Dementie: een deficit van onze samenleving?

Spring Symposium

Year 
2012

Class of the Humanities

Organisor 

Christine Van Broeckhoven (voorzitter), in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Events in this Spring Symposium