ELISABETH MONARD

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 10/10/2012

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Prof. dr. ir.

Functies:

  • Lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Onderbestuurder van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Eresecretaris-generaal van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • Vertegenwoordiger in de Adviesraad voor de Contactfora van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Eresecretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)


Opleiding: Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, dr. in de Toegepaste Wetenschappen