PAUL VAN HOUTTE

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 10/11/1999

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof.

Disciplines: Mechanica, Materiaalkunde

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Uittredend bestuurder van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Ingenieur actief in het brede gebied van de wiskundige theorie van plasticiteit, de mechanische en de fysische metallurgie, de werktuigbouwkunde en de toegepaste wiskunde.


Activiteit:

Werkleider (1982), lector-werkleider (1986), buitengewoon docent-werkleider (1988), hoofddocent (1992), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1995) KU Leuven; voorzitter departement MTM KULeuven (1996-2004).

voorzitter Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit KU Leuven (2008-2014).

Prijzen:

- 1998: eredoctoraat van de Universiteit van Metz, Frankrijk (nu: Université de Lorraine) - 2000: vijfjaarlijkse prijs van het NFWO voor ingenieuswetenschppen (De Leeuw-Damry-Bourlart Prijs) - 2004: Fellow of the Institute of Physics, Londen - 2013 : toekenning van de Sainte Claire-Deville Medal door de Société Française des Métaux et Matériaux; - 2014: (Freeport, Bahamas): Khan International Medal, uitgereikt op de Twentieth International Symposium on Plasticity and its Current Applications

Ordes: Grootofficier in de Kroonorde

Opleiding: Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur (1970) KULeuven Dr. Toegepaste Wetenschappen (1975) KU Leuven.