ANTOON MOSTAERT

Klasse: Menswetenschappen

Sinds: 31/12/1959


Taalkundige, mongolisant. Bestudeerde vooral het Ordos- en Monguordialect en de Mongoolse letterkundige taal, zowel de moderne als de archaïsche taal van de 13de en 14de eeuw.


Prijzen: Bovyprijs, prijs Altaïsche studiën (1963).

Opleiding: Priester (1905); apostolaat (1905-26) in Mongolië; missie-opdracht (1926-48) te Peking.