Verschaffel stellen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor, gevolgd door reacties vanwege Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs en Lisa De Visscher, hoofdredacteur van het tijdschrift A+ Architecture in Belgium. Tijdens het panelgesprek onder leiding van Paul Vermeulen is er ook ruimte voor vragen uit het publiek.

 

Architectuurkwaliteit vandaag

Auteurs: Hilde Heynen, Bart Verschaffel, Vlad Ionescu, Anne Malliet, Christophe Van Gerrewey en Ward Verbakel

Met de regelmaat van een klok, zo lijkt het wel, barsten controverses uit over nieuwe architectuurprojecten en hedendaagse ingrepen in geliefde monumenten. Het Gravensteen in Gent en het Steen in Antwerpen zijn twee recente voorbeelden van hoe architectuur een debat over kwaliteit uitlokt tot ver buiten academische of architectenkringen. Ook in Leuven, Aalst en Hasselt zijn er projecten die aanleiding geven tot passionele proteststemmen. Dit standpunt wil redeneringen en argumenten aanreiken om dergelijke discussies te kaderen, en zo met meer diepgang het maatschappelijk gesprek over architectuur te kunnen voeren. Het vertrekt van een nieuwe invulling van de traditionele gedachte dat architectuur berust op het gelukkig samengaan van functie, vorm en constructie. Deze drie termen worden hier geherinterpreteerd als verwijzingen naar maatschappelijke noden, betekeniswaarde en duurzaamheid. Een goed architectuurontwerp navigeert tussen deze vaak tegenstrijdige verwachtingen, en dat vereist van de architect een stevige dosis ontwerpintelligentie. Het vereist ook dat het gesprek over architectuur continu gaande blijft, want er bestaan geen wonderformules of algoritmes die een oordeel over architectuurkwaliteit eens en voorgoed kunnen vastleggen Evenmin kan men ervan uitgaan dat het hernemen van bepaalde historische vormentalen automatisch kwaliteit zou opleveren. De tekst wordt geïllustreerd met talrijke recent gebouwde projecten, die een concrete bijdrage leveren aan goede en betekenisvolle architectuur.

 

Afbeelding: Haus 2226, Lustenau, Austria, Baumschlager Eberle Architekten, 2013 © Eduard Hueber

Programme: 

14-06-2022

1 Verwelkoming 16:00 - 16:05
Paul Vermeulen, KVAB (spreker)
2 Voorstelling Standpunt 16:05 - 16:25
Hilde Heynen, KVAB (spreker)
Bart Verschaffel, KVAB (spreker)
3 Reactie 16:25 - 16:35
Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester (spreker)
4 Reactie: De paradox van de synthese 16:35 - 16:45
Lisa De Visscher, hoofdredacteur A+ (spreker)
5 Panelgesprek 16:45 - 17:00
Hilde Heynen, KVAB (panellid)
Bart Verschaffel, KVAB (panellid)
Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester (panellid)
Lisa De Visscher, hoofdredacteur A+ (panellid)
Paul Vermeulen, KVAB (moderator)
6 Receptie 17:00 - 18:00