BARBARA BAERT

Klasse: Kunsten

Sinds: 19/6/2013

Lidmaatschap: Gewoon lid

Discipline: Iconologie

Functies:

  • Lid van de Klasse Kunsten (KVAB)
  • Lid van de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren (KU Leuven)


Kunstwetenschapster Barbara Baert is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Ze biedt onderwijs in de beeldanalyse en de middeleeuwse kunst. Ze publiceerde over de relatie tussen de exegese en het visuele medium in de figuren van Maria Magdalena, de bloedvloeiende vrouw en Johannes de Doper. Daarnaast publiceerde zij monografieën over de reliekencultus en de rol van heilige plaatsen. In haar recentste werk onderzoekt zij de mogelijkheden en begrenzingen van een hermeneutiek van het beeld. Daartoe richtte zij de reeks Studies in Iconology op, bij Peeters Publishers. In 2016 ontving zij de Francqui-Prijs voor haar grensverleggende interdisciplinaire werk in de kunstwetenschappen en haar impact op het belang van humane wetenschappen als zodanig.


Activiteit: kunstwetenschapster

Ordes: Commandeur in de Leopoldsorde (KB 13 juli 2017)

Opleiding: Katholieke Universiteit Leuven