Bouwen met Natuur & Aquapunctuur

Lecture

21-03-2018

Paleis der Academiën, Brussel

Bouwen met de Natuur & Aquapunctuur - Naar een klimaatbestendig, waterveilig en welvarend Vlaanderen

Organisation

Academisch Cultureel Forum

Bouwen met de Natuur & Aquapunctuur.  Naar een klimaatbestendig en waterveilig Vlaanderen.
Da Vincilezing door Ronald Waterman

Ronald E. Waterman's leven staat in het teken van antwoorden vinden op de vraag hoe – onder het creëren van meerwaarde – vele bestaande en komende problemen in grootstedelijke concentraties op het gebied van ruimte, economie en milieu in onderlinge samenhang tot een gewogen oplossing kunnen worden gebracht. 

Als deskundige op chemisch-, milieu- en civieltechnisch gebied (TUD, MIT, Illinois Institute of Technology) is hij werkzaam in circa 50 landen om regeringen en internationale instellingen te adviseren op het gebied van integraal kust- en deltabeleid, waarbij land in water en water in land worden geïntegreerd.

Programme: 

21-03-2018

1 Inleiding 17:30 - 17:50
2 Documentaire 'Bouwen met natuur' 17:50 - 18:05
3 Da Vincilezing: Naar een klimaatbestendig en waterveilig Vlaanderen. 18:05 - 19:20
Ronald Waterman, Building with Nature (spreker)
4 Receptie 19:20 - 20:20