JACQUES WILLEMS

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 19/3/2009

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Em. prof.;baron

Discipline: Elektrotechniek

Functies:

  • Lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Ererector van de Universiteit Gent
  • Verbonden met de Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering (UGent)
  • Uittredend bestuurder van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)


Onderzoek en onderwijs op gebied van dynamische systemen, elektrische netwerken en netten voor overdracht van elektrische energie. Expert bij NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor het opzetten van een gemeenschappelijk evaluatie- en accreditatieorgaan voor het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.


Activiteit: Assistent (1964), docent (1969), gewoon hoogleraar (1973), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1988-1992), rector (1993-2001), professor emeritus (2004) UGent.

Prijzen: Fellow van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Ordes: Grootofficier in de Kroonorde; Grootofficier in de Leopoldsorde; In 2002 benoemd tot Baron; ereburger van de gemeente Maldegem.

Opleiding: Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963) RUG; M.Sc. in Electrical Engineering (1964) MIT, Cambridge, Massachusetts (VS); dr. ir. (1967) RUG; geaggregeeerde voor het Hoger Onderwijs (1969) RUG