PAUL VERSTRAETEN

Klasse: Technische wetenschappen

Sinds: 19/3/2009

Lidmaatschap: Gewoon lid

Titel: Dr. ir.

Functies:

  • Lid van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)
  • Verbonden met Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw
  • Bestuurder van de Klasse Technische wetenschappen (KVAB)Activiteit: Verscheidene technische en leidinggevende functies, secretaris-generaal (1997-2002), hoofd Interne en Externe Communicatie, executive secretary (2008) Managementcomité van ArcelorMittal Flat Carbon Europe, country manager (2008) Vlaanderen van ArcelorMittal; rechter (2001) in Handelszaken Rechtbank van Koophandel Gent.

Opleiding: Burgerlijk metallurgisch ingenieur (1974), dr. ir. (1980) RUG.