liddetails

Lieven Verschaffel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Psychology
Education
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Onderwijskundige en instructiepsycholoog, analyse van denk- en leerprocessen en ontwikkeling van krachtige onderwijsleeromgevingen, inz. op het terrein van het elementair wiskundeonderwijs
Activity:
Onderzoeksdirecteur (2000) FWO; deeltijds docent (1994), buitengewoon hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2000), Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie KU Leuven.
Training:
Dr. (1984), speciaal dr. (1993) Pedagogische Wetenschappen KU Leuven.
Awards:
NCTM Research Award (1987), laureaat World Cultural Council (2004) ULg.
Discipline:
pedagogie
Membership:
Lid American Educational Research Association, European Association for Research on Learning and Instruction, International Group for Psychology of Mathematics Education, Vlaams Forum voor Onderwijs­onderzoek, Nederlandse Vereniging ter Ontwikkeling van het Reken/Wiskundeonderwijs, European Mathematical Society.