DIRK VAN DYCK

Klasse: Natuurwetenschappen

Sinds: 8/11/2006

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met het Departement Fysica (UAntwerpen)
  • Bestuurder van de Klasse Natuurwetenschappen (KVAB)


Natuurkundige gespecialiseerd in enerzijds elektronendiffractie en hoge resolutie elektronenmicroscopie en anderzijds beeldverwerking en X-stralen microtomografie; editor van verschillende internationale tijdschriften, talrijke publicaties, mede-oprichter van vier spin-off bedrijven en houder van drie internationale octrooien.


Activiteit: Docent (1988), hoofddocent (1992), gewoon hoogleraar Departement Natuurkunde, UA; oprichter Visielab (1991); vice-rector (2004) Onderzoek UA.

Opleiding: Dr. Natuurkunde (1977), aggregaat Hoger Onderwijs (1987) UA.