Achternaam Voornaam Bijnaam Zie verwijzing Beroep Leefjaren Deel Bladzijde
ABEELE Cyriel van den  organist1875-1946I1
ADRIAENSSEN Emanuel  luitcomponist1540/55-1604I3
AELBRECHTS Jacob  klavecimbelbouwer1521-1574/84I6
AELBRECHTS Lucas  klavecimbelbouwer°voor 1560I8
ALBERDINGK THYM Petrus Paulus  historicus1827-1904I8
ALBERT CASIMIR    gouverneur-generaal1738-1822I12
ALBRECHT    aartshertog, vorst1559-1621I14
ALLAERT Michiel Frans  edelsmid, kroniekschrijver1712-1780I22
ALVIN Louis Joseph  bibliothecaris1806-1887I25
AMYRICIUS Gaspard zie HEYDEN  I609
ANSELMO Antonius  jurist1589-1668I27
ANTON VAN BOURGONDIË    hertog1384-1415I36
ANTVERPIUS Jacobus zie BRASSIUS  I267
ANTWERPEN Matthys van zie WEYNSEN  I967
APPELMANS Gerard  mysticus13de e.I43
ARRAS Jozef  schrijver1890-1919I44
ARRIVABENE Giovanni  economist1787-1881I45
ASSCHE Alfons van  abt1891-1945I50
AUBERT David  kopiist° ± 1435I53
AVONTROODT Willem Juliaan  orangist, Vlaams strijder1778-1864I54
BACCAERT Herman  letterkundige, Vlaams voorman1883-1921I57
BAEKELAND Leo Hendrik  scheikundige1863-1944I59
BAELEN Kamiel van  letterkundige1915-1945I65
BAERE Cyriel de  taalkundige, ambtenaar1884-1961I67
BAERS Maria  sociaal werkster1883-1959I69
BAIUS   zie BAY  I107
BAL Hendrik  dichter† 1477I71
BALEN Hendrik van  schilder1574/ 75-1632I71
BALLAERT, BALLAR(E)Hendrik van  beeldhouwer† na 1573I75
BALLIOLINUS Quirinus zie BELLE  I129
BARBE Jean � la zie BOURGOGNE  I242
BARLAY Olivier zie BERLAER  I171
BART Laureins  dichter† ca. 1538I78
BATEN, BATIN, BATIJSCarel  arts, schrijver1540-1617I79
BAURSCHEIT de Jonge Jan Peter van  architect1699-1768I82
BAURSCHEIT de Oude Jan Peter van  beeldhouwer1669-1728I88
BAUWEL Louis van  jurist1888-1948I93
BAUWENS Isidoor  arts, letterkundige1855-1918I95
BAUWENS Lieven  industrieel1769-1822I98
BAY Gilles de  theoloog1576-1633I107
BAY Hubert de  theoloog1580-1616I109
BAY Michael de  theoloog1513-1589I114
BAY jr. Jacques de  jurist1576-1635I110
BAY sr. Jacques de  theoloog1545-1614I111
BELLE Quirinus van  drukker1519-1585I129
BENKAN Matthijs zie WEYNEN  I967
BENOIT Petrus Leonardus Leopoldus  musicus1834-1901I130
BERCHMANS Adrianus  missionaris1601-1630I155
BERGEN Peter van der  asceet1500-1579I157
BERGEYCK Jan van Brouchoven van  staatsman1644-1725I159
BERGEYCK Jan Baptist van Brouchoven van  staatsman, diplomaat1619-1681I166
BERGMANN Anton  schrijver1835-1874I168
BERGMANN George Karel Lodewijk  politicus1805-1893I170
BERLAER Olivier van  tapijtwever14de e.I171
BERMYN Alfons Aloys  missionaris1853-1915I172
BERNAERTS Pieter Jan  toneelcriticus1879-1956I175
BERTHOUT Floris  edelman, handelaar† 1331I176
BERTHOUT Gielis  edelman† 1310I177
BERTHOUT Jan  ridder van de Duitse Orde† 1305I178
BERTHOUT Wouter I  bisschop van Utrecht† ca. 1120I179
BERTHOUT Wouter II  bisschop van Utrecht† 1147/1152I170
BERTHOUT Wouter III  bisschop van Utrecht† 1180I181
BERTHOUT Wouter IV  bisschop van Utrecht† 1201I182
BERTHOUT Wouter V (I)  bisschop van Utrecht† 1221I183
BERTHOUT Wouter VI (II)  bisschop van Utrecht† 1243I184
BERTHOUT Wouter VII  bisschop van Utrecht† 1296I185
BERTHOUT Wouter VIII  bisschop van Utrecht1250-1288I187
BÉTHUNE Jean de  architect, glazenier1821-1894I188
BIDEZ Marie-Auguste  filoloog1867-1945I191
BIERVLIET Joseph J. A. van  jurist1841-1935I193
BIJNS Anna  dichteres1493-1575I195
BILTRIS Raoul  dermatoloog, canceroloog1886-1947I204
BLAES Gilliam de  goudleermaker1630-1707I206
BLOEMARDINNE Heylwighe  mystieke vrouwca. 1260-1335I207
BO Leonard Lodewijk de  taalkundige1826-1885I209
BOGAERDE VAN TER BRUGGE AndréJean van den  gouverneur, schrijver1787-1855I212
BOISSCHOT Ferdinand van  rechtsgeleerde, diplomaat1560-1649I216
BOLOGNA Giovanni zie BOULOGNE  I237
BOMBERGHEN Danië l van  drukker1483-1553I219
BORMANS Jan Hendrik  filoloog1801-1878I221
BORREMANS Jules  musicus1881-1944I222
BOTTELGIER Jan zie BOUTILLIER  I244
BOUDEWIJN IX (VI) (I)    graaf, keizer1171-1205I224
BOULOGNE Jean  beeldhouwer, architect1529-1608I237
BOURGOGNE Jean de  arts, auteur± 1300-1372I242
BOURGONDIË Anton van zie ANTON VAN BOURGONDIË  I36
BOURSCHEIT Jan Peter van zie BAURSCHEIT  I82
BOUT(E)ILLIER Jehan  jurist† 1395/96I244
BOUTS Albert  schilder1452/60-1549I246
BOUTS Dirk I  schilder1410/20-1475I249
BOUTS Dirk II  schilder1448-1491I261
BOVEN Melchior van  beeldhouwer± 1590-1620I262
BRACHET Albert  embryoloog1869-1930I264
BRASSIUS Jacobus  schrijver16de e.I267
BRIALMONT Henri Alexis  militair schrijver, vestingbouwkundige1821-1903I267
BROUCHOVEN Hyacinth Marie van  magistraat1650-1707I270
BROUCHOVEN Jan van zie BERGEYCK  I159
BROUCHOVEN Jan Baptist van zie BERGEYCK  I166
BROUCHOVEN Nicolaas van zie BUSCODUCENSIS  I282
BROUCHOVEN Nikolaas van  staatsman1653-1716I272
BRYS Antoon  sociaal ijveraar1891-1962I273
BUONARROTI Filippo Michele  politicus1761-1837I275
BUSBECQUIUS Augerius Gislenus  diplomaat, humanist1522-1592I279
BUSBEKE Ogier Giselijn van zie BUSBECQUIUS  I279
BUSCHENDORP Nicolaes zie BUSCODUCENSIS  I282
BUSCODUCENSIS Nicolaus  humanist, theoloog1478-1550/56I282
BUSLEYDEN, BUSLIDIUSJeroom van  humanist, staatsman1470-1517I283
BUYSSE Cyriel  letterkundige1859-1932I287
CAENEGHEM Gabrielle van zie GABRIELLE MARIE v. h. H. HART  I647
CAESAR Martinus zie KEYSER  I647
CALLEWAERT Kamiel Aloiskerkhistoricus, liturgist1866-1943I295
CAMPENOIS Dirk  patricië r±1200-±1268I309
CARDON Forci  beeldhouwervóór 1580-na 1640I298
CARNOY Albert Joseph  taalkundige, politicus1878-1961I300
CARNOY Jean Baptiste  bioloog1836-1899I303
CASIER Jean Auguste  politicus1820-1892I305
CASSEL Jean Auguste  politicus1820-1892I305
CASTELEYN August  filosoof1840-1922I30
CAUDENBERG Pieter zie COUDENBERG  I341
CELLIS Giletus de  schilder14de e.I307
CENSERIE Louis de la  architect1838-1909I308
CEUSTER Frans de zie COSTERE  I333
CHAMPAGNEY Frédéric zie PERRENOT  I749
CHANTONNAY Thomas zie PERRENOT  I754
CLERCK Pieter de  drukker± 1537-1577I310
CLERICI Jehan  mysticus† 1532I311
CLERICUS Petrus zie CLERCK  I310
CLUSIUS Carolus  botanicus1526-1609I312
CLUYSEN Gillis van der zie CELLIS  I307
COLDENBERG Pieter zie COUDENBERG  I341
COLLARD François Louis  filoloog, pedagoog1852-1927I319
COMPARST Godevaart  publicist± 1500-na 1548I322
CONINCK Egidius de  kroniekschrijver† 1775I322
CONINCKX Simon Michiel  dichter1750-1839I323
COOPMANS Niklaas  geelgieter16de e.I326
COOREMAN Gérard François  advocaat, politicus1852-1926I327
COPPENOLLE Maurits van  heemkundige1910-1955I329
COPPIETERS Louis Emile  id. politicus1849-1922I330
COPPLE Jacques zie COUPLET  I344
CORTEL Jozef  missionaris1675-1710I332
COSTER, DE COSTER  zie COSTERUS  I333
COSTERE Frans de  rederijkervóór 1520-1579I333
COSTERUS Franciscus  predikant, catecheet1532-1619I333
COUDENBERG Pieter  apotheker, botanicus± 1525-na 1590I341
COUPLET Jacques  beeldhouwer† na 1640I344
COUTHEREEL Peter  ambtenaar± 1320-na 1373I345
CRANEVELDIUS Franciscus  jurist, humanist1485-1564I347
CRULS Pieter  vertaler, historiograaf± 1520-1598I349
CRUMPIPEN Henri Herman de  staatsman1738-1811I351
CRUMPIPEN Joseph Ambroise de  kanselier1737-1809I355
CULEMBORG Elisabeth van  gravin, maecenas1475-1555I358
CUMONT Franz Valéry  filoloog, historicus1868-1947I361
CUPPENS August  schrijver1862-1924I366
CUSTER Franciscus de zie COSTERUS  I333
DAENS Adolf  politicus1839-1907I369
DAENS Pieter  politicus, journalist1842-1918I371
DANDELIN Germinal Pierre  meetkundige, militair1794-1847I373
DAVID Joannes  cathecheet, schrijver1546-1613I377
DAVIDTS Michiel Hendrik  schrijver1808-1875I383
DECKER Pieter de  politicus1812-1891I385
DECKX Hendrik Maarten  arts1875-1950I392
DECROLY Ovide  psycholoog, pedagoog1871-1932I394
DEFESCH Willem de zie FESCH  I497
DELPLANCQ Henry  staatshuishoudkundige, ambtenaar1734-1792I397
DENE Eduard de  rederijker1505-1576/1579I401
DEPT Gaston Gérard  historicus, geograaf1900-1946I404
DIEVE Petrus van  historiograaf, humanist1536-1581I406
DIJCKE Martin vanden  notaris, rekenkundige± 1549-1600I410
DILLE Jan  dichter± 1350- ± 1400I412
DINGHESSCHE Jan zie LETTERSNIJDER  I671
DIVAEUS Petrus zie DIEVE  I406
DODOENS Julius Rembert  arts, botanist1517-1585I414
DORDRECHT Matthijs van zie WEYNSEN  I967
DORPIUS Martinus van  humanist, theoloog± 1485-1525I419
DRIESSCHE Albert van  arts, letterkundige1885-1961I422
DYCK Albert van  schilder1902-1951I424
EBBINS Jan zie EEBINS  I427
ECLUSE Charles de I' zie CLUSIUS  I312
EEBINS Jan  steenhouwer° ± 1360I427
EECHOUT Arthur  sociaal werker1876-1938I428
EGMONT Filips van  militair1559-1590I429
EGMONT Lamoraal van  veldheer, staatsman1522-1568I431
EMPEREUR Martin l' zie KEYSER  I647
ENSOR James  schilder1860-1949I461
ERTBORN Florent van  kunstverzamelaar, magistraat1784-1840I474
ESSCHIUS Nicolaus  mysticus† 1578I477
FAILLE Jacob dellade Jonge handelaar† 1615I481
FAILLE Jacob dellade Oude koopman1525-1597I483
FAILLE Jan dellade Oude koopman1515-1582I486
FAILLE Maarten della  koopman1544-1620I488
FAILLE D'HUYSSE Herman Werner della  politicus1846-1922I491
FARN�SE Alexander  landvoogd1545-1592I492
FESCH Willem de  componist, vioolvirtuoos1687-1757I497
FIEVE-GRENIER Désiré  politicus1825-1908I499
FILIPS DE STOUTE    hertog1342-1404I499
FLORY François Thomaszoon  wis- en boekhoudkundige, vertaler± 1540-na 1577I524
FRERE Jules  magistraat, folklorist1881-1937I527
FUSS Joh. Dominicus  filoloog, dichter1782-1860I528
GAGGIA Pietro  pedagoog1791-1845I533
GANTE Pedro de zie GENT  I538
GEEN Josephus Jacobus van  militair1773-1846I536
GENT Pieter van  missionaris, schrijver† 1572I538
GERARD Pol  histoloog1886-1961I549
GEUDENS Edmond  historicus, archivaris1846-1922I551
GHERT Pieter Gabriel van  ambtenaar1782-1852I552
GHEYN Joseph Marie van den  bibliothecaris1854-1913I554
GIAMBOLOGNA Giovanni zie BOULOGNE  I237
GIOBERTI Vicenzo  wijsgeer1801-1852I558
GOIDSENHOVEN Frans van  arts1895-1954I563
GOMPAERT, GOMPARSTGodevaart zie COMPARST  I322
GRAINDOR Paul Simon  filoloog, historicus1877-1938I564
GRANVELLE Antoine Perrenot de  minister, aartsbisschop1517-1586I566
GRANVELLE Nicolas Perrenot de  zegelbewaarder† 1550I572
GRONCKEL Frans Jozef de  advocaat, publicist1816-1871I576
GROODT Petrus Hendricus de  patholoog, anatoom1883-1952I578
GRUSSET Jan zie RICHARDOT  I762
GUISLAIN Jozef  arts1797-1860I580
GUYOT Frans  lettersnijder en -gieter† 1570I582
HADEWIJCH    mystiek schrijfster13de e.I585
HADRIANUS Emmanuel zie ADRIAENSEN  I3
HAECHTANUS Willem van  dichter, graveur± 1530- vóór 1612I589
HALEN Simon van zie MIRABELLO  I709
HAMME Pieter van  missionaris1651-1727I591
HANE Maarten de  handelaar† 1556I592
HANSEN Constant Jacob  taal- en letterkundige1833-1910I596
HARDEWIJN Justus de  dichter1582-1636I599
HEEBINS Jan zie EEBINS  I427
HENDRIX Arnold Jozef  apotheker, Vl. voorman1866-1946I604
HERLEMANNUS Albertus  pedagoog, humanist16de e.I606
HEYDE Lucas van der  schrijver16de e.I608
HEYDEN Gaspard van der  goudsmid± 1496-na 1549I609
HOCSEM Jan van  jurist, historiograaf1279-1348I611
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN August Heinrich  dichter1798-1874I615
HOUWAERT Jan Baptist  dichter1533-1599I620
HULST Adolf d'  toondichter1851-1916I627
INGELSCHE Jan zie LETTERSNIJDER  I671
ISABELLA Clara Eugenia  vorstin1566-1633I629
JEAN DES PREIS   zie OUTREMEUSE  I739
JEURIS Paulina zie MARIA AMANDINA  I698
JEURISSEN Alfons  schrijver1874-1925I637
JONGHE Jan Franciscus de  historiograaf1676-1749I640
KEKULÉ Friedrich August  scheikundige1829-1896I645
KEYSER Maarten de  drukker† 1536I647
LAGAE Jules  beeldhouwer1862-1931I649
LALAING Antoon van  diplomaat, maecenas1480-1540I653
LAMBRECHTS Korneel  schrijver1854-1917I660
LAMY Hugo  historicus1879-1949I661
LATHEM Lucas van    historiograaf, maecenas17de e.I663
LEBROCQUY Pierre  journalist1797-1864I665
LERNOUT, LERNUTIUSJan  dichter1545-1619I668
LETTERSNIJDER Jan  drukker, graveur°ca. 1480I671
LIEFVELT Theoderick van  dichter± 1555-1624I673
LILLE Victor de  letterkundige, politicus1863-1940I675
LODEWIJK van Nevers   † 1322I676
MALE Jan Pieter van  dichter, historicus1681-1735I691
MANDEVILLE Jean de  schrijver± 1300-na 1357I695
MARES Joseph  opvoedkundige1838-1914I696
MARIA AMANDINA    missiezuster1872-1900I698
MARIA CHRISTINA   zie MARIE CHRISTINE  I700
MARIE CHRISTINE    aartshertogin, landvoogdes1742-1798I700
MAYER VAN DEN BERGH Fritz  kunstverzamelaar1858-1901I702
MEEUS Franz Salesius  psychiater, criminoloog1864-1953I704
MEGHEN Petrus  kopiist† na 1529I707
MIL Jan de  schilder± 1510-1561I708
MIRABELLO Simon de  bankier, ruwaard± 1280-1346I709
MIRICA Jasper de zie HEYDEN  I609
MODESTUS Dom zie ASSCHE  I50
MONACHUS Franciscus  cartograaf† 1565I711
MONT(ANUS) BURET(IUS)   zie BERGEN  I157
MONTANUS, BURETIUSPetrus zie BERGEN  I157
MONTHE (DE BURET) Pierre du zie BERGHEN  I157
MOOR Frans de  tapijtwever en -handelaar1608-vóór 1685I713
MOOR Jacques de  tapijthandelaar1560-1637I717
MOOR Jan I de  tapijtwever en -handelaar1522-na 1581I719
MOOR Jan II de  tapijthandelaar† na 1623I720
MORTELMANS Lodewijk  componist, dirigent1868-1952I721
MURA Petrus de zie GENT  I538
MYRICA Jaspar a zie HEYDEN  I609
NEVERS Lodewijk van zie LODEWIJK VAN NEVERS  I676
NIERVAERT C. D.  "spraekkonstenaer�18de e.I725
NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND Johannes  dichter, criticus1815-1888I725
NOOT Jan Baptist van der  dichter† 1595/1601I728
OULTREMONT DE WEGIMONT Henriette Adriana d'  echtgenote v. Willem 11792-1864I737
OUTREMEUSE Jean d'  kroniekschrijver1338-1399I739
PARTOYS Julien zie PORTOIS  I757
PATTIJN Karel Filips  schrijver1687-1773I743
PAUW Karel Lodewijk de zie MARES Joseph  I696
PEETERS Constant  apotheker, arts1890-1956I745
PERRE Alfons van de  arts, politicus1872-1925I747
PERRENOT Antoine zie GRANVELLE  I566
PERRENOT Charles  raadsheer1531-1567I748
PERRENOT Frédéric  staatsman, militair1536-1602I749
PERRENOT Jérôme  diplomaat, militair1524-1554I753
PERRENOT Nicolas zie GRANVELLE  I572
PERRENOT Thomas van GRANVELLE  diplomaat1521-1571I754
PORTOIS Julien  tapijtwever°± 1485I757
RAET Lodewijk de  ambtenaar, Vl. voorman1870-1914I759
RAYMOND Jean-Jacques zie BUONARROTI  I275
RICHARDOT Jan  jurist, staatsman1540-1609I762
RODOAN Karel Filips de  bisschop† 1616I775
ROECX Jacob  mysticusca. 1480-1527I782
ROOSE Valentijn de  advocaat1633-1689I786
ROUSSEAU Ernest  arts, bioloog1872-1920I788
RUBBRECHT Oswald  tandheelkundige1872-1941I789
RUTTEN Georges  sociaal ijveraar1875-1952I793
RUUSBROEC Jan van  mysticusca. 1293-1381I797
RUZETTE Léon Emmanuel  gouverneur1836-1901I905
SAKSEN-TESCHEN   zie ALBERT CASIMIR  I12
SCRIBANI Carolus  opvoeder, humanist1561-1629I907
SELLE Gillis van zie CELLIS  I307
SIMONS Jozef  letterkundige1888-1948I917
SMET Leon de  tapijtwevervóór 1466-na 1524I919
SMYTERS Anthoni  taal-, letter- en rekenkundige± 1545-1625I920
SUTTER Jules Toussaint de  componist, dirigent1889-1959I926
SUVÉE Joseph Benoit  schilder1743-1807I928
THOISY Jean de  bisschop, kanselierca. 1360-1433I391
TINEL Edgar  componist1854-1912I933
VANHAECHT Willem zie HAECHT  I589
VANYLIQUE Marc van zie YELINGEN  I973
VEKEN Nicolaas van der  beeldsnijder1637-1709I939
VELDEKE Henric van  dichter12de e.I942
VERBIST Theoflel  missionaris1823-1868I945
VERHAEGT Willem zie HAECHT  I589
VERRIEST Hugo  letterkundige, Vl. voorman1840-1922I948
VERSPEYEN Willem Maria  journalist1837-1912I953
VERSTEYLEN Jan Adriaan  historicus, prelaat1896-1962I956
VOS Pieter de  dichter1659-1728I957
VRANCX Cornelius Columbanus  predikant, schrijver† 1615I960
WALDBOTT DE BASSENHEIM Fréderic L.  stichter St.-Raphaë lsgenootschap1844-1910I1008
WENS(S)EN(S) Matthijs zie WEYNSEN  I967
WEYNSEN Matthijs  predikant† 1547I967
WOUTERS Rik  schilder, beeldhouwer1882-1916I968
WULF Charles de  architect, oudheidkundige1865-1904I971
YELINGEN Marc van  tapijtwever† 1525I973
YMPYN Jan  meersenier, schrijver± 1490-1540I974
ZEGER VAN KORTRIJK     ± 1280-1341I979
ZIERIKZEE, ZIERXEAAmandus van  exegeet† 1524/ 34I982
Joannes Ludovicus  biechtvader1828-1905II661
ABBELOOS Danië l  tapijtwever± 1635-na 1677II1
ABELOOS Daneel zie ABBELOOS  II1
ALEN Jan van  schrijver†1541II4
ALTDORF Willem van zie HOVRE  II337
APPELMANS RenéGhislain  chirurg1895-1953II5
AQUENSIS, AQUISGRANOJan van zie ALEN  II4
ARNOLD    graaf v. Loon11de e.II6
ARNOLD II  graaf v. Loon11de e.-12de e.II9
ARNOLD III  graaf v. Loon† 1221II10
ARNOLD IV  graaf v. Loon± 1200-1276/78II10
ARNOLD V  graaf v. Loon† 1328II13
ARNOLD VAN RUMMEN   zie RUMMEN  II772
ASSONLEVILLE Christoffel d'  staatsman, diplomaat1528-1607II16
AVOINE Pieter Jozef d'  arts, historicus1803-1854II19
BACKER Paul de  radiotherapeut1883-1956II23
BAETS Pieter de  advocaat, politicus1825-1875II24
BAEYER Adolf  scheikundige1835-1917II26
BALLIU Emmanuel Frans  advocaat, politicus1800-1864II27
BANG KAUP Willy  taalkundige1869-1934II29
BARBIER Cornelis  schilder16de e.II33
BAUDUIN Hippoliet Karel  Vlaams sociaal strijder1806-1882II33
BAVEGHEM Petrus Joannes van  apotheker1758-1835II35
BEATRIJS VAN NAZARETH    mystieke schrijfster1200/05-1268II37
BEDMAR Isidro Melchor de la Cueva y Benavides  veldheer1652-1723II39
BEERENBROECK Arnold Bartholomeus  arts, politicus1751-1824II41
BEERENBROECK Johannes Joseph  textielfabrikant1717-1797II44
BEKEN Nicolaas zie CLENARDUS  II120
BEKEN Willem van der  missionaris1659-1702II47
BELLEFROID Jan Hendrik Paul  jurist, Vlaams voorman1869-1959II48
BELPAIRE Maria Elisa  schrijfster, kunstbeschermster1853-1948II51
BERGHE Frans van den zie TIBURTIUS  II868
BERGHES Alfons de  aartsbisschop1624-1689II56
BLADELIN Pieter  ambtenaarca. 1410-1472II61
BLANDEIN Jan  schilder1480-1541II63
BLOMMAERT Philip Marie  filoloog, Vlaams voorman1808-1871II63
BOELARE Alix van  edelvrouw12de e.II68
BOELARE Clementia van  edelvrouw12de e.II70
BOELARE Filips van  edelman13de e.II70
BOELARE Michael van  edelman† 1229/30II70
BOELARE Nikolaas van  edelman12de e.II71
BOELARE Stefaan I van  edelman† vóór 1036-1052II71
BOELARE Stefaan II van  edelman11de e.II71
BOELARE Stefaan III van  edelman11de-12de e.II71
BOELARE Stefaan IV van  edelman12de e.II71
BOELARE Willem van  edelmanca. 12de e.II72
BOHEMEN Wenceslas I van zie WENCESLAS  II935
BOLS Jan  Vlaams taalkundige1842-1921II72
BOONEN Jacobus  jurist, aartsbisschop† 1655II74
BOSCH Firmin van den  magistraat, schrijver1864-1949II89
BOUCHEROEL Gilles  schrijver† 1465II97
BOUTON Claude  diplomaat1473/ 74-1556II98
BRECHTANUS Livinus zie BRECHTUS  II102
BRECHTUS Livinus  dichter± 1503-1558/60II102
BRISMAILLE Jean Denis  aannemer1739-1808II103
BROECK Alfons van den zie DENIJS  II168
BRUGENSIS Martin zie BURGENT  II111
BRUGGE Jacob van  kolonistca. 1474II107
BRUGIS Martin a zie BURGENT  II111
BRUSSEL, BRUXELLENSISTiburtius van zie TIBURTIUS  II868
BURCH Adriaan van der  magistraat, diplomaat1501-1557II108
BURGENT Martin  missionaris1589-1628/32II111
CALUWÉ Albert Jan Emiel de  chirurg1893-1950II113
CANTIMPRÉ Thomas van zie THOMAS  II865
CAROLI, CAROLUSJoannes zie CHARLES  II116
CAVENNE François Alexander  ambtenaar1777-1856II114
CAZIER Filip  missionaris1677-1722II116
CHARLES Jan  magistraat1526-1598II116
CLAEYS-BOUÜAERT Alfred Louis  advocaat, politicus1844-1936II119
CLENARDUS Nicolaas  filoloog1495-1542II120
CLEYNAERTS Nicolaas zie CLENARDUS  II120
COBENZL Karl Johann van  diplomaat1712-1770II123
COEMANS Pieter zie COOMANS  II136
COLINET Philemon  taalkundige1853-1917II132
COLLAERT Jan I  schilder±1470-± 1524II134
COMANO Pieter zie COOMANS  II136
CONRARDI Bartholomeus  schrijver† 1453II135
COOMANS Pieter  missionaris1638-1685II136
COPPIETERS Jan Baptist  ambtenaar1661-1732II138
CORDIER Jean  zangervóór 1453-1501II140
CORNELISSEN Jan  schrijver± 1393-1472II142
COSTER Charles Théodore de  letterkundige1827-1879II214
COUPLET Filips  missionaris, schrijver1624-1692II143
CRABBE Petrus  compilator1471-1554II145
CRIEKENBURGH Johannes zie KRIEKENBORCH  II410
CROY Karel van  bisschop± 1506-1564II148
CUVELIER Marie Charles  historicus, archivaris1869-1947II158
DAENENS-ROBIJN Diana  toneelspeelster1805-1855II163
DALENBROEK Godfried van  pretendent graaf14de e.II164
DASSONVILLE Christoffel zie ASSONLEVILLE  II16
DELEHAYE Judocus Joseph  advocaat, politicus1800-1888II165
DENIJS M.  pedagoog1890-1963II168
DESPAUTERIUS Jan  grammaticus, humanist±1480-1520II169
DEVENYN Joannes Baptista  letterkundige1819-1866II171
DEWELDE Katherine zie HASSELET  II280
DEY Hendrik  schilder† 1539II172
DHEERE Jan zie HEERE  II292
DIBBETS Bernardus Johannes  militair1782-1839II173
DIEDERIK VAN HEINSBERG    graaf† 1361II175
DOORSELAER Georges Joseph van  arts, musicus1864-1940II177
DORISY Claude  kunsthandelaar, kunstenaar± 1517-1565II182
DORVILLE Albert (de) zie ORVILLE  II650
DRUWÉ Eugeen  theoloog1894-1950II183
DYNTER Edmond de  kroniekschrijver, ambtenaarca. 1370-1449II185
EECKE Erasmus vander  drukker1510-1554II189
EINHARD    historiograaf, leke-abt± 770-840II190
EKERMANS Herman zie JEKERMANS  II446
ELHOUGNE François Ferdinand d'  advocaat, staatsminister1815-1892II194
ELSEGHEM Jean Baptiste de Ghellinck d' zie GHELLINCK  II250
EMMO    graaf† vóór 1078II202
ENAME Giselbrecht van zie GISELBRECHT  II255
ENGLISH Joseph Alphonse  schilder1882-1918II203
ERENS Ambrosius  historicus, archivaris1888-1952II206
EVEN Gerard Edward van  historicus, archivaris1821-1905II208
EVERMODUS   zie JANSEN  II381
EYLENBOSCH Gustaaf Jozef  sociaal strijder1856-1939II211
FASTRAETS Christiaan  letterkundige16de e.II215
FLORES Louis  missionarisca. 1570-1622II216
FRANCK César Auguste  componist, organist1822-1890II218
FRARIN, FRARYNLouis  zie FLORES II216
FREMAUT Benignus  hagiograaf1654-1723II233
FRORYN Louis zie FLORES  II216
FUSCH(S) Remaclus  arts, botanist† 1587II225
GALL François Pierre  magistraat, filoloog1761-1841II229
GARNIER Jean  wiskundige, hoogleraar1766-1840II230
GAVERE Raas van  edelman11de e.II233
GAVERE Raas I van  edelman11de e.II234
GAVERE Raas II van  edelman† 1149II234
GAVERE Raas III van  edelman† 1150II234
GAVERE Raas IV van  edelman† 1190II234
GAVERE Raas V van  edelman† 1217II235
GAVERE Raas VI van  edelman† 1241II235
GAVERE Raas VII van  edelman† 1253II236
GAVERE Raas VIII van  edelman† 1301II237
GERAARD I    graaf van Loon† 1194/1197II238
GERICKE Johann Eberhard  ambtenaar1785-1845II240
GEUBELS Frans  tapijtwever en -handelaarna 1520-vóór 1585II243
GEVAERTS Jaak  arts1877-1962II249
GHELLINCK Jean Baptiste Joseph de  politicus1876-1927II250
GHINEAU Adolf Pieter  letterkundige1842-1901II355
GHISLAIN Jan  missionaris18de e.II251
GIRARD Nicolas  ambtenaar1767-1835II252
GISELBERT    graaf van Loon† 1044/ 1046II254
GISELBRECHT    kroniekschrijverca. 1125-na 1177II255
GODFRIED VAN DALENBROEK      II264
GOETHALS Arnout  kroniekschrijver1500-1553II256
GOETHALS Félix Victor  bibliothecaris, genealoog1798-1872II259
GRAMMENE Boudewijn van  edelman12de-13de e.II261
GRAMMENE Eustaas I van  edelman† 1184/1187II261
GRAMMENE Eustaas II van  edelmanvóór 1192II262
GRAMMENE Eustaas III van  edelman† 1236II262
GRAMMENE Eustaas IV van  edelman† ca. 1269II263
GRAMMENE Gerard van  edelman† na 1237II263
GRAMMENE Isabella van  doelvrouwe† na 1351II264
GRAMMENE Jan van  edelman† vóór 1296II264
GREGOIRE Victor  plantkundige1870-1938II265
GREVENBROEK Pentecosta van  edelvrouw† na 1477II267
GROOTAERS Ludovic Jean  taalkundige1885-1956II268
GRUYTER Jan Oscar de  vernieuwer v. toneel1885-1929II271
HAEGEN Willem van der  kolonisator16de e.II277
HARNES Filippa van  edelvrouwe† vóór 1261II277
HARNES Filips van  edelman12de e.II278
HARNES Michael I van  edelman12de e.II279
HARNES Michael II van  edelman12de e.II279
HARNES Michael III van  edelman† 1231II279
HARNES Michael IV van  edelman13de e.II279
HASE Jan de zie HAZE  II285
HASSELET Katherine  tapijtweefstervóór 1475-na 1506II280
HASSELT Perceval van zie HELSELE  II310
HAUSCHIN(US) Joannes  theoloog, aartsbisschop1527-1589II281
HAZE Jan de  tapijtwever en -handelaar15de e.II285
HAZE Melchior de  brons- en klokkengieter1632-1697II287
HEE Alfons Erniel van  letterkundige, Vl. strijder1846-1903II291
HEERE, DHEERE, MIJNHEERENJan dede jonge schilder, architectvóór 1534- na 1581II292
HEERE, DHEERE, (MIJN)HEER(EN), (MIJN)SHEER(EN)Jan dede oude beeldhouwer, architect1502/05-1576/78II294
HEERS Raas van  volksleider† 1477II305
HEES Willem van Hoorne zie HEZEheer van II329
HEESTERT Jan  schrijverca. 1400-1458II308
HEINSBERG Diederik van zie DIEDERIK  II175
HEISLE Perceval van zie HERSELE  II310
HELDEMARUS    stichter van abdij† 1095/97II309
HELSELE Perceval van  tapijtwevervóór 1435-na 1472II310
HEMBYZE Jan van  calvinistisch voorman1513-1584II311
HENDRIK I    graaf van Loon† 1218II313
HENEGOUWEN Boudewijn van  reiziger13de e.II313
HENNEQUIN Jean François  gouverneur1772-1846II314
HENS Frans  schilder1856-1928II316
HERENTALS Thomas  volkspredikant, auteur15de-16de e.II322
HERMANS Joannes  herbarist† 1675II324
HERP Hendrik  mysticus† 1477II325
HERWYNEN Gericke van zie GERICKE  II240
HEYDEN Hendrik van der  kroniekschrijverca. 1404-1473II327
HEZE Willem van Hoorne  heer van, militair bevelhebber1553-1580II329
HOORNE Willem van zie HEZE  II329
HOVE Joachim van den  luitspeler en componist1567-1620II331
HOVRE Frans de  pedagoog1884-1956II337
HOWET(T) Gregorius zie HUET  II345
HOZE Joris de  rederijkervóór 1525-na 1579II342
HUET Gregorius  luitspeler en componistvóór 1550-na 1616II345
HUFFEL Eugene Bartholomée van  advocaat, politicus1803-1859II348
HUGHE Willem  beeldhouwer± 1450-1480/85II350
HURTERE Joost de  kolonisatorca. 1495II354
HUU, HUUGHEWillem zie HUGHE  II350
HUW(E) Willem zie HUGHE  II350
HUWET(T) Gregorius zie HUET  II345
HUYE, HUYENWillem zie HUGHE  II350
HUYS Emile Louis  geschiedkundige1863-1941II355
HUYSSENS Pieter  architect1577-1637II357
IEPER Fromold I van  edelman11de-12de e.II361
IEPER Fromold II van  edelman12de e.II361
IEPER Theobald van  edelman11de/ 12de e.II361
IEPER Willem van  edelmanvóór 1104-1164II362
IEPER Wulfric van  edelman11de-12de e.II368
IMPENS Pieter  kloosterling, schrijverca. 1451-1523II368
INNIS Henri Marie van  magistraat, volksvertegenwoordiger1790-1864II369
JACOBS Jan  stichter college Jacobs† 1650II371
JACOTOT Joseph  pedagoog1770-1840II374
JAN    graaf van Loon† 1279II380
JANSEN Jozef  historicus1871-1949II381
JANSSENS Franciscus Alphonsius  bioloog1863-1924II384
JUAN VAN OOSTENRIJK    landvoogd1547-1578II385
KAREL-ALEXANDER   zie LORREINEN  II470
KEELE Martinus van der zie TURNHOUT  II878
KEERE DE JONGE Hendrik van den  lettersnijder† 1580II389
KERVYN DE VOLKAERSBEKE Philippe Auguste  historicus, politicus1815-1881II393
KETGEN Jan Baptist  schilder± 1600-1645II399
KETHULLE Frans van de zie RYHOVE  II773
KEYZER Frans Jozef de  kunsthistoricus1896-1956II400
KOENRAADS Rogier  missionaris1550-1609II402
KORTRIJK Desiderius van  edelman11de e.II404
KORTRIJK Desiderius van  geestelijke† 1194II405
KORTRIJK Eilbod van  edelman† ca. 990II406
KORTRIJK Elizabeth van  edelvrouw13de e.II406
KORTRIJK Everard Radulf van  edelman13de e.II406
KORTRIJK Lambrecht van  edelman11de e.II407
KORTRIJK Michael van  edelman† 1250II407
KORTRIJK Rogier I van  edelman12de e.II407
KORTRIJK Rogier II van  edelman† vóór 1198II408
KORTRIJK Rogier III van  edelman12de-13de e.II408
KORTRIJK Walter I van  edelman11de/12de e.II409
KORTRIJK Walter II van  edelman13de e.II410
KRIEKENBORGH Jan van  kopiist, schilder II410
LA SERNA SANTANDER Charles Antoine de  bibliofiel, bibliothecaris1752-1813II426
LAENEN Karel Marie  historicus1871-1940II413
LAET Jan Baptist de  historiograaf1700-1773II415
LAEY Omer Karel de  schrijver1879-1909II416
LAMBERTS-CORTENBACH Werner Joseph de  prov. gouverneur1775-1849II417
LAMBRECHTS Charles Joseph  jurist, staatsman1753-1823II419
LAMBRECHTS Hendrik  architect† 1542II422
LAMMEKENS Filip  architect, steenhouwer° ± 1493II423
LAPORTA August  arts, Vlaams voorman1864-1919II425
LAURENTIUS   zie PERQUY  II680
LEBOUCQ Georges  anatoom1880-1958II431
LEBOUCQ Hector Louis  anatoom1848-1934II432
LECOUTERE Charles  taalkundige1865-1921II434
LEENHEER Jan de  dichter1642-1691II436
LEESTMAKERE   zie BLADELIN  II61
LEEUWEN Jan van  mysticus± 1314-1378II441
LEMMEKEN Filip zie LAMMEKENS  II423
LETTERSNIDER Henric Pieterssoen  drukker, lettersnijder† ± 1511II445
LEUVEN Hendrik van  geestelijk schrijver† ± 1302II446
LIMBURG Remaclus van zie FUCHS  II225
LINCÉ Josephus Adrianus de  volksmenner1752-1813II448
LINDEKENS Simon  arts, politicus1871-1937II452
LINDEMANS Jan Jozef  filoloog1888-1963II453
LINTER Raas van zie HEERS  II305
LOBEL(IUS) Mathias de zie OBEL  II643
LODEWIJK    graaf van Loon† 1171II461
LODEWIJK II  graaf van Loon† 1218II463
LODEWIJK III  graaf van Loon† 1234/43II467
LODEWIJK IV  graaf van Loon† 1336II468
LOPPENS Charles Pierre  bioloog, oudheidkundige1875-1962II469
LORREINEN Karel Alexander van  landvoogd1712-1780II470
LUTGART    heilige1182-1246II482
MAERE Charles Louis de  fabrikant1802-1885II493
MAES Hendrik  rederijker† 1512II498
MAHIEU, MAHUSIUSJan  benoemd-bisschop† 1577II499
MALE Zeger van  handelaar, magistraat1504-1601II503
MANTELS, MANTILIUSTheodoor  missionaris1560-1593II506
MARCATELLI(S) MARCHA(N)DEEL Raphaë l de  prelaat± 1437-1508II507
MARCHAL François Joseph  historicus, archivaris1780-1858II512
MARÉCHAL Joseph  wijsgeer, psycholoog1878-1944II518
MARIA A SANCTA TERESIA   zie PETYT  II682
MARTEL Theodoor zie MANTELS  II506
MARTELAERE, MARTELLATOJan (Giovanni) de zie MATELART  II523
MATELART Jan  musicus, toondichter† 1607II523
MATHALART Jan zie MATELART  II523
MATHE Alois Antoon  arts, musicoloog1874-1957II527
MATHE Jan Frans  arts1846-1921II528
MATTIJS Marcel  schrijver1899-1964II528
MECHELEN Adriaan van  schrijver16e e.II541
MEERLEER Petrus de  sociaal ijveraar1830-1912II542
MEESTER VAN DE LEGENDE DER H. URSULA    schilder15de e.II544
MEESTER VAN DE VERLOREN ZOON    schilder16de e.II548
MEIR Georges  filoloog, literair-historicus1900-1944II551
MELDERT Christoffel Abraham van  advocaat1650-1720II552
MELDERT Emmanuel Ignatius van  advocaat1725-1817II554
MELDERT Filips Ferdinand van  advocaat1753-1825II554
MELDERT Filips Ferdinand Guillaume van  advocaat griffier1726-1798II536
MELDERT Frans Leopold van  advocaat1756-1835II557
MELDERT Jan Frans II  advocaat, ambtenaar1720-1788II559
MEMBREDE AndréCharles  magistraat, gouverneur1758-1831II560
MERCADELLI, MERCANDELRaphael de  zie MARCATELLIS II507
MERCATOR Arnold  cartograaf, filoloog1537-1587II562
MERICA Hendrik de zie HEYDEN  II327
MERODE-WESTERLOO Jan Filip van  militair1674-1732II565
MEULEN Jan van der zie MOLANUS  II580
MEUNIER Alphonse  bioloog1857-1918II570
MEYER Livinus de  theoloog, dichter1655-1730II574
MI(J)NHEERE Jan zie HEERE  II292
MIRY Virginie  toneelspeelster1807-1902II576
MOERENTORF Jan I zie MORETUS  II614
MOERMAN D'HARLEBEKE Charles Marie de  politicus1797-1854II577
MOERMAN D'HARLEBEKE Léon Mathieu Robert de  politicus1828-1889II578
MOLANUS Johannes  theoloog1533-1585II580
MONTE Filip de  polyfonist1521-1603II582
MOONS Emile François  arts1872-1943II611
MOOR Pieter de  schilder† ca. 1507II613
MORAULUS Petrus zie MOOR  II613
MORETUS Jan I  drukker, letterkundige1543-1610II614
NAMUR Jean Pie  bibliograaf, bibliothecaris1804-1867II621
NAVEAU Raymond  plantkundige1889-1932II626
NAZARETH Beatrijs van zie BEATRIJS  II37
NIEWELANDT Guilliam van  dichter, schilder1584-1635II629
NOEL Frans  dichter1651-1729II632
NOLF Pierre  arts, politicus1873-1953II637
OBEL Mathias de l'  arts, botanist1538-1616II643
OLMAN Ferdinand van  ontdekkingsreiziger15de e.II648
OOSTENRIJK Juan van zie JUAN  II385
ORISY Claude d' zie DORISY  II182
ORVILLE Albert d'  missionaris, ontdekkingsreiziger1622-1662II650
OSTAIJEN Paul Andrévan  dichter1896-1928II651
OTTO Hubert  missiebisschop1850-1938II654
OUDENAARDE Arnulf I van  edelman11de e.II656
OUDENAARDE Arnulf II van  edelman† vóór 1110II657
OUDENAARDE Arnulf III van  edelman12de e.II657
OUDENAARDE Arnulf IV van  edelman† 1242II657
OUDENAARDE Arnulf V van  edelman13de/14de e.II658
OUDENAARDE Diederik I van  edelman† ca. 1096II658
OUDENAARDE Diederik II van  edelman12de e.II659
OUDENAARDE Gerard van  edelman† 1145/50II659
OUDENAARDE Giselbrecht van  edelman† vóór 1182II659
OUDENAARDE Hugo van  edelman11de e.II660
OUDENAARDE Jan van  edelman† 1293/94II660
OUDENAARDE Mathilde van  edelvrouw12de e.II660
PAULI Richard zie STRAVIUS  II835
PEENE Hippoliet Jan van  schrijver regisseur1811-1864II663
PELLERING Jan  volksmenner1817-1877II672
PEPERS Pieterjr. beeldhouwer1761-1794II676
PEPERS Pietersr. beeldhouwer1730-1785II677
PERQUY Jules  sociaal ijveraar1870-1946II680
PETYT Maria  mystieke schrijfster1623-1677II682
PLANCQUAERT Hector  politicus, schrijver1863-1953II685
PORQUET Louis  missionaris1671-1752II689
PORTINARI Tommaso di Folco  koopman, bankier1428-1501II690
POSSEMIERS Victor Joannes  arts1862-1950II698
PRECIPIANO Humbertus Willem de  aartsbisschop1627-1711II699
PULINX Hendrikjr. architect1724-1787II710
PULINX Hendriksr. beeldhouwer, architect, keramist, 1698-1781II711
PYNNOCK Lodewijk  edelman± 1435-1504II715
QUERCEUS Erasmus zie EECKE  II189
RADERMAKER Jan de zie RAEYMAKER  II723
RAET Willem de  bouwmeester1536/37-1583II719
RAEYMAKER Jan de  rekenkundige± 1560-na 1640II723
RAGUET Emiel  missionaris, taalkundige1854-1929II727
REIFFENBERG Frédéric Auguste de  historicus, bibliothecaris1795-1850II729
REM(S), REMIGIUS Gaspar schilder1542-1616/17II737
RHEM Gaspar zie REM  II737
RICHARD VAN ST. ANNA   zie TROUVÉ  II877
RIESER Claude de zie DORISY  II182
RIVIEREN Raas van der zie HEERS  II305
ROBIJNS Oswald  letterkundige, folklorist1871-1939II739
RODHAIN Jérôme  arts1876-1956II740
ROELENS Victor  missiebisschop1858-1947II744
ROEMERS Charles Clement  magistraat, politicus1748-1838II746
ROISY Claude de zie DORISY  II182
ROMAIN, ROMANUSAdrianus zie ROOMEN  II751
ROMBOUTS Jozef  Vlaams voorman, publicist1893-1952II749
ROOMEN Adriaan van  wiskundige, arts1561-1615II751
ROYAERT, ROYARDUSJan  geestelijk schrijver† 1547II765
RUBBENS Edmond Maria  advocaat, politicus1894-1938II766
RUMMEN Arnold van  pretendent graaf14de e.II772
RYHOVE Frans van de KETHULLE van  calvinistisch leider± 1531-1585II773
SANCTA TERESIA Maria a zie PETYT  II682
SANNEQUIN   zie ZANNEKIN  II957
SANO Frits Benedictus  psychiater1871-1946II775
SANTANDER Charles de la Serna zie LA SERNA  II426
SAVAIGE Katherine zie HASSELET  II280
SAVONIE Karel  opvoedkundige, schrijver1874-1964II778
SCHAMELHOUT Gustaaf Ferdinand  fysioloog, antropoloog1869-1944II779
SCHEUER Pierre  wijsgeer1872-1957II782
SCHOCKART, SCOKAERTLodewijk Alexander zie TIRIMONT  II872
SCUTEPUTTE Hubert  uitgever16de-17de e.II784
SEGERS Gustaaf  leraar, letterkundige1848-1930II785
SERON Andries de  beeldhouwer° ±1500II786
SERRURE Constant Philippe  filoloog, historicus1805-1872II788
SICHEM Franciscus van zie ZICHENIUS  II967
SMANS Hendrik  dichterca. 1437-1466II791
SMITS Lodewijk  schrijver1852-1911II791
SNEP Jozef zie SOMERS  II793
SOMERS Jozef Balthasar  ambtenaar, agitator1757-1819II793
SPAENHOVEN, SPANHOGHECornelius Martinus  drukker, schrijver1758-1829II795
SPEYBROUCK Jozef  schilder, tekenaar1891-1956II800
SPIERE Pieter van  missionaris1583/84-1627II802
SPILLEBEEN Martin zie BURGENT  II111
SPLINGAERT Paul  handels- en ontdekkingsreiziger1840-1906II803
SPOUTER Jan de zie DESPAUTERIUS  II169
STAHREMBERG Georg Adam von  diplomaat1724-1807II806
STARHEMBERG Georg Adam von  diplomaat II806
STERBEECK Frans van  mycoloog, bouwkundige1630-1693II814
STERCKX Engelbrecht  aartsbisschop1792-1867II819
STORMS Jan  wiskundige, arts1559-1650II831
STRAELE(N) Antoon van  ambtenaar, politicus1521-1568II834
STRAVIUS Richard  pauselijk diplomaat±1584-1654II835
STREIGNART Jan zie CHARLES  II116
STURMIUS Jan zie STORMS  II831
SWEERTERE Jan de  kopiist† 1544II837
SWETTER Jan de  kopiist† 1544II837
TASSIS Juan Bautista de  militair, diplomaat† 1610II841
TAVERNIER Ameet  lettersnijder± 1522-1570II855
TAXIS Johan Baptista von zie TASSIS  II841
THEODERICUS   zie DIEDERIK  II272
THEYS Constant  geschiedkundige1886-1964II858
THIELEMANS Henri  wijsgeer1880-1953II860
THOMAS Paul Louis  filoloog1852-1937II862
THOMAS VAN CANTIMPRÉ    encyclopedist± 1201-1270/72II865
TIBURTIUS VAN BRUSSEL    componist† 1669II868
TIRIMONT Lodewijk Alexander SCHOCKAERT van  staatsman, diplomaat1633-1708II872
TORNOUT Martinus van zie TURNHOUT  II878
TORRE Antoon van  opvoedkundige1615-1679II876
TOUR Henri du zie KEERE  II389
TROUVÉ Lambert  missionaris1585-1622II877
TURNHOUT Martinus van  volkspredikantca. 1475-1540II878
USSELINCX Willem  handelaar1567-1647II881
VAET Jacob  polyfonist, kapelmeester± 1529-1567II887
VALENTIUS   zie PAQUAY  II661
VALVEKENS Jan  advocaat, politicus1894-1951II892
VANSTEENKISTE Eugeen  schilder1896-1963II893
VARÉ Juliana de zie DAENENS-ROBIJN  II163
VEANEN Melchior zie VIANEN  II907
VERBIEST Ferdinand  missionaris, mathematicus1623-1688II896
VEREECKE Erasmus zie EECKE  II189
VERMEULEN Jan zie MOLANUS  II580
VERPLANCKE Joannes Franciscus  plateelbakker† na 1771II901
VERPOORTEN Jan Domien  grammaticus1706-1773II902
VERSCHAFFELT Julius  natuurkundige1870-1955II903
VERSTAPPEN   zie SOMERS  II793
VIANEN Melchior van  glazenier, rederijkervóór 1525-1575II907
VIERIN Emmanuel  schilder1869-1954II908
VILAIN XIIII Jean Jacques  politicus, economist1712-1777II909
VIS Hendrik de  filoloog, folklorist1885-1949II915
VLAMINX Antoon  kopiist± 1439-1504II917
VLIEBERGH Emiel  jurist, Vlaams voorman1872-1925II918
VOLKAERSBEKE Philippe Auguste KERVYN de zie KERVYN  II393
VRAMBOUT Benoit Joseph  advocaat, gouverneur1816-1877II924
VREDEMAN Sebastiaan  componistvóór 1543-na 1589/94II925
VRIERE Adolphe Pierre de  diplomaat, politicus1806-1885II929
VRIESE VREEDTMAN Sebastiaan de zie VREDEMAN  II925
WAVRIN Hellin I van  edelman† 1191II931
WAVRIN Hellin II van  edelman† 1223II932
WAVRIN Hellin III van  edelman† 1284II932
WAVRIN Robrecht I van  edelman† vóór 1197II933
WAVRIN Robrecht II van  edelman13de e.II933
WAVRIN Robrecht III van  edelman† vóór 1304II933
WAVRIN Robrecht BruneI van  edelman13de-14de e.II933
WAVRIN Rogier van  bisschop† 1141II934
WAVRIN Rogier I van  edelman11de e.II934
WAVRIN Rogier II van  edelman± vóór 1107II934
WAVRIN Rogier III van  edelman12de e.II934
WENCESLAS I VAN BOHEMEN    hertog1337-1383II935
WIJNANTS Ernest Lodewijk  beeldhouwer, schilder1878-1964II940
WILDE Katherine zie HASSELET  II280
WILLEM VAN IEPER   zie IEPER  II362
WINTON Francis de  militair, koloniaal administrateur1835-1901II943
WOESTYNE HippolyteJacques van de politicus1808-1874II952
ZANNEKIN, ZANNEQUIN, ZANDEKINClais  volksmenner† 1328II957
ZEEBOTS Willem  schrijver1625-1690II960
ZEGER Niklaas  vertaler± 1495-1559II962
ZEGERUS Nicolaus zie ZEGER  II962
ZENDERS, ZENDERUSWillem  calligraaf† 1566II965
ZICHENIUS Franciscus  predikant, schrijver† na 1559II967
ZONNEKIN Clais zie ZANNEKIN  II957
AABROCK Jan van zie ABROEK  III1
AALST Pieter van zie COECKE  III171
ABROEK Jan van ook ABROUCKkloosterstichterna 1400-1510III1
ADELS-TORN Bury zie BERTRAND  III78
ADRIAAN VI    paus1459-1523III5
AELST Pieter van zie COECKE  III171
AGOLLA Matthias  kanselredenaar1628-1701III90
AIMO    architect12de e.III20
ALARDUS AEMSTELREDAMUS    humanist1491-1544III21
ALGER VAN LUIK    theoloog† ca. 1131III25
ALQUERUS    architect11de e.III34
ALSTEIN Pierre Ignace van  slavenkapitein1733-1793III35
ALUINS Robert d' zie BERTRAND  III78
AMBIORIX    koning1ste e. vóór Chr.III37
AMERINGIUS Petrus zie HEYDEN  III386
AMMAN, AMMONIUSCaspar  humanistca. 1450-1524III4
AMSTENRADE   zie HUYN VAN AMSTENRADE  III424
AMSTERDAM Alard van zie ALARDUS AEMSTELREDAMUS  III21
ANGELIS Willem ab  theoloog1583-1649III42
ANSEMBOURG Jean Baptiste de Marchant d' zie MARCHANT  III536
ARCONATI-VISCONTI Marie Louise  mecenas1840-1923III43
ARNULF VAN CHOQUES    patriarch† 1118III47
AUVERON Anton zie HANERON  III374
BAERLAND Adrianus van zie BARLANDUS  III51
BARLANDUS Adrianus Cornelii  humanist, historiograaf1486-1538III51
BAVIERE Willern Jozef van den  polemist1742-1815III55
BEAUDUIN Lambert Octave  oecumenisch pionier, liturgisch hervormer1873-1960III58
BEAURIEU Gilbert de zie SCHOONBEKE  III774
BECKX Petrus Joannes  jezuïet1795-1887III67
BEEKE Roelof van der zie RIVO  III703
BEIEREN Jozef Clemens van zie Jozef CLEMENS  III454
BERGH Evermodus Edmond van den  schrijver, dichter1884-1962III75
BERNARD   zie KLINCKENBERGHpater III467
BERTRAND Lodewijk Antoon  letterkundige, geschiedschrijver1824-1912III78
BEUGELS Herman Jozef  geestelijk schrijver, dichter1771-1851III81
BEUSECOM Christianus van  professorca. 1579-1644III85
BIE J. de zie CLAERHOUT  III152
BINKHORST VAN DEN BINKHORST Johannes Theodorus  geoloog-paleontoloog1810-1876III86
BLARGNIES Charles  magistraat, politicus1793-1866III90
BOCK Jan de zie BUCK  III113
BOCK Joannes  abt1641-1712III93
BORCHGRAVE Pieter Joost de  rederijker1758-1819III99
BOSQUET Joseph Augustinus (de)  apotheker, paleontoloog1814-1880III103
BOSSCHE Frans van den  politicus1783-1858III105
BOUCK Jan de zie BUCK  III113
BOVY Joseph Lambert Hubert  ambtenaar, provinciegouverneur1810-1879III106
BRABANT Zeger van zie ZEGER VAN BRABANT  III975
BROUCKERE Charles de  ambtenaar, politicus1757-1850III108
BRUSSEL, BRUSSELIUSPhilibert van zie BRUXELLES  III110
BRUXELLES Philibert de  rechtsgeleerde, raadsheer1518-1570III110
BUCK Jan de  tapijtwever† vóór 1587III113
BUERSE Jakob van der  makelaar-herbergier1400-ca. 1483III115
CALLEBERT Ferdinand  kunstschilder1831-1908III117
CANNIFIUS Gerardus  humanist† na 1512III119
CANNIJF, CANNYFGerardus zie CANNIFIUS  III119
CASTEL RODRIGO Emmanuel de Moura y Cortereal  gouverneur-generaal† 1652/1661III120
CASTEL RODRIGO Francisco de Moura y Cortereal  gouverneur-generaal† 1675III124
CATTEAU Charles Crépin  keramist1880-1966III127
CATUVOLCUS    koning† na 54 vóór Chr.III120
CAYTAN Lodewijk Albert  schrijver, sociaal werker1742-1813III129
CHARAMBERGUE Urhain de zie SCHARENBERG  III765
CHAUVE LE zie STEVENS  III839
CHAUVIN Victor  orië ntalist, Waals voorman1844-1913III134
CHEVALIER Jean Baptiste  sterrenkundige, meteoroloog, bibliothecaris1722-1801III143
CHEVALLIER Raymond Henri  keramist1900-1959III147
CHOQUES Arnulphe de zie ARNULF  III47
CHRISTINA VAN ST.-TRUIDEN    heilige1150-ca. 1224III149
CLAERHOUT Juliaan  oudheidkundige1859-1929III152
CLAES Frans  oudheidkundige1860-1933III158
CLARENSONE Quinten  ambtenaar, koopmanca. 1350-1420III161
CLINCKE Filips  beeldhouwer† na 1507III162
CLINCKE Jan  beeldhouwer† ca. 1481III163
CLINKART Jacob  kopiist† 1383III165
CLOTTENS Edward  VI. sociaal ijveraar1891-1961III167
CLYNCKE Filips zie CLINCKE  III162
COCK Alfons de  volkskundige1850-1921III169
COECKE VAN AELST Pieter  schilder, architect1520-1550III171
COENE Jozef de  grootnijveraar, kunstschilder1875-1950III181
COIGNET Michiel  wiskundige, instrumentenmaker1549-1623III184
COLIBRANT Rumoldus  abt1544-1626III191
COLLINS, COLLYNS  zie NOLE  III589
CONINCKX Hyacinthe  geschied- en volkskundige1865-1940III192
CONSCIENCE Hendrik  schrijver1812-1883III195
COOMANS Jules Hom�re  ingenieur, architect1871-1937III210
COPPIETERS Robert François  burgemeester, schrijver1727-1797III212
COUCKE Pieter zie COECKE  III171
CRACCO Domien  dichter1790-1860III227
CRAHAY Jacques Guillaume  fysicus1789-1855III230
CRETEN Pieter Hubert  volksschrijver1823-1894III233
CRICK-KUNTZIGER Marthe  kunsthistorica, conservator1891-1963III234
CROMBRUGGHE Napoleon Charles van  politicus, burgemeester1811-1887III239
D'HOOGHE Clement zie HOOGHE  III400
DAVID VAN DINANT    wijsgeer12de e.III243
DELBECQUE Norbert  theoloog1651-1714III248
DELBEKE Julius Edwardus  letterkundige, politicus1859-1916III251
DELBRUY�RE Louis François  ontdekkingsreiziger1860-1894III254
DELCROIX Désiré  letterkundige1823-1887III256
DELESTRÉ Daniel Julius  schrijver1881-1967III259
DEMOOR Jean  fysioloog, pedagoog1867-1941III261
DENDERMONDE Daneel van  pair v. Vlaanderen12de e.III263
DENDERMONDE Mathilde van  pair v. Vlaanderen† vóór 1225III265
DENDERMONDE Reingot II van  edelman† 1106III265
DENDERMONDE Walter I van  pair v. Vlaanderen† 1173III265
DENDERMONDE Walter II van  pair v. Vlaanderen† vóór 1194III265
DEPREZ Firmin  studentenleider, publicist1890-1916III266
DESMET Constant  toondichter1867-1917III268
DEUTZ Rupert van zie RUPERT VAN DEUTZ  III723
DEVARE Jan zie VARENNIUS  III884
DIEDERIK    hagiograaf, dichterca. 1060-1107III272
DIJCK Theodoor van  kunstliefhebber1605-1668III276
DINANT David van zie DAVID VAN DINANT  III243
DOESER Nicolaus zie PRUM  III680
DONS   zie TONS  III278
DOOREN Edmond van  schilder, beeldhouwer1896-1965III278
DOORNIK Guibert van zie GUIBERT VAN DOORNIK  III364
DRUSIUS Joannes  abt, lid van de Staten van Brabant1568-1634III279
DRUYS Joannes zie DRUSIUS  III279
DUPONT Jozef Emiel  taalkundige1885-1961III285
DUSTIN Albert Pierre  patholoog-anatoom1884-1942III287
DUVOSEL Lieven  dirigent, componist1877-1956III293
ÉCREVISSE Pieter  schrijver1804-1879III299
EIKELS VI. zie VANDEBEECK  III881
ELSRACK Libert van  prior1627-1718III303
ENCKEVOERT, ENCKEVOIRTJoanna (ab, d', van)  priorin1602-1656III307
ENGELEN Willem van zie ANGELIS  III42
ESCARAMBERGUE Urbano zie SCHARENBERG  III765
FIERENS August  arts1881-1964III311
FLORENTII, FLORENSZOON VAN UTRECHT  zie ADRIAAN VI  III5
FOERE Leo de  publicist, politicus1787-1851III313
FONCK Jan  raadsheer, diplomaatca. 1525-1585III324
FONTEYNE Jules  tekenaar, schilder1878-1964III330
FOSSE Hugo van zie HUGO VAN FOSSE  III412
FUNCK(IUS) Jean (Johannes) zie FONCK  III324
GABRIELLE MARIE VAN HET H. HART    stichteres meisjesbeweging1887-1958III333
GAMARA Y CONTRERAS Esteban de  militair, diplomaat1593-1671III336
GARET(IUS) Johannes  kanunnik, schrijverca. 1499-1571III340
GEENS Antoon  compilatorca. 1480-1543III343
GELEEN   zie HUYN VAN GELEEN  III427
GENNEP Norbert van zie NORBERT VAN MAAGDENBURG  III610
GENTIUS Antoon zie GEENS  III343
GERARD VAN LUIK    geestelijk schrijver13de e.III344
GERVASIUS    abtca. 1090-1171III347
GEZELLE Caesar  dichter, schrijver1876-1939III349
GHESQUI�RE Remi Aloys  toondichter1866-1964III452
GILBERT VAN DOORNIK   zie GUIBERT  III364
GILLEBERTUS    abt, edelsmid† 1269III357
GODMARUS    kopiist12de e.III358
GORKUM Melchior Lambertus van  geschiedschrijver1730-1794III358
GOYCK vanbaronzie GRYSPERRE  III361
GREGORIUS    abt. edelsmid† 1160III361
GRISPERRE, GRYSPERREWillem van zie GRIJSPERRE  III361
GRYSPERRE Willem Albert van  magistraat, staatsman1637-1725III361
GUIBERT VAN DOORNIK    geestelijk schrijver† 1284III364
GUSFRIDUS    kopiist12de e.III367
GWYBERT VAN DOORNIK   zie GUIBERT  III364
HAECK Henriette zie MARIA JOZEFA  III547
HAGHEN Joannes Joseph  abt1699-1781III369
HANERON Antoon  diplomaat, raadsmanca. 1400-1490III374
HAVERON Antoon zie HANERON  III374
HAYE Raymond Jan de la  schilder, etser1882-1914III377
HEERSELE Willem Jordaens van zie JORDAENS VAN HEERSELE  III449
HEGELING Willem zie PUTMAN  III683
HERCK Charles van  oudheidkundige1884-1955III379
HERMALLE Charles de Warzee d' zie WARZEE  III952
HESE Jean van  publicist1757-1802III381
HEUVERON Antoon zie HANERON  III374
HEYDEN Hendrik van der  schilderca. 1505-vóór 1558III383
HEYDEN Pieter van der  graveurca. 1530-1576III386
HILGE Georges Hendrik  toonkunstenaar1849-1918III393
HOFMAN Jan Baptist  toneeldichter1758-1835III395
HOOGHE Clement d'  komponist, organist1899-1951III400
HOUTEN KLARA   zie CLAERHOUT  III152
HUBERTUS    heiligeca. 655-727III405
HUGO    bisschop† 1044III409
HUGO    architect† 1093III411
HUGO, VAN FOSSE   organisator-prior† 1161/64III412
HULST Jan van  dichter14de e.III421
HUVERON Antoon zie HENERON  III374
HUYN VAN AMSTENRADE Agnes Maria  kloosterlinge1614-1641III424
HUYN VAN AMSTENRADE Edmond  landcommandeur van Alden Biezen1567-1634III426
HUYN VAN GELEEN Arnold II  gouverneur† 1579III427
HUYN VAN GELEEN Arnold III  krijgsoversteca. 1555-na 1636III428
HUYS Frans  graveur, prentenuitgever1522-ca. 1562III433
HYPERPHRAGIUS, HYPERPHRAGMUSPieter zie ZUTFERE  III986
JAMINÉ Edmond Marie  kunstfotograaf, toondichter1856-1932III439
JAMINÉ Joseph Laurent  advocaat, politicus1797-1883III442
JANSSENS Balduinus  publicist18de e.III444
JEKERMANS Herman  oprichter H.- Landstichting1610/12-1679III446
JORDAENS VAN HEERSELE Willem  theoloog1321-1372III449
JOZEF CLEMENS VAN BEIEREN    aartsbisschop1671-1723III454
KEMPENEER Jacob de  schildervóór 1460-1535III463
KESTELOOT Albert zie LIJE  III500
KETHULLE Jan de la zie KEYTHULLE  III465
KEYTHULLE, KEYTHULLOJan van den  diplomaat1361-1433III465
KIELE Jan vanden zie MOERMAN  III567
KLINCKENBERG Joannes Werner  hersteller v. Godsdaal1770-1845III467
KOECK VAN AELST Pieter zie COECKE  III171
KRAFT Johannes Laurens  graveerder1694-1768III471
LABARE Jan Antoon  rederijker† 1740/50III477
LALAING Karel van  militair, gouverneur1506-1558III483
LAMBERTUS    heiligeca. 646-ca. 705III479
LEDROU Pierre Lambert  theoloog1640-1721III489
LEEFDAEL Arnold van  prelaat1522-1584III492
LEMAIGRE   zie STEVENS  III839
LEROY Jules  letterkundige1858-1939III497
LIENART Albert  politicus1840-1871III497
LIJE Albert de  missionaris, geest. schrijver1689-1754III500
LINNEBANK Herman Hubert  criticus1875-1927III502
LIPS Maarten  schrijverca. 1492-1555III507
LODEWICUS    architect11de-12de e.III510
LOË IMSTENRAEDT DE MHEER Frans Karel de  officier, ambtenaar1789-1838III511
LOUSBERGS Hubert  industrieel1774-1826III512
LOVELING Rosalie  letterkundige1834-1875III515
LOYENS Hendrik  hoogleraar1607-1686III523
LOYSEL Pierre  ambtenaar1751-1813III524
LUIK Gerard van zie GERARD  III344
LUMIARES   zie CASTEL RODRIGOgraaf van III120
MAELE Margaretha van zie MARGARETHA VAN MALE  III540
MAELFAIT Zeger  Vlaams strijder, schrijver1850-1913III527
MAES Joannes zie MASIUS  III552
MAESEN DE SOMBREFF Leonard van der  ambtenaar1775-1865III530
MALACORONA, MALCOURONNE  zie ARNIJLF VAN CHOQUES  III47
MALE Margaretha van zie MARGARETA VAN MALE  III540
MARCHANT D'ANSEMBOURG Jean Baptiste de  politicus1782-1854III536
MARGARETA VAN MALE    vorstin1350-1405III540
MARIA HELENA VAN HET H. KRUIS   zie ENCKEVOERT  III307
MARIA JOZEFA    oprichtster v. klooster1883-1961III547
MARVIS Walter van zie WALTER VAN MARVIS  III935
MASIUS Joannes  lid v.d. staten v. Brabant1592-1647III552
MEAN François Antoine de  prelaat1756-1831III531
MEESTER VAN WAVRIN    miniaturist15de e.III556
MELCHIOR Jean Julien  pedagoog, geschiedkundige1848-1920III558
MERIGA Petrus a zie HEYDEN  III386
MEYER Albert de  historicus1887-1952III560
MHEER Frans Karel de LOË IMSTENRAEDT de zie LOË  III511
MIRICENIS, MIRICENYS MIRYCINISPetrus zie HEYDEN  III386
MISSIAEN Amandus  dichter1785-1857III563
MOENS Bernardus Jozefus  pastoor1746-1837III565
MOERMAN Jan  rederijker, schoolmeesterca. 1556-1621III567
MOMBEE(C)K Jan van  priorca. 1518-1606III572
MOORSLEDE Auxilius van zie VERVISCH  III906
MORITO(E)N Jan  dichterca. 1355-1416/17III574
MOURA Y CORTEREAL   zie CASTEL RODRIGO  III720
MUYLDERMANS Jacob  letter- en taalkundige1855-1929III578
MYRICENIS, MYRICINUSPetrus zie Pieter vander HEYDEN  III586
NEDERKANNE Ignatius Frédéric de THIER van zie THIER  III685
NEUSS Jacob van zie CLINKART  III165
NOBELS August  letterkundige, beeldhouwer1884-1938III587
NOLE Andries de  beeldhouwer1598-1638III589
NOLE Claude de  steenhouwer† na 1616III593
NOLE Guillaume de  beeldhouwer† na 1550/51III594
NOLE Jan de  beeldhouwervóór 1570-1624III596
NOLE Jean de  beeldhouwer† na 1599III598
NOLE Jerome de  beeldhouwer, schilder† na 1612III600
NOLE Robert de  beeldhouwer† na 1572III601
NOLE Robrecht de  beeldhouwervóór 1570-1636III603
NORBERT VAN MAAGDENBURG    aartsbisschop, stichter premonstratenzerorde1080/1134III610
NOUTS, NOYTSJan zie NUYTS  III625
NUYTS Jan  koopman-ondernemerca. 1512-1582III625
OEVER Karel van den  letterkundige1879-1926III631
OEVEREN Jacobus van  kapittel-vicaris1615-1686III634
OVERDHAGE P. zie ZUTTERE  III986
PANHAUS(EN), PANHUYSJacob  ascetisch schrijverca. 1500-1582III639
PAQUAY Jan BERCHMANS  geschiedkundige1878-1936III641
PARADAENS Pieter  Jansenist1655-1728III647
PARC Jean du zie PUTMAN  III683
PARTOUNS Henricus Laurentius  bisschoppelijk commissaris1752-1840III650
PAULI Willem zie PAUWELS  III653
PAUWELS Willem  jurist, ambtenaarvóór 1440-na 1487III653
PECHEUR LE zie STEVENS  III839
PELCKMANS Michaë l Franciscus  kroniekschrijver1732-1808III655
PERGENS Eduard Willem  oogarts, paleontoloog1862-1917III658
PETRUS    edelsmid, abt12de e.III660
PEYRAT Marie Louise zie ARCONATI-VISCONTI  III43
PICARD Antoon  arts1884-1949III663
PINXTEN Karel Hendrik  hoogleraar1903-1956III664
PIOT Guillaume Joseph  archivaris, numismaat1812-1899III667
PITTEURS HIEGAERTS Henri Theodore de  politicus1834-1917III675
PLATEAU Juliaan  Vlaams strijder, declamator1894-1964III677
PORTEMONT August de  politicus, geschiedschrijver1814-1886III677
PRUM Nicolaas van  rechtsgeleerde14de-15de e.III680
PUTMAN Willem  letterkundige1900-1954III683
PYCKE Amédée Edouard  diplomaat, politicus1824-1898III687
RADBOUT I    bisschop† 997III689
RAEMDONCK Edward van  oorlogsvrijwilliger1895-1917III690
RAEMDONCK Frans van  oorlogsvrijwilliger, dichter1897-1917III692
RAEVARDUS, RAEWAERDJacob zie REYVAERT  III698
RANDBERT José zie BERTRAND  III78
RAUSCHAW Franciscus Guilielmus  abt1667-1745III694
RAVENSTEIN Koen zie VERHULST  III892
RENESSE Jean Louis Theodore de  politicus1854-1927III696
REVARD Jacob zie REYVAERT  III698
REYVAERT Jacob  rechtsgeleerde, humanistca. 1534-1568III698
RIKE Konrad de  borduurwerker15de-16de e.III703
RIVO Radulphus de  kroniekschrijver, Iiturgistca. 1345-1403III703
ROBUSTELLY Willem  orgelbouwer† ca. 1806III706
RODULF(US)    kroniekschrijver, dichterca. 1070-1138III707
ROEULX, ROEUXArnulf de zie ARNULF VAN CHOQUES  III47
ROEVARDUS Jacob zie REYVAERT  III698
ROGGHÉ Willem  journalist1824-1896III7l6
ROHES, ROHEZArnulf de zie ARNULF VAN CHOQUES  III47
RUBBRECHT Rafaë l Benoit  oogarts1874-1955III718
RUBENS Gerardus  lid v. de Staten v. Brabant1674-1736III720
RUPERT VAN DEUTZ    theoloog† 1130III723
RYELANDT Joseph  toondichter1870-1965III755
RYKE Konrad de zie RIKE  III703
SALAERT Anthonis  beeldhouwerca. 1460-na 1535III761
SALAERT Jan  beeldhouwer† vóór 1532III763
SANTVOORT, SANTVOERTJacobus  professor1584-1663III764
SCARENBERG Urbaan van zie SCHARENBERG  III765
SCHARENBERG      III765
SCHARENBERG Urban von  staatssecretaris† 1579III765
SCHIERVEL Pierre-Leonard de  politicus1783-1866III769
SCHINCK(ELS), SCHINCKELIUSJohannes  professor1581-1646III771
SCHOONBEKE Gilbert van  urbanist, industrieel1519-1556III774
SCHOONHOVEN Jan Dirks van  geestelijk schrijverca. 1356-1432III782
SEBRECHTS Jozef  chirurg1885-1948III798
SEGHERS J. zie CLAERHOUT  III152
SENDEN Leo Marie  natuurkundige1888-1944III802
SERCLAES DE WOMMERSOM Émile Theodore T' zie TSERCLAES  III872
SERVATIUS    heilige† 384/386III804
SEVENS Pieter Theodoor  letterkundige, Vl. strijder1848-1927III808
SIGERUS   zie ZEGER VAN BRABANT  III975
SILVERYSER Florent Maria  geoloog, prehistoricus1870-1946III814
SIMENON Willem  historicus, canonist1871-1951III815
SINIA Oscar  beeldhouwer1877-1956III819
SOBRIUS   zie PARTOUNS  III650
STAPPAERT Roelant  zijdewever, koopman1546-1599III822
STEBERT Pierre zie BERTRAND  III78
STEEG Petrus van zie STEGHE  III829
STEEN Jan zie CLAERHOUT  III152
STEENKISTE Eugeen van  arts1841-1914III825
STEGHE Petrus Melchioris van der  abt1620-1682III829
STEINMETZ John  kunstverzamelaar, schrijver1795-1883III832
STERRE Willem van der  jansenist† 1663III834
STEURBOUT Antoon  tapijthandelaarca. 1556-1590III835
STEURBOUT Maarten  tapijthandelaar en -weverna 1570-na 1607III837
STEURBOUT Pieter  tapijthandelaar en -wever1544-na 1576III838
STEVENS Cornelius  polemist1747-1828III839
STEVINS Fulgentius  predikant1654-1710III857
SWYNS Joost zie ZWYN  III988
SYLPHE Joris zie RAEMDONCK  III692
SYMON    architect12de-13de eIII858
T'SERCLAES DE WOMMERSOM Theodore Emile de  provincie-gouverneur1809-1880III872
TAMBUYSER Rafaë l Antoon  geschiedkundige1905-1966III861
THIBAULT Jan  drukker16de e.III863
THIER VAN NEDERCANNE Ignace Frédéric de  lid van de provinciale staten1767-1848III865
THUWIN Joost zie ZWYN  III988
TITIUS   zie PARTOUNS  III650
TONS Frans  tapijtwever1576-na 1622III868
TONS Jan I  patroonschilder1457/67-ca. 1556III869
TONS Jan II  patroonschilder° ca. 1503III871
TSYNS Joost zie ZWYN  III988
UYTTERHOEVEN JozefI. strijder leraar1890-1959III877
VANDEBEECK Theodoor Alfons  geschiedkundige1896-1961III881
VANDENBERGHE Raymond  geschiedkundige1890-1964III883
VAREN(NIUS) Jean van der  humanistca. 1462-1536/42III884
VERBRUGGE Jan Karel  kunstschilder, kroniekschrijver1756-1831III886
VERCRUYSSEN Felix  vicaris-generaal1892-1952III890
VERHULST Rafael  letterkundige, journalist1866-1941III892
VERMEULEN Edward  letterkundige1861-1934III896
VERSCHUEREN Jozef Maria  publicist, lexicograaf1889-1965III899
VERVISCH Pieter Francies  theoloog, publicist1749-1793III906
VETUS EBURO   zie BERTRAND  III78
VINCKBOONS David  kunstschilder1576-1632III909
VION Fideel Christiaan  drukker, journalist1840-1917III915
VISCONTI   zie ARCONATI-VISCONTI  III43
VLIMMER(IUS) Johannes  schrijver† 1612III917
VLOO Ignaas Albert de  predikant1716-1775III921
VOGHT (Karel) Jozef de  schrijver1877-1956III923
VONCKIUS Johannes zie FONCK  III324
VOORTMAN Abraham  industrieel1758-1810III927
VOORTMAN François Jean  industrieel1793-1849III929
VOS Alfons de  missiebisschop1840-1888III921
WALLAERT Jacobus  politicus1790-1848III933
WALTERUS SILENS    romanschrijver, verluchter12de e.III950
WALTMAN   zie DIJCK  III276
WAMBEKE Victor van  jurist, politicus1813-1896III951
WARDEN OOM zie VERMEULEN      III896
WARZEE DHERMALLE Charles Nicolas de  jurist1776-1852III952
WEERD Hendrik van de  geschiedkundige1872-1954III955
WELVAARTS Theodoor Ignatius  archivaris1840-1892III958
WEUSTENRAAD Jean Théodore  jurist, journalist1805-1849III962
WIBERT VAN DOORNIK   zie GUIBERT VAN DOORNIK  III364
WIGERIUS    meubelmaker13de e.III970
WINRINGEN Nicolaus van zie PRÜM  III680
WINT Joost de zie ZWYN  III988
WOELWE Johannes zie WOLUWE  III971
WOLUWE Jan van  verluchter, schildervóór 1350-ca. 1400III971
WOLUWE Johannes de zie WOLUWE  III971
WYNCX, WYNS, WYNTJoost zie ZWYN  III988
XANTEN Norbert van zie NORBERT VAN MAAGDENBURG  III610
ZAMAN Jan Pieter  publicist1660-1728III973
ZEGER VAN BRABANT     ca. 1240-1284III975
ZUTTERE Pieter A. de  predikant, publicistca. 1521-na 1596III986
ZWYN(S) Joost  schilder† 1553III988
ZYPAEUS Franciscus  rechtsgeleerde1580-1650III989
ZYPE François van den zie ZYPAEUS  III989
HUYN VAN GELEEN Godfried  landcommandeur van Alden Biezen1598-1657III 429
WALTER VAN MARVIS    bisschop1170/80-1252III 935
WOMMERSOM Emile Teodore t' Serclaes de zie s.v. T' SERCLAES  III 871
ADRIAENSEN Lodewijk  schrijver, volkspredikant1867-1935IV1
AEGIDIUS Petrus  stadsgriffier, humanist1486-1533IV4
AERDE Raymond van  stadsarchivaris, musicoloog1876-1944IV8
AERTS Lambert  kunsthistoricus1875-1937IV11
ALLAEYS Hilaire  tandarts, letterkundige1873-1934IV13
ALLEMAN Albert  kunstschilder1892-1933IV15
ANNA VAN DE H. DRIEËENHEID    priorinca. 1580-1642IV19
AREN Jan van  orgelbouwer15de e.IV21
ASSELT Jan van der  schilderca. 1332-vóór 1398IV22
BACH-MERVILLIE   zie MERVILLIE  IV650
BAGGEN Albert  beeldhouwer1862-1937IV27
BALLINGS Jan  volksdichter1829-1911IV27
BALLINGS Martinus  jezuïet, schrijver1865-1958IV30
BARBIANO DI BELGIOJOSO Louis  staatsman, diplomaat1728-1801IV32
BARDEMAKERE Jan de  abtca. 1267-ca. 1297IV37
BELGIOJOSO Louis di zie BARBIANO  IV32
BERGH Henriette van den  weldoenster, mecenas1837-1920IV42
BERQUIN Karel  conservator, heemkundige1873-1968IV42
BETS Pierre  geschiedschrijver1822-1897IV44
BEUS Pieter de  rechtsgeleerde, magistraat1889-1969IV47
BEVEREN Edmond van  social. militant1852-1897IV51
BEVEREN Robertus van  handelaar, keramist1734-1792IV57
BITTREMIEUX Joseph  theoloog1878-1950IV58
BLAESERE Jacob de  rechtsgeleerdeca. 1460-1534IV62
BLANCHE Luc zie LANCIA  IV479
BLAS Egidius le  orgelbouwer1701-1768IV66
BLASIUS, BLAZEREJacob de zie BLAESERE  IV62
BOECKAERT Joost zie BOUCKAERT  IV97
BOECOP Cornelius  militair1781-1841IV68
BOETHEL Johannes zie BUCHIAU  IV108
BONINGE Louis de  Vl. strijder, publicist1896-1918IV73
BORMAN Camille de  geschiedschrijver1837-1922IV75
BOTERDAEL Judocus van  geschiedschrijver, dichter1702-1777IV78
BOTTENS Petrus  geest. schrijver1636-1717IV82
BOUCKAERT Joost  bisschop1583-1646IV97
BRENART Félix  bisschop, historicus1720-1794IV99
BROECKX Pieter  sociaal priester, senator1881-1968IV104
BUCHIAU, BUCHEL, BUCHIELJoannes  bisschopca. 1200-1267IV108
BURY Henri  drukker, uitgever1806-1852IV110
BUSSCHE Val�re vanden  neerlandicus, publicist1908-1968IV117
CAELEN Hendrik van zie CALENUS  IV121
CALENUS, CALENHendrik (van)  vicaris-generaal1583-1653IV121
CALLEWAERT Jules  predikant, jeugdopvoeder1886-1964IV125
CANTRÉ Jan  houtsnijder, schilder1886-1931IV133
CAPELLO Marius  bisschop1597-1676IV135
CARPENTIER Evarist  schilder1845-1922IV142
CEYSSENS Pieter  geschiedschrijver, toponymist1857-1933IV146
CHASSÉ David  militair bevelhebber1765-1849IV148
CLAES Willem  schilder1826-1905IV159
COBRYSSE Jaak  schilder1638-1702IV160
COLARDYN Lieven  beeldhouwer, schilder1894-1962IV162
CORNET Jacques  musicus† vóór 1643IV167
CORNET Philippe  organist°1620IV168
CORNET Pieter I  organist† 1633IV169
CORNET Pieter II  zanger°1546IV172
CORSWAREM Adriaan de  ridder1849-1909IV173
COUSSEMAKER Karel de  magistraat, musicus, folklorist1805-1876IV177
COUVREUR Jaspar  schilder1588-na 1637IV191
COXIE Albert van  politicus, rechtsgeleerde1627-1709IV193
CRETS Pieter  visitator, abt-generaal1858-1944IV196
CRUCIUS Livinus  pedagoog, dichterca. 1485-1557IV201
CRUTS (CRUTS VON CREITS) Godfried  bisschop, staatsman1755-1815IV203
CRUYCE Andries van der  geneesheer, kroniekschrijver† 1719IV208
CRUYCE Livinus van den zie CRUCIUS  IV201
DAERBY(N), DAERVYNWillem zie DERBY  IV218
DELEU Arthur  meubelontwerper, schilder1884-1966IV209
DEMEYERE Jan I  beeldhouwer, stoffeerder16de e.IV215
DEQUEKER Rafaë l  apotheker, hoogleraar1901-1968IV216
DERBY Willem  schilderca. 1505-ca. 1544IV218
DERVY Willem zie DERBY  IV218
DÉSIRANT Bernard  theoloog, kerkhistoricus1656-1725IV221
DESSAIN Pierre  drukker-uitgever1837-1913IV227
DEYLE, DEYLTJan de zie HEILE  IV403
DHERBY Willem zie DERBY  IV218
DONINCK August van  letterkundige1913-1968IV229
DORNHOVEN, DOORNHOVENGilles van  zeevaarder1563-1598IV230
DUBOIS Anna  schrijfster1575-1618IV232
EECKEL Herwin zie ALLAEYS  IV13
EILLIVREM Jan van zie MERVILLIE  IV560
ELIAS Willem  rederijker16de e.IV235
ELLE Jan van zie HEILE  IV403
ELZAS Filips van de zie FILIPS VAN DE ELZAS  IV209
EMMANUEL    abt12de e.IV236
ENCKENVOIRT Willem van  kardinaal, Romeins curiaal1464-1534IV237
ERASMUS Desiderius  humanist, theoloog1467?-1536IV245
EVERELMUS    kluizenaar† 1060IV271
EVERMAAR    heilige? 7de e.IV272
EVERS Hendrik  theoloog, Vl. strijder1873-1939IV275
FABRITIUS Joannes  abt1691-1757IV281
FIEUW Roger  letterkundige, publicist1922-1960IV295
FILIPS VAN DE ELZAS    graafna 1142-1191IV290
FILIPS VAN HARVENG    abt, schrijverca. 1100-1183IV329
FISCHER Christiaan zie VISSER  IV910
FROEDURE Victor  homeopaat1866-1953IV341
FULGENTIUS   zie BOTTENS  IV82
GAREMIJN Jan  kunstschilder, directeur1712-1799IV343
GENTILI Paolo zie EVERS  IV275
GENUWE, GENEWEJan I van  handelaar, drukker16de e.IV360
GENUWE Jan II van  handelaar° ca. 1632IV360
GERTRUDIS VAN NIJVEL    abdis, heiligeca. 626-659IV361
GILLIS Pieter zie AEGIDIUS  IV4
GOOSSENS Werner  theoloog1899-1949IV368
GOOVAERTS Andreas  bio- en bibliograaf1840-1916IV369
GREIN (Jan) Theodoor  onderwijzer, inspecteur1801-1867IV371
GRIEKEN Jan van  ambtenaar, publicist1872-1963IV373
GROBBENDONK Jan van zie SCHETZ  IV745
GRUYTERS Jan  advokaat, bestendig afgevaardigde1887-1970IV375
HABRAKEN Jan  sociaal priester1883-1946IV379
HAECHT Hans van  tafereelmaker, kunsthandelaarca. 1557-1621IV383
HAECKE Lodewijk van  geschiedschrijver1829-1912IV384
HALMALE Costen van  jurist, stadsmagistraatca. 1435-1508IV389
HALMALE Gaspar van  juristca. 1475-na 1541IV390
HALMALE Hendrik van  jurist1549-1614IV391
HANICQ François  drukker-uitgever1789-1865IV393
HANICQ Pierre  edelsmid1753-1828IV395
HASSELT Jan van der zie ASSELT  IV22
HEILE Jan van  grafelijk ambtenaar14de e.IV403
HELLEBAUT Joannes-Baptista  advocaat, hoogleraar1774-1819IV404
HERASMUS Desyderius zie ERASMUS  IV245
HERENTALS Petrus van zie PETRUS VAN HERENTALS  IV663
HERINCX Willem  moralist, bisschop1621-1678IV408
HEULE Andries van  schrijver1633-1680IV411
HEUVELMANS Petrus  stadsarchivaris, geschiedschrijver1808-1888IV413
HEYENDAL Nicolaas  abt1658-1733IV415
HEYMANS Corneel  farmacoloog1892-1968IV426
HIDDINGA Joannes  dichter1620-1668IV434
HOES Jan Baptist zie HOUS  IV435
HOUS Jan Baptist  schrijver1756-1830IV435
HOUTKERKE Jan van zie ALLAEYS  IV13
HOVE Alfons van  canonist, rechtshistoricus1872-1947IV437
HOVE François van  koopmanca. 1545-1626IV442
HUYS Modest  schilder1874-1932IV443
JAN    abt† na 1199IV449
JANSSENS Anna  handel- en nijveraarster† 1581IV450
JEGHER Lambertus  geestel. directeur, schrijverca. 1572-1640IV453
JOETS Karel  abt1718-1775IV455
KEISCHOTE Hans van zie ALLAEYS  IV13
KERENS Heinricus  opvoeder, bisschop1725-1729IV457
KETHULLE DE RYHOVE Raphael de la  missionaris1890-1956IV460
KEYSTERE Arnoud de  schilder16de e.IV463
KNAP Vartje zie ALLAEYS  IV13
KUSTERS Frans  onderwijzer, oorlogsvrijwilliger1891-1917IV464
LAMEERE Jacques  schrijver, typograaf1790-1863IV467
LAMMENS Henri  islamisant1862-1937IV468
LANCIA, LANCELuca  beeldhouwer† 1553IV477
LANGE Luc zie LANCIA  IV477
LANGENS Jacobus  letterkundige1892-1963IV479
LATEUR Karel  beeldhouwer1873-1949IV482
LAVAL Jan de  schilder† 1550IV487
LEBON Joseph  patholoog1879-1957IV488
LEFEVERE Petrus  missionaris, administrator1804-1869IV490
LEUNCKENS Guilielmus  rechtsgeleerde1700-1773IV496
LICHTE Jan de  leider v. dievenbende1723-1748IV498
LIEDEL VAN WELL Pieter de  politicus1744-1852IV500
LIEFVELT, LIEFVELDIUSDiederick van  advocaat, kanselier1521-1601IV504
LIESHOUT Henricus van  leraar, schrijver1889-1948IV508
LIESVELD, LIESVELTDiederick van zie LIEFVELT  IV504
LINDEN Frans van der  Vl. strijder, publicist1894-1918IV512
LISERON Juul zie WINDE  IV963
LUYNCKENS Guilielmus zie LEUNKENS  IV496
LUYTHON, LUYTHONIUSClaude  Claudius, lexicograafca. 1510-1568IV514
MACHARII TUNGRENSIS, LEODIENSIS   clericus, dichter° ca. 1410IV519
MAES Andreas zie MASIUS  IV545
MAESEN Michaë l van der  militair1758-1823IV521
MAN Hendrik de  politicus, sociaal denker1885-1953IV528
MARTENS Adriaan  geneesheer1885-1968IV541
MAYER VAN DEN BERGH Henriette zie BERGH  IV42
MERMANS, MERMANNIUSArnold  schrijver, historicusca. 1530-1578IV550
MERSCH Jan vander  generaal1734-1792IV552
MERVILLIE Alfons  dichter, schrijver1856-1942IV560
MEULEN Andries van der  handelaar, lid v.d. stadsmagistraat1549-1611IV564
MEULEN Daniel van der  handelaar, stadsambtenaar1554-1600IV567
MEYEN Jan van der  humanist (16de e.) IV569
MICHOTTE VAN DEN BERCK Paul  geograaf1876-1940IV570
MINCKELERS Jan  natuurkundige, apotheker1748-1824IV574
MOEN Claus  zeevaarder† vóór 1463IV577
MOERBEECK Jan van  schrijver1573-1638IV578
MOERLOOSE Alfons de  missionaris, architect1858-1932IV581
MOHLEN Daniel van der zie MEULEN  IV567
MOLEN Andries van der zie MEULEN  IV564
MONE Claus zie MOEN  IV577
MONTANA Jan van zie ALLAEYS  IV13
MOONS Joannes  plebaan1776-1832IV586
MOULIN Andries du zie MEULEN  IV564
MOYERSOEN Romain  staatsman1870-1967IV590
MULART Simon  dichter, diplomaatca. 1410-1474IV595
MULLER Jan  componist1809-1871IV593
MULLIE Gilbert  dierenarts, landbouweconomist1876-1962IV597
MUSSON Matthijs  schilder, kunsthandelaar1598-1678IV600
NELIS Cornelis de  bisschop, staatsman1736-1798IV609
NENY Patrice de  staatsman1716-1784IV625
NONANCOURT, NONECOURT NONNANCOURT, NONNECOURT, Frans de   1624-1686IV631
OOMS Cornelis  kanunnik1599-1654IV633
OYE Eugeen van  dichter, VI. strijder1840-1926IV634
PAPE Libert de  abt, lid v. d. Staten v. Brabant1618-1682IV641
PARMENTIER Remi  archivaris1895-1960IV642
PELTIERS Cornelius  theoloog, prior1744-1821IV654
PENCELER, PENSELAAR PENSELIERChristiaan  orgelbouwerca. 1678-1736IV660
PETRUS VAN HERENTALS    schrijver1322-1391IV663
PISSON Jean Baptiste  architect1763-1818IV671
POSSELIUS Martin  orgelbouwerca. 1580-1646IV682
RAES Benedikt  componist1818-1901IV685
RAMEE Jean de la zie MEYEN  IV569
RANST Nicolas I (de)  luitcomponist° vóór 1548IV689
RANST Nicolas II van  musicus17de e.IV690
RANST Nicolas III van  kapelmeester† 1695IV690
RANST Philips (van)  musicusca. 1541-1628IV691
RETHY Willem van  wiskundigeca. 1500-na 1544IV693
REVES Ywanus van zie YWANUS  IV981
RIDDER Cornelis de  historicus1869-1940IV694
ROAVIA Ywanus de zie YWANUS  IV981
ROBRECHT    proost van Aire, kanselier† 1174IV697
ROEVE Ywanus van of de zie YWANUS  IV981
ROSSUM R. van zie RAES  IV685
RUDDER Renéde  Vl. strijder, publicist1897-1917IV706
RYHOVE Raphaë l de zie KETHULLE  IV460
SAKSEN Maurits van  militair1696-1750IV711
SAKSEN-WEIMAR-EISENACH Karel van  militair1792-1862IV723
SAMBEKE, SAMBIXFelix van  schoolmeesterca. 1553-1642IV733
SANDEN Arie zie ADRIAENSEN  IV1
SANTWICK, SANTWYCFelix van zie SAMBEKE  IV733
SASBOUT, SASBOLDUSAdam  schrijver1516-1553IV737
SAVONNE Pierre  boekhoudkundigeca. 1540-1592IV742
SCHETZ VON GROBBENDONK Jan  ambtenaar1552-1595IV745
SCHOCKAERT Rufin  gynaecoloog1875-1953IV747
SCHOLIER, SCHOLIRIUSPetrus  dichter1583-1635IV751
SCHOLL Herman  geschiedschrijver1916-1968IV754
SCHRANT Johannes  letterkundige, hoogleraar1783-1866IV760
SCHRIEK Jacques van den  kunstverzamelaar1786-1857IV767
SCHÜLLER Peter zie SCHOLIRIUS  IV751
SEGHERS Charles  missiepionier1839-1886IV773
STAPEL Anna zie ANNA VAN DE H. DRIEËENHEID  IV19
STERRE Joannes vander  abt, hagiograaf1591-1652IV783
STOCKMANS Petrus  rechtsgeleerde, ambtenaar1608-1671IV789
SUTTON OF NORWOOD    stichter v. h. Engels Seminarie, mecenas1821-1873IV795
TALON Pierre zie SAVONNE  IV742
TENIERS David I  schilder1582-1649IV799
TENIERS David II  schilder1610-1690IV809
TENIERS David III  schilder1638-1685IV825
THEYS Gillis  Stevenist, pastoor1755-1837IV828
TRAUTTMANSDORFF Ferdinand van  staatsman, diplomaat1749-1827IV837
TRAZEGNIES Jan van  hofmeester, raadsheerca. 1470-1550IV842
TUNSATOR Jacobus zie BARDEMAKERE  IV37
TUTOR Jan zie VOOGHT  IV936
VALCKENBORGH Frederik van  schilder1566-1623IV847
VALCKENBORGH Gillis van  schilder1570-1622IV849
VALCKENBORGH Lucas van  schilderca. 1530-1597IV851
VALCKENBORGH Maerten van  schilder1535-1612IV860
VALVEKENS Paul  historicus, journalist1897-1944IV865
VANDEVOORDE Georges  beeldhouwer1878-1964IV871
VANDONINCK Alfons  geneesheer1899-1966IV875
VANMAELE Prosper  geestelijk ijveraar, archeoloog1890-1968IV878
VANR(R)ANS Gaspar zie RANST  IV688
VANR(R)ANS Nicolas III van zie RANST  IV689
VELDE Jacob van de  missiepionier1795-1855IV884
VELLE Jozef  geschiedkundige1866-1925IV890
VERBERT François  apotheker1769-1854IV891
VERBIST Egied  geneesheer, politicus1800-1866IV983
VERBUECKEN Jacobus  orgelbouwer† 1763IV895
VERBUECKEN Jacobus-Fredericus  orgelbouwer1730-1783IV896
VERBUECKEN Ludovicus-Franciscus  orgelbouwer† 1735IV896
VERCRUYCE Andries zie CRUYCE  IV208
VERHAECHT Godevaard zie HAECHT  IV382
VERHAECHT Hans zie HAECHT  IV382
VERLEYEN Ko zie MERVILLIE  IV560
VERMEERSCH Gustaaf  letterkundige1877-1924IV898
VERMOELEN Andries zie MEULEN  IV564
VERWILGHEN Hubert  gouverneur, kabinetschef v. d. koning1883-1955IV902
VISSER Christiaan de  katoendrukker† 1796IV910
VIVES Johannes  humanist, pedagoog1492-1540IV913
VONCK Jan  advocaat, partijleider1743-1792IV928
VOOCHT Jacob de  jurist, stadspensionarisca. 1475-1536IV936
VRANCX Willem zie ELIAS  IV235
WADDINGTON John zie WEDDINGTON  IV941
WARMOES Frans  gastro-enteroloog1899-1964IV939
WEDDINGTON John  boekhoudkundigeca. 1525-1593IV941
WENDELEN, WENDELINUSGodfried  astronoom, polygraaf1580-1667IV944
WESTEL T. V. van zie RAES  IV685
WEYDTS Willem  schrijver1547-1618IV951
WILDT Wilhelmus  theoloog1648-1722IV954
WILLEMS Franciscus  Vl. strijder, publicist1894-1918IV957
WILLEMSEN Michael  historicus1831-1904IV958
WINDE Juliaan de  Vl. strijder, dichter1893-1918IV963
WINNEPENNINCKX Filip  stevenist1760-1840IV966
WINTERS Jan  dichter, schrijver1864-1935IV973
WOESTIJNE Jan van de zie ALLAEYS  IV13
WOLUWE Jan van zie WUELUWE  IV977
WUELUWE Jan van  schilder, rederijkerca. 1485-1550IV977
YWANUS VAN of (DE) REVES    proostca. 1175-1241IV981
ZEGHERS Cornelius  abt† 1451IV985
ZEVECOTE Jacob van  dichter1596-1642IV987
ABCOUDE Jacob van   ca. 1385-1459IX1
AKEN Hieronimus van zie BOSCH  IX89
ALLEWAERT Evarist  advocaat, politicus1835-1889IX8
ANTHEUNIS Gentil  dichter componist1840-1907IX11
APPENZELLER Benedictus  componist†na 8 juli 1558IX17
ASSELBERGS Etienne  geoloog1889-1959IX23
AVIJN Floris van  bodenmeester† ca. 1658IX26
BACKER Alois de  advocaat, politicus1858-1904IX33
BAUWENS Amandus  rechtsgeleerde1674-1724IX38
BEECKMAN DE LIBERSART Maximilien  gouverneur1781-1834IX43
BEL Maria van  miniaturiste1ste h. 16de e.IX45
BOES Johannes  rijksveearts1884-1952IX46
BOGAERTS Amatus  onderwijzer, journalist1859-1915IX47
BOGAERTS Pierre  stadsarchivaris1801-1877IX54
BONAUGURE Karel  beeldhouwer, schilder1880-1947IX57
BONT Jan  kanselier† 1454IX59
BONT Willem  sociaal weldoenerca. 1355-1432IX66
BOODT Anselmus de  natuurkundige, humanist1550-1632IX72
BOON Louis Paul  schrijver1913-1979IX79
BOR Arnoldus  prior1797-1865IX88
BOSCH Jheronimus  schilder† 1516IX89
BOSCH Karel van den  bisschop1597-1665IX97
BOSCH Walter van den  geschiedschrijverca. 1425-1485IX103
BOSSAERT Pierre  stadsarchivaris1796-1868IX110
BRYAERDE Lambrecht van den  rechtsgeleerde, presid. Grote Raadca. 1490-1557IX122
BULCKE Emiel  schilderca. 1875-1963IX117
BUYSE Felix  leraar1865-1945IX121
CAENEGHEM Camillus van  inspecteur1860-1944IX129
CLASER Charles  kapitein-commandant1901-1944IX134
CLAYS Paul  marineschilder1817-1900IX141
CLEMENTIA VAN BOURGONDIË    gravin† vóór 1133IX148
CLERCK Jan de  schilder1881-1962IX150
COECKE VAN AELST Pauwels  schilder°na 1530IX155
COENEN Jozef  historicus, archeoloog1870-1958IX160
COLARDYN Firmin  schilder1896-1977IX163
CROMBRUGGHE Constant van  pedagoog, stichter congregaties1789-1865IX169
DAMME Pierre van  musicus1832-1898IX179
DELRUELLE Pascal  bissch. raadsman1735-1807IX182
DERRIKS Jean  advocaat, gedeputeerde1871-1914IX187
DESMOULINS Antoinette  bouwmeester1612-1692IX189
DEVLIEGHER Gustaaf  letterkundige1901-1966IX191
DEVOS Jérôme  historicus1899-1974IX192
DHANIS Etienne  hoogleraar, rector1905-1977IX193
DHONDT Jan  historicus, hoogleraar1915-1972IX195
DOLLO Louis  mijningenieur, paleontoloog1857-1931IX206
DORISY Ghysbrecht  schoolmeester† 1610IX210
DORLODOT Henry de  geoloog, hoogleraar1855-1929IX211
DULLAERT Johannes  drukkerca. 1480-1573IX216
DUNGEN Antoine van den  onderwijzer1843-1929IX221
DUVERGER Jozef  kunsthistoricus, hoogleraar1899-1979IX225
ELST Léon van der  diplomaat1856-1933IX231
ENNETTEN Petrus van  abtca. 1665-1693IX241
EYCK Hubert van  schilderca. 1366-1426IX242
EYCK Jan van  schildere. 14de e.-1441IX250
EYCK Lambert van  schildere. 14de e.-na 1442IX262
EYCK Margareta van  schilderese. 14de begin 15de e.IX263
FESKENS Jozef  Vl. voorvechter1869-1942IX265
FLEMALLE Louis  jansenistca. 1636-1690IX267
GERARD VAN ST.-TRUIDEN    dichter14de-15de eeuwIX269
GEURDEN Ludovicus  dierenarts, hoogleraar1896-1978IX270
GEVAERT Lieven  industrieel1868-1935IX273
GHISTELE Cornelis van den   ca. 1510-1573IX276
GILLEMANS Ignatius  jansen. theoloogca. 1610-1674IX287
GILLIODTS Louis  stadsarchivaris1827-1915IX289
GILLIS Jan  scheikundige, hoogleraar1893-1962IX293
GILSON Paul  componist1865-1942IX304
GLYMES Jan IV van  diplomaat1528-1567IX312
HAMMAN Eduard  schilder1786-1852IX325
HAUWAERT Cyriel van  wielrenner1883-1974IX329
HENDRIK III    graaf van Nassau1483-1538IX334
HERBERIGS Robert  componist1886-1974IX339
HERBERT Tony  industrieel, politicus1902-1959IX345
HERMANS Paul  schilder1898-1972IX354
HEYMANS Jan  farmacoloog1859-1932IX356
HEYNS Jan  bouwmeester† 1515IX359
HOES Joannes  abt1810-1880IX363
HOOFT Johan t'  dichter1956-1977IX364
HOWARD Lucy  karmelietes1681-1719IX369
HOWARD Philippus  kardinaal1629-1694IX370
INGELBRECHT VAN AALST    abt† 1103IX375
INGENBLEEK Jules  politicus1876-1953IX377
JACOBS Johannes  onderwijzer, inspecteur1828-1907IX389
JANSENIUS Cornelis  theoloog en bisschop1585-1638IX393
JANSSENS Jan Herman  exegeet, hoogleraar1783-1853IX418
JANSSENS Josephus Antonius  dominikaan1883-1969IX423
KESTERS Hubert  classicus en historicus1889-1979IX425
KEVERBERG DE KESSEL Charles Louis de  gouverneur1768-1841IX427
KONINCK Laurent Guillaume de  arts1809-1887IX431
LAMBRECHT Jeroom  abt1896-1979IX437
LANGEMEERSCHE Jason van  preceptorca. 1536-1598IX442
LANTSCHOOT Arnold van  orië ntalist1889-1969IX444
LAVALEYE Emile de  hoogleraar, publicist1822-1892IX451
LEMMENS Jaak  musicus1823-1881IX463
LEURIDAN Jeroom  advocaat, politicus1894-1945IX469
LEYTEN Johannes  hoogleraarca. 1400-ca. 1476IX478
LINNIG Egide  schilder1821-1860IX481
LINTHOUT Guillelmus van  mecenas1684-1768IX486
LOBINGER Bernardus  kanunikca. 1710-1773IX489
LOUVEAUX Léo  apotheker en farmaco-historicus1868-1949IX490
MAEYER Robertus de  classicus, archeoloog1903-1978IX495
MARCELIUS   zie MARCELLIS  IX497
MARCELLIS Adriaan  schoolmeesterca. 1542-1599IX497
MARIANNE    prinses1810-1883IX498
MARIMAN Odilon  ingenieur, Vl. strijder1892-1979IX501
MELLOY Camille  schrijver1891-1941IX507
MERCELIS Adrien zie MARCELLIS  IX497
MERKELBACH Henricus  dominikaan, theoloog1871-1942IX510
MIDDELBURG Paulus van  wiskundige1446-1534IX514
MINNAERT Gillis  onderwijzer1836-1919IX529
MIRAEUS Aubertussr.  † 1579IX534
MIRAEUS Aubertusjr. kanunnik, historicus1573-1640IX535
MIRAEUS Joannessr. bisschop1560-1611IX537
MIRAEUS Joannesjr. bisschop1591-1632IX539
MIRAEUS Judocus  kanunnik† 1616IX540
MIRE le   zie MIRAEUS  IX540
MONS Jan Baptist van  scheikundige, hoogleraar1765-1842IX541
MONTAGNE   zie MONTAIGNE  IX547
MONTAIGNE Alexander de  drossaard1687-1758IX547
MONTAIGNE Jean de  drossaard, rechter1737-1809IX550
MONTMORENCY Floris de  diplomaat1527-1570IX551
MORILLON Guy  secretaris Karel V, humanistca. 1507-1561IX563
NOPPEN Dirk  jurist, raadsheer† 1569IX567
OOMS Jan Baptist  geest. schrijver1656-1719IX573
OPSTRAET Johannes  theoloog1651-1720IX574
OSTEN Peter  beeldhouwerca. 1545-ca. 1600IX577
OVERHUYS Pieter van  theoloog1601-1658IX581
PAEPE Joseph de zie MELLOY  IX507
PAESCHIUS Johannes zie PASCHA  IX584
PALUDANUS David  rector† 1646IX583
PASCHA Jan van  theoloog1459-1539IX584
PASCHASIUS, PASCHETAJohannes zie PASCHA  IX584
PAUW Napoléon de sr.  advocaat, hoogleraar1800-1859IX590
PAUW Napoléon de jr.  magistraat, letterkundige1835-1922IX594
PELSMAEKER Michel de  advocaat, hoogleraar1867-1937IX602
PEPELIN Maria zie PIJPELINCKX  IX610
PIJPELINCKX Maria  moeder van P. P. Rubens1538-1600IX610
RAB(B)IN Jean zie ROBIJN  IX619
RABYN Georg zie ROBIJN  IX625
REMANS Albert  leraar en historicus1913-1970IX617
RICART, RICARDPierre zie RYCKAERT  IX669
RICHARDUS, RICHARIUSPetrus zie RYCKAERT  IX669
ROBIJN Jan I  architect† vóór 22 juni 1565IX619
ROBIJN Jan II  beeldhouwer, architect† na 1600IX620
ROBIJN Joris  architect, beeldhouwerca. 1522-1592IX625
ROMAIN Franciscus zie ROOMAN  IX651
ROMAN Pierre  generaal1918-1978IX633
ROMEIN Frans zie ROOMAN  IX651
ROMSEE Gerard  politicus1901-1975IX637
RONSE Edmond  advocaat, politicus1889-1960IX646
ROOMAN Franciscus  bouwmeester1647-1755IX651
ROSELT Jan  chirurgijn1714-1785IX653
ROSSEAU Norbert  componist1907-1975IX657
ROYON Louis  marineschilder1882-1968IX659
RUBENS Jan  schepen1530-1587IX663
RUBIN Jean zie ROBIJN  IX620
RYCKAERT Petrus  medicus, hoogleraar1545-1616IX669
RYCKE Frans de  advocaat, rechtsgeleerde† 1525IX672
SANCTO VINCENTIO Gregorius a  wiskundige1584-1667IX677
SANDERS Frans  schilder16de e.IX684
SAX Adolphe  instrumentenbouwer1814-1894IX685
SCHAAPEN Willem  abt1816-1882IX694
SCHELDEN Lieven vander  schilder16de e.IX695
SEVRIN Nestor  industrieel1896-1943IX701
SEYP Bernardus van de  abt1833-1920IX703
SICHEN Willem van  wijsgeer, theoloog°1632IX704
SLYPE Joseph van  nijveraar, gedeputeerde1880-1959IX708
SPIEGEL Adriaan van den  anatoom, botanicus1578-1625IX709
SPIGELIUS Adrianus zie SPIEGEL  IX709
STEEN Nicolaas van den  raadsheer° ca. 1270-1339IX711
SWARTS Théodore  hoogleraar1839-1911IX718
TANNERIE Jacob de la  procureur-generaal, raadsheer† 1428IX723
TARTE Jean  politicus1765-1831IX725
TERWAGNE Modest  arts, politicus1864-1945IX734
TEWES Frans  abt1889-1964IX742
THEUX DE MEYLANDT Barthélemy de  politicus1794-1874IX743
THIENLLIER Hans  stadsbode† 1637IX748
TITELMAN(S), TITELMANNUSPeter  inquisiteur1501-1572IX753
TREGIEL   zie TRESEIL  IX763
TRESEIL, TRESIEL, TRESELIUSAdriaen  preceptor† na 1589IX763
UBAGHS Gerard  hoogleraar, filosoof1800-1875IX767
UTENDAL Alexander  componist°ts. 1543 en 1545IX770
VANDERSTEENE Roger  missionaris, anthropoloog1918-1976IX781
VANLANGENHAEKE Johannes Baptiste  advocaat, politicus1850-1908IX786
VANMOOCK Corneille  prior1811 1868IX792
VELBRUCK François de  prinsbisschop1719-1784IX793
VERBOECKHOVEN Charles  marineschilder1802-1889IX798
VERBOECKHOVEN Eug�ne  kunstschilder, beeldhouwer1798-1881IX801
VERHEYEN Philippus  anatoom1748-1710IX808
VERLINDEN Maria Rosalie  bedrijfsleidster, burgemeester1894-1973IX818
VILAIN Léandre  orgelist1866-1945IX819
VLEESCHAUWER Kamiel de  Vl. strijder, historicus1873-1975IX821
WIGGERS Johannes  theoloog1571-1639IX829
WILLEMS Auguste  dierenarts, hoogleraar1907-1977IX832
WITTERYCK Antoon  onderwijzer, uitgever1865-1934IX835
WOEDSTAD Gaston  industrieel, tapijtwever1886-1950IX838
WOESTYNE Karel van de  dichter, schrijver1878-1929IX844
     V407
ABEELE Albijn van den  kunstschilder1835-1918V1
ACONIT Géo d'  letterkundige1892-1970V8
ALBRECHT III  van Saksen, stadhouder-generaal1443-1500V14
ALÉRIEL Paul zie MARLOW  V586
ARTEVELDE Jacob van  kapitein van Gentca. 1290-1345V22
BAEKEMAN Lucien zie GANTOIS  V350
BAERT Hails zie WESEMBEKE  V997
BEKE Zeger van der  kanselierca. 1330-1393V42
BERCKELAER Jan  koopman, onderwijzer°ca. 1515V45
BERGHE Jan van den  baljuw, raadsheerca. 1375-1439V48
BERNIER Jehan  abt, schrijverca. 1320-1395V54
BERVOET Juste Jacques  raadsheer1678-1757V58
BEUGEM Isidoor van zie VERDOODT  V933
BEVER Adrien van  orgelmaker1837-1895V61
BILEN Franciscus Johannes  soc. voorman1819-1881V66
BINNART Martin  boekhandelaar† ca. 1653V74
BIRNBAUM Heinrich von dem  jurist, professorca. 1440-1473V76
BLANCQUAERT Edgard  taalkundige1894-1964V79
BLOIMAN Henricus zie BLOEYMANS  V84
BLOMME Cyriel  geestelijk schrijver1880-1955V86
BOM Emmanuel de  stadsbibliothecaris, letterkundige1868-1953V94
BOMBERGHEN Antoon van  koopmanca. 1483-1554V110
BONICOLLI Hendrik zie GOETHALS  V387
BORTOEN Jan zie BRITO  V145
BOSSCHAERTS Willibrord Peterszoon  kerkelijk geschiedschrijver1577-1657V129
BOSSCHE Paulus van den  schrijver1500-1592V133
BOUCKAERT Jan Henri  hoogleraar1910-1967V135
BOURNONVILLE Alexandre de  diplomaat1585-1656V137
BRETON Jean le zie BRITO  V145
BREUX Félix de zie HAULLEVILLE  V425
BRITO Jan  drukker† ca. 1494V145
BROUCK Jan van den zie BROECK  V150
BUTAYE Gabrië l zie COUSSENS  V244
BYLEVELD H. van zie GANTOIS  V350
CAEYMAEX Joris  leraar, dichter1885-1970V151
CAPON André  raadsheer2de h. 17de e. ca. 1750V162
CAPUEEL Engelbertus  apotheker1642-1733V164
CARBON Clemens  beeldhouwer1835-1907V164
CARNEL Charles-Désiré  Vlaams strijder1823-1899V168
CASTILLON Jan Baptiste Louis de  bisschop1680-1753V175
CAUSSE Erasmus Aloysius  kunstschilder, dichter1660-1738V180
CEUSTERS Jan zie CUSTOS  V266
CLAES Ernest  schrijver1885-1968V188
CLOOT Bartholomeus  schoolmeester, notaris† vóór 1 febr. 1590V194
CLOQUET Louis  ingenieur, hoogleraar1849-1920V195
CLOQUET Martial Cyrille  diplomaat1814-1867V198
CLOQUET Norbert  geneesheer, archeoloog1816-1893V200
CNEUDT Richard de  dichter, Vlaams strijder1877-1959V201
COBBAERT Petrus  theoloogca. 1590-1654V211
COCQ Florentius de  theoloog1648-1693V213
COENE Pius Xavier de  archivaris1800-1864V217
COLOMA Jean Alphonse graaf van  rechtsgeleerde, raadsheer1677-1739V218
CONINC Pieter de  volksleiderca. 1250-ca. 1332V220
CONRARDY Louis Lambert de missionaris  arts1841-1914V225
CORSELIS Frans Thomas  vikaris-generaal, visitator1767-1853V234
CORTE Jacob de zie CURTIUS  V264
CORYN Edward  vice-consul1857-1912V239
COSTER Jan de zie CUSTOS  V266
COSTER Johannes  geestelijk schrijver1515-1559V241
COSTERIUS Johannes zie COSTER  V241
COUSSENS Arthur  priester-dichter, prozaschrijver1883-1926V244
COUWERVEN Norbertus Everardus van  abt1597-1661V250
COX Antonius  prior, geestelijk schrijver1681-1758V255
CRAYWINCKEL Joannes Ludolphus van  geestelijk schrijver1609-1679V258
CRUPERS Willem  schilder16de e.V262
CUERS Jan de  goudsmid† ts. 1549-1551V264
CURTIUS Jacobus  jurist1510-1556V264
CUSTOS, CUSTODISJan  grammaticus, pedagoog1475-1525V266
CUVELIER François Gaston  graaf de, audië ncier1658-1743V268
DAMHOUDER Joos de  rechtsgeleerde1507-1581V273
DATHENUS Petrus  theoloog, predikantca. 1535-1588V284
DENNETT Mary zie MARIA CHRISTINA VAN HET H. HART VAN JEZUS  V576
DESFENESTRAUX Niklaas zie FENESTREAUX  V335
DEYEST Arnoldus de zie STREYTERS  V864
DILS Lodewijk Jan  jeugdschrijver1898-1954V296
DOFF Cornelia Hubertina  letterkundige1858-1942V301
DOLENT MACROBITE Georges Joseph le zie MARLOW  V586
DUHAMEEL, DUHAM(I)ELAlart  bouwmeester, graveur† vóór 27 jan. 1507V308
DUVENVOORDE Willem van  politicus, financierca. 1290-1353V313
EESBEECK HonoréHenri d'  raadsheer, kanselier1659-1739V329
ELEBAERS Karel  aalmoezenier, essayist1880-1961V331
ESCAILLE M. de I' zie MARIE-THERESE VAN HET H. GRAF  V579
FAYT Jehan de zie BERNIER  V54
FENESTREAUX, FENESTRAULXNiklaas  schilder16de e.V335
FLANDERIN Andreas Jacobus  koopman1708-1763V337
FONSECA    graaf Marc de, diplomaat2de h. 17de e.-ca. 1740V341
FRAET Frans  drukker, rederijker† 1558V343
GAMEL Jan  koopman, aalmoezenierca. 1504-1572V347
GANTOIS Jean Marie  VI. strijder, geschiedschrijver1904-1968V350
GAUTIER Vincent  diatomist1827-1903V361
GAVARELLE, GAVARELI GAVARELLI, GAVEREL, GAVERELLEJean (Juan) van (de)  magistraat, diplomaat, vloothoofd1579-1645V347
GEERWIJN   zie GERWINUS  V366
GERWINUS    abtca. 1050-ca. 1107V366
GEYSEN Lodewijk  toneelregisseur1903-1938V367
GHEERLANDT Joris Max zie GANTOIS  V350
GHERBODE Diederik  diplomaatca. 1350-1422V372
GHISTEL Jan II van  kunstschilder2de h. 15de e.V376
GODALZ Hendrik zie GOETHALS  V387
GOED(H)ALS Hendrik zie GOETHALS  V387
GOETGHEBUER Pierre Jacques  architect1788-1866V379
GOETHALS Hendrik  diplomaat1359-1433V387
GOETSCHALCKX Petrus Josephus  geschiedkundige1856-1925V391
GOTEN Pierre Gaspar Ignace vander  raadsheer1656-1731V394
GOUPY DE BEAUVOLERS burggraaf Adolf Emmanuel  provinciegouverneur1825-1894V397
GREDALS Hendrik zie GOETHALS  V387
GRODALS Hendrik zie GOETHALS  V387
GROTE Geert  prediker, geestelijk schrijver1340-1384V399
GROTTALS Hendrik zie GOETHALS  V387
HAEGEN HonoréHenri vander zie EESBEECK  V329
HAEMATANDRUS   zie BLOEYMANS  V84
HAME(E)L Alart zie DUHAMEEL  V308
HARDEWIJN, HARDUWIJNHARDWIJNFrançois  humanist, dichterca. 1530-1609V398
HAULLEVILLE Prosper Charles Alexandre de  essayist, historicus1830-1898V425
HAUTE Delfien van zieVANHAUTE  V903
HAVERMANS Macarius Lancelottus  theoloog1644-1680V430
HECKE Peter I van  handelaar1543-1640V434
HECKE Peter II van  handelaar, kunstverzamelaar1591-1645V435
HEEM Jan  volksleider14de e.V440
HELLU Willem van  kanunnikca. 1491-1581V441
HENDRICKX Jan  predikantca. 1530-1564V443
HENNE Piérart  schilderca. 1375-vóór 20 maart 1423V446
HEYDANUS Gaspar  predikant1530-1586V448
HEYDEN Gaspar van der zie HEYDANUS  V448
HEYMANS Martin Charles  drukker° 1861V454
HOOGHUYS AiméJean  orgelmaker, (1858-1904)1858-1904V458
HOOGHUYS Edgard Georges  componist1873-1958V458
HOOGHUYS François Bernard  orgelmaker1830-1888V459
HOOGHUYS Gerrit Simon  orgelmaker1754-1813V459
HOOGHUYS Louis Benoit  orgelmaker1822-1885V460
HOOGHUYS Louis François  orgelmaker1856-1924V462
HOOGHUYS Simon Gerard  orgelmaker1780-1853V463
HOSTE Huib  architect1881-1957V464
HOVE Petrus van den zie ALAMIRE  V2
IMHOVE Petrus van zie ALAMIRE  V2
JANSSEN Jan-Constant  arts1895-1970V481
JUAN II VAN OOSTENRIJK   zie OOSTENRIJK  V654
KEERLE baron Louis de  jurist, raadsheer1705-1781V483
LALOO Karel Theofiel  beeldhouwer1883-1957V487
LAMBRECHTS Lambrecht  musicoloog, schrijver1865-1932V493
LANDTMETER Laurentius  geestelijk schrijver1588-1645V498
LANNOO Joris  drukker-uitgever1891-1971V500
LAPIDE Joannes a zie STEEN  V837
LATEUR Frank zie STREUVELS  V847
LAURENT François  jurist, hoogleraar1810-1887V502
LAUREYS Jozef Dominicus  leraar, Kempisch voorman1891-1971V513
LAVKI Lodewijk  jeugdschrijver1893-1954V516
LEFEVRE Marguerite Alice  geografe1894-1967V519
LEVASSEUR François zie VASSEUR  V910
LIERE Jan van  schilderca. 1490-1576V522
LIRA Jan van zie LIERE  V522
LODEWIJK II van Nevers  graaf van Vlaanderenca. 1304-1346V523
LUPUS Christianus  theoloog1611-1681V534
LYNA Jan Frederik  kunsthistoricus, conservator1888-1970V545
MAC-NÉNY Patrice zie NÉNY  V625
MADOETS Andries  corrector, lexicograaf16de e.V549
MAETERLINCK Maurice  letterkundige, schrijver1862-1949V552
MAGNUS Hendrik  raadsheerca. 1400-1480V564
MALO Louis  handelaarca. 1600-na 19 aug. 1666V566
MARCELIS Petrus  pastoor, hoogleraar1624-1707V570
MARIA CHRISTINA VAN HET H. HART VAN JEZUS    priorin1730-1781V576
MARIE VAN DE H. JOZEF    priorin1698-1778V580
MARIE-THERESE VAN HET H. GRAF    priorinca. 1620-1635V579
MARLIER, MARLI(E) MARLYFilips de  schilderca. 1600-1668V582
MARLOW Georges Joseph  geneesheer, dichter1872-1947V586
MARNIX Philips van  heer van St.Aldegonde1540-1598V591
MELROY Joannes Velde de zie VELDE DE MELROY EN SARTBOMAL  V921
MILDERT Antonius van  schilderca. 1550-na 1597V607
MINDEN Dirk van zie COUSSENS  V244
MOENSSENS Godelieve  schrijfster1939-1968V608
MOERBEKE Willem van  wijsgeer, vertalerca. 1215-1286V610
MONTANUS Petrus zie DATHENUS  V284
MONTENS Catharina zie MARIE-THERESE VAN DE H. JOZEF  V580
MOREL Joannes zie STEEN  V837
MORETUS Balthazar  drukker, uitgever1574-1641V620
MUDZAERTS Dionysius  kerkhistoricusca. 1580-1635V621
MUYLLE Frederik  missionaris1818-1890V627
NASSAU Engelbert (Engelbrecht) I van  graaf, raadsheer-kamerling v. de hertogen van Brabant1370-1442V531
NERINCKX Charles  missiepionier1761-1824V631
NETHE Nestor van de zie LAUREYS  V513
NEVERS Lodewijk II van zie LODEWIJK II VAN NEVERS  V523
NIPHO, NIF(F)O NIMPHO, NIPHE, NIPHOFF   internuntius1626-1659V644
NOBELE Louis Franciscus de  apotheker, journalist1849-1924V646
OGlER Guilliam  dichter1618-1689V649
OOSTENRIJK Juan II van  gouverneur-generaal1629-1679V654
OS Jan Baptist van  drukker, journalist1847-1911V661
OS Tony van  schilder1886-1945V664
OUDEGHERST Jan d'  rechtsgeleerde, pensionaris1511-1559V666
OYE Paul Herman Gustaaf van  hydrobioloog1886-1969V668
PAELE Joris van der  kanunnik, scriptorca. 1370-1443V673
PALA Georgius de zie PAELE  V673
PAUW Petrus Jacobus de  benoemd bisschop1727-1810V677
PEEBORCH   zie LIERE  V522
PERBORC   zie LIERE  V522
PERMEKE Constantius  kunstschilder1886-1952V682
PIETER VAN SINT-TRUIDEN    kanunnik, schrijver1604-1674V686
PIRO Henricus Brunonis de zie BIRNBAUM  V76
PITTAERT Gielis zie PUTTE  V702
PITZEMBOURG-BERTHOUD   zie MARLOW  V586
PLANTIJN Christoffel  drukkerca. 1520-1589V689
PRIMS Florentinus  historicus, archivaris1882-1954V696
PUTTE Gielis van de  tapijtwever en -handelaarca. 1420-vóór 1496V702
PUTTE Jeanne vande  dichteres1907-1930V704
PUYS Gilles du zie PUTTE  V702
RADAEUS Aegidius zie RADE  V709
RADE Gillis van den  drukkerca. 1550-ca. 1620V709
REUS, REUXBernard van zie RIJCKERE  V717
RICKERE Bernard de zie RIJCKERE  V717
RIJCKERE Bernard de  schilderca. 1535-1590V717
ROCKOX Nikolaas  schepen en mecenas1560-1640V724
RODENBACH Albrecht  Vlaams strijder, dichter1856-1880V730
ROELANTS Gerardus  kanunnik, schrijverca. 1445-1490V738
ROESENBERGE(R) Arnold zie ROSENBERGER  V739
ROOYENBORGH Arnold zie ROSENBERGER  V739
ROSENBERGER Arnold  diplomaat, koopmanca. 1525- na 1581V739
ROZENBERGER Arnold zie ROSENBERGER  V739
RUDELSHEIM Marten  Vlaams publicist1873-1920V745
RUTGEERS Balthazar  orgelbouwerca. 1542-1620V749
SABBE Stephanus  historicus, archivaris1901-1969V751
SAGHER Emile Henri de  archivaris1864-1917V756
SAGHER Henri Emile Maurice de  historicus1890-1940V759
SAKSEN Albrecht III van zie ALBRECHT  V14
SANCTO TRUDONE Petrus a zie PIETER VAN ST. TRUIDEN  V686
SART-BOMAL Joannes baron van VELDE DE MELROY en zie VELDE DE MELROY EN SARTBOMAL  V922
SARTON George  historicus1884-1956V764
SASSENUS AndreasDominicus  1672-1756V770
SCHARPE Lodewijk  letterkundige1869-1935V772
SCHNEIDER Willy  pedagoog, hoofdinspecteur1897-1969V777
SCHOOR Oscar van  apotheker, folklorist1873-1936V779
SEGHERS Jozef  schrijver1890-1961V782
SERANNE Joannes  soc. voorman1842-1919V786
SERRUYS Yvonne  beelhouwer1873-1953V795
SIBERECHTS Jan  schilder1627-ca. 1700V803
SMEDT Jan Frans Willem de  kunstschilder1905-1954V809
SNEIJERS WillemJozef kroniekschrijver1755-1807V811
SOER Bernard de zie SURIUS  V873
SOIRON Matthias  architect1748-1834V812
SPEECKAERT Pieter Frans  Stevenist1787-1876V818
SPILLIAERT Leon  kunstschilder1881-1946V823
STEEN Joannes van den  theoloog± 1595-1654V837
STOOP Johan Frans Jozef de  componist1824-1898V839
STRAVEN François Egide  archivaris, paleograaf1851-1908V845
STRETERS Arnold zie STREYTERS  V684
STREUVELS Stijn  schrijver1871-1969V847
STREYTERS Arnold  abt1494-1560V864
STRUBBE Egied Idesbald  rechtshistoricus1897-1970V868
SURIUS Bernardinus  minderbroeder, schrijver† 1665V873
TANERIJEN Willem van der  jurist, stadsmagistraat† 1499V877
TAX Félix  borduurwerker2de h. 15de e.-1534V881
TEICHMANN Constance  verpleegster1824-1896V885
THEELEN Frans Jean  drukker, uitgever1885-1971V891
THEELEN Jan Nicolaas  drukker, uitgever1848-1918V894
TILLIE Jozef  Vlaams strijder1894-1971V897
TRUDONENSIS Petrus zie PIETER VAN ST.-TRUIDEN  V686
VANDEVELDE Joris Leopold  dierenarts, hoogleraar1883-1941V901
VANHAUTE Delfien  dichter1869-1944V903
VASSEUR Frans le  secretaris van Stateca. 1530-1603V910
VELDE Albert Jacques van de   1871-1956V915
VELDE Honorévan de  arts1868-1955V918
VELDE DE MELROY EN SARTBOMAL Joannes B. baron van  bisschop1743-1824V921
VERBORGHT Gabrië l zie COUSSENS  V244
VERDOODT Isidoor  dichter, kunstcriticus1889-1943V933
VERLOOY Jan Baptist  Vl. strijder, advocaat1746-1797V936
VERMANDERE RenéFelix  dichter, componist1857-1940V951
VERNACHTEN, VERNAECHTENZONEWillem  kanselierca. 1330-1397V958
VERPLAETSE Jozef zie ACONIT  V8
VERSCHUEREN Jules Lodewijk  publicist1830-1911V961
VERSTRAETEN Edmond  schilder, etser1870-1956V963
VERVINCKT Dries Karel Jozef  predikant, jeugdleider1906-1963V967
VIJVERE Gilliam van de  tapijtwever en -handelaarca. 1580-ca. 1651V969
VLERICK Pieter  kunstschilder1530-1586V971
VOOGHT Pierre Charles de  burggraaf, raadsheer† 1733V973
VOSSENBERG   zie SEGHERS  V782
VRANCKEN Pierre Marie  apostolisch vicaris1806-1879V975
WALLE Jacob-Hyacinth van de  schrijver, dichter1734-1820V983
WALLECAN Alfred  kunstschilder, beeldhouwer1894-1960V986
WALLEGHEM, WALLEGEM, WAELEGEM, VANWALLEGHEMPieter van  beeldsnijder1697-1776V835
WALTER    abt1155-1193V992
WEERT Jan Janszoon van  orgelbouwer† ca. 1649V994
WESEMBEKE, WESENBEKEJacob van  stadspensionaris1523-na 1574V997
WICHMANS Augustinus Franciscus  abt. geestelijk schrijver1596-1661V1003
WIELANT Filips  rechtsgeleerde, hertogelijk ambtenaarca. 1441-1520V1009
WILFORD Arthur Alfred  musicus1851-1926V1019
WINKEL Ludovic van zie LAVKI  V516
WIT(T) Jan de  auditeur, rekenmeester† 1751V1020
WULF Christianus de zie LUPUS  V534
WYCHMANS Augustinus zie WICHMANS  V1003
BAILLY Pieter  calligraaf, kunstdrukker1554-na 1608V.37
BARTHOLOMEUS VAN BRUGGE    wijsgeer, artsca. 1280-1356?V.39
BEAUVOLERS Adolf zie GOUPY DE BEAUVOLERS  V.397
BECQUE Sohier de le zie BEKE  V.42
BEKA Sigerus de zie BEKE  V.42
BEVER Salomon van  orgelmaker1851-1916V.62
BLOEYMANS Henricus  juristca. 1520-1584V.84
BOGAERTS Alfred Jozef  leraar, kunstschilder1882-1963V.91
BOMBERGHEN Antoon II van  avonturierca. 1532-1568V.112
BOMBERGHEN Cornelis van  koopman, drukkerca. 1533-1577V.114
BOMBERGHEN Danië l van  drukker, politicus† 1611V.117
BOMBERGHEN Karel van  heer van Harenvóór 1530-vóór 1607V.118
BOOS Carolus Octavus de  soc. militant1842-1897V.120
BOSCH Jan van den zie BERCKELAAR  V.45
BREIDEL Jan  volksleiderca. 1264-vóór 1331V.142
BROECK Jan van den  schoolmeester, zeevaartkundige1566-1626V.150
CAMP Mathias Franciscus van  benoemd-bisschop1750-1824V.154
CAZIER Jean Baptiste baron de  raadsheerca. 1690-1747V.182
CERDA Juan Manuel III de la  diplomaat† ca. 1535V.183
DAETEN, DAETSPetrus zie DATHENUS  V.284
GHISTEL Marcus van  schilder, beeldhouwer† 1470V.377
KNIBBE Jan  hofdichter2de h. 15de e.V.484
MATSYS Cornelis  schilder, tekenaarca. 1510-ca. 1556V.484
OPHOVIUS Michiel  bisschop1571-1637V.659
ALGOET, ALGOTIUSLivinus  humanist† 1547VI1
ANCKAERT Constantinus  stevinist1746-1819VI3
AVERBEKE Emiel van  architect1876-1964VI7
BAERLE   zie BARLAEUS  VI12
BAERT Jan  kartuizer16de e.VI11
BARLAEUS Gaspar I van  schoolmeester† 1595VI12
BARLAEUS Jacobus  schoolmeester† 1603VI13
BEECK Leo op de  schrijver1905-1972VI15
BEKEN Gozewijn vander  kartuizer† 1429VI18
BELLEMANS Danië l  dichter1642-1674VI19
BENOIT Pieter  missiepionier1820-1892VI38
BERGHE Joseph van den  dichter, politicus1878-1973VI23
BERGHE Pieter van den zie MONTANUS  VI687
BEYTS Frans  magistraat1763-1832VI29
BIBAUT Willem  geest. schrijver† 1535VI34
BIERVLIET Paul van  schrijver1891-1972VI36
BLANCKAERT Justin  Vlaams strijder1863-1942VI38
BLOMMAERT Alois  schrijver1912-1958VI39
BOGAERTS Constantijn  letterkundige1812-1891VI41
BOOT Michiel  koopman1566-1619VI44
BOSCH Renier du zie DUBOSCH  VI251
BOY Willem  schilder† 1592VI46
BOYEN(S)   zie BOY  VI46
BRABANT Godfried van zie WIJVERKENS  VI1019
BRANTEGHEM Willem van  geest. schrijver† 1516VI50
BROEDERLAM Melchior  schilder°ca. 1350VI51
BROEDERLAM Rycke  schilderca. 1400 - na 1460VI59
BROUDERLAM   zie BROEDERLAM  VI51
BRUGGE Jozef van zie JOZEF VAN BRUGGE  VI502
BRULLE Victorinus C. van  abt1799-1870VI61
BRUYNE Joris de  taalkundige1896-1965VI65
CANTEREEL Jan zie COUTEREELS  VI147
CARLIER Alfons  Vl. strijder1845-1912VI71
CARPENTARIUS   zie CARPENTIER  VI176
CARPENTIER Pieter  schoolmeester† 1620VI76
CASSEL Robrecht  heer van† 1331VI79
CHRISTYN Johannes-Baptista I  jurist1630-1690VI89
CHRISTYN Johannes-Baptista II  jurist1659-1707VI96
CHRISTYN Libert-François  jurist1639-1717VI99
CLAISON(IUS) Lucas zie CLAYSSONE  VI102
CLAPION Jehan zie GLAPION  VI347
CLARISSE Louis  koopman† 1631VI101
CLAVA Anteunis zie COLVE  VI106
CLAY(E)SSONE, CLAISON, CLAISONIUS, CLAYSBORNELucas  hoogleraarca. 1547-1584VI102
CLERCX Jan  drossaard1759-1840VI104
COLVE Anteunis  jurist† 1529VI106
CONWAY Edouard  diplomaat1804-1871VI107
CORNEL Karel-Leon  schilder1888-1971VI117
CORNELISSEN Norbert  politicus1769-1849VI123
COSTENOBLE Charles  missionaris1826-1886VI128
COUTERE Jacques van de  handelaar† 1640VI151
COUTEREELS Jan  schoolmeester† na 1632VI147
COUTEREELS Lucas  schoolmeester1572-na 1628VI150
CRAYER Gaspar de  schilder1584-1669VI154
CREISCHER Cornelius  prior1720-1803VI162
CRICK Jozef  schrijver1890-1965VI167
CRISCHER   zie CREISCHER  VI162
CROCK du zie SERAPHINUS  VI862
CROLS Frans  schrijver, radiocauseur1882-1944VI175
CROQUET Adrian  missionaris1818-1902VI177
DAMBRE Oscar  literair historicus1896-1972VI191
DAUTZENBERG Johan  letterkundige, Vl. Strijder1808-1869VI203
DEFACQZ Eug�ne  magistraat, jurist1797-1871VI215
DETERT Bernardus  publicist1727-1792VI220
DEVAUX Jules  diplomaat1828-1886VI225
DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD Jan Derk  Vl. Strijder1870-1955VI231
DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD Sypko  Vl. Strijder1894-1945VI248
DUBOSCH Renier  politicus1765-1842VI251
EENBOSCH L. zie BIERVLIET  VI36
ELEN Johan  geest. schrijver° 1475VI257
ELMAR   zie CRICK  VI167
ELSKAMP Maximilien  dichter1862-1931VI258
ERASMIC   zie CRICK  VI167
ESCRITOR, ESCRIVEURRoland le zie SCRIVERS  VI853
EYCK Lodewijk van  geest. schrijver1892-1973VI265
FAINGNAERT Arthur  Vl. strijder1883-1971VI269
FILIPS WILLEM    graaf van Buren1554-1618VI276
FORTIUS RINGELBERGIUS Joachim zie STERCK VAN RINGELBERG  VI877
FRANCO VAN LUIK    wiskundige† ca. 1083VI290
FREDERICQ Albert  advocaat, Vl. strijder1844-1911VI292
FREDERICQ Paul  historicus1850-1920VI296
FROISSARD Jean  jurist1536-1595VI305
GANSEN Emmanuel van  hoofdman Boerenkrijg1766-1842VI309
GAVERE Marnix van  dichter1897-1974VI312
GEMMA FRISIUS    wiskundige-astronoom1508-1555VI315
GHELDERODE Michel de  letterkundige1898-1962VI331
GHEWIET Georges de  jurist1651-1745VI340
GLAPION Jehan  predikant, diplomaat° ca. 1460VI347
GLORIEUX Etienne  soc. werker1802-1872VI353
GLORIEUX Lodewijk  Stevenist1784-1854VI357
GODDERIS Jack  schilder1916-1971VI363
GOESSENS Passchier  schoolmeester16de e.VI367
GORTTER Willem de  rederijker°1585VI368
GRACHT Adriaen van der  tapijtwever† 1575VI372
GREBAN (DE SAINT GERMAIN)    politicus† 1850VI373
GRIETENS Ludovicus  letterkundige1884-1936VI377
GROENENSCHILT Martinus  geest. schrijver† 1629VI381
GROESBEKE Jan van  juristca. 1388-1445VI383
GROOTE Balthasar de  koopman1583-1656VI387
GROOTE Nicolaas de  koopman1549-1613VI390
GRUPELLO Gabrië l  beeldhouwer1644-1730VI392
GUCHTENAERE Roza de  Vl. strijdster1875-1942VI403
HAECHT Godevaard van  tafereelmaker, kunsthandelaar1546-ca. 1599VI382
HAENS Ignatius d'  benedictijn1771-1846VI411
HAGHEBAERT Placidus  exegeet1849-1905VI415
HALLEN Bernardus van der  jeugdleider1898-1948VI416
HALLER VON ZIEGESAR Joseph  Vl. strijder° 1864VI422
HARRACH Hans A. Graf von  ambtenaar1873-1963VI428
HAVENS Arnold  geest. schrijver1540-1610VI432
HEEMSSEN Jan David  dichter1581-1644VI434
HEGENSCHEIDT Alfred  letterkundige1866-1964VI440
HEIBOS Leo zie BEECK  VI15
HEMSEN   zie HEEMSEN  VI434
HENDRICKX Jos  graficus, glazenier1906-1971VI453
HEYDEN Jacob van der zie LASSON  VI544
HEYLEN Thomas  abt, bisschop1856-1941VI461
HEYNS Jacques  schoolmeesterca. 1572-vóór 1616VI469
HORRIE Hendrik  politicus, Vl. strijder1807-1901VI470
HOSTE VAN ST.-OMAARS   zie OSTE  VI757
IMMERSEEL Crisostomo van  koopman1588-1654VI475
IMMERSEEL Jan van  edelman1550-1612VI477
IMPE Jozef  dichter1882-1960VI478
JACOB    heer van Avesnesvóór 1149-1191VI483
JACOBS Jan Bernard  geneesheer1734-1790VI490
JANSSENS Alois  theoloog1887-1941VI492
JOSEPH    Brugs notaris12de e.VI496
JOSEPH    Deken v. Terwaan† 1218VI498
JOZEF VAN BRUGGE    diaken, kanunnik† 1272-1273VI500
KEMP Dirck A.  schoolmeester† na 1592VI503
KEYSERE Arend de  drukker† 1490VI504
KILIAAN, KILIANUSCorneel  lexicograaf† 1607VI507
KOCK Marcus  koopman1585-1657VI516
KOUTERE Jacques van de zie COUTERE  VI151
KRISCHER Cornelius zie CREISCHER  VI162
LALAING Antoon II van  diplomaat† 1568VI521
LAMBERT VAN ST.-OMAARS    encyclopedistca. 1050-na 1121VI531
LAMBRECHT Henricus C.  bisschop1848-1889VI536
LANGASKENS Mauritius  schilder1884-1946VI539
LASSON(IUS) Jacobus  schoolmeester† 1639VI544
LAVINIUS Johannes  schoolmeester† 1640VI546
LEBEAU Henri  abt1848-1915VI546
LEBEER Jan  kinderarts1887-1971VI551
LEDE Charles van  ingenieur1801-1875VI554
LENAERTS Leonard  priester-dichter1862-1913VI557
LERBERGHE Charles van  letterkundige1861-1907VI561
LODEWIJK van Male   1330-1384VI575
LOODT(S) Johannes  pedagoog, schrijver1598-1656VI586
LOOTS Johannes zie LOODT  VI586
LUCAS VAN MONT CORNILLON    abt, geest. schrijver12de e.VI530
LUYCKX Frans  benedictijneroverste1824-1896VI595
MAELE Lodewijk van zie LODEWIJK VAN MALE  VI575
MAELE Jan A. van de  dichter1874-1938VI601
MAIORIS, MAIRERudolph zie MEYERE  VI661
MALE Lodewijk van zie LODEWIJK VAN MALE  VI575
MALFAIT Hubert  schilder1898-1971VI605
MANDER Adam van (der)  rederijkerca. 1562-1627VI613
MANILIUS Karel  orangist1778-1852VI617
MANTELIUS, MANTELSJohannes  humanist1599-1676VI622
MARIA VAN DE GEBOORTE VAN MARIA    priorin1644-1716VI628
MARTENS Adémar zie GHELDERODE  VI331
MARTENS Dirk  drukker, humanist1446-1534VI633
MASIUS Andreas  humanistca. 1514-1573VI545
MAXIMILIAAN II EMANUEL    keurvorst v. Beieren1662-1726VI637
MEERBEECK Victor  schilder, leraar1903-1973VI647
MEERHOUT Pieter van zie VEECKEMANS  VI957
MEIREN Jean-Baptiste van der  abt1880-1960VI651
MERTENS E. J. zie COUSSENS  VI244
MERTENS Franciscus  bouwmeester, soc. werker1864-1943VI654
MEYER Lodewijk de  volkskundige1895-1970VI656
MEYERE Rudolf de  kanselier, raadsheerca. 1360-1437VI661
MICAULT Nikolaas  jurist1518-1589VI664
MICHIELS Willem  leraar, geschiedkundige1877-1959VI666
MINNAERT Marcel  fysicus1893-1970VI668
MOLL Paul von zie LUYCKX  VI595
MONE(T) Jean  beeldhouwer16de e.VI682
MONTANUS Petrus  conrector, latinistca. 1560-1628VI687
MOSNET Jehan zie MONET  VI682
MOSTAERT. Davidt    schoolmeesterca. 1544-1615VI690
MOYNET Jehan zie MONET  VI682
MOYSON Emiel  Vl. soc. strijder1838-1868VI692
MUNTERS Christiaan  kroniekschijver1505-1555VI703
NASSAU Lodewijk graaf van  politicus1538-1574VI707
NEMPE Jozef zie IMPE  VI478
NOREILDE Henri-Julien  beeldhouwer, schilder1872-1958VI721
OBRIE Joannes  jurist1849-1929VI729
OCKEGHEM, OCKENHEIMJohannes  componist, zanger† 1497VI736
OMMELEDE Karel van zie BIERVLIET  VI36
OMNIBONUS Livinus zie ALGOET  VI1
OPDEDRINCK Juliaan  geschiedschrijver1851-1921VI754
OSTE VAN ST.-OMAARS    tempelierca. 1108-na 1174VI757
PANAGATHUS Livinus zie ALGOET  VI1
PARADAENS PARADANUS zie MARIA V. D. GEBOORTE V. MARIA  VI628
PAUW Karel Renéde  pedagoog1901-1970VI759
PELEMAN Benedictus  abt1896-1972VI764
PETRUS PICTOR    dichterca. 1100VI768
PICARD Edmond  jurist, literator1836-1924VI773
PLAETSE Antoon van der  voordrachtkunstenaar1903-1973VI777
PLANCIUS Petrus  geograaf, cartograaf1552-1622VI781
POORTER Antonia de  nijveraarster1797-1876VI805
PRIEM Jan  Stevenist1761-1815VI807
RANST, RANSGaspar van (de)  musicus† 1641VI688
REYNERS Jan  kroniekschrijver1772-1839VI813
RODOLPHO   zie BIERVLIET  VI36
ROELAND(T)S David  calligraafca. 1572-1624VI815
RONSSAEUS, RONSSEBoudewijn  humanist, geneesheer1525-1596VI817
ROSEMONDT Godschalc  theoloogca. 1483-1526VI820
ROUPPE Nicolas  politicus1769-1838VI831
ROY Cornelius M. van  Vl. strijder, jurist1882-1927VI836
ROY Robert F. van  Vl. strijder1887-1972VI845
RUEBS Jacob  kartuizerpriorca. 1385-1460VI848
SAC Pierre dou zie ZACKE  VI1055
SCARLEIER   zie IMPE  VI478
SCHUERE Ferdinand van der  juristca. 1596-na 1655VI85l
SCHUEREN Simon vander  prior15de e.VI853
SCRIVERS Roland  kanunnik, raadsheerca. 1400-ca. 1477VI854
SENCIE Pieter Jozef  Vl. voorman1865-1941VI858
SERAPHINUS VAN JEZUS-MARIA    carmelietca. 1612-1688VI862
SIFFER Camiel  advocaat1847-1898VI864
SMET Robrecht de  Vl. strijder, liturgist1875-1937VI776
SOETAERT Joost zie ZOETAERT  VI1062
SOETE Jan  dialectoloog1899-1961VI867
SOURIE Louis  letterkundige1910-1962VI871
STAERLINCX(K) Pieter zie STERLINCX  VI893
STERCK VAN RINGELBERG Joachim  humanist, pedagoog1499-na 1531VI877
STERLINCX Pieter  rederijker† ts. 1636 en 1640VI891
STEYAERT Martinus  theoloog1647-1701VI897
STOCKMANS Bernard Jansz  schoolmeester, bierbrouwerca. 1600VI910
STRATAGEMA   zie GEMMA FRISIUS  VI315
STUDAX Jef zie CRICK  VI167
THULDEN Diederik de zie TULDEL  VI921
TICHELEN Theodoor van  exegeet, publicist1877-1945VI913
TIHON Camille  historicus, archivaris1890-1972VI917
TULDEL Diederik van  abt† 1494VI921
ULRIX Pierre Renier  filoloog1876-1936VI931
VAEL Jacques  prior1823-1888VI935
VAELE Petrus  geest. schrijver, dichter† 1676VI939
VANDECASTEELE August  schilder, kunstsmid1889-1969VI942
VANGASSEN Hendrik  taalkundige1896-1968VI948
VANSINA Desiderius  letterkundige, kunstschilder1894-1967VI949
VASSEUR Pieter  kartuizerpriorca. 1460-1538VI956
VEECKEMANS Pieter  schoolmeester, notaris† na 1602 en vóór 1603VI957
VENNE Huybrecht van der  schoolmeesterca. 1541-na 1595VI960
VERE(E)PT Simon zie VEREPAEUS  VI961
VEREPAEUS Simon  humanist, theoloog1522-1598VI961
VERHAEREN Emile  dichter1855-1916VI965
VERMANDER Adam zie MANDER  VI613
VERREPAEUS, VERREPTSimon zie VEREPAEUS  VI961
VIANEN Franciscus van  hoogleraar1615-1693VI980
VINCKENBORGH Arnout  schilderca. 1590-1620VI984
VISCH Carolus de  historiograaf1596-1666VI986
VRIENDT (VRIENTIUS) Maximiliaan de  dichter, humanist1559-1614VI995
VYVERE Paul vande  apotheker, botanist1897-1973VI1001
WAES Jan van  wijsgeer, theoloogca. 1335-1395VI1005
WASIA Johannes de zie WAES  VI1005
WENNEN Franciscus  geest, schrijver1599-1647VI1009
WICHTER(N)E France de  schilderca. 1360-1441VI1012
WICHTER(N)E Melchior de  schilderca. 1400-na 1457VI1014
WIJNANTS Sander  schilder, glazenier1903-1953VI1014
WIJVERKENS Felix  heemkundige, Stevenist1900-1970VI1019
WILLEM VAN ORANJE    politicus1533-1584VI1024
WILLEMSZ. Jan  schoolmeesterca. 1573-1604VI1046
WOLF Karel de  apotheker, volkskundige1883-1948VI1047
YPERMAN Johan  heelmeester13de-14de e.VI1049
ZACKE Pieter ute  tempelier† 1309VI1055
ZIEGESAR Adolf Johann A. baron von  Vl. sympathisant1849-1901VI1057
ZOETAERT Joost  schilder† 1552VI1062
ZONDADARI Antonio Felice  nuntius1741-1823VI1064
ACKERMAN Alexander zie AGRICOLA  VII17
AERTRYCKE Camiel de Maere d' zie MAERE  VII535
AERTSELAER Hieronymus van  missionaris1845-1924VII3
AGRICOLA Alexander  musicus1446-1506VII17
ALMEYDEN Bernard van der zie HAMMEYDEN  VII316
ALSACE Thomas-Philippus d'  aartsbisschop1679-1759VII28
AMEYDEN Bernard van der zie HAMMEYDEN  VII316
ANDREAS Valerius  rechtsgeleerde1588-1655VII34
BAERSDORP Cornelis de  arts† 1565VII41
BAKSTEEN Dirk  kunstschilder1886-1971VII43
BAKSTEEN Gerard  kunstschilder1887-1976VII47
BARTELS Edmond zie BITTREMIEUX  VII64
BENNINCK Karel  zilversmid1733-1791VII52
BÉTHUNE Jean-Baptiste de  politicus1853-1907VII54
BISSCHOP Jan   1590-1664VII60
BITTREMIEUX Leo  missionaris, etnoloog1880-1946VII64
BLANCKAERT Henri  Vlaams ijveraar1827-1899VII72
BLUNCK Hans  ambtenaar1888-1961VII74
BOGAERT Adam zie JORDAENS  VII462
BONNE Karel  advocaat, schrijver1715-1781VII84
BORNAUW Albertus  liturgist1874-1954VII86
BOSSART Karel  ingenieur1904-1975VII89
BOURBON Charlotte van zie CHARLOTTE VAN BOURBON  VII133
BRACKE Karel  Stevenist1747-1827VII93
BRESOUS Karel  kopersmid1899-1964VII99
BROUWER Guillaume  magistraat en gouverneur1840-1892VII107
BRUYNE Edgard de  filosoof en politicus1898-1959VII108
CAPPAERT H.Hildebrandzie RAES  VII775
CAUKERCKEN Jan-Baptist van  schrijver1675-1755VII115
CAUKERCKEN Lambert van  boekbinder, koopman† 1635 of 1636VII118
CAUKERCKEN Louis van  kuiper, kroniekschrijver1629-1704VII120
CAUWELAERT Emiel van  schilder1860-1907VII126
CAVELL Edith  verpleegster, patriot1865-1915VII128
CHARLOTTE VAN BOURBON    prinses van Oranje1546?-1582VII133
CIERMANS Jan  wiskundige, militair ingenieur1602-1648VII138
CLE Antoon van  sportbevorderaar1891-1955VII148
CLONEN Hubertus  prior1853-1927VII155
COLBRANDT Oscar  schilder1879-1959VII157
COMINIUS Gregorius zie HALOINUS  VII310
COOMANS Eugenia zie MARIA AGNES VAN DE HH. ENGELEN  VII568
COUKERCKEN Lambert van zie CAUKERCKEN  VII118
DAVIDTS Gilliam  orgelbouwer† 1749VII163
DEJAEGERE Alberic  ingenieur en Vl. strijder1884-1976VII164
DELMONT(E) Deodatus zie MONT  VII603
DERMONDE, DERMONTWillem van zie MONDEGuilliam van VII597
DERUS Lucas zie HEERE  VII332
DESPICHT René  Vl. strijder1870-1960VII166
DESSELIUS Valerius zie ANDREAS  VII34
DEVREESE Constant  beeldhouwer1823-1900VII169
DEWACHTER Richard  letterkundige1897-1975VII176
DHEERE Lucas zie HEERE  VII332
DORPE Jacobus van den  principaal college St.-Winoksbergen1730-1806VII180
DRIES(SENS) Walter zie ANDREAS  VII34
DROGO VAN ST.-WINOKSBERGEN     °ca. 1020VII184
DUFOUR Georgius de zie PRADT  VII743
DURME Jet van  musicus1907-1965VII188
ELIAS Hendrik  historicus en politicus1902-1973VII195
ELLEBODIUS Nicasius  bisschop, schrijver1535-1577VII206
ELZAS Peter van de zie PETER VAN DE ELZAS  VII689
ERP Hendrik I van  handelaar† ca. 1616VII208
ERP Hendrik II van  schilder° ca. 1598VII209
ERP Hendrik III van  schilder1619-1667VII210
ERP Nicolaas van  schilder en tapijthandelaar† 1639VII211
EVERAERTS Nicolaas  rechtsgeleerde1461 of 1462-1532VII214
EVERARDI DE MIDDELBURGO   zie EVERAERTS  VII214
EVERTS Nicolaas zie EVERAERTS  VII214
EXTERGEM Jozef van  kommunist, militant1898-1945VII232
FATTOU Pieter-Jozef  Stevenist1754-1817VII241
FAURE Hendrik  ingenieur1882-1960VII243
FÉTIS François  musicus1784-1871VII246
FILLIAERT Juul  dichter, schrijver, folklorist, 1890-1948VII254
FLORIS (DE VRIENDT) Frans I  schilder1519-1520VII261
FLORIS (DE VRIENDT) Frans II  schilderca. 1548-ca. 1602VII279
FRANCISCA-CLARA V. ST-LIEVEN    geest. schrijfster1629-1652VII280
FRANCKENBERG Joannes  aartsbisschop1726-1804VII283
FRINT Frans de zie FLORIS  VII261
FRIQUET Jean-Claude  diplomaat1593-1667VII289
GOOR Korneel van de  hagiograaf1759-1839VII297
GRIFFOEN VAN VLAANDEREN    theoloog en geograafca. 1405-1475VII298
GUICCIARDINI Giovan Battista  zakenman, correspondent° 1508VII301
HACQUART Carel  componistca. 1640-1701VII305
HACQUART Philip  componist1645-1691VII309
HALEWIJN Gregorius zie HALOINUS  VII310
HALOINUS Gregorius  humanist en pedagoog1470-1536VII310
HAMMEYDEN Bernard II van der  zijdefabrikant, tapissier en koopmanca. 1572-1637VII316
HANEGREEFS Cornelis  hagiograaf en zaakgelastigde1585-1636VII319
HANEGREEFS Jan  procuratorca. 1530-1617VII322
HAVERE Camiel van  schilder en kunstcriticus1885-1957VII323
HAVERE Eugeen van  missionaris1869-1909VII325
HECKE Albert van  liturgist en schrijver1915-1971VII329
HEERE, DHEERE, MIJNSHEEREN, DERUSLucas d'  schilder, dichter en politicus1534-1584VII332
HELBAULT Hector zie ELLEBODIUS  VII206
HELIAS D'HUDDEGHEM Robert  rechtsgeleerde, magistraat en politicus1791-1851VII346
HEMELAER Jan  soc. ijveraar1772-1845VII353
HEMELAER Theodoor  priester1774-1842VII356
HENIN-LIETARD Thomas de zie ALSACE  VII28
HERMAN I DE CASTILLE   zie SEVERIN  VII869
HEUVEL Arie vanden  toneelregisseur en vertaler1860-1934VII357
HEYLEN Jan  geschiedkundige1745-1802VII365
HEYVAERT Petrus  beeldhouwer en graficus1934-1974VII371
HEYVAERT Theodoor  magistraat en gouverneur1834-1907VII374
HILDEBRAND   zie RAES  VII775
HOEK Derk  Vl. strijder1887-1926VII376
HORNIG, HORNI(N)CKMauritius  koopman† vóór 1520VII382
HOSTE Juliaan  journalist en toneelschrijver1848-1933VII384
HOSTE Julius  politicus en dagbladeigenaar1884-1954VII390
HOVE Jan Jacob ten zie HOEK  VII376
HUBERTI Joannes zie HEYBRECHTS  VII397
HULSHOUT Jan van zie MECHELEN  VII571
HUYBRECHTS Jan   ca. 1466-1532VII397
INDESTEGE Luc  dichter en literatuurhistoricus1901-1974VII401
ISABELLA VAN PORTUGAL    hertogin1397-1471VII405
JANSSENS DE BISTHOVEN Leon Edouard  magistraat en gouverneur1859-1938VII415
JESPERS Oscar  beeldhouwer1887-1970VII419
JOANNA VAN JEZUS    stichteres penit. recollectinnen1576-1648VII438
JOCUNDUS    hagiograaf en grammaticus11de e.VII443
JOHAN VAN NASSAU    graaf1535-1606VII445
JONGHE Jan Baptist de  schilder en etser1785-1844VII454
JORDAENS Adam  kanunnik en humanist1449-1494VII462
JOSSON Maurits  jurist en Vl. strijder1855-1926VII463
KAUKERKEN Lambert van zie CAUKERCKEN  VII118
KEMPEN Hendrik van  geest. schrijver en historicus1870-1936VII481
KIMPE Reimond  ingenieur, letterkundige en Vl. strijder1885-1970VII485
KOUKERCKEN Lambert van zie CAUKERCKEN  VII118
LAURIJN Mark Jr.  humanist1525-1581VII495
LAURIJN Mark sr.  deken St.-Donaas Brugge1488-1540VII499
LEEMANS Pieter  ingenieur1877-1951VII503
LEONARDUS A SANCTO MARTINO    geestelijk schrijver1716-1796VII508
LEURS Constantinus  architect, kunsthistoricus1893-1973VII511
LIEVEVROUW (COOPMAN) Lodewijk  toneelschrijver en folklorist1862-1951VII518
LIMNANDER Camiel de Maere zie MAERE  VII535
LOEMELANUS Joannes zie HUYBRECHTS  VII397
LONCIN, NAESSENSVictor de zie NAESSENS DE LONCIN  VII635
LOOTEN Camille  anglist en Vl. strijder1855-1941VII521
LUCAS VAN MECHELEN    mystiek dichterca. 1595-1652VII530
MAERE Camiel baron de  waterbouwkund., historicus en Vl. voorman1820-1900VII535
MAERE D'AERTRYCKE Camiel zie MAERE  VII535
MAES Albertus  apologeet en theoloog1892-1945VII540
MAIEUR Rudolf (le) zie MEYERE  VII661
MANN Théodore  wiskundige, meteoroloog en polygraaf1735-1809VII543
MARÉCHAL Joost  keramist1911-1971VII545
MARGARETA VAN PARMA    landvoogdes1522-1536VII553
MARIA AGNES VAN DE HH. ENGELEN    priorin1815-1882VII568
MARIUS Hadrianus zie NICOLAI  VII647
MAROTE Gileyn zie PLANCKE  VII701
MAROTE Loys zie PLANCKE  VII702
MECHELEN Jan van  theoloog1405-1475VII571
MEIRSMAN Alois  socioloog en etnoloog1910-1942VII575
MERTENS Karel  abt1853-1927VII577
MEULEVELT(S) Peter zie MEULEWELS  VII581
MEULEWELS Peter  schilder, dichter en handelaar1602-1664VII581
MEULEWYNS Peter zie MEULEWELS  VII581
MIJNSHEREN Lucas zie HEERE  VII332
MINNE Richard  dichter, prozaschrijver en journalist1891-1965VII590
MOLEVELT Peter zie MEULEWELS  VII581
MONDE Guilliani van der  edelsmid en lettergieter1569-1642VII597
MONT Deodatus van der  schilder en architect1582-1644VII603
MONT Ghuilliani van der zie MONDE  VII597
MORTIER Florent  missionaris1877-1963VII612
MORVAN Abel zie SEVERIN  VII869
MOSTAERT Antoon  missionaris en mongolisant1881-1971VII622
MULIE Frans de zie LEONARDUS A SANCTO MARTINO  VII508
NAESSENS DE LONCIN Victor  officier1864-1954VII635
NASSAU Johan van zie JOHAN VAN NASSAU  VII445
NEERINCQ Joanna Baptista zie JOANNA VAN JEZUS  VII438
NEIJEN Jan  diplomaat1570-1612VII639
NELIS Hubertus  archivaris1877-1938VII644
NEUMERKT Hans van zie POPPENRUYTER  VII739
NICOLAI Adriaan  rechtsgeleerde, dichter± 1505-1568VII647
NICOLAI Elisabeth  geestelijkeca. 1489-1557/58VII652
NICOLAI Everaert  rechtsgeleerde1497/98-1561VII656
NICOLAI Nicolaus  jurist, dichter1503/04-1570VII662
NIEPA, NIEP(P)EBoudewijn van der (de)  kanselierca. 1350-1411VII719
NOLENS Guillaume  gynaecoloog1872-1941VII672
NOORDERWACHT   zie FILLIAERT  VII254
OCKERHOUT Leo van  politicus1829-1919VII675
ODINSLINGER Cornelis zie OESLINGER  VII677
OESLINGER Cornelis  rector en prior na 1400) VII677
OYSSLING(ER) Cornelius zie OESLINGER  VII677
PAREIN Victor  ingenieur1885-1966VII683
PARMA Margareta van zie MARGARETA VAN PARMA  VII553
PAUPERUITER Hans zie POPPENRUYTER  VII739
PAUW Joannes Franciscus de  predikant en schrijver1893-1963VII685
PAUW Josephus de  schilder en houtsnijder1888-1930VII687
PETER VAN DE ELZAS    proost St. Donaas Brugge1145-1176VII689
PETERS Oscar  ingenieur en hoogleraar1897-1956VII693
PLANCHE Franchoys zie PLANCKE  VII695
PLANCHE Loys de la zie PLANCKE  VII702
PLANCHE Raphaë l de la zie PLANCKE  VII704
PLANCKE Frans van der  tapijtwever, bedrijfsleider en handelaar1573-1627VII695
PLANCKE Ghileyn van der  tapijtwever en -handelaar1512-1580VII701
PLANCKE Loys van der  tapijtwever en -handelaarca. 1545-ca. 1604VII702
PLANCKE Raphaë l van der  bedrijfsleider, tapijtwever en -handelaarca. 1596-na 1661VII704
POETOU Emile  beeldhouwer1885-1975VII706
POLLET Philip  pastoor en bouwheer1806-1880VII715
PONTE Petrus de  leraar Artesca. 1475-1529VII721
POPPE Edward  geest. schrijver, catecheet1890-1924VII723
POPPENRUYTER Hans  kanonnengieter1457-vóór 24 jan. 1534VII739
PORTUGAL Isabella van zie ISABELLA VAN PORTUGAL  VII405
PRADT Georgius Dufour de  aartsbisschop elect, politicus en polemist1759-1837VII743
PRATER Edmond de  dierenschilder1826-1888VII748
PRAYON (VAN ZUYLEN) Alphonsus  advocaat en Vl. strijder1848-1916VII755
RAEMDONCK Désirévan  schilder en tekenaar1901-1971VII773
RAES Julius  kapucijn-archivaris1884-1961VII775
REGAUS Beda  geestelijk schrijver1718-1808VII781
REISMANN GRONE Theodoor  Vl. sympatisan1863-1949VII783
ROBBE Lodewijk  dierenschilder1806-1887VII794
ROENGE Albericus de zie RONGHE  VII804
RONGHE Albericus de  theoloog en musicus1615-1666VII804
RONGHE Michaë l de  musicus1620-1696VII806
ROQUELAURE Joannes  aartsbisschop1721-1818VII807
ROTS Fritz van de zie VOSTE  VII1021
ROY Jules van  Vl. strijder1880-1940VII813
RUBROEK Willem van zie WILLEM VAN RUBROECK  VII1077
RUCKERS Andreas I  clavecimbelbouwer1579-1645VII820
RUCKERS Andreas II  clavecimbelbouwer1607-1667VII821
RUCKERS Christoffel   16de e. ?VII822
RUCKERS Hans  clavecimbelbouwer1540/50-1598VII822
RUCKERS Joannes II  clavecimbelbouwer1578-1642VII826
RUE Simon de  legeraanvoerder1685-1727VII827
RUMOLDUS VAN ST.-WINOKSBERGEN    abt en hagiograaf? † 1058VII830
RUTTEN Martinus  bisschop en Vl. voorman1841-1927VII832
RYMENANS Joannes  apotheker en historicus1748-1840VII836
SANCTEN Hendrik van zie SANTEN  VII582
SANDERS Livina zie FRANCISCA CLARA VAN ST-LIEVEN  VII280
SANDERS Theophilus  exegeet en hagiograaf1871-1955VII841
SANTE Jozef van  schrijver, prediker en Vlaams strijder1896-1947VII843
SANTEN Hendrik van  mystieker en prediker15de e.VII852
SAREN Jan van zie VERSAREN  VII1003
SCHILDERS Henrico  koopman1640-1680VII854
SCHRAM Lodewijk  missionaris en etnoloog1883-1971VII856
SERCU Frans  missionaris1899-1961VII865
SEVERIN Fernand  dichter, letterkundige en hoogleraar1867-1931VII869
SINT-WINOKSBERGEN Drogo van zie DROGO VAN ST.-WINOKSBERGEN  VII184
SMET Bonaventura de  hoogleraar1538-1614VII894
SMET Peter de  humanist en jurist1503-1571VII899
SMETRYNS Achille  missionaris en bouwheer1895-1969VII901
SPELEERS Reimond  oogarts en Vl. strijder1876-1951VII903
SPILBEECK Waltman van  geschiedkundige1840-1912VII922
STALS Mathias  hagiograaf1761-1826VII925
STANDO(NCK) Jan  kerkhervormerca. 1453-1504VII926
STOCKÉ Evarist  oogarts en Vl. strijder1872-1944VII935
SYS Désiré  kunstschilder1880-1972VII939
TAINTENIER Johannes zie TINCTORIS  VII960
TEEUWEN Herman  augustijn, archivaris1910-1973VII949
THYS Isfried  geschiedkundige1749-1824VII954
TINCTORIS Johannes  muziektheoreticusca. 1435-vóór 12 okt. 1511VII960
TINEL Pieter Frans  beeldhouwer1895-1964VII964
TINTENIER Johannes zie TINCTORIS  VII960
URQUINA Matheo de  secr. van staat en oorlog† 1625VII973
URSEL Charles Marie d'  diplomaat en gouverneur1848-1903VII974
UYTTENHOVE Franz  musicus1874-1923VII975
VANSTEENKISTE Constant  Vl. strijder en publicist1869-1948VII983
VELDEN Henricus van der  kerkvoogd, administrator apostolicus1798-1857VII987
VENNE Franciscus van de  kanunnik1627-1689VII995
VERDONCK Jerome  Vl. voorman1894-1974VII996
VERHOEVEN Abraham  drukker en gazettier1575-1652VII998
VERSAREN Jan  prior en auteur† 1471VII1003
VERWILGHEN Henri  missionaris1871-1945VII1005
VIRR�S Georges  politicus en schrijver1869-1946VII1009
VOS Josse-Vincent de  dierenschilder1829-1875VII1015
VOSTÉ Frederik  exegeet1883-1949VII1021
VREESE Paul de zie MEIRSMAN  VII575
VRIENDT (VRIENTIUS) Samuel de  schilder1884-1974VII1024
VRINDT Michiel de  lijstmaker en koopmanca. 1590-1637VII1030
WAELPUT Hendrik  componist1845-1885VII1037
WAEYENBERGH Honorévan  rector1891-1971VII1043
WERVEKE Alfons van  oudheidkundige1860-1932VII1061
WERVEKE Hans van  hoogleraar, historicus,1898-1974VII1070
WILLEM VAN RUBROEK    missionaris en ontdekkingsreiziger°ca. 1220VII1077
WILLEMS Jan  abt en historicus1864-1941VII1081
WINGHE Nicolaus van  geestelijk schrijverca. 1495-1552VII1086
WINGHIUS Nicolaus zie WINGHE  VII1086
WITSPAEN Frans  tapijtwever en tapijthandelaar16de-17de e.VII1088
WOLF Jozef de  priester en dichter° 1748VII1090
WOLF Judocus de  priester1746-1816VII1100
WOUTERMAERTENS Edward  dierenschilder1819-1897VII1101
WULF Judocus de zie WOLF  VII1100
XANTIS Henricus van zie SANTEN  VII852
YOORS Eugeen  kunstschilder en glazenier1879-1975VII1107
ZUYLEN Alphons PRAYON VAN zie PRAYON  VII755
     VIII237
ALBI Bernard d'  raadsheer†1350VIII1
ALIJN Simon  Gentse poorters VIII8
ARBOIS Philippe d'  raadsheer†1374VIII3
AUGUSTINUS A SANCTO PAULO    geest. schrijver1662-1728VIII7
AUXONNE Guillaume d'  kanselierca. 1294-1344VIII8
AYTTA Viglius ab zie VIGLIUS  VIII837
BAMBEKE Charles van  geneesheer, mycoloog1829-1918VIII15
BAUDET, BAUDOTGuillaume zie AUXONNE  VIII8
BEERNAERT Euphrosine  schilderes1831-1901VIII21
BERGER Andries  orgelbouwer1712-1774VIII28
BERGER Dominicus  orgelbouwer1747-1797VIII31
BERGER Jacob I  beeldsnijder† 1701VIII33
BERGER Jacob II  orgelbouwer1687-1730VIII35
BEULLENS André  kunstschilder1930-1976VIII37
BODDAERT Gustave  geneesheer1836-1888VIII42
BODDAERT Richard  geneesheer1843-1909VIII46
BOELE Laurens  apothekerca. 1400-na 1475VIII52
BOENDALE Jan van  geschiedschrijver† 1365VIII52
BOEREWAARD Door  kunstschilder1893-1972VIII60
BOES Eduard  nijveraar1895-1916VIII62
BOES Gustaaf  geschiedkundige1889-1947VIII64
BOLLE Jan  heer van Rijkel† 1413VIII67
BOlS Laurent du zie HAUTE  VIII347
BON François  filoloog, publicist1791-1852VIII69
BONNE Frans-Xavier  missionaris1883-1941VIII73
BORMS Carolus  geneesheer, Vl. strijder1876-1957VIII79
BORRET Arnoldus  kerkvoogd1751-1839VIII82
BOSSCH�RE Jean de  dichter, schilder1878-1953VIII89
BRANCADORO Cesare  nuntius1755-1837VIII96
BRANDE Ludovicus van den  Vl. strijder1890-1964VIII105
BREPOLS Philippus  boekdrukker1778-1845VIII110
BRESIERS Franciscus  witloofteler1777-1844VIII113
BROGLIE Maurice de  bisschop1766-1821VIII117
BROODTHAERS Marcel  plast. kunstenaar1924-1976VIII122
BRUGGE Jan van  raadsheer, rechtsgeleerde† 1334VIII129
BUSSCHOP François  advocaat, magistraat1763-1840VIII132
BUSSCHOP Jules  componist1810-1896VIII134
CABOCHE Pierre zie DOWAAI  VIII238
CASTRO Y TOLEDO Francisco Cristobal en François zie SANCHEZ DE CASTRO Y TOLEDO  VIII683
CAUWE Frans  geest. schrijver1631-1679VIII137
CAXTON William  drukker† 1491/ 92VIII146
CERDA Juan de la  landvoogd† 1575VIII152
CLAEYS Emilie  feministe1855-1943VIII157
CLOU Jacobus  stichter solidariteit1581-1648VIII160
COBERGHER Wensel  schilder, numismaat1560?-1634VIII163
COCK Emmanuel de  staatsman, diplomaat1742-1796VIII174
COCLERS Philippe  schilderca. 1665-1721VIII179
CONIX Jozef  ingenieur, voorzitter Belg. Boerenbond1892-1977VIII180
CONSGEN Ferdinandus  kerkvoogd1761-1827VIII182
CORBEELS Peter  boekdrukker, verzetsstrijder1755-1799VIII189
COREMANS Andries  politicus1835-1910VIII192
CORTIER Amedeus  kunstschilder1921-1976VIII197
COURTENAY Marie de zie MARIA VAN COURTENAY  VIII469
COUSINE Michael  schrijver en missionaris1767-1819VIII203
CRAENE Basiel de  dichter1880-1956VIII206
CUSA(NUS) Nicolaus van  wijsgeer, theoloog, pauselijk legaat in de Nederlanden1401-1464VIII237
DAELE Albert van den  hoogleraar1904-1978VIII211
DAEMS Servaas  schrijver en dichter1838-1903VIII213
DELAISSÉ Leon  kunsthistoricus, conservator1914-1972VIII221
DEPREZ Josquin  componistca. 1440-1521VIII224
DESPREZ Josquin  componist1440-1521VIII224
DOLMANS Alexander  kapitteldeken1748-1824VIII235
DOWAAI Pieter van  raadsheerca. 1290-na juli 1349VIII238
DRYWER Jan zie MECHELEN  VIII502
DUSAR Albert  ambtenaar, letterkundige1919-1975VIII240
DUYSE Prudens van  dichter1804-1859VIII244
EEGHEM Willem van  taalkundige, hoogleraar1888-1974VIII261
EEKHOUD Georges  schrijver1854-1927VIII265
ENCKELS Raymond  plantkundige, apotheker1892-1968VIII273
ENGELEN Lambert  soc. werker en schrijver1880-1948VIII276
EVERAERTS Eugenius  bibliothecaris, Vl. strijder1880-1976VIII279
FILIPS II    koning van Spanje1527-1598VIII289
FLOTE Artaud  raadsheerna 1280-na 1331VIII317
FOWLER John  drukker1537-1579VIII321
FRANCISCUS A SANCTO JOANNE    geest. schrijver1696-1775VIII328
GANDAVO Henricus de zie HENDRIK VAN GENT  VIII377
GELINDEN    ridder Robert van, hofmeester† 1371VIII333
GERRITS Joannes  schrijver, politicus1827-1873VIII337
GEYL Pieter  historicus1887-1966VIII340
GHELLINCK Jan (II)  raadsheer1285-1333VIII352
GIELEN Andreas  kluizenaar1826-1908VIII354
GRIMMINCK Karel Lodewijk  mysticus en geest. schrijver1676-1728VIII356
GUICCIARDINI odovico  schrijver, handelaar1521-1589VIII361
GUIETTE René  schilder1893-1976VIII366
HASPESLAGH Lodewijk  geest. schrijver, Stevenist1766-1825VIII371
HATTEM, HATTENLudolf van  rederijkerca. 1580-1616VIII373
HAUTE Laureins van den  weldoener† 1604VIII374
HENDRIK VAN GENT    wijsgeer en theoloog† 1293VIII377
HERCKENRATH Adolf  dichter, boekhandelaar1879-1958VIII395
HEYNDERICKX Emilius  jurist, Vl. strijder1875-1962VIII400
HOOSTE Josephus van  schilder1884-1940VIII410
HUET Leopold  glazenier1903-1976VIII411
INGELS Benjamin  psychiater1830-1886VIII419
ISCHA Arnold ab  geest. schrijver1549-1619VIII425
ITOCIPU Pierre zie PICOT  VIII591
JAGENEAU Lambert  oudheidkundige, activist1879-1936VIII431
KELDERMANS Jan zie MANSDALE  VIII467
LATTIN Armand de  heemkundige1880-1959VIII435
LEKEUX Eduard  schrijver1884-1962VIII438
MAC LEOD Andries  mathematicus, filosoof1891-1977VIII446
MAC LEOD Jules  bioloog, Vl. strijder1857-1919VIII456
MACKEN Marcel  beeldhouwer1913-1977VIII443
MAGNUS Willelmus  baljuwvóór 1149-vóór 1226VIII464
MANSDALE Jan van  beeldhouwer† 1424/25VIII467
MARGARETA VAN YORK    hertogin1446-1503VIII469
MARIA ELISABETH    priorin1654-1694VIII479
MARIA VAN COURTENAY    keizerin† 1228VIII475
MARSELAER Adriaan van zie MARTZELAAR  VIII485
MARTIN Raymond  theoloog, historicus1878-1947VIII483
MARTZALAR, MARTZELAARAdriaan van  dichter, humanist°1540/50VIII485
MASEREEL Frans  houtgraveur† 1972VIII488
MATTHYS Lucien  nijveraar, mecenas1902-1977VIII494
MATTON Arseen  beeldhouwer1873-ca. 1955VIII498
MECHELEN Jan van  hoogleraar† ca. 1496VIII502
MEESTER Jules de  uitgever1857-1933VIII503
MESENS Eduard  componist, dichter1903-1971VIII512
MOONS Jacques  apotheker1892-1960VIII515
MULLIE Jozef  missionaris, sinoloog1886-1976VIII517
MUNNYNCK Polydorus de  wijsgeer1871-1945VIII532
NASSAU Justinus van  luitenant-admiraal, diplomaat1559-1631VIII537
NICLAES Hendrik  sekteleider1501/2-ca. 1580VIII542
NUFFEL Jules van  componist, musicoloog1883-1953VIII557
OOTEGHEM Robert van  economist, hoogleraar1908-1978VIII565
OVERIJSE Aert van zie ISCHA  VIII425
PAPE Leo de  rechtsgeleerde, raadsheer1610-1685VIII569
PARASIE Firmin  publicist, Vl. militant1897-1976VIII576
PAULI Adolphe  architect1820-1895VIII585
PETERSEM PETERSHEIM zie PIETERSHEIM  VIII596
PICOT Pierre  arts, hoveling† 1519VIII591
PIETERS Jules  heem- en volkskundige1896-1974VIII593
PIETERSHEIM Hendrik van  kanunnik, krijgsman† 1329VIII596
PIETERSHEIM Willem van  kanunnik14de e.VIII599
PIETERSHEIM Willem II van  ridder† 1319VIII600
PIETERSZ Jean -Baptiste  pedagoog, Vl. militant1798-1871VIII602
POTTELSBERGHE Lieven van  ambtenaar, raadsheer° ca. 1470/75VIII606
POUPEYE Camiel  kunstcriticus, toneelhistoricus1874-1963VIII609
REETH Flor van  architect, kunstschilder1884-1975VIII619
RENIER Pieter-Jan  dichter1795-1859VIII625
RODENBACH Ferdinand  letterkundige, schilder1864-1938VIII630
ROEMANS Rob  filoloog, bibliograaf1904-1968VIII639
ROGGHÉ Leopold  historicus, letterkundige1904-1974VIII642
ROYER, ROUYERCharles le  orgelbouwer17de e.VIII648
ROYER Georges le  orgelmaker17de e.VIII649
ROYER, ROUYERJean II le (de)  orgelbouwer17de e.VIII649
ROYER Nicolas II le  orgelbouwer17de e.VIII652
ROYER Nicolas III le  orgelmaker17de e.VIII654
RUE Pierre de la  componist, zangerca. 1460-1518VIII654
RUEDE Rijkaard de  stadspensionaris, raadsheer° ca. 1290/1300VIII665
RYCKE Joos de  missionaris1498-1578 ?VIII669
SABBE Julius  dichter1846-1910VIII677
SANCHEZ DE CASTRO Y TOLEDO Francisco Cristobal  hoofdschepen1610-1682VIII683
SANCHEZ DE CASTRO Y TOLEDO François  schrijver, hoofdschepen1688-1761VIII684
SANDE Felix valide  stichter Vl. toneel te Brussel1824-1890VIII687
SCAGHE (SCAEG(H)E) Jan van der  Bourgondisch staatsambtenaar VIII786
SCHAETZ(EN) Joanna  priorin† na 1520VIII695
SCHENCKELS, SCHENKELIUSDominicus  humanist, medicusca. 1500-ca. 1585VIII699
SCHRIJVERS Jozef  letterkundige1876-1945VIII700
SCHROOTS Joannes de  abt1681-1742VIII702
SEVEREN Joris van  stichter Verdinaso1894-1940VIII704
SGROETS, SGROTENJohannes de zie SCHROOTS  VIII702
SOENEN Roger  geneesheer1902-1977VIII709
STALLAERT Karel  archivaris, lexicograaf1820-1893VIII713
STASSART Goswin de  ambtenaar, politicus1780-1854VIII717
STAUT Petrus  schilder1876-1933VIII725
STEEL Leo  schilder1878-1938VIII726
STEENLAND Willem van  raadsheerna 1273-1334VIII730
STILLEMANS Antonius  bisschop1832-1916VIII736
STOFFELS Lodewijk Jozef  botanicus, mineraloog1764-1853VIII743
STRICHT Omer van der  histo-embryoloog1862-1925VIII747
SYCLEER VAN PAVIJE Martin van  apotheker1350-na 1415VIII762
TEIRLINCK Herman  schrijver1879-1967VIII765
THONIS Rogier  raadsheerca. 1280-ca. 1340/50VIII775
TIJSMANS Jozef  kunstschilder1893-1974VIII779
TRYPSTEEN Alfons  apotheker, toneelschrijver1892-1959VIII782
TSANTELE Jacob  pastoor, predikantca. 1525-1598VIII784
UYTTERSPROT Clement  germanist1909-1967VIII789
VAERNEWIJCK Marcus van  geschiedschrijver1518-1569VIII795
VANDAMME Gustaaf  architect1870-1938VIII809
VANDERMEULEN Paul  Vl. militant1893-1975VIII811
VANDERVEE Alois  folklorist1882-1973VIII816
VERALLEMAN Ramond  letterkundige1858-1920VIII817
VERBIST Karel  wielrenner1883-1909VIII823
VERDICKT Ghislenus  schilder, graficus1883-1926VIII828
VEREMANS Renaat  componist1894-1969VIII830
VIGLIUS ZUICHEMUS AB AYTTA    humanist, staatsman1507-1577VIII837
VLADERACCUS, VLADERACKENChristoffel van  Neolatijns publicist1524-1601VIII856
VLADERACCUS Jan van  humanist, musicus en dichter† 1616VIII858
VLADERACCUS Peter van  Neolatijns dichter1571-1618VIII859
VYNCKE Amaat  schrijver, missionaris1850-1888VIII861
WAELE Ferdinand de  archeoloog, classicus1896-1977VIII871
WARNANT Claire Scholastique de  abdis† 1733VIII884
WATERNAUX Albert  Vl. militant, zakenman1877-1962VIII886
WAUTERS Alex  schilder1899-1965VIII894
WEGHE Medard van der  inspecteur, geschiedschrijver1867-1940VIII903
WIEGER AYTTA VAN SWICHUM   zie VIGLIUS  VIII837
WIGLE AYTTA VAN SWICHUM   zie VIGLIUS  VIII837
WIJER Hendrik van de  naamkundige1883-1968VIII905
WINGHE Philips van  oudheidkundige1560-1592VIII916
WOLF Joannes zie AUGUSTINUS A SANCTO PAULO  VIII7
YORK Margareta van zie MARGARETA VAN YORK  VIII469
ZYPE Hendrik vanden  geest. schrijver1577-1659VIII923
AERTS Andreas  hoogleraar en apost. vicaris1715-1790VIl1
DYCK Siard van  kroniekschrijver1759-1830VIl191
ABBE Claude  kunsthandelaar† 1653X1
ABBE Hendrik  schilder° 1639X2
ALLART Godefroid  schilderca. 1600-1679X4
ARTAN DE SAINT-MARTIN Louis  schilder1837-1890X6
BAILLIEN Henri  historicus1919-1982X13
BAST Dominique Joseph de  schilder1781-1842X15
BAVO    heilige7de e.X18
BEAUNEVEU André(Andrieu Andrijen)  beeldhouwer, schilder°ca. 1330X21
BECARDUS Joannes zie BEKAERT  X32
BEKAERT Joannes  kerkelijk schrijver† 1635X32
BLOMME Alfons Jozef  schilder1889-1979X34
BOISSCHOT Jan (Baptist) van  jurist, advocaatfiscaalca. 1528-1580X41
BOUTEN Pieter Joannes (kln. Arnold.)  kroniekschrijver, stevenist1754-1837X45
BROECKAERT Karel  schrijver1767-1826X49
BROECKX Corneille  arts1807-1869X60
BROEDERS Jan Baptist  onderwijzer, pedagoog1882-1953X65
BROUWERS Pieter Jan Huibrecht  publicist, pedagoog1831-1897X67
BRUYNS Anne-Françoise de  schilderes1604-1656X69
BUCK Adrianus de  geestelijk dichter1618-1667X73
BULGARI Francesco zie CREMENSIS  X120
BURSSENS Gaston Charles  schrijver, schilder1896-1965X75
BUYCK Pierre François  architect1805-1877X81
BUYCK RenéAimé  architect1850-1923X84
CARPENTERO Jan Karel  schilder1784-1823X87
CASTILLON Léonce du  daensistisch politicus1869-1941X88
CAUWELAERT Frans van  politicus, Vlaams voorman1880-1961X94
CLAESSENS Pierre  kerkelijk schrijver1817-1886X105
CLARYSSE Jan August  priester, architect1814-1873X109
CLERCK Oscar de  beeldhouwer, medailleur1892-1968X114
CONINCK RenéJean Camille de  schilder, graficus1907-1978X118
COPPIN Jacobus van der zie VAET  X663
CREMA Franciscus da zie CREMENSIS  X120
CREMENSIS Franciscus  humanistca. 1450-na 1528X120
CREMER Gerard de zie MERCATOR  X431
DAISNE Johan  schrijver, filmcriticus1912-1978X123
DAMIAAN   zie VEUSTERpater X661
DANIELS AndréLouis  architect1883-1976X131
DELEPIERRE Joseph Octave  archivaris, historicus1802-1879X133
DELVA Willy  jurist1921-1980X140
DIONYSIUS (VAN LEEUWEN of VAN RIJKEL)    geestelijk schrijverca. 1403-1471X147
DONCHE Jacob  raadsheer bij de Raad van Vlaanderenca. 1432-1492X152
DROOGMANS Jozef  letterkundige1895-1982X155
DUCATILLON Léonce zie CASTILLON  X88
ELAUT Leon Jozef  uroloog, wetenschaps-historicus, politicus1897-1978X159
ENGELEN Alfred  acteur, regisseur1912-1967X166
FAILLE Jan Karel della  jezuiet, wiskundige1597-1652X183
FREY Alice  schilderes1895-1981X190
GERBOSCH Eug�ne Achille  schilder1876-1951X193
GEZELLE Guido  priester-dichter1830-1899X194
GHIETEELS Frans  tapijtwever16de e.X228
GHIETEELS Jan  tapijtweverca. 1488-na 1554X231
GIFE Eug�ne  architect, oudheidkundige1819-1890X235
GRATIADEI Antonius  humanist, diplomaat† 1492X238
GRISAR Albert  componist1808-1869X242
GRONCKEL Vitalis Joannes de  schilder1820-1890X247
HALUIN Gustaaf d' zie STIENTJES  X603
HEREMANS Jacob Frans  taal- en letterkundige, Vlaams voorman1825-1884X251
HESTE Gustaaf van  schilder1887-1975X257
HOECKE (DESSEL) Achille van  architect1871-1918X258
HOON Judocus Frans de  arts, letterkundige1787-1867X261
HOUTHEM Libertus (van)  Neolatijns dichter1533-1584X163
HULLEBROECK Emiel  componist1878-1965X268
HULSE Lievin van  uitgever, wis- en taalkundige1546-1606X273
HULSIUS Levinus zie HULSE  X273
INGELS Dominicus Arthur  plastisch kunstenaar1881-1946X289
JACQUEMIJNS Edward  politicus, landbouwkundige1806-1874X299
JANSSENS Eug�ne Dorothé  arts, sociograaf1831-1900X302
JEHAN Dreux  miniaturist† ca. 1466X307
JONES Danië l Adolphe zie ROBERTS-JONES  X545
JORDAENS Jacob  schilder1593-1678X309
KEYSERE Pieter de  drukkerca. 1511-ca. 1559X345
KLUYSKENS Albert  jurist, politicus1885-1956X349
KONINCKX Egide  archivaris1900-1981X362
KREMER Gerard de zie MERCATOR  X43l
LAIRVELZ Servais de  kloosterhervormerca. 1562-1631X363
LAMBRECHT Arthur  schilder1904-1963X370
LAMBREGHTS Seraf  politicus1867-1912X375
LASSUS Orlandus  componistca. 1532-1594X380
LAUREYS Félix  architect1820-1897X392
LAUWERYS Joseph Albert  pedagoog1902-1981X395
LEHON Henri Sebastien  schilder1809-1872X397
LEMAIRE Jean François  wiskundige1797-1852X400
LENTZEN Jan Frans  schilder1790-1840X403
LIPSIUS Justus  humanist1547-1606X404
MAERTENS DE NOORDHOUT Joseph  oudheidkundige1872-1941X417
MAGNEL Gustave  ingenieur1889-1955X420
MAIRE Jean François le zie LEMAIRE  X400
MEEREN Koenraad van der  jurist, magistraatca. 1412-1483X426
MERA Koenraad de zie MEEREN  X426
MERCATOR Gerard  humanist, kosmograaf1512-1594X431
MEYNNE Armand Joseph  militair arts, hygië nist1814-1876X456
MIOEN Bernard  schilder1774-1851X461
MISPELON Michiel Richard  genealoog1922-1980X463
MOKE Henri  geschiedkundige, schrijver1803-1862X466
MUSIN Auguste  schilder1852-1923X472
MUSIN François Etienne  schilder1820-1888X475
MYIN Hendrik Arnold  schilder1760-1826X480
OLIVIER Françiscus Johannes  antiquaar1829-1887X483
OPDENBOSCH Karel Leopold van  daensistisch politicus1867-1940X491
ORFEVRE Johannes l'  legist, Bourgondisch ambtenaarca. 1410-ca. 1477X495
PERMEKE Henri  schilder1849-1912X501
PICKERY Gustaaf  beeldhouwer1862-1921X505
PICKERY Hendrik Eugeen  beeldhouwer1828-1894X508
POEL Leo Fidelis van den  missionaris1790-1837X511
POELE Karel van de  technicus, uitvinder1846-1892X516
PYPE Hendrik Frederik  priester, sociaal hervormer1854-1926X522
REGNART Charles  componist16de e.X525
REGNART François  componistca. 1540-vóór 1590X525
REGNART Jacob  componistca. 1540-1599X527
REINERUS VAN ST.-TRUIDEN    rector van Latijnse School14de e.X536
RENARD Simon  diplomaat, raadsheer1513-1573X539
RINSKOPF Leon Napoléon  musicus1862-1915X541
ROBERTS-JONES Danië l Adolphe  schilder1806-1874X545
ROELANTS Cornelis  arts1540-1525X547
ROELANTS Joachim  arts1496-1520X547
RUFFALDUS Hieronymus zie RUFFAULT  X548
RUFFAULT Jérôme  abt, humanistca. 1500-1562X548
RYE Thomas van  artsca. 1530-begin 17de e.X551
RYM Frans  jurist, schepen van Gent1539-1617X553
RYM Geeraard  jurist, humanist1503-1570X555
RYM Karel  advocaat, raadsheer1533-1584X564
RYM Lieven  financieel ambtenaar1547-1610X565
SASSENBROUCK Achiel van  schilder1886-1979X571
SAUWEN Arnold  dichter1857-1938X579
SCHAEP Henri Adolphe  schilder1826-1870X581
SCHAETZEN Arnold Willem  kroniekschrijver1639-1709X583
SERRUYS Louis Jacques  schilder1820-1873X589
SEYNE Karel van  abt† ca. 1214X585
SIFFER Alfons Frederik  drukker, uitgever1850-1941X590
SOETAERT Paulusde jongezie ZOETAERT  X725
SOETAERT Paulusde oudezie ZOETAERT  X726
SOLVYNS Frans Balthasar  schilder, graficus1760-1824X594
SOREL Gustaaf  schilder1905-1981X599
STIENTJES Staf  schilder1883-1974X603
STRATEN Hendrik Antoon van  graficus1892-tussen sept. 1944 en dec.1945X611
TAYMANS Jan Frans  apotheker-scheikundige1764-1852X615
TENCY Jean Baptiste  schilder† ca. 1755X61
THANS Antoon (kIn. Hilarion)  letterkundige1884-1963X619
THEUNISSEN Karel Filip  schilder1871-1948X622
THIERY Herman zie DAISNE  X123
THOMAS Hubertus Leodius  humanist, diplomaat1495-1556X629
VAET Jacobus  componistca. 1530-1567X633
VANHEUSDEN René  historicus1912-1980X639
VELDE Henricus van de  architect1863-1957X640
VERBEKE Antonius Henricus  graficus, architect1828-1907X648
VEROUGSTRAETE Victor  schilder1868-1935X650
VERRIEST Gustaaf Karel  wiskundige1880-1951X657
VIAENE Antoon Albrecht  historicus, heemkundige1900-1979X666
VILLAVICENCIO Fray Lorenzo de  geheim agentca. 1518-1583X676
VROONEN Eug�ne François  jurist, naamkundige1889-1980X683
VUYLSTEKE Julius Pieter  letterkundige, Vlaams voorman1836-1903X686
WAMBACH Emiel  musicus1854-1924X699
WANDT Heinrich Louis  schrijver, journalist1890-1965X704
WEZEMAAL Jan Jr. van  raadsheerca. 1385-1464X709
WILLEMS LudovicusJoannes arts1822-1907X720
ZOETAERT Paulus de jongere  schilder1496-vóór 1543X725
ZOETAERT Paulus de oudere  schilder† ca. 1522X726
ANTONISSEN Hendrik  schilder1737-1794XI1
ANTONY Maurice  fotograaf1883-1963XI2
BA(E)CKER Louis de  Frans-Vlaams historicus1814-1896XI7
BATTICE Gustave de  hulpbisschop1839-1889XI10
BAUR Frank  hoogleraar, literair historicus1887-1969XI14
BAVEGEM Petrus van  arts1745-1805XI28
BEKAERT Léon  industrieel1891-1961XI35
BELLEFROID Marthe zie GRONON  XI334
BENINCASA Giuseppe zie CASABONA  XI96
BIESBROECK Joris van  astronoom1880-1974XI43
BIESBROECK Jules vanjr. schilder, beeldhouwer1873-1965XI50
BORMANS Stanislas  archivaris, hoogleraar1835-1912XI55
BORSELEN Frank van  graafca. 1394-1470XI59
BOULVIN Jules  ingenieur, hoogleraar1855-1920XI72
BOUWENS Cornelis zie CRUL  XI152
BRANDEN Jan van den  arts, hoogleraar1885-1942XI76
BRANTS Victor  economist, hoogleraar1856-1917XI79
BUELENS Michel  schilder1850-1921XI83
BURBURE Léon de  muziekhistoricus, componist1812-1889XI85
BURFS Aran zie BAUR  XI14
CALCIFICIS Gerardus zie KALCKBRENNER  XI399
CANDAEL Karel  componist, dirigent1883-1948XI91
CANNEYT Julien van  oogarts, hoogleraar1895-1948XI95
CASABONA Giuseppe (ca. 1515-1596)    XI96
CASSIERS Henri  schilder, affichekunstenaar1858-1944XI100
CASTELEIN Matthys de  dichterca. 1485/86-1550XI102
CASTELEYN Matthijs zie CASTELEIN  XI102
CLARYS Alexandre  schilder, affichekunstenaar1857-1920XI110
CLERCK Albert de  jeugdleider, politicus1914-1974XI111
CLERCK Joannes de  pastoor, stichter congregatie1753-1804XI115
CLERCQ Renéde  letterkundige, activist1877-1932XI119
CLESSE Louis  schilder1889-1961XI125
CLEYN Franciscus de  jezuïet, hoogleraar1860-1951XI127
CLIVINIENSIS Henricus zie SEDULIUS  XI702
CLOSSET François  hoogleraar1900-1964XI129
COCK Alfons de  volkskundige1850-1921XI135
COOPMAN Theophiel  dichter, literatuurhistoricus1852-1915XI140
CORNELIS Louis  apotheker, uitvinder1828-1887XI145
CROOCK Hubrecht de  drukker, houtgraveurca. 1490-1554XI147
CRUL Cornelis  dichter, koopman† vóór 1523XI152
CUYPER Jan de  priester, historicus1896-1981XI158
DAELE Frans van  taal- en letterkundige1737-1818XI165
DAMPIERRE Willem van zie WILLEM VAN DAMPIERRE  XI842
DAMPIERRE Willem II van  stamvader geslacht Dampierreca. 1200-1231XI172
DAVID Jan-Baptist  taalkundige, historicus1801-1866XI174
DECROOS Jérôme  dichter, filoloog1890-1956XI181
DELWAIDE Armand  schilder1887-1956XI186
DEMAL Jan  leraar, historicus1811-1878XI187
DIERCKXSENS François  schilder° 1810XI189
DIJCK Ernest van  tenor1861-1923XI191
DUMON Amaat  geneticus, hoogleraar1895-1978XI196
DUYSE Danië l van  anatoom, oogarts1852-1924XI202
DUYSE Florimond van  jurist, musicoloog1843-1910XI203
DUYSE Marnix van  oogarts, hoogleraar1885-1940XI211
ELEWIJCK Xavier van  componist, musicoloog1825-1888XI213
FRANCK Louis  jurist, Vl. voorman1868-1937XI217
FRANSEN Jan Frans  psychiater, hoogleraar1886-1975XI228
GAILLIARD Edward  archivaris uitgever1841-1922XI237
GANSEN Karel van  leraar, inspecteur1826-1889XI242
GEEL Aernout van zie GELUWE  XI249
GEHUCHTEN Pierre van  neuroloog1861-1914XI244
GELUWE Aernout van  pamflettist, controversist1604-na 1671XI249
GENT Geraard van  ridderca. 1200-vóór 1278XI254
GERARD Jean  chirurg1909-1981XI257
GEURTS Jozef  leraar, letterkundige1871-1946XI259
GEVAERT François  musicoloog, componist1828-1908XI263
GHELDERE Karel de  arts, dichter1839-1913XI272
GHINSTE Petrus vande(r) zie VANDERGHINSTE  XI777
GHISELIN Victor zie GISELINUS  XI278
GHISSELINCK Victor zie GISELINUS  XI278
GHYSELINCK Victor zie GISELINUS  XI278
GIERDEGOM Josephus van  architect1760-1844XI284
GISELINUS Victor  humanist, arts1539-1591XI278
GOES Hugo van der  schilderca. 1440/45-1482XI288
GOETHALS Franciscus  jurist, hoogleraarca. 1539-1616XI301
GOETHALS Jacob  bibliofiel1759-1838XI305
GOETHUYSE Jozef van zie CASABONA  XI96
GOIDSENHOVEN Franz van  internist1895-1954XI314
GOLTZIUS Hubertus  humanist, drukker1526-1583XI317
GOUBAU René  scheikundige, hoogleraar1886-1976XI322
GRAHAME Johannes  schrijver, journalist1760-1832XI325
GRAUWELS Jozef  archivaris1920-1984XI326
GREEF Marie François de  pianist1862-1940XI329
GRONON Rose  schrijfster1901-1979XI334
GROVE Jan-Baptist de  soc. priester, VI. strijder1813-1867XI341
GRU�TTERS Ioannes de  musicus1709-1772XI342
HAEFTEN(US) Benedictus van  abdijproost, geest. schrijverca. 15881648XI345
HAEGHEN Ferdinand vander  bibliothecaris1830-1913XI350
HAMONTANUS Gerardus zie KALCKBRENNER  XI399
HARLINDIS    heilige, abdis7de e. -8ste e.XI355
HELLEPUTTE Joris  politicus, hoogleraar1852-1925XI362
HEMEL Jan Baptist van  pedagoog en kerkelijk beleidsman1798-1866XI372
HEYDEN Antoine van der  apotheker1829-1883XI376
HEYNEN Gerard  historicus, stadsarchivaris1904-1984XI377
HOONACKER Albin van  exegeet, hoogleraar1857-1933XI379
HOUTTE Hubert van  historicus, hoogleraar1872-1948XI385
HUYBRECHTS Peter  schilder° 1608XI390
JACOBS Jacob  schilder1812-1879XI393
JANNE Jan Baptist  leraar, dichter1816-1869XI395
KALCKBRENNER Gerard  kartuizermonnikca. 1490-1566XI399
KERSTEN Miel  dichter1897-1981XI401
KESTELOOT Jakob  arts, hoogleraar1778-1852XI405
KEUNINCK Kerstiaen de  schilder1560-ca. 1632/33XI411
KINDT David 't  architect1699-1770XI415
KING Thomas Harper  architect1822-1892XI420
KLEEF Sedulius Henricus van zie SEDULIUS  XI702
KOLDE Dietrich zie MUNSTER  XI546
KRAFFT Franciscus  zangmeester, componist1727-1795XI425
LAMBRECHT Joos  drukker, taalkundige† ca. 1556XI429
LAUWERS Emile Eug�ne  chirurg1889-1946XI434
LAUWERS Emile Jan  chirurg1858-1921XI437
LEYNEN Louis  dierenarts1876-1951XI440
LIEVENS Constant  missionaris1856-1893XI444
LIPSIUS ISCANUS David  arts, humanist° 1579XI447
LOGEMAN Henri  taalkundige, hoogleraar1862-1936XI453
LOOCKEN Emiel van zie KERSTEN  XI401
LYNA Jozef  archivaris1886-1959XI460
MAES Georges  violist, dirigent1914-1976XI465
MAGERMAN Pieter  toneelschrijver1892-1963XI467
MANDARE Carlo a zie MANDER  XI473
MANDER(E) Karel van  schilder, dichter1548-1606XI473
MANDER(IN)US Carel zie MANDER  XI473
MARCQUIS Lazarus  arts1574-1647XI480
MEYER Maurits de  uitgever, volkskundige1895-1970XI489
MEYERE Victor de  letterkundige, volkskundige1873-1938XI493
MIEGHEM Eugeen van  schilder, graficus1875-1930XI496
MIERLO Jozef van  jezuïet, literair- historicus1878-1958XI500
MINDERE Pieter de zie MAGERMAN  XI467
MINNE George  beeldhouwer, tekenaar1866-1941XI507
MOENS Wies  dichter, VI. Voorman1898-1982XI523
MOHRMANN John  schilder1857-1916XI531
MOL François de  componist1844-1883XI533
MOL Guillaume de  componist, orgelist1846-1874XI535
MOLS Robert  schilder1848-1903XI538
MONASTERIO Theodoricus a zie MUNSTER  XI546
MULLER Albert  jezuïet, hoogleraar1880-1951XI540
MUNNINCKX Franciscus  jezuïet, componist1631-1671XI543
MUNNINCKX Guilielmus  orgelist, componist1593-1652XI545
MUNSTER Dirk van  volkspredikant, geest. schrijverca. 1435-1515XI546
NAHON Alice  dichteres1896-1933XI551
NEFORS Petrus  schilder1790-1876XI555
NIEUWLAND Julius  scheikundige, hoogleraar1878-1936XI557
NOOT Geldolf van der  kanselier1414-1492XI558
NOOT Walter van der  raadsheerca. 1426-1499XI564
NORKEN Eric zie MAGERMAN  XI467
OMMEGANCK Anna Maria  schilderes1784-1857XI571
OMMEGANCK Balthasar  schilder1755-1826XI571
OMMEGANCK Maria Jacoba  schilderes1760-1849XI576
OPSOMER Isidore  schilder1875-1967XI577
OSNABRÜCK Theodoricus ab zie MUNSTER  XI546
OUDENAARDE Jan van  riddervóór 1352-ca. 1379XI583
PAEPE Petrus de zie PAPEUS  XI590
PALFIJN Jan  chirurgijn1650-1730XI585
PAPEUS Petrus  Neolatijns dramaturg16de e.XI590
PAUWELS Adolphus  advocaat, Vl. politicus1864-1902XI592
PAUWELS Jules  dominicaan1884-1952XI597
PAYEN Auguste  architect1801-1877XI600
PERSYN Jules  hoogleraar, essayist1878-1933XI603
PIETERSKERCKE Christiaen van zie GELUWE  XI249
PUTTE Thomas vanden  miniaturist1532-1608XI609
PUVREZ Henri  beeldhouwer1893-1971XI611
PYCKE D'IDEGHEM Pierre  jurist, politicus1721-1779XI614
PYPERS Joseph  apotheker1812-1848XI620
RAEPSAET Jan  politicus, publicist1750-1832XI623
REGA Hendrik  anatoom1690-1754XI630
REGNIERS Paul  internist, hoogleraar1901-1971XI633
REINILA    heilige, abdis XI355
RELINDIS   zie HARLINDIS  XI355
REYPENS Leonce  jezuïet, letterkundige1884-1972XI636
RIGOUTS Charles  apotheker, farmaciehistoricus1828-1892XI643
RIJCKAERT Jan  boekbinderca. 1483-ca. 1550XI644
ROBIJNS Frans  letterkundige, pedagoog1836-1903XI648
ROBRECHT VAN KORTRIJK    kanselier† 1183XI653
RODENBACH Alexander  filantroop, politicus1786-1869XI656
ROLIN (JAEQUEMYNS) Gustave  urist, politicus1835-1902XI662
ROPPE Louis  gouverneur, historicus1914-1982XI666
ROY Felix de  journalist, astronoom1883-1942XI672
RUSSEL Frans  journalist, toneelschrijver1829-1888XI675
RUYSSEN Romain  apotheker, scheikundige1901-1979XI678
RYCKAERT Jan zie RIJCKAERT  XI644
SALSMANS Jozef  jezuïet, moraaltheoloog1873-1944XI685
SARTEEL Leo  beeldhouwe1882-1942XI689
SCHAETZEN Oscar de  politicus, bankier1836-1907XI693
SCHUEREN Gerard van der  anatoom, hoogleraar1908-1978XI696
SEDULIUS VAN KLEEF Hendrik  geest. schrijver1549-1621XI702
SERVAES Albert  schilder1883-1966XI706
SEVENS Affions  Vl. strijder1877-1961XI714
SEYS Karel zie SLEEKS  XI725
SICLEERS Jan van zie SYCLEER  XI750
SIMPEL David de  schrijver, rederijker1778-1851XI718
SLEEKS Ary  schrijver, folklorist1888-1966XI725
SNELLAERT Ferdinand  letterkundige, geneesheer1809-1872XI730
SNIEDERS August  journalist, letterkundige1825-1904XI740
SNIEDERS Jan  arts, letterkundige1812-1888XI747
SOETAERT Pieter zie ZOETAERT  XI867
SUSIUS Nicolaus  Neolatijns dichter en prozaschrijver1572-1619XI749
SUYS Nicolaus zie SUSIUS  XI749
SYCLEER Jan van  abtca. 14201478XI750
TACQUET André  jezuïet, wiskundige1612-1660XI755
TERBY François  astronoom1846-1911XI759
TRAETS David  dichter, animator VI. cultuurleven1813-1895XI763
TSCHAGGENY Charles  schilder1815-1894XI768
TSCHAGGENY Edmond  schilder1818-1873XI770
USSEL Edgard van  internist1908-1979XI773
VAELANDE Frans zie DAELE  XI165
VANDERGHINSTE Petrus  componist, kapelmeester1789-1860XI777
VENNEKENS Pieter  pastoor, geschiedschrijver1853-1932XI779
VERDEYEN René  filoloog, hoogleraar1883-1949XI780
VERHA(E)GEN Theodoor  beeldhouwer1700-1759XI789
VERLAT Michel  schilder1824-1890XI791
VERMANDER(US) Carolus zie MANDER  XI473
VESALIUS Andreas  anatoomca. 1514-1564XI797
VOLDERS Jean Baptiste  socialist. voorman, journalist1855-1896XI804
VORST Jan van der  jurist, kanselierca. 1460/61-1509XI810
WAGHENARE Petrus de  dichter, hagiograaf1599-1662XI819
WATTEZ Omer  schrijver, Vl. strijder1857-1935XI823
WELLENS Jacob  bisschop1726-1784XI827
WESEL Andreas van zie VESALIUS  XI797
WIEDEN Wenzeslaus  schilder1769-1814XI832
WIEGAND Auguste  pianist, orgelist1844-1901XI833
WILDERT Bella zie GRONON  XI334
WILLAERT Adriaan  componistca. 1490-1562XI835
WILLEM II VAN DAMPIERRE   zie DAMPIERRE  XI172
WILLEM VAN DAMPIERRE    graaf van Vlaanderen1225-1251XI849
WILLEMS Jan Frans  Vl. voorman, schrijver1793-1846XI851
WILLEMS Petrus  filoloog, hoogleraar1840-1898XI860
ZOETAERT Pieter  drukker† 1610XI867
ABATTUCCI Pierre  schilder1871-1942XII1
ADORNE(S) Anselm  Brugs patricië r, diplomaat1424-1483XII2
ADORNE(S) Jacob  Brugs patricië r, handelaar† 1465XII13
ADORNE(S) Jan  Brugs patricië r, geestelijke1444-1511XII15
ADORNE(S) Pieter I  Brugs patricië r, ontvanger-generaal† 1398XII19
ADORNE(S) Pieter II  Brugs patricië r† 1464XII21
ALLIINCBROD Joris  schilder† 1481XII25
ALLIINCBROD Lodewijk  schilder15de e.XII26
ANGILLIS Ange  geschiedschrijver1830-1870XII27
AUGUSTUS Johannes  schilder1842-1893XII32
BASSERY Willem  bisschop1642-1706XII35
BEERS Jan van  leraar, letterkundige1821-1888XII39
BERGHE Frits van den  schilder, graficus1883-1939XII47
BEUL Frans de  schilder1849-1919XII57
BEUL Johan Henri de  schilder1845-1900XII58
BEYERLINCK Laurentius  laat-humanistisch polygraaf1578-1627XII59
BIESBROECK Jules vansr. schilder, ciseleur1848-1920XII67
BIESBROECK Lodewijk van  beeldhouwer1839-1919XII72
BLOCKX Jan  componist1851-1912XII76
BOGAERT Alphonse  drukker, uitgever1821-1869XII81
BOGAERT Danië l  drukker, uitgever1777-1849XII84
BOGAERT Jan  drukker, uitgever1779-1844XII88
BOGAERT Joseph  drukker, uitgever1752-1820XII90
BORLUUT Fulco  franciscaan† na 1320XII95
BORLUUT Jan  Gents patricië r† 1306XII97
BOSSUET François  schilder1798-1889XII102
BRANGWYN Frank  schilder, graficus1867-1956XII109
BROECKX Jan Pieter  componist1880-1966XII117
BRUGGE Walter van  theoloog, bisschop† 1307XII119
BRULOOT Frans  schilder1861-1917XII123
BRUYNE Camillus de  hoogleraar, politicus1861-1937XII123
BUSSCHER Joseph de  drukker, boekhandelaar1741-1824XII127
CARTON Charles  priester, pedagoog1802-1863XII133
CHIFELLIUS Henricus  Neolatijns schrijver1583-1651XII138
CLAES Désiré  leraar, taal- en letterkundige1836-1910XII141
CLERCK Petrus de  stichter congregatie1742-1831XII147
COC(K)X Jacob  beeldhouwer† 1665XII150
CORNETTE Henri (Arthur)  leraar, letterkundige1852-1907XII153
CORT Hendrik de  schilder1742-1810XII160
CORTE Pieter de  bisschop, kanselier van Vlaanderen1491-1567XII163
COTURNOSSIUS Guilhelmus zie QUACKELBEEN  XII601
COUTEELE Floris  jurist, publicist1897-1931XII169
COX Jan  schilder1919-1980XII174
CRABEELS Florent  schilder1829-1896XII179
CROON Ignatius  schilder1639-1667XII182
CROON Peter I (de Oude)  wagenmaker† 1619XII185
CROON Peter II (de Jonge)  wagenmaker† 1634XII186
CROON Peter III  landmeter, notaris1609-1672XII187
CROON Peter IV  geestelijk schrijver1634-1682XII189
CURTIUS Petrus zie CORTE  XII163
CUYCK Michel van  schilder1797-1875XII197
DALE Hendrik van den  drukker† 1530XII201
DAVAINE Jan Baptist  generaal1733-1794XII203
DAVESNE Jéan Baptiste zie DAVAINE  XII203
DAVID Gerard  schilderca. 1460-1523XII208
DEBACKER Thomas  politicus1892-1971XII220
DELPLACE Armand  drukker, uitgever1810-1890XII224
DELPLACE Modest  drukker, uitgever1832-1884XII225
DESMAREZ Guillaume zie MAREZ  XII465
DESSAIN Charles  drukker-uitgever, politicus1871-1944XII227
DIENBERGHE Jan Baptist  priester, letterkundige1756-1812XII236
DIEVOET Emile van  jurist, hoogleraar1886-1967XII238
DONNY François  natuur- en scheikundige, hoogleraar1822-1896XII243
DRIEUX Remi  bisschop, kanselier van Vlaanderen1519-1594XII248
DRIUTIUS Remigius zie DRIEUX  XII248
EVERAERTS Jan zie SECUNDUS  XII668
FRAEYS Louis  arts, hoogleraar1817-1885XII255
FRAIKIN Karel (August)  apotheker, beeldhouwer1817-1893XII259
GANSHOF François Louis  historicus, hoogleraar1895-1980XII263
GERBIER Balthazar  diplomaat1592-1667XII273
GEYTER Jan (Julius) de  letterkundige, politicus1830-1905XII281
GILLIS Petrus  apotheker1620-1697XII294
GILLON Jean le zie LEGILLON  XII434
GODELIEVE VAN GISTEL    heilige† 1070XII296
GOOSSENAERTS Jozef  filoloog, volkskundige1882-1963XII300
GOSSAERT Jan  schilder† 1532XII309
GRUITRODE Jacob van  geestelijk schrijver† 1475XII322
HELMONT Jan Baptist van  arts, scheikundige1578-1644XII329
HERMELGHEM Augustijn van zie HERNIGHEM  XII337
HERNIGHEM Augustijn van  kroniekschrijver† na 1617XII337
HEYMAN Hendrik  politicus1879-1958XII339
HIDDAR Neel zie HINDERDAEL  XII347
HINDERDAEL August (Jef)  drukker, schrijver1877-1948XII347
HOEBEKE Jan  chirurgijn1807-1852XII352
HOECKE Gielis van den  wiskundige° ca. 1505XII357
HOLLEBEKE Pieter van  letterkundige1747-1805XII359
HOOF Jef van  componist1886-1959XII361
HOOFT Carlos  kinderarts, hoogleraar1910-1980XII369
HOUCK(E) Gillis van zie HOECKE  XII357
HOUCKIUS Aegidius zie HOECKE  XII357
HUBERTI Gustave  componist, muziekpedagoog1843-1910XII374
HULEU Jan  geestelijk schrijver1746-1815XII383
HULSTER Leo d'  taal- en letterkundige1784-1843XII391
KESEL Karel de  schilder, beeldhouwer1849-1922XII399
KIEFFEL(T) Hendrik van zie CHIFELLIUS  XII138
LAMBRECHT Gaston  priester, publicist1904-1972XII405
LAMIROY Henri  bisschop1883-1952XII407
LANGREN(US) Michael von  wiskundige, geograaf1600-1675XII415
LEEMANS Victor  politicus, publicist1901-1971XII423
LEGILLON Jean  schilder1739-1797XII434
LOOI Minus van zie VANDERVOORT  XII757
LOON Theo van zie LUYKX  XII442
LUIK Gerard van  geestelijk schrijver13de e.XII437
LUYKX Theodoor  historicus, hoogleraar1913-1978XII442
LUYTGAERENS Jan  secretaris en proost v.d. Belgische Boerenbond1863-1946XII450
MABUSE Jan zie GOSSAERT  XII309
MAEGT Johan de  journalist, letterkundige1876-1938XII459
MARESKA Daniel  arts, hoogleraar1803-1858XII462
MAREZ Guillaume des  historicus, archivaris, hoogleraar1870-1931XII465
MARGARETA VAN FRANKRIJK    gravin† 1382XII472
MARGARETA VAN OOSTENRIJK    hertogin, landvoogdes1480-1530XII476
MARIA VAN BOURGONDIË    hertogin1457-1482XII487
MARIE ELISABETH VAN HABSBURG    aartshertogin, landvoogdes1680-1741XII493
MATHIEU Emile  componist1844-1932XII498
MATHILDE VAN PORTUGAL    gravin† 1218XII504
MELLAERTS Jacob  secretaris en proost v.d. Belgische Boerenbond1845-1925XII514
MEMLINC Jan zie MEMLING  XII519
MEMLING Hans  schilder† 1494XII519
MERCIER Désiré  filosoof, aartsbisschop1851-1926XII534
MERGAERT Désiré  schilder1829-1890XII542
MESEURE François  schilder1772-1860XII548
MESTDAGH Karel  componist1850-1924XII549
MEUNINCXHOVE Jan Baptist van  schilder† 1703XII552
MICHEL Jacques  musicus1847-1888XII557
MILIS Pieter  drukker, uitgever1801-1865XII559
NEUVIREUIL Michaë l van  dominicaan, hebraïst† ca. 1270XII563
NICOLAI Joannes zie SECUNDUS  XII668
NOVIRELLA Michael de zie NEUVIREUIL  XII563
NUEWENS Anton  bibliofiel1747-1813XII567
OOST Frans van  schilder† 1625XII571
OOST Jacob vande jonge schilder1639-1713XII571
OOST Jacob vande oude schilder1603-1671XII576
OOST Willem van  schilder1651-1686XII584
ORIS Peeter  bibliofiel° ca. 1582XII584
ORTYE Pierre l'  archivaris1753-1838XII589
PERIER Edouard Emile  musicus1821-1913XII593
PETRA Hermannus de zie STEENKEN  XII701
PEVERNAGE Andreas  componist1542/43-1591XII595
PISCINARIUS Johannes zie WIER  XII822
QUACKELBEEN Willem  arts, humanist1527-1561XII601
QUACKELBENUS Wilhelmus zie QUACKELBEEN  XII601
RA(U)COURT Johannes van zie ROUCOURT  XII630
REMY Edouard  industrieel, filantroop1813-1896XII605
RIJSWIJCK Jan van  journalist, politicus1853-1906XII609
ROCOURT Johannes van zie ROUCOURT  XII630
ROEY Joseph van  aartsbisschop, kardinaal1874-1961XII617
ROSIER Jan Willem  schilder1858-1931XII626
ROUCOURT Johannes van  geestelijk schrijver17de e.XII630
RUDD Jean  architect1792-1870XII634
SANDE Jean Baptiste vanden  apotheker1746-1820XII641
SAP Gustave  politicus, economist1886-1940XII642
SAUVAGE Joannes  natuurkundige, hoogleraar1725-1771XII656
SCAGLIA Alexander  abt, diplomaat† 1641XII658
SCHAEFELS Hendrik  schilder1827-1904XII662
SCHILLEBEEK Petrus van  leraar, letterkundige1829-1891XII665
SECUNDUS Janus  Neolatijns dichter, medailleur1511-1536XII668
SLEECKX Johan (Domien)  letterkundige, journalist1818-1901XII675
SLOOVERE Pieter de  drukker, boekhandelaar1712-1767XII684
SPRUYTTE Odiel  priester, Vl. strijder1891-1940XII690
STALBEMT Adriaen van  schilder1580-1662XII696
STEENACKERS Emiel  priester, geschiedkundige1870-1938XII699
STEENKEN Herman  kartuizer, predikant† 1428XII701
STOCK Lodewijck  drukker1798-1863XII703
STOOP Maarten  arts, humanist† 1581XII707
STOPIUS, STOPPEUSMartinus zie STOOP  XII707
STRAELEN Joannes van  publicist1815-1871XII711
STUYVAERT Victor  graficus1897-1974XII712
SUYS Tilleman  architect1783-1861XII717
THIJSBAERT Joannes  natuurkundige, hoogleraar1736-1825XII725
THUYSBAERT Prosper  jurist, hoogleraar1889-1965XII730
TILBORGHS Jozef  componist1830-1910XII735
TIMMERMANS Leopoldus (Felix)  schrijver, schilder1886-1947XII738
TORHOUT Martijn van  monnik, dichter13de e.XII746
VANDERVOORT Benjamin  letterkundige1892-1952XII757
VANDEWOUDE Gaston zie LAMBRECHT  XII405
VANHEE David  drukker, uitgever1782-1865XII759
VELDE(N) Martinus van de  natuurkundige, hoogleraar1664-1724XII763
VERBIST Alphonsus  pedagoog, politicus1888-1974XII766
VERDUSSEN Cornelius I  drukker, uitgever1661-1728XII773
VERDUSSEN Guilielmus  drukker, uitgever1592-1667XII774
VERDUSSEN Hendrik  drukker, uitgever1653-1721XII775
VERDUSSEN Hendrik Peter  boekverkoper, bibliofiel1778-1857XII775
VERDUSSEN Hieronymus I  drukker, uitgever† 1635XII776
VERDUSSEN Hieronymus II  drukker, uitgever1583-1653XII778
VERDUSSEN Hieronymus III  drukker, uitgever1620-1687XII779
VERDUSSEN Hieronymus V  drukker, boekverkoper1650-ca. 1713XII781
VERDUSSEN Joannes Baptista I  drukker, uitgever1625-1689XII782
VERDUSSEN Joannes Baptista II  drukker, uitgever1665-1759XII783
VERDUSSEN Joannes Baptista III  boekverkoper, bibliofiel1698-1773XII784
VERWEE Alfred  schilder1838-1895XII785
VICTOR René  jurist, hoogleraar1897-1984XII790
VOITURON Paul  advocaat, politicus1824-1891XII794
VOUNCK Judocus  scheikundige, hoogleraar1733-1799XII801
WAUQUELIN Jean  kopiist, vertaler† 1453XII807
WEYER Johannes zie WIER  XII822
WEYNS Jozef  volkskundige1913-1974XII810
WEYTS Carolus  schilder1828-1876XII817
WEYTS Ignatius Jan  schilder1840-1880XII818
WEYTS Petrus  schilder1799-1855XII819
WIER Johannes  arts, humanist1515/ 16-1588XII822
WILLEMS Frans  leraar, letterkundige1839-1896XII828
WILLEMS Leonard  advocaat, filoloog1864-1938XII831
WINTER Emile de  ambtenaar, politicus1902-1985XII839
WYERUS Johannes zie WIER  XII822
YETZWEIRT(IUS) Jacobus  Neolatijns dichter° 1541XII843
ABEELE Emile van den  industrieel1858-1923XIII1
ADRIAENSSEN Alexander  schilder1587-1661XIII4
AFFLIGEM Franco van  geestelijk schrijver, benedictijn† 1135XIII8
ALGAR Jozef  leraar1819-1881XIII19
ALVA   zie ALVAREZ DE TOLEDOhertog Fernando van XIII22
ALVAREZ DE TOLEDO Fernando  derde hertog van Alva, landvoogd1507-1582XIII22
ANSEELE Edward  politicus, socialistisch voorman1856-1938XIII37
ANTHONE Julien  beeldhouwer1858-1923XIII45
ARENBERG Karel van  veldheer, diplomaat1550-1616XIII47
ART Berthe  schilderes1857-1934XIII53
ASSELBERGS Alphonse  schilder1839-1916XIII55
AYALA Philips de  staatsman1557-1619XIII58
BAES Edgar  schilder, letterkundige1837-1909XIII61
BAES Lionel  schilder1839-1913XIII63
BAKELANDT Louis  bendeleider1774-1803XIII64
BEKE Lieven van der zie TORRENTIUS  XIII779
BERGEN Giselbert van  kroniekschrijver† 1224XIII68
BERTULF    kanselier van Vlaanderen† 1127XIII73
BINJÉ Franz  schilder1835-1900XIII80
BISCHE Guillaume de  raadsheer† na 1497XIII82
BLENDE Antoon de  geschiedschrijver, cistercië nzer1682-1744XIII86
BLENDE Bartholomeus de  missionaris, jezuïet1675-1715XIII93
BLOMME Nikolaas  schilder†1635XIII97
BOECK Julianus (August) de  componist1865-1937XIII99
BOËYÉ Jóséph  handelaar, politicus1766-1835XIII104
BOSCH Emiel van  bariton1886-1940XIII106
BOUCHERY Jan  letterkundige, journalist1846-1911XIII109
BOURCE Henri  schilder1826-1899XIII114
BOUVIER Arthur  schilder1837-1921XIII116
BRABANDERE Pieter de  bisschop1835-1895XIII117
BRAUN Emile  ingenieur, politicus1849-1928XIII119
BRUGGEN Staf  acteur, toneelleider1893-1964XIII124
BRUYNINX Jan de  halfheer van Brustem† 1641XIII140
BULS Charles  liberaal politicus, burgemeester1837-1914XIII142
BURSSENS Amaat  afrikanist, hoogleraar1897-1983XIII148
BUSSCHERE Jan de  marktzanger, liedjesdichter1750-1826XIII154
CALEWAERT Charles  bisschop1893-1963XIII159
CARABAIN Jacques  schilder1834-1933XIII164
CARY Jacob Toussaint zie NEYTS  XIII592
CEYSENS Hendrik  drukker, uitgever1825-1866XIII165
CEYSENS Jules  drukker, uitgever1874-1945XIII166
CEYSENS Michiel  drukker, uitgever1833-1927XIII167
CHILIUS Adriaan  humanist, schoolmeester† ca. 1568/69XIII168
CHYLLIUS Adrianus zie CHILIUS  XIII168
COPPIETERS Honoré  bisschop1874-1947XIII170
CORTENBERG Jacques van der Smissen zie SMISSEN DE CORTENBERG  XIII759
CRABEELS Judocus  rechtsgeleerde, dichter1743-1812XIII175
CRUQUIUS Jacobus zie CRUYCK  XIII177
CRUYCK Jacob van  humanist, filoloog† 1584XIII177
CUSTERS Josephus  advocaat, politicus1904-1982XIII180
DAMME Egidius van  geestelijk schrijver, cistercië nzer15de e.XIII187
DAMME Justin van  ambtenaar, dichter1772-1843XIII190
DARIS Jozef  geschiedkundige1821-1905XIII193
DEMARRÉ Jules  politicus1884-1951XIII195
DEMARREZ Jules zie DEMARRÉ  XIII195
DENEEFF Jean  militair, politicus1773-1833XIII200
DENS Petrus  theoloog1690-1775XIII202
DENS Theodoor  theoloog1708-1799XIII205
DENYS Pieter  onderwijzer, letterkundige1849-1930XIII208
DEVREESE Godfried  componist1893-1972XIII218
DEYSTER Lodewijk de  schilder, etser† 1711XIII221
DIEDERIK VAN DE ELZAS    graaf van Vlaanderen† 1168XIII224
DOTRENGE Théodore  ambtenaar, organist1760-1836XIII242
DOULX Pieter le  schilder, schrijver1730-1807XIII248
DOUSSY Gustave  arts, Vlaams strijder1881-1948XIII251
ELZAS Diederik van de zie DIEDERIK VAN DE ELZAS  XIII224
EYNATTEN Maximilianus van  pedagoog1574-1631XIII257
EYNDE Jef van den  studentenleider1879-1929XIII260
FAILLE Jan della  koopman, schepen1566-1649XIII263
FINCH Alfred  schilder, keramist1854-1930XIII266
FLAMEN Gustaaf  priester, flamingant1837-1920XIII273
FONCKE Robert  volkskundige, hoogleraar1889-1975XIII276
FONTEYNE Florimond  priester, politicus1856-1923XIII281
FORMELIS Simon van  jurist, raadsheer† 1447XIII286
FOURMELIS Simon van zie FORMELIS  XIII286
FRANCHOYS Lucas de Jonge  schilder1616-1681XIII292
FRANCO VAN AFFLIGEM   zie AFFLIGEM  XIII8
FROMELIS Simon van zie FORMELIS  XIII286
GATTI DE GAMOND Isabelle  pedagoge, feministe1839-1905XIII299
GERARDS Marcus  schilder, etser1521-ca. 1600XIII303
GHEERAERTS Marcus zie GERARDS  XIII303
GHIJL Adriaan zie CHILIUS  XIII168
GHOER Gherdt van  halfheer van Brustem† 1539XIII312
GHYSSAERT Joris  apotheker1894-1973XIII314
GIELEMANS Johannes  historiograaf, augustijn1427-1487XIII317
GILEMANNUS Johannes zie GIELEMANS  XIII317
GILIUS Adrianus zie CHILIUS  XIII168
GOOSSENIUS Gerardus zie GOOSSENS  XIII332
GOOSSENS Gerard  arts, humanistca. 1545-1603XIII332
GOSEMIUS Gerardus zie GOOSSENS  XIII332
GOSSENIUS Gerardus zie GOOSSENS  XIII332
GRAULS Jan  taalkundige, ambtenaar1887-1960XIII337
GUALTEROTTI Conte  financier, stadsontvanger† 1339XIII344
GUTISCOVIUS Gerardus zie GUTSHOVEN  XIII347
GUTSHOVEN Gerard van  wiskundige, arts1615-1668XIII347
GUTSHOVEN Willem van  theoloog, hoogleraar1618-1667/68XIII354
HAESENDONCK Jan van  chirurgijn, vroedmeester1769-1808XIII357
HALLE Oscar  schilder° 1857XIII360
HANE DE STEENHUYSE Jean Baptiste d'  burgemeester, politicus1757-1826XIII362
HANSSENS Kareljr. cellist, dirigent1802-1871XIII366
HANSSENS Karelsr. violist, dirigent1777-1852XIII371
HAS(S)CHAERT Pieter  arts, astroloog16de e.XIII373
HASCAR Pierre zie HAS(S)CHAERT  XIII373
HEELAUT Roeland  geestelijk schrijver, cistercië nzer† na 1649XIII378
HEERE Louis  monastiek historicus, kruisheer1901-1972XIII380
HEINS(IUS) Danië l  filoloog, dichter1580-1655XIII383
HENCKEL Franciscus  priester, dichter1753-1835XIII389
HENDERICK Georges  architect1879-1957XIII396
HERDEWIJN Maurits  apotheker1922-1985XIII401
HEYNS Danië l zie HEINS  XIII383
HINDERDAEL César  componist1878-1934XIII403
HONGARIJE Maria van zie MARIA VAN HONGARIJE  XIII523
HOOBROUCK DE MOOREGHEM Eug�ne van  politicus, lid Nat. Congres1756-1843XIII406
HUYSMANS Camille  politicus, burgemeester1871-1968XIII410
ISACKER Philippe van  politicus, minister1884-1951XIII427
JACQUES Emiel  schilder, Vlaams strijder1874-1937XIII435
KEELHOFF Frans  schilder1820-1893XIII443
KEMPENAER Paulus de  emblematicus, schilderca. 1554-ca. 1618XIII445
KERCKHOVEN Pieter van  letterkundige1818-1857XIII449
LAMBRECHT Henri  bisschop1848-1889XIII459
LAMORINI�RE François  schilder, graficus1828-1911XIII465
LANCHALS Pieter  Bourgondisch topambtenaar† 1488XIII471
LAUWEREYNS Charles Pierre de  schepen, ambtsedelman1724-1789XIII480
LAUWEREYNS Jacques de  schepen v.h. Brugse Vrije1770-1830XIII483
LEDOULX Pierre zie DOULX  XIII248
LEGOT Marguerite  politicus, minister van Staat1913-1977XIII485
LEIRENS Constant  krantenuitgever, flamingant1813-1886XIII489
LEMMEN Georges  schilder, graficus1865-1916XIII495
LIMPENS Jean  jurist, hoogleraar1910-1979XIII498
LINDEN Herman van der  historicus, hoogleraar1868-1956XIII504
LINDEN Juliaan van der  jurist, politicus1848-1911XIII508
MAECH Lauwereins de  diplomaat, raadsheer† 1468XIII515
MAISTRE Matheus le  musicus† 1577XIII519
MARIA VAN HONGARIJE    landvoogdes1505-1558XIII523
MAST Lodewijk  beeldhouwer, schilder1857-1901XIII543
MAYSTRE Mathieu le zie MAISTRE  XIII519
MEERHOUT Jan van  schrijver, regulier kanunnik1399-1476XIII547
MEISTRE Mathieu le zie MAISTRE  XIII519
MELDERT Librecht van  schepen, raadsheer† 1484XIII554
MEULEMANS Arthur  componist1884-1966XIII561
MINNEBO Bernard  journalist, daensist1867-1919XIII567
MOEYAERT Camille  drukker, uitgever1868-1946XIII571
MONT Paul de  dichter, journalist1857-1931XIII575
MONTENSIS Gillebertus zie BERGEN  XIII68
MOOREGHEM Eug�ne van Hoobrouck de zie HOOBROUCK DE MOOREGHEM  XIII406
NEEFF Jean de zie DENEEFF  XIII200
NEVE Willem de  drukker† 1665XIII589
NEYTS Jacob  toneelspeler1727-1794XIII592
OFHUYS Gaspar  historiograaf, augustijn1456-1523XIII599
OPHUYS Gaspar zie OFHUYS  XIII599
OSSIEUR Joseph  arts1819-1897XIII604
OVERBERGH Cyrille van  politicus, minister van Staat1866-1959XIII607
OVERSTRAETEN Raoul van  officier, militair historicus1885-1977XIII619
PARMENTIER Paul  schilder1854-1902XIII631
PEETERS Karel  volkskundige, hoogleraar1903-1975XIII632
PERNATH Hugues  dichter1931-1975XIII637
PILLECYN Philippus de  leraar, letterkundige1891-1962XIII642
PLUVIER Arnout de Jonge  beeldhouwer† na 1680XIII648
POETOU Guillaume de  koopman, dichter† ca. 1567XIII650
POI(C)TOU Guillaume de zie POETOU  XIII650
POIRETTE Marguerite zie PORETE  XIII655
PORETE Margareta  mystiek schrijfster† 1310XIII655
POULLET Prosper  hoogleraar, politicus1868-1937XIII663
PRUYNEN Cornelis  koopman, schepen1532-1598XIII670
RADERMACHER Johan  koopman, geleerde1538-1617XIII673
RIEMAECKER Marguerite de zie LEGOT  XIII485
RIJKEN Theodorus  stichter v.d. broeders Xaverianen1797-1871XIII680
ROBIANO Balthasar de  koopman, staatsman1553-1618XIII689
ROBIANO Elisabeth de  stichteres van zusterscongregatie1773-1864XIII691
ROCHES Jan des  onderwijshervormer, historiograaf1735-1787XIII696
ROSSEM Piet van  leraar, activist1894-1971XIII703
ROTARIUS Joannes zie RADERMACHER  XIII673
ROTHERMAKER Johan zie RADERMACHER  XIII673
ROY Albertus van  geestelijk schrijver, benedictijn1888-1966XIII708
SABBE Maurits  letterkundige, conservator1873-1938XIII719
SAMUEL Adolphe  componist, muziekpedagoog1824-1898XIII730
SCHELDEN Piet van der zie ROSSEM  XIII703
SCHIAPPALARIA Stefano  koopman, dichter† 1581XIII734
SCHILTZ Emiel  advocaat, daensist1865-1929XIII739
SERRUYS Jean Baptiste  advocaat, politicus1754-1833XIII743
SEUMOY Henri Joseph de  natuurkundige1720-1798XIII747
SEVEREN Daneel van zie ZEVEREN  XIII901
SMET Gust de  schilder1877-1943XIII750
SMISSEN DE CORTENBERG Jacques van der  generaal1788-1856XIII759
STEENHUYSE Jean Baptiste d'Hane de zie HANE DE STEENHUYSE  XIII362
STIJNS Reimond  letterkundige1850-1905XIII764
THIELMANS Cornelis  geestelijk schrijver, minderbroederca. 1568- 1634XIII771
THIERY Leo Michel  onderwijzer, stichter schoolmuseurn1877-1950XIII775
TORRENTIUS Laevinus  humanist, bisschop1525-1595XIII779
TRULLEMANS Juliette  schilderes1866-1925XIII785
URSEL Charles Joseph d'  politicus, minister1777-1860XIII789
VANDERKINDERE Léon  historicus, hoogleraar1842-1906XIII795
VERBRUGG(H)EN Henricus  beeldhouwer1654-1724XIII803
VERBRUGG(H)EN Peter de Jonge  beeldhouwer1648-1691XIII807
VERBRUGG(H)EN Peter de Oude  beeldhouwer1615-1686XIII808
VERBRUGGE Geo  onderwijzer, inspecteur1896-1977XIII801
VERCAMMEN Jan  letterkundige1906-1984XIII810
VERHAEGEN Arthur Théodore  politicus, publicist1847-1917XIII816
VERHULST Pierre François  wiskundige, hoogleraar1804-1849XIII822
VIGNE Julius de  politicus1844-1908XIII827
VINDEVOGEL Leo  politicus1888-1945XIII835
VOORDECKER Henri  schilder1779-1861XIII842
VOS Cornelis de  schilder1584-1651XIII843
VREESE Willem de  taalkundige, hoogleraar1869-1938XIII850
WAES Werner van zie VERCAMMEN  XIII810
WAGENER August  politicus, hoogleraar1829-1896XIII861
WALCKIERS Gustave  schilder1831-1891XIII870
WALLE Martha van de  uitgeefster1902-1980XIII871
WALTER Jean Joseph  inspecteur-generaal H.O.1773-1845XIII876
WITTE Paul de  dissident socialist1848-1929XIII880
WOLFFAERT Artus zie WOLFFORT  XIII885
WOLFFORT Artus  schilder1581-1641XIII885
WOUTERS Hugo zie PERNATH  XIII637
WOUWERE Jan van de  staatsman, humanist1576-1636XIII889
WOVERIUS Joannes zie WOUWERE  XIII889
WYNHOUTS Bernard  botanicus, norbertijn1588-1662XIII891
WYTSMAN Juliette zie TRULLEMANS  XIII785
WYTSMAN Rodolphe  schilder1860-1927XIII895
ZEVEREN Daneel van  ondernemer, stadsambtenaar† 1432XIII901
ANNEES(S)ENS Frans  Brussels ambachtsdeken1660-1719XIV1
ARNOLDUS VAN TIEGEM of SOISSONS    heilige, bisschopca. 1040-1087XIV6
ASSCHE Hendrik van  schilder1770-1841XIV10
BACKER Franz Jozef de  hoogleraar, letterkundige1891-1961XIV15
BAETS Maurice de  vicans-generaal van het bisdom Gent1863-1931XIV19
BART Ferdinand  schilderca. 1569-1623XIV23
BART Olivier  schilderca. 1526-1582?XIV25
BATE VAN MECHELEN Henricus  astronoom, filosoof1246-ca. 1310XIV27
BERGÉ Jacques  beeldhouwer1696-1756XIV31
BERGEN Jan van zie GLYMES  XIV214
BERGHE Constant van den  ambtenaar1808-1895XIV35
BERGMANS Paul  musicograaf, bibliothecaris1868-1935XIV40
BERLAAR Gillis van zie BERTHOUT  XIV44
BERTHOUT Gillis (I)  ridder van de Duitse Ordeca. 1175/80-1241?XIV44
BERTHOUT Willem  bisschop van Utrechtca. 1245-1301XIV49
BLACHON Georges  Frans-Vlaams sympathisant en publicist1857-1940XIV54
BOCHAUTE Karel van  geneesheer, apotheker1732-1793XIV55
BOUDRY Aloïs Stanislas  schilder1851-1938XIV60
BOULOGNE Ida van zie IDA (II) VAN BOULOGNE  XIV297
BRAECKE Pieter Jan  beeldhouwer, medallieur1858-1938XIV63
BRIMEU Colart deFlorimond III heer van Maizicourt, vliesridder† 1442XIV68
BRIMEU David de  heer van Ligny-sur-Canche, vliesridder† 1448XIV70
BRIMEU Guy de  heer van Humbercourt, vliesridderca. 1434-1477XIV71
BRIMEU Jacques de  heer van Grigny, vliesridder† 1447XIV76
BROECK Philibert van den  hoogleraar, theoloog1820-1862XIV77
BROER Cornelis zie BROUWER  XIV79
BROUWER Cornelis  minderbroeder, geestelijk schrijver1521-1581XIV79
BRUELE Albert van den  journalist, daensist1885-1943XIV89
BULCKE Michiel  edelsmid1757-1807XIV93
BUYLE Hubert zie HELDERENBERG  XIV263
BUYTAERT Jan Norbert  theoloog1913-1975XIV94
CALIGATOR Johannes  stadsklerk van Leuven, schrijver† 1351 ?XIV97
CANIS Johannes zie HONDT  XIV279
CAPEINICK Jean  schilder, graficus1838-1890XIV102
CASPEELE Hendrik  toneelman, acteur1889-1983XIV104
CELEN Vital  filoloog, hoogleraar1887-1956XIV110
CHAMBON Alban  architect, beeldhouwer1847-1928XIV114
COLIJN Alexander  beeldhouwer1529-1612XIV119
COLIN Alexander zie COLIJN  XIV119
COSTER Dominicus de zie CUSTOS  XIV141
COUS(SE)MA(EC)KER Jan zie CALIGATOR  XIV97
CROY Antoine de  graaf van Porcien, vliesridderca. 1402-1475XIV124
CROY Jean (II) de  graaf van Chimay, vliesridderca. 1403-1473XIV132
CRUIJCEN Judocus vander  cistercië nzer, auteur1642-1706XIV137
CUSTOS Dominicus  kopergraveur1560-1612XIV141
CUYK Otto van  ridder, raadsheer van hertog van Brabant† 1350XIV143
DAEMS Petrus  kartuizer, Neolatijns dichter1590?-1653XIV147
DAGHELET Norbert  pastoor1770-1852XIV149
DALE Jan van den  drukker† 1564/65XIV152
DEGLIMES Jacques Joseph  leraar, Neolatijns dichter1778-1828XIV154
DENEFFE Victor  hoogleraar, geneesheer1835-1908XIV158
DONDEYNE Albert  hoogleraar, religieus denker1901-1985XIV161
DONINCK Joseph van  cistercië nzer, bibliothecaris1858-1940XIV167
DORDRACENUS Frater Cornelius zie BROUWER  XIV79
DORDRECHT Cornelis Adriaenz van zie BROUWER  XIV79
DRAYE Henri  hoogleraar, germanist1911-1983XIV171
DUCLOS Adolf  priester, oudheidkundige1841-1925XIV175
DUCORRON Julien  schilder1770-1848XIV180
DUMOULIN Leo  priester, vlaams-nationalistisch publicist1890-1942XIV182
DUQUESNOY   zie QUESNOY  XIV548
ENRIQUEZ Chrysostomus zie HENRIQUEZ  XIV169
EYNDE Marcel van den  theoloog1902-1969XIV187
FAES Pieter  schilder1750-1814XIV191
FEYE Henricus Joannes  hoogleraar, canonist1820-1894XIV193
FLANDERS John zie RAY  XIV567
FORCE Jan la  priester, opvoedkundige1835-1893XIV196
FRUYTIER Johannes Petrus  cistercië nzer, geschiedkundige1876-1940XIV198
G(A)ERINGUS Philippus zie GERINX  XIV208
GENIS Roger  officier1920-1964XIV201
GERINGUS Philippus zie GERINX  XIV208
GERINX Filip  arts1549-1604XIV208
GILLIS Lieven  cistercië nzerca. 1580-1628XIV211
GLIMES Jacques Joseph de zie DEGLIMES  XIV154
GLYMES Jan III van  heer van Bergen op Zoom, vliesridder1452-1532XIV214
GOERINGUS Philippus zie GERINX  XIV208
GOETHALS Andreas  cistercië nzer, dichter1646-1719XIV221
GOUFFAUX Emile  pastoor, Neolatijns dichter1840-1924XIV224
GRAVEZ Hilaire  arts, vlaams-nationalistisch politicus1889-1974XIV229
HANS Abraham  letterkundige1882-1939XIV239
HARRACH Friedrich August von  graaf, hofmeester van landvoogdes Marie Elisabeth1698-1749XIV45
HECKE Paul Gustave van  journalist, kunstpromotor1887-1967XIV250
HEELU Jan van  Middelnederlands dichter13de e.XIV256
HEERINCX Romain  minderbroeder, geestelijk schrijver1877-1937XIV262
HELDERENBERG Gery  priester-dichter1891-1979XIV263
HELIAS Edmundus  cistercië nzer, schrijver1689-1768XIV267
HENRICUS BATE VAN MECHELEN   zie BATE VAN MECHELEN  XIV27
HENRIQUEZ Chrysostomus  cistercië nzer, historiograaf1594-1632XIV269
HOEDT Georges d'  componist1885-1936XIV276
HOLLANDER Jean François d'  hoogleraar, theoloog1801-1876XIV277
HONDT Jan de  kanunnik, humanist1486-1571XIV279
HOORENBAUT Judocus zie HOREMBAULT  XIV285
HOREMBAULT Judocus  cistercië nzer, kopiist16de-17de e.XIV285
HOUTHEM Jan van  kanselier van Brabantca. 1440-1504XIV288
HOVE Aloïs van  theoloog1895-1985XIV292
IDA (II) VAN BOULOGNE    gravin† 1216XIV297
JONGELINCX Gaspar  cistercië nzer, historiograaf1605-1669XIV307
JONGELINUS Gaspar zie JONGELINCX  XIV307
KAREL V    keizer1500-1558XIV311
KERCKS Guillielmus zie KERRI(N)CX  XIV349
KERRICX Guillielmusde oude beeldhouwer1652-1719XIV349
KERRICX Guillielmus Ignatiusde jonge beeldhouwer1682-1745XIV352
KEYRICX Guillielmus zie KERRI(N)CX  XIV349
KINKER Jan  schrijver, filosoof1764-1845XIV355
KLERK Jos de  dirigent, componist1885-1969XIV362
KLUYSKENS Jozef Frans  chirurg, hoogleraar1771-1843XIV364
KNIP Henrië tte  kunstschilderes1821-1909XIV373
KRAAINEM Leo van  ridder, raadsheer van de hertog van Brabant14de e.XIV377
KREMER Raymond de zie RAY  XIV567
KUHNEN Pierre Louis  schilder, graficus1812-1877XIV380
LA FORCE Jan zie FORCE  XIV196
LALAING Jacques de�le bon chevalier� vliesridder† 1453XIV385
LALAING Simon de  heer van MontigniesSaint-Christophe, vliesridderca. 1405-1477XIV389
LEBON Hector  advocaat, politicus1863-1935XIV395
LEEFDAAL Rogier van  ridder, raadsheer van de hertog van Brabantca. 1280-1334XIV402
LEEMPUTTEN Frans van  schilder1850-1914XIV405
LEMIRE Jules August  Frans priester-politicus1853-1928XIV408
LENS Cornelis  schilder1713-1770XIV414
LESSIUS Leonardus  jezuïet, theoloog1554-1623XIV416
LEYS Lenaert zie LESSIUS  XIV416
LIERE Joos van  schilder, graveur† ca. 1583XIV425
LODEWYCK Augustijn  germanist, hoogleraar1876-1964XIV425
LOUSSE Emiel  historicus, hoogleraar1905-1986XIV429
LUXEMBURG Jan van  heer van Haubourdin, vliesridderca. 1400-1466XIV435
LUXEMBURG Peter (I) van  graaf van Saint-Pol, heer van Edingen1390-1433XIV440
MACHTELT Guillielmus vander  cistercië nzer, dichterca. 1587-1667XIV445
MAEYER Aloïes de  priester, toneelcriticus en -historicus1888-1973XIV447
MAJOR Louis  socialistisch vakbondsleider, politicus1902-1985XIV450
MAN Paul de  comparatist, literatuurtheoreticus1919-1983XIV457
MANSILLA Justus zie SUERCK  XIV659
MARINUS Ferdinand  schilder1808-1890XIV462
MAURUS Benedictus zie MORI  XIV473
MECHELEN Henricus Bate van zie BATE VAN MECHELEN  XIV27
MECHELEN Willem van zie BERTHOUT  XIV49
MEERSCH DésiréJóseph vander  geneesheer, geschiedkundige1789-1863XIV465
MERCHTENEN Hennen van  Brabants kroniekschrijver14de e.XIV467
MOER Jean Baptiste van  schilder1819-1884XIV469
MORI Bernardus  cistercië nzer1760-1842XIV473
MUNCK Adriaan de  schilder1624-1694XIV476
NAESSENS Maurits  bankier, kunstpromotor1908-1982XIV481
NIJS Maria  echtgenote van Aldous Huxley1898-1955XIV487
NUYTEN Prudent Armand  generaal1874-1954XIV491
OBBERGEN Antoon van  architect, vestingbouwkundige1543-1611XIV501
OSS Alard van  raadsheer van de hertog van Brabant† 1360/63XIV503
PENNEVILLE Jan  schilder† 1681XIV507
PETTER John Emiel de  dominicaan, filosoof1905-1971XIV509
PEURQUAET Julianus  socialistisch politicus1885-1947XIV515
PIETERSHEIM Hendrik (I) van  heer van Pietersheim† 1296XIV517
PIETERSHEIM Theodoricus (I) van  heer van Pietersheim† ca. 1205XIV519
POTTER Frans de  publicist, geschiedschrijver1834-1904XIV521
POULAIN Gautier  Bourgondisch ambtenaarca. 1393-1451XIV529
QUELLIEN   zie QUELLIN(I)US  XIV537
QUELLIN(C)   zie QUELLIN(I)US  XIV537
QUELLIN(I)US Arnoldus of Artus (I)de oude beeldhouwer1609-1668XIV537
QUELLIN(I)US Arnoldus of Artus (II)de jonge beeldhouwer 1625-1700XIV541
QUELLIN(I)US Arnoldus of Artus (III)  beeldhouwer1653-1686XIV545
QUELLIN(I)US Erasmus (I)  beeldhouwer, antieksnijder† 1640XIV546
QUELLIN(I)US Thomas  beeldhouwer1661-1709XIV547
QUELLING(H)   zie QUELLIN(I)US  XIV537
QUERCETUS   zie QUESNOY  XIV548
QUESNOY François du  beeldhouwer1597-1643XIV548
QUESNOY Hië ronymus dude jonge beeldhouwer1602-1654XIV557
QUESNOY Hië ronymus dude oude beeldhouwer† 1641/42XIV560
RAEYMAEKER Louis de  filosoof, hoogleraar1895-1970XIV563
RAY Jean  schrijver1887-1964XIV567
RIELANDT Frans  edelsmid1709-1774XIV575
RIJSWIJCK Lambert van  edelsmid, politicus1822-1894XIV578
ROBIE Jean Baptiste  schilder1821-1910XIV582
RODENBACH Pedro  brouwer, politicus1794-1848XIV584
ROELANTS Louis Guillaume  hoogleraar, theoloog1832-1880XIV594
RONNER Alfred  schilder1851-1901XIV595
RONNER Alice  schilderes1857-1957XIV596
RONNER-KNIP Henrië tte zie KNIP  XIV373
ROTTERDAM Johannes Carolus van  geneesheer, hoogleraar1759-1834XIV598
RUBEMPRÉ Jean de  heer van Bever, vliesridder† 1477XIV602
RUE Pieter de la  cistercië nzer, theoloog1600-1648XIV607
RUYTEN Jan  schilder1813-1881XIV608
RYELANDT   zie RIELANDT  XIV575
SCHAMPHELEER Edmond de  schilder1824-1899XIV611
SCHENDEL Petrus van  schilder1806-1870XIV613
SINT-JAN René-Victor van  filoloog, hoogleraar1887-1970XIV617
SIRET Adolphe  ambtenaar, oudheidkundige1818-1888XIV620
SIRET Henri  mijnbouwingenieur, prehistoricus1857-1933XIV622
SIRET Louis  mijnbouwingenieur, prehistoricus1860-1934XIV622
SMIT Jacob Bernard de  edelsmid1765-1803XIV629
SNEEVOET Jacob  Gents schepen en stadspensionaris† 1433XIV631
SOISSONS Arnoldus van zie ARNOLDUS  XIV6
STEENS Eug�ne  socialistisch militant en voorman1825-1898XIV638
STIJNS Marcel  journalist1900-1967XIV646
STRAUWEN Richard zie STRAVIUS  XIV650
STRAVIUS, STRAUVENRichard  curialist1552-1598XIV650
STROOBANT Frans  schilder1819-1916XIV654
SUBLINDIUS (ONDER DE LINDE) Clemens  curialistca. 1540-1609XIV657
SUERCK Joost van  jezuïet, missionaris1600-1666XIV659
SWE(E)R(D)TS Franciscus zie SWEERTIUS  XIV664
SWEERTIUS Franciscus  Neolatijns publicist, bibliograaf1567-1629XIV664
T(H)RESONNIERS   zie TRAZEGNIES  XIV682
TIEGEM Arnoldus van zie ARNOLDUS VAN TIEGEM  XIV6
TITS Petrus Arnold  hoogleraar, filosoof1807-1851XIV673
TOUSSAINT Joseph Ferdinand  jurist, liberaal politicus1807-1885XIV676
TRAZEGNIES Familie de  muzikantenfamilie XIV682
TRAZEGNIES Adriaan B. de  organist, clavecinist1742-?XIV683
TRAZEGNIES Adriaan L A. de  pianist, componist1832-?XIV684
TRAZEGNIES Adriaan P de  pianist, componist1861-?XIV684
TRAZEGNIES Augustinus de  organist1804-1846XIV685
TRAZEGNIES Augustinus J. H. de  organist, componist1783-1863XIV685
TRAZEGNIES Christiaen B. de  organist, clavecinist1691-1757XIV686
TRAZEGNIES Franciscus J de  organist, componist1743-1820XIV688
TRAZEGNIES Gummarus Fr. (I) de  organist, clavecinist† 1739XIV691
TRAZEGNIES Gummarus Fr. (II) de  organist, clavecinist1717-1786XIV692
TRAZEGNIES Josephus de  muzikant1787-1816XIV694
TRAZEGNIES Matthias de  organist, clavecinist1750-1834XIV694
TRESIGNIER(S)   zie TRAZEGNIES  XIV682
TRESORIERS   zie TRAZEGNIES  XIV682
VANDEPITTE Juliaan  radiopionier1894-1928XIV697
VANDERSCHELDEN Remi Aloïs  journalist, daensist1879-1964XIV698
VAPOREAU   zie STROOBANT  XIV654
VERBRUGGHE Leontius Eduardus  socialistisch politicus1870-1935XIV704
VERDONCK Maurits  turner, hoogleraar1879-1968XIV707
VERHEYDEN Isidore  schilder1846-1905XIV709
VERHOEVEN Antonius Joannes  theoloog, hoogleraar1815-1891XIV714
VERHOEVEN Marianus  canonist, hoogleraar1808-1850XIV715
VERMEERSCH Ivo Ambroise  schilder1810-1852XIV718
VERSCHUYLEN Jan  edelsmid1801-1865XIV722
VERSTOCKT Gaspar  cistercië nzer, historiograaf1614-1683XIV725
VERWEE Lodewijk Pieter  kunstschilder1804-1877XIV728
VLAENDEREN Eduard van  socialistisch politicus1868-1958XIV731
VOSKENS   zie VOSSIUS  XIV734
VOSSIUS Gerardus  priester, patroloog1547-1609XIV734
VOSSIUS Leonardus  kanunnik Luikca. 1540-1608XIV740
VUSKENS   zie VOSSIUS  XIV734
WACHTER Dominicus de zie CUSTOS  XIV141
WAUTERS Pieter Engelbert  medicus1745-1840XIV745
WEALE James  oudheidkundige, kunsthistoricus1832-1917XIV748
WEERD Hubert van de  archeoloog, hoogleraar1878-1951XIV757
WIJTVLIET Jan van  ridder, raadsheer van de hertog van Brabant† 1356XIV766
WILDIERS Emiel  advocaat, daensist1873-1957XIV769
WITTHEM Hendrik van  heer van Beersel, vliesridderca. 1439-1515XIV774
WOUTERS Henri Guillaume  hoogleraar, kerkhistoricus1802-1872XIV780
WYNANTS Goswin A. de  rechtsgeleerde, raadsheer te Wenen1661-1732XIV782
ZIESEL Joris Frederik  schilder1755-1809XIV791
ADDAMS Caroline  politica, raadslid1853-1947XV1
ALAMIRE Petrus  muziekkopiist, componistca. 1470-1536XV2
ALEIDIS VAN BOURGONDIË    hertogin van Brabantca. 1230-1273XV8
ALEIDIS VAN LEUVEN    koningin van Engeland1102 ?-1158XV12
ANTEN Josephus Gregorius (�Djef�)  kunstschilder1851-1913XV16
BACKER Paul de  radioloog, hoogleraar1883-1956XV19
BAERDEMAECKER Félix de  kunstschilder1836-1878XV21
BAL Jozef  priester, lexicograaf1856-1921XV24
BEER Jules de zie BOCK  XV62
BERGSMA Cornelis Adriaan  geneesheer, scheikundige1798-1859XV27
BEULE Fritz (Frederik) de  chirurg, hoogleraar1880-1949XV30
BEVEREN Jules van zie BOCK  XV62
BEYAERT Hendrik  architect1823-1894XV33
BIEBUYCK Alouisius  luitenant-generaal1860-1944XV39
BIERVLIET Jules van  psycholoog, hoogleraar1859-1945XV43
BLANC-GARIN Ernest Stanislas  kunstschilder1843-1916XV47
BOCHOLTZ Edmond Godfried von  landcommandeur v. de Duitse Orde1615-1690XV49
BOCK Jules de  journalist, publicist1867-1923XV62
BODDAERT Jozef Lieven  chirurg, verloskundige1793-1866XV65
BOENS Danië l (Daan)  dichter, politicus1893-1977XV72
BOEYNAEMS Pieter  arts, historicus van de geneeskunde1903-1986XV77
BRABANT Jan I zie JAN I VAN BRABANT  XV377
BRABANT Jan II zie JAN II VAN BRABANT  XV386
BRABANT Jan III zie JAN III VAN BRABANT  XV392
BROCKEN Amélia Adriana  politica, burgemeester1871-1939XV79
BROERMAN(N) Eug�ne  kunstschilder1861-1932XV80
BRUYKER Caesar de  botanicus, hoogleraar1878-1924XV84
BUCKINX Pieter Geert  letterkundige1903-1987XV89
BUNTINX Jan Baptist  historicus, archivaris1911-1991XV94
BURGGRAEVE Adolphe Pierre  arts, hoogleraar1806-1902XV99
BUSCHMANN Paul jr.  kunsthistoricus, conservator1877-1924XV106
BUSSCHER Jacques de  neuroloog, hoogleraar XV109
CALLAERT Vranke  vertaler van Latijns geestelijk proza2de helft 14de eeuwXV113
CALLEBAUT Eug�ne  minderbroeder, medewerker Quaracchi1878-1958XV115
CAUWENBERGHE AndréCharles Gustave van  vrouwen-, kinderarts1879-1955XV116
CAUWENBERGHE Charles Joseph van  vrouwenarts, hoogleraar1841-1911XV118
CIAMBERLANI Albert baron  kunstschilder1864-1956XV121
CLAUS Arthur  zenuwarts, hoogleraar1861-1932XV125
COETSEM Charles August van  geneesheer, hoogleraar1788-1865XV128
COGEN Felix  kunstschilder1838-1907XV130
CORENHUYSE Jacob van  wetenschappelijk tekenaar16de eeuwXV132
DAELS Frans  Vlaams voorman, arts1882-1974XV137
DELBEKE Frans  kunstschilder, letterkundige1890-1947XV150
DELVILLE Jean  kunstschilder, letterkundige1867-1953XV158
DEMEDTS André  letterkundige1906-1992XV164
DERBECOURT Albert  advocaat, journalist1917-1944XV174
DEROM Firmin  arts, hoogleraar1893-1979XV175
DIELMAN Pieter Emmanuë l jr.  kunstschilder1821-1893XV178
DIEZ Anto Ferdinand  kunstschilder1914-1992XV180
DIJK Frans Henri van  architect1853-1939XV182
DONCHE Lodewijk Vincent  jezuïet, stichter zusters van Vorselaar1769-1857XV186
DOSFEL-TYSMANS Angela  Vlaams-nationaliste, jeugdleidster1890-1985XV193
DRIESSCHE Renévanden  gynaecoloog-farmacoloog, hoogleraar1913-1989XV196
DRIJBERGH Charles  kunstschilder1932-1990XV199
DU FAY Guillaume  componist, polyfonistca 1400-1474XV206
DUBAR Edouard  kunstschilder, graficus1803-1879XV203
EEMAN Eug�ne William  arts, hoogleraar1856-1933XV219
EEMAN Fernand Georges  arts, hoogleraar1898-1985XV221
EYSKENS Gaston burggraaf  econoom, hoogleraar, (eerste) minister, 1905-1988XV223
FELIX Paul  ingenieur-architect, hoog-leraar1913-1981XV245
FERDINAND VAN OOSTENRIJK    kardinaal-infant, gouverneur-generaal van de Spaanse Nederlanden1609-1641XV250
FORREST Filip  orgelbouwer1832-1912XV261
FRAN�OIS (Emile) Julesbaron oogarts, hoogleraar1907-1984XV268
FREDERICQ César Alexandre  arts, schrijver1817-1887XV275
FREDERICQ Simon  arts, letterkundige1857-1934XV277
GENISSON Victor  kunstschilder1805-1860XV281
GHELUWE Leo van  componist, dirigent1837-1914XV283
GILISSEN Johannes (John)  historicus, jurist, magistraat, 1912-1988XV289
GOETGHEBUER Maurice Emile Marie  arts, entomoloog1876-1962XV297
GOETHALS Judocus  kanunnik, hoogleraar1662-1742XV299
GOORMAGHTIGH Norbert  patholoog-anatoom, hoogleraar1890-1960XV306
GOUVERNEUR Eduard (Edward)  anunnik, directeur katholiek onderwijs1910-1991XV314
GOUVERNEUR Jozef (Jos)  Vlaams strijder1914-1992XV317
GOYENS Frans  minderbroeder, archivaris1864-1942XV320
GRAHAM   zie STEVENS 1824-1890XV687
HANICQ Gaspar  edelsmid1748-ca. 1799XV323
HAVERBEKE Filibert van zie MUYLLE  XV526
HECKE Willem van  kunstschilder1893-1976XV326
HENQUINET Albert  minderbroeder, medewerker Quaracchi1901-1950XV329
HENSEN Herwig  docent, letterkundige1917-1989XV330
HERMANS Antoon  minderbroeder, schrijver1843-1888XV337
HERMANS Frans  minderbroeder, schrijver1844-1916XV338
HEYNS Peter  schoolmeester, auteur1537-1598XV338
HEYNS Zacharias  schrijver, uitgever1566-1630XV342
HEYSSE René  minderbroeder, medewerker Quaracchi1877-1953XV349
HOBRECHT Jacob zie OBRECHT  XV575
HOIUS Andreas  humanist, hoogleraar1551-1635XV350
HOUCHIN DE LONGASTRE Isabelle Claire Eugénie de  cistercië nzerin, abdis1629-1722XV358
HOUWAERT Jan Baptist  stadssecretaris en genealoog1626-1688XV365
HOYE Andreas van zie HOIUS  XV350
JACOB Antoon  literair-historicus, hoogleraar1889-1947XV371
JACOB VAN MAERLANT   zie MAERLANT  XV445
JAN I VAN BRABANT    hertog van Brabant en Limburg, markgraaf1252/53-1294XV377
JAN II VAN BRABANT    hertog van Brabant en Limburg, markgraaf1275-1312XV386
JAN III VAN BRABANT    hertog van Brabant en Limburg, markgraaf1300-1355XV392
JANSSENS Paul  arts, archeoloog1921-1993XV403
KEINGIAERT DE GHELUVELT Léonie Charlotte Françoise  eerste vrouwelijke burgemeeste1885-1966 XV407
KEULLER Vital  kunstschilder, graficus1866-1945XV408
KNAPEN Johannes Mattheus  minderbroeder, algemeensecretaris van de missies1832-1899XV414
KORENHUYSE Jacques zie CORENHUYSE  XV132
LADOS DE BEAULINCOURT Alexis César  verloskundige, hygië nist1801-1879XV415
LALAING Jacques de  graaf, kunstschilder1858-1917XV419
LAMBRECHTS Petrus  minderbroeder, historicus1821-1899XV422
LAMS Honoré  arts, hoogleraar1883-1978XV423
LATOMUS Jacobus  humanist, theoloogca. 1475-1544XV425
LEYNSEELE Carolus Ludovicus van  arts, hoogleraar1827-1868XV435
LIPPENS Petrus  minderbroeder, medewerker Quaracchi1879-1967XV436
LIVEMONT Privat  kunstschilder, graficus1861-1936XV437
LUTENS Frédéric Jean  arts, hoogleraar1790-1862XV440
MAERLANT Jacobus van  Middelnederlands dichterca. 1230-vóór 1300XV445
MAES Boudewijn  Vlaams-nationalistisch politicus1873-1946XV456
MAES Jan  kunstschilder1620-1677XV459
MAES Louis Theo  rechtshistoricus, pedagoog1918-1978XV464
MAKEBLIJDE Lodewijk  jezuïet, geestelijk schrijver1565-1630XV469
MARTEL Paul Jean  kunstenaar1879-1944XV474
MASSON Jacques zie LATOMUS  XV425
MATTHYSENS Jan Frans  arts, flamingant, publicist, 1811-1870XV476
MEESTER DE RAVESTEIN Bernard de baron  historicus, beheerder1908-1993XV484
MENGAL Martin Joseph  componist1784-1851XV490
MENNEKENS Jef  letterkundige, ambtenaar1877-1943XV497
MENSAERT Alfons  minderbroeder, historicus1909-1970XV500
MENSBRUGGHE Gustavus Leonardus van der  natuurkundige, hoogleraar1835-1911XV501
MIELANTS Florent zie HENSEN  XV330
MOLIART Johan  Gelders en Brabants ambtenaar, kanselier† 1356XV504
MONT Paul Eduardus de  letterkundige, journalist1895-1950XV510
MOORTEL Remi van de  priester, literair criticus1912-1993XV518
MORTELMANS Frans  kunstschilder1865-1936XV520
MULDER Jan  schilder, graficus1897-1962XV522
MUYLLE Edgard  arts, schrijver1887-1945XV526
NASSAU Engelbert (Engelbrecht) II van  graaf, raadsheer-kamerling1451-1504XV537
NASSAU Jan (Johan) IV van  graaf, raadsheer-kamerling v. Filips de Goede1410-1475XV546
NEVE Jan Baptist de  daensistisch en Vlaams-nationalistisch strijder1870-1942XV551
NOBELE Jules de  radioloog, fysiotherapeut1865-1946XV555
NOOT Hendrik vander  politicus, publicist1731-1827XV558
NUTTIN Joseph  psycholoog, hoogleraar1909-1988XV568
OBRECHT Jacob  polyfonist1457/58-1505XV575
OORDA I. zie VERSCHAEVE  XV792
OYE Andreas van zie HOIUS  XV350
PARYS Antoon van  beeldhouwer1884-1968XV581
PAUWELS Jean Louis Hubert  taalkundige, hoogleraar1899-1989XV582
PETEGHEM Leo van  onderwijzer, kunstenaar, verzamelaar, 1871-1921XV587
PIETERSHEIM Willem III van  ridder, heer v. de vrije rijksbaronie Pietersheimeerste helft 14de eeuw-1347XV592
PIL Carolus  architect1867-1949XV596
PLATEAU Joseph  natuurkundige, hoogleraar1801-1883XV598
POELMAN Charles Amand Constantin  anatoom, hoogleraar1815-1874XV603
POELMAN Pieter Frans  kunstschilder1801-1826XV606
QUINTYN Jan Baptist  ingenieur, hoogleraar1915-1989XV609
REECK Herman van den  flamingant1901-1920XV613
ROCHER Ernest Ferdinand Henri  kunstschilder1872-1938XV616
ROELAND VAN UYTKERKE   zie UITKERKE  XV733
ROFFIAEN Jean  kunstschilder1820-1898XV618
ROMMELAERE Guillaume (Willem)  arts hoogleraar1836-1916XV624
ROMPAEY Jan Petrus Cornelis van  rechtshistoricus, hoogleraar1935-1981XV628
RUTTEN Joseph  missionaris, algemeen overste C.I.C.M. (Scheut), taalkundige1874-1950XV632
RYCX Jan de Jongere  schilder1585-1643XV639
RYCX Paul de Oudere  schilder1612--1668XV642
RYCX Paul de Jongere  schilder1649-1690XV644
SANDERS VAN LOO Alida Wynanda  schrijfster, journaliste1860-1939XV647
SANGRE Peter zie ZANGERE  XV855
SCHLOBACH Willy  kunstschilder1864-1951XV649
SCHOUTENS Hendrik  minderbroeder1842-1918XV654
SMETS Jozef Pieter Karel  generale abt v. de trappisten1875-1943XV654
SPINOY Antoon  politicus, minister1906-1967XV656
STACQUET Henri  kunstschilder1838-1906XV662
STAS Jean Servais  scheikundige, hoogleraar1813-1891XV665
STEENLAND Joris van zie VANSTEENLAND  XV747
STEVENS Alfred Emile Leopold  kunstschilder1823-1906XV676
STEVENS Arthur Victor Ghislain  kunsthandelaar, kunstcriticus1825-1890XV687
STEVENS Joseph Edouard  kunstschilder1816-1892XV690
STEVIN Simon  wis- en natuurkundige, ingenieur1548-1620XV694
THIELT Thomas van  cistercië nzer, gereformeerd dominee1531-1590XV711
THIRY Urbain Nicolas  arts, schrijver1904-1982XV714
TILIUS   zie THIELT  XV711
TOUSSAINT Fernand Alfred Emmanuel  kunstschilder1873-1956XV715
TRICOT-ROYER (Jean) Joseph (Ghislain)  stomatoloog, hoogleraar1875-1951XV717
TRIEST Antonius  bisschop1577-1657XV721
UITKERKE, HUUTKERKE, UTKERKE, UUTKERKE, UYTKERKE, Ropeland  Vliesridder, raadsheer, voorzitter v. de Raad van Hollandeind 14de eeuw-1442XV733
VANGRAMBEREN Victor  priester, flamingant1885-1970XV743
VANSTEENLAND Joris  Vlaams-nationalistisch militant1899-1972XV747
VELDE Jozef Léonce Adolf vande  chirurg, hoogleraar1889-1974XV749
VELTMANS Hendrik (Lambert Tilman)  priester, Vlaams en sociaal werker1866-1954XV753
VENDRICKX Arnold  minderbroeder, schrijver1818-1893XV759
VERBANCK Georges Leopold (Geo)  beeldhouwer, medailleur1881-1961XV759
VERBEECK François Egide  chirurg, plantkundige1779-1848XV766
VERBEECK René  letterkundige, uitgever1904-1979XV767
VERCRUYSSEN Felix  vicaris-generaal, pastoor-deken1892-1952XV772
VERMOTE Seraphin François  kunstschilder1788-1837XV776
VERSCHAEREN Barth(olomeus)  kunstschilder, graficus1888-1946XV779
VERSCHAEREN Karel Willem  kunstschilder1881-1928XV784
VERSCHAEREN Theodoor  kunstschilder, graficus1874-1937XV790
VERSCHAEVE Cyriel  priester, Vlaams strijder1874-1949XV792
VERTOMMEN Karel  letterkundige1907-1991XV805
VERVLOET Frans Jozef  kunstschilder1795-1872XV809
VERVOORT Frans  minderbroeder, geestelijk schrijverca. 1490-1555XV817
VLAEYEN Numa Adolphe  hygië nist, hoogleraar1888-1960XV824
VOCHT Lodewijk de  componist, dirigent1887-1977XV826
VRANKE CALLAERT   zie CALLAERT  XV113
WETTER Auguste van  chirurg, hoogleraar1831-1878XV840
WIELE Raymond L. vande  vrouwenarts, hoogleraar1922-1983XV842
WIJNGAERT Jozef van den  minderbroeder, medewerker Quaracchi1884-1954XV847
WILDE Arthur de  minderbroeder, medewerker Quaracchi1867-1922XV847
WILKIN Emile  kunstschilder1905-?XV848
WILLEMART Jacobus  augustijn, predikant1626-1697XV849
WOESTYNE Prosper van de  minderbroeder, medewerker Quaracchi1878-1955XV854
ZANGERE, ZANGHER, ZANGRIUSPeter de (Petrus)  uitgever, boekhandelaarca. 1525/30-1610XV855
ZEEMEEUWE Cyriel zie VERSCHAEVE  XV792
ZIELENS Lode  journalist, letterkundige1901-1944XV856
AARDE Lambert van  kroniekschrijverca. 1160-ca. 1203XVI1
ACKER Achille van  politicus1898-1975XVI3
AKEN Burchard van zie BURCHARD VAN AKEN  XVI197
AKEN Hein van  dichter† ca. 1330XVI13
ANTHEUNIS Matthijs  kunsthandelaarca. 1600/ 10-1664XVI18
ANTONIUS Matthijs zie ANTHEUNIS  XVI18
ARDRES Lambert van zie AARDE  XVI1
AYTONA don Francisco de Moncada markies van zie MONCADA  XVI574
BAECK Jozef Maria  muzikant1912-1989XVI21
BAES Firmin  kunstschilder1874-1943XVI25
BAES Rachel  kunstschilderes1912-1983XVI30
BAILLEUL Pieter de zie BAILLIU  XVI34
BAILLIEU Pieter de zie BAILLIU  XVI34
BAILLIU Pieter de  plaatsnijder1613-na 1665 XVI34
BAILLY Charles Adrien Le (MARLOOP)  ambtsedelman1722-1807XVI35
BAILLY Joseph Adrien Le  ambtsedelman1692-1775XVI46
BAILLY Philippe Joseph Le  ambtsedelman1719-1785XVI51
BARLARIUS Danië l van zie BERLAERE  XVI85
BARLARUS Danië l van zie BERLAERE  XVI85
BAUSTETTER    muzikantenfamilie XVI55
BAUSTETTER Joan Conrad  componist, componistca. 1695-1743XVI55
BAUSTETTER Joannes Thomas  componist, componistca. 1723-1789XVI59
BEERING(H)EN Hendrik van  koopman-tapissier†1581XVI66
BEKAERT Antoine  bedrijfsleider1930-1990XVI67
BELDER Jozef Frans Louis de  dichter1912-1981XVI74
BERCHMANS Jan  heilige1599-1621XVI81
BERLAERE Danië l van  ambtenaar1533-na 1598XVI85
BERLARUS Danië l van zie BERLAERE  XVI85
BERNAERTS Geerard de Oude  koopman-tapissier† 1628/29XVI89
BERNARD Geerard de Oude zie BERNAERTS  XVI89
BESSEMS Antoine Auguste  muzikant en componist1806-1868XVI90
BESSEMS Johannes Josephus  cellist en dirigent1809-1892XVI95
BEUCKEN Johannes van zie BUKEN  XVI191
BEVEREN Boudewijn van  tapijtwever† 1651XVI99
BIERRE Henricus Carolus Franciscus  priester-schrijver1827-1913XVI100
BIERVLIET Erik van  architect1938-1996XVI103
BOËL-DE KERCHOVE DE DENTERGHEM Marthe  feministe1877-1956XVI107
BONDT Johannes Albert de  architect1888-1969XVI116
BORCHARD VAN AKEN   zie BURCHARD VAN AKEN  XVI197
BOSQUIER Philippe  predikant-publicist1562-1636XVI121
BOSSCHAERTS Arthur Constantius  benedictijn1889-1950XVI139
BOUCKAERT Jean Jacques  fysioloog, hoogleraar1901-1983XVI148
BOUSSEN Franciscus Renatus  bisschop van Brugge1774-1848XVI155
BRABANT Jozef Maria Desideratus van  kapitteldeken1903-1996XVI166
BRACHT Ir�ne van der  hoogleraar1891-1941XVI168
BRIGODE-OUWERX Jane  feministe1870-1952XVI172
BROUWERS Louis  hoogleraar1901-1997XVI182
BRUSTEGOM Bernard van zie BRUSTOM  XVI187
BRUSTEGOM Christiaan van zie BRUSTOM  XVI189
BRUSTOM Bernard van  koopman-tapissier† na 1638XVI187
BRUSTOM Christiaan van  tapijtwever† na 1635XVI189
BUCK Jan de  tapijtwever† na 1567XVI189
BUIS Jan Baptist zie BUYS  XVI220
BURCHARD Ludwig  kunsthistoricus1886-1960XVI192
BURCHARD VAN AKEN    bisschop van Kamerijkca. 1070-1130XVI197
BUYS Jan Baptist  beeldsnijderca. 1625-ca. 1678XVI220
BUYSSE Alice zie KEYSER-BUYSSE  XVI507
CAFMEYER Magdalena  volkskundige1899-1983XVI223
CALLAERTS Franciscus Antonius  componist1826-1894XVI226
CALLAERTS Jacobus Josephus  componist1830-1901XVI229
CANEGHEM Désirévan  arts, hoogleraar1882-1966XVI233
CANNART D'HAMALE Frans Matthijs van  priester-dichter1761-1843XVI236
CAPRONNIER François  porselein- en glasschilder1779-1853XVI241
CAPRONNIER Jean-Baptiste-François  glasschilder1814-1891XVI243
CASIPEEL Hans zie CASPEELS  XVI253
CASPEELS Hans  ijzersmid en kunstliefhebberca. 1600-1655XVI253
CAUKERCKEN Cornelis van  plaatsnijder1626-ca. 1680XVI257
CAUWE Pieter  dichter1637-na 1674XVI259
CEULEMANS Huib zie OVERSTRAETEN  XVI609
CHESNE Philippe du zie EYCKEN  XVI331
CHESNE Pierre du zie EYCKEN  XVI333
CISELET Georgette zie WAGENER  XVI874
CLAUS Emile  kunstschilder1849-1924XVI261
CLEE Valentijn  goudleermaker† na 1530XVI268
CLERCK de  tapijtweversfamilie XVI269
CLERCK Jan de  tapijtwever† vóór 1.4. 1672XVI270
CLERCK Jeronimus de  tapijtwever† vóór 8.3.1723XVI271
COBUS Jan  tapijtwever† na 1699XVI274
COCK Hubert de  kunstschilder1733-ca. 1810XVI276
COCK Paul de  kunstschilder en architect1724-1801XVI278
CUPERUS Nicolaas Jan  gymnast en politicus1842-1928XVI282
DEBUNNE August  politicus1872-1963XVI287
DELBAERE Joseph Hendrik Rufijn Cyriel  historicus1887-1972XVI292
DENS Pieter Jan August  architect1819-1901XVI296
DEUTCH Carol zie DEUTSCH  XVI300
DEUTSCH Carol  kunstschilder1894-1943XVI300
DOPPERE Rombout de  magister artibus en notarius publicusca. 1430-1501XVI301
DORNE Martin van  kunstschilder1736-1808XVI305
DOUDELET Charles  kunstschilder1861-1938XVI306
DUJARDIN Edward  schilder, decor- kostuum- en glasraamontwerper1817-1889XVI310
DUMOULIN Romain zie MEULE  XVI555
DUPONT Paulus zie PONTIUS  XVI644
ECCLESIA Henricus de zie HENRICUS DE ECCLESIA  XVI439
EGIDIUS DE FANO   zie HOYE  XVI457
ENDEN Martinus van den  uitgever en kunsthandelaar1605-1674XVI319
ENGLEBERT Omer  schrijver1893-1991XVI325
EXEM Albert van  missionaris, antropoloog1918-1994XVI327
EXEM Celest van  missionaris1908-1993XVI329
EYCKEN Filips van der  edelman en warandemeester van Brabant† 19.09.1508XVI331
EYCKEN Peter van der  topambtenaar en warandemeester van Brabant† vóór 24.06.1459XVI333
FAIDARBE Hendrik zie FAYDHERBE  XVI345
FANO Egidius de zie HOYE  XVI457
FARASYN Edgard Pierre Joseph  kunstschilder1858-1938XVI339
FAUTREZ Julien Clément  hoogleraar, anatoom1914-1996XVI341
FAYDHERBE Hendrik  albastsnijder, stoffeerder1574-1629XVI345
FICKAERT (FIQUAERT) Barthélemy zie VERBOECKHOVEN  XVI801
FLORIZOONE Gery E.  priester-dichter1923-1986XVI349
FREDERICQ Léonbaron fysioloog, bioloog1851-1935XVI353
FUNKE George Lodewijk  plantenfysioloog, hoogleraar1896-1946XVI359
GAMBART Jean Joseph Ernest Theodore  kunsthandelaar1814-1902XVI365
GANZ Emile Edwin  kunstschilder1871-1948XVI373
GENARD Pieter Marius Nicolaas Johannes  stadsarchivaris van Antwerpen1830-1899XVI377
GIELENS Alfons  historicus1877-1942XVI385
GILLIAMS Maurice Guillaume Rosalie  letterkundige1900-1982XVI388
GILSOUL Victor  kunstschilder1867-1939XVI398
GOEYVAERTS Karel  componist1923-1993XVI403
GYSEL Carlos  tandheelkundige, medisch historicus1914-1997XVI409
HAGEMANS Maurice  kunstschilder1852-1917XVI411
HALMALE Hendrik van  burgemeester van Antwerpen, kunstliefhebber1596-1679XVI415
HALMALE Paulus van  stadsmagistraat en kunstliefhebberca. 1562-1648XVI418
HANNON Théodore Joseph Paul Marie  kunstschilder1851-1916XVI421
HE Jan van  monnik van Ter Doest† vóór april 1311XVI426
HEMESSEN Catharina van  kunstschilderes1528-na 1581XVI426
HEMESSEN Jan Sanders van  kunstschilderca. 1500-1556/57XVI429
HENDRICX Gillis  plaatsnijder en prentenuitgeverca. 1610-1676/ 77XVI436
HENRICUS DE ECCLESIA    theoloog† vóór 21.8.1363XVI439
HERMAN-MICHIELSENS Lucienne  politica1926-1995XVI439
HERMANUS Paul François Nicolas  kunstschilder1859-1911XVI448
HEYENS Hugo  kunstschilder en beeldhouwer1942-1987XVI450
HOLMENS Gerard  beeldhouwer1934-1995XVI452
HOORICKX Reinhard van  minderbroeder en musicoloog1918-1997XVI455
HOYE Gilles van der  magister in de Artes en de theologie† vóór 3.4.1361XVI457
HULST Roger-Adolf d'  kunsthistoricus1917-1996XVI458
HUYGENS Johannes Baptista Josephus  rechtsgeleerde1657-1708XVI465
HYOENS Jan zie YOENS  XVI903
IOENS Jan zie YOENS  XVI903
JAMAR Hendrik Jozef  volkskundige1901-1985XVI471
JAN SINDEWINT   zie SINDEWINT  XVI687
JAN VAN HE   zie HE  XVI426
JANSSENS Joannes Baptista (John)  generaal-overste van de jezuïeten1889-1964XVI475
JANSSOONE Frederic Cornelius  missionaris, zalige1838-1916XVI481
JARDIN Edward du zie DUJARDIN  XVI310
JODE    familie de, cartografen-plaatsnijders XVI483
JODE Gerard de  cartograaf-plaatsnijder1517-1591XVI483
JODE Pieter dede oude plaatsnijderca. 1563-1634XVI485
JODE Peter dede jonge plaatsnijder1606-ca. 1674XVI488
JONCKHEERE Tobie  pedagoog, hoogleraar1878-1958XVI495
JORIS Frans  beeldhouwer1851-1914XVI496
JUST Hendrik van zie SOEST  XVI699
KAAIJ Jacobus (�Koos') van der  beeldhouwer1899-1976XVI501
KEILIG Frederik Edward  tuin- en landschapsarchitect1827-1895XVI503
KERCHOVE DE DENTERGHEM Marthe de zie BOËL-DE KERCHOVE DE DENTERGHEM  XVI107
KERKE Henricus van de zie HENRICUS DE ECCLESIA  XVI439
KEYSER-BUYSSE Alice de  feministe1868-1963XVI507
KLEE Valentijn zie CLEE  XVI268
KUYCK Jean-Louis van  kunstschilder1821-1871XVI515
LAHOUSSE Emile  fysioloog, hoogleraar1850-1921XVI519
LAHURE Victor DésiréNapoléon  marineofficier1806-1862XVI521
LALOO Hendrik (Rik)  beeldhouwer, voordrachtkunstenaar1894-1973XVI524
LAMBERTUS VAN AARDE   zie AARDE  XVI1
LAMOTE Alidor  kunstschilder1880-1949XVI526
LANCELOTZ Lucas  advocaat en kunstliefhebber1609-na 1666XVI529
LEEMPUTTEN Cornelis Augustinus van  kunstschilder1841-1902XVI532
LEMAIRE Paulin  bijbelkundige1896-1963XVI534
LIEVENS Jan zie LIVINEIUS  XVI539
LIPSIUS Georgius  drukker en boekverkoper1608-1682XVI535
LIVINEIUS Johannes  filoloog en kanunnik1546/47-1599XVI539
MAHILLON Victor-Charles  muziekinstrumentenbouwer1841-1924XVI549
MARLOOP   zie BAILLY  XVI35
MEULE Romain van de  Frans-Vlaams auteur1870-1941XVI555
MEULEWAETER Edouard  arts, hoogleraar1810-1873XVI557
MEYSSENS Joannes  prentenuitgever1613-1670XVI558
MICHIELSENS Lucienne zie HERMAN-MICHIELSENS  XVI439
MIRY Karel Frans Leopold  musicus1823-1889XVI560
MONCADA don Francisco de  markies van Aytona, landvoogd van de Nederlanden1586-1635XVI574
MUSKEYN Joseph Augustin Franciscus  zeeofficier en reder1763-1842XVI581
NAYER Pierre-Paul de  arts, fysioloog1906-1996XVI587
NEEFFS Jacques  plaatsnijder1604-na juli 1667XVI589
NIJS Adrianus Egidius  beeldhouwer1683-1771XVI592
NIJS Philippus Alexander Franciscus  beeldsnijder1724-1805XVI595
NUYENS Karel Maurice  wiskundige, hoogleraar1901-1970XVI599
OLEFFE Auguste Charles Louis  kunstschilder1867-1931XVI605
OUWERX Jane zie BRIGODE-OUWERX  XVI172
OVERSTRAETEN Jozef van  Vlaamsgezind historicus en publicist1896-1986XVI609
PAERELS Willem Adriaan  kunstschilder1878-1962XVI619
PANTAZIS Pericl�s  kunstschilder1849-1884XVI626
PASCUIS Johannes de  theoloog, monnik van Ter Doestvermeld in 1456XVI630
PEIRE Luc  kunstschilder1916-1994XVI631
PELEMAN Albert Leopold Florent  Vlaams-nationalist, letterkundige1915-1995XVI638
PONTIUS Paulus  plaatsnijder1603-1658XVI644
RAELLEN Hubertus  primus van de Universiteit van Leuven1656-1721XVI651
REDIG Henry  architect1817-1896XVI656
RESPAIGNE Nicolas de  koopman† 1647XVI661
RIERA Jacques  kunstschilder1916-1996XVI664
RIJCKE Jacques de  kunstschilder1723-1792XVI666
SARDI Pietro  ingenieur1560-na 1639XVI669
SCHEPPER Cornelius Duplicius de  diplomaat van Karel V1501-1555XVI671
SCHUYLENBERG Petrus van  vakbondsleider, politicus1872-1963XVI677
SERVAIS Gaspar Joseph de  ridder, botanicus1735-1807XVI683
SINDEWINT Jan  theoloog, monnik van Ter Duinen† 1319XVI687
SINT OMAARS Karel van  edelman, humanist1533-1568XVI687
SIUST Hendrik van zie SOEST  XVI699
SMIDT Firmin Jeanne Maurice de  architect, hoogleraar1904-1983XVI692
SNYERS Hendrik  plaatsnijder1621-na 1648XVI697
SOEST Hendrik van  ebbenhoutwerker, handelaar1659-1718XVI699
SOLINGEN Adriaan van  arts, hoogleraar1758-1830XVI705
SOMER Pieter de  microbioloog, hoogleraar1917-1985XVI707
SOST Hendrik van zie SOEST  XVI699
SOUPART Floribert Joseph Dominique  chirurg, hoogleraar1810-1901XVI711
SOUST Hendrik van zie SOEST  XVI699
SOUTMAN Pieter Claesz.  kunstschilder, plaatsnijderca. 1580-1657XVI715
STEEN Franciscus van den  plaatsnijder1624-1672XVI719
STRACKE Desideratus Adolphus  Vlaamsgezind jezuïet, literair-historicus1875-1970XVI722
STRAUSS Louis  diplomaat, auteur1844-1926XVI734
STRYDONCK Guillaume Seraphin van  kunstschilder1861-1937XVI739
SUST Hendrik van zie SOEST  XVI699
THOMAS Frédéric  forensisch patholoog, wetsgeneesheer1906-1986XVI745
TOLLENAERE Reimond  advocaat, Vlaams-nationalist1909-1942XVI749
UFFEL Hans vande oude bewindhebber Guinese Compagnie† na 1591XVI753
UFFEL Hans vande jonge koopman, kunstverzamelaar† 1613XVI754
UFFEL Lucas van  koopman, kunstliefhebber† 1638XVI754
UYTTERSCHAUT Victor  kunstschilder1847-1917XVI760
VANACKERE Leo-Victor  politicus1927-1979XVI763
VANDEPUTTE Robert  rechtsgeleerde, hoogleraar1908-1997XVI770
VANDERLINDEN HenriLouis wis-en natuurkundige, hoogleraar1892-1983XVI776
VANDERPOORTEN Arthur  politicus en minister1884-1945XVI782
VANHOUTEGHEM Leopold Hendrik  fysiotherapeut, hoogleraar1902-1949XVI791
VELTHEM Lodewijk van  middeleeuws dichter, geschiedschrijver† na 1326XVI794
VENNE Peter van de(n)  rederca. 1532-na 1585XVI798
VERBOECKHOVEN Barthélemy  beeldhouwer1759-1840XVI801
VERHAS Joannes Franciscus (Jan)  kunstschilder1834-1896XVI803
VERMEYLEN August  letterkundige, hoogleraar1872-1945XVI806
VERMOELEN Philippe Joseph  maire van Antwerpen1759-1825XVI827
VISCH Mathias de  kunstschilder1701-1765XVI832
VOGELS Guillaume  kunstschilder1836-1896XVI836
VOORDE Oscar Henricus van de  architect1871-1938XVI841
VORSTERMANS Lucas Emiliusde oude plaatsnijder, tekenaarca. 1595-1675XVI848
VOS Herman  socioloog, journalist1889-1952XVI859
VRIESE Bertha, Coletta, Constantia de  eerste vrouwelijke arts afgestudeerd te Gent1877-1958XVI866
WAEGEMAN Omar Andries  Vlaams strijder, letterkundige1922-1996XVI871
WAGENER-CISELET Georgette  juriste en feministe1900-1983XVI874
WAUMANS Koenraad  plaatsnijder1619-na 1670XVI882
WEIDEN Johannes van der zie PASCUIS  XVI630
WILMOTTE Carolus-Guilielmus  violist1817-1893XVI883
WINDERS Jean Jacques  architect1849-1936XVI887
WITT(H)EM Frederik van  erfmaarschalk, ridderca. 1423/24-1503/04XVI890
WYELS Franco de  abt van Affligem1884-1962XVI897
WYNGAERDE Franciscus van den  plaatsnijder, kunsthandelaar1614-1679XVI900
YOENS Jan  Gents politicus en militair leider† 1379XVI903
ZUEST Hendrik van zie SOEST  XVI699
ABELOOS Jean François  beeldhouwer1819-1886XVII1
ABELOOS Michaë l  beeldhouwer1828-1881XVII2
ABRY Léon  kunstschilder1857-1905XVII3
AEGIDIUS DE LESCINIS   zie GILLIS VAN LESSEN  XVII303
AEGIDIUS DE ROYA   zie ROYA  XVII541
AEGIDIUS MUCIDUS   zie MUISIT  XVII482
ALLAERT Gella  actrice1910-2002XVII6
ALPAERTS Flor  componist en dirigent1876-1954XVII14
ANDREAS VAN MARCHIENNES    historiograaf1115/20-1202XVII20
APOSTEL Leo  filosoof1925-1995XVII24
ARENTS Prosper  auteur, bibliograaf1889-1984XVII33
BAENST Jan II de  vorstelijk ambtenaar?-1460XVII41
BAENST Jan III de  hoveling, politicus?-1486XVII44
BAENST Paul de  raadsheerca. 1442-1497XVII49
BAEYENS August  componist1895-1966XVII53
BALLEWIJNS Giljom  kunstschilder1875-1944XVII59
BARTHOLOMEUS DE BEKA   zie BEKA  XVII79
BAUWENS Evarist  jezuïet, publicist1853-1937XVII60
BAX Jaak  scheutist, missionaris1824-1895XVII65
BEHAEGEL Piter  spellinghervormer1783-1857XVII70
BEKA Bartholomeus de  kroniekschrijver?-1463XVII79
BEKE Bartholomeus de zie BEKA  XVII79
BERCHMANS Karel  jezuïet, missionaris1605-1666XVII81
BERGEYCK Jac. zie THEUWS  XVII637
BERNARTIUS Johannes  humanist1568-1601XVII82
BESSEMANS Albert  hoogleraar, bacterioloog1888-1973XVII90
BEUKELAER Emile de  sportman en bedrijfsleider1867-1922XVII97
BLAUWAERT Emiel  opera- en concertzanger1845-1891XVII101
BOCH Anna  kunstschilderes1848-1936XVII107
BOGAERT Ludo van  neuroloog1897-1989XVII115
BOONE Lieven  Gents politicus en militair leiderca. 1400-1452XVII120
BOUCHERY Walter  Vlaams-nationaal jeugdleider1908-1961XVII125
BOUDEWIJN VAN NINOVE   zie NINOVE  XVII485
BOUDEWYNS Adriaan Frans II  kunstschilder1673-1737XVII127
BOUDEWYNS François  tekenaar, graveurca. 1700-na 1764XVII129
BRANDO Johannes  kroniekschrijver XVII130
BRANT    familie, tapijtwevers XVII131
BRANT David de Oude  tapijtwever1620-1705XVII132
BRANT Ferdinand  tapijtwever1669-?XVII132
BRANT Jan Baptist  tapijtwever1667-1742XVII133
BRANT Jan Baptist Ferdinand  tapijtwever1722-1796XVII133
BRANT Jacob   ca. 1709XVII134
BRANT Joris  tapijthandelaar1589?-na 1667XVII134
BRANT Peter  tapijtwever en -handelaar1589-1661XVII134
BRUSSEL Hendrik van zie HENDRIK VAN BRUSSEL  XVII340
BRUYCKER Jules de  tekenaar-etser1870-1945XVII135
BRUYNE Arthur de  Vlaams-nationaal publicist1912-1992XVII150
BUT Adrianus de  kroniekschrijver1437-1488XVII155
BUTAYE René  jezuïet, missionaris1858-1929XVII164
BUYSSE Georges  kunstschilder1864-1916XVII169
CAENEPEEL Remi  militair, kabinetssecretaris1893-1950XVII173
CERAMANO   zie SERMAIN  XVII561
CEUSTER Adam de zie COSTER  XVII215
CLEENEWERCK Henri  kunstschilder1818-1901XVII177
COECK Hubert  kunstschilder1871-1944XVII181
COGEN Alfons  kunstschilder1842-1921XVII185
COIGNET    familie wetenschappers en kunstenaars XVII186
COIGNET Gillis de Oudere  instrumentenmaker1514/26-1562/63XVII188
COIGNET Gillis I met de Vlek  kunstschilder1542-1599XVII191
COIGNET Gillis II de Jonge  kunstschilder1586-1625XVII196
COIGNET Jacob  edelsmideind 15de e.-1528XVII197
COIGNET Michiel II  kunstschilder1618-ca. 1663XVII198
COIGNET Niclaes  goudsmidm. 16de e.-na 1589XVII200
COLLEN TURNER Julius  kunstschilder-graficus1881-1948XVII200
COOSEMANS Joseph  kunstschilder1828-1904XVII206
COPPENOLLE Adriaan  Vlaamsgezind legerofficier1893-1975XVII211
COSTER Adam de  kunstschilderca. 1586-1643XVII215
COUSSENS Jules  politicus1898-1978XVII222
CRAESBEECK Joos van  bakker, kunstschilder1606/08-ca. 1660XVII225
CRAPS Paul  kunstschilder-graficus1877-1939XVII232
CROONENBERGHS Thieu  advocaat, politicus, acteur, 1904-1976XVII234
CRUYSBERGHS Karel  vice-rector, auteur1891-1976XVII238
DELLAERT René  neuro-psychiater, psycholoog1906-1979XVII245
DELMAS Edgar zie JACOBS Edgar P.  XVII347
DIXMUIDE Olivier van  kroniekschrijvereind 14de e.-1459XVII250
DURME Maurits van zie BOUCHERY  XVII125
EGIDIUS MUCIDUS   zie MUISIT  XVII482
EMERIX Johannes  curiaal1596-1669XVII251
EMERIX DE MATTHIJS   zie MATTHIJS  XVII441
FLEERACKERS Emiel  jezuïet, letterkundige1877-1948XVII259
FOLCUINUS VAN LOBBES    historiograafca. 935-990XVII265
FONTAINES Godfried van zie GODFRIED VAN FONTAINES  XVII310
FRANCART Jacques I  kunstschilderca. 1550-1601XVII272
FRANCART Jacques II  bouwmeester1583-1651XVII273
GADEYNE Jules  kunstschilder1857-1936XVII285
GEEL Joris van  kapucijn, missionaris1617-1652XVII286
GEEREBAERT Adhemar  jezuïet, classicus1876-1944XVII292
GEIRNAERT Théodore  kunstschilder1790-1859XVII298
GILLES LI MUISIT   zie MUISIT  XVII482
GILLIS VAN LESSEN    theoloog en filosoofca. 1230-na 1304XVII303
GLASER Stefan  jurist, diplomaat1895-1984XVII305
GODFRIED VAN FONTAINES    theoloog en filosoofca. 1250-1306/09XVII310
GOMMAERTS Corneille  fysiotherapeut, hoogleraar1865-1934XVII314
HAES Carlos de  kunstschilder en graficus1826-1898XVII319
HELLEMANS Pierre-Jean  kunstschilder1787-1845XVII323
HEMERIJCKX Frans  lepraloog1902-1969XVII326
HENDRIK VAN BRUSSEL    kroniekschrijvertweede helft 13de-begin 14de e.XVII340
HENDRIK VAN BRUSSEL    rector van de universiteit van Parijstweede helft 13de-begin 14de e.XVII341
HUGENS Michiel  koopman1608-1664XVII342
JACOBS Edgard P.  zanger, acteur1904-1987XVII347
JAN IV VAN BRABANT    hertog van Brabant1403-1427XVII364
JAN VAN THIELRODE   zie THIELRODE  XVII643
JANSSENS DE BISTHOVEN Aquilin  kunsthistoricus1915-1999XVII377
JEAN SURQUET   zie SURQUET  XVII622
JOHANNES BRANDO   zie BRANDO  XVII130
JOHANNES VAN THIELRODE   zie THIELRODE  XVII643
JONG Marinus de  componist, pianist1891-1984XVII385
KEUSTER Adam de zie COSTER  XVII215
KEYSER Polydore de  Lord Mayor van Londen1832-1889XVII393
KÜMMER Ulrich Nicolas  ingenieur, kanaalontwerper1792-1862XVII397
LAMPSONIUS Dominicus  diplomaat, humanist1532-1599XVII417
LESSEN Gillis van zie GILLIS VAN LESSEN  XVII303
LIEVEN BOONE   zie BOONE  XVII120
LILAR Albert  staatsman1900-1976XVII421
LOBBES Folcuinus van zie FOLCUINUS VAN LOBBES  XVII265
MARCHIENNES Andreas van zie ANDREAS VAN MARCHIENNES  XVII20
MARTOUGIN Alfred  bedrijfsleider, sportleider1875-1952XVII429
MASSART Edward  biochemicus, hoogleraar1908-1988XVII432
MASSAU Junius  wiskundige, hoogleraar1852-1909XVII436
MATTHIJS Jacobus de  curiaal1626-1696XVII441
MIGEM Emile van  sportman1865-1927XVII449
MISSOTTEN Omer  handelsingenieur, ambtenaar1910-1989XVII452
MOEREN Adolf Bernard van der  moraaltheoloog, hoogleraar1836-1913XVII456
MORETUS Elisabeth  patricië rsvrouw1617-1678XVII463
MOTMANS Cornelius  curiaal, keizerlijk waarnemer bij de Paus1589-1638XVII467
MUCIDUS Egidius zie MUISIT  XVII482
M�ELENAERE Robert de  hoogleraar, ambtenaar1882-1956XVII477
MUISIT Gilles li  kroniekschrijver1272-1352XVII482
NINOVE Boudewijn van  kroniekschrijver13de e.XVII485
NUYTS Jan  journalist1920-2002XVII485
ODBERT VAN SINT-BERTIJNS    abt, miniaturistm. 10de e.-ca. 1010XVII489
OLIVIER VAN DIXMUIDE   zie DIXMUIDE  XVII250
ONTROP Lode  musicus en literator1875-1941XVII494
PEPYN Maarten  kunstschilder1575-vóór 1643XVII501
PETIT Adolf  jezuïet, retraiteleider1822-1914XVII506
PETRUS TRECKPOEL    kroniekschrijver1442-ca. 1508XVII510
PROGA   zie ARENTS  XVII33
QUARTIER Frans  jezuïet, kunstschilder1811-1883XVII519
RASSCHAERT Herman  jezuïet, missionaris1922-1964XVII523
RENARD Alphonse  hoogleraar, mineraloog1842-1903XVII528
ROGIERS Theodoor  edelsmid1602-vóór 1666XVII533
ROYA Aegidius de  cisterzië nzer, diplomaat en historiograaf1415-1478XVII541
RUBENS Filip  humanist, filoloog en oudheidkundige1574-1611XVII546
RUTGERS Arend  fysiochemicus, hoogleraar1903-1998XVII551
S(N)EYSSENS Corneel zie SEYSSOONE  XVII574
SEMEY Jacob  bouwmeester1864-1935XVII557
SERMAIN Charles Ferdinand  kunstschilder1829-1909XVII561
SERSANDERS Daneel  Gents politicusca. 1410-na 1474XVII568
SEYSSOONE Cornelis  Gents militair?-1452XVII574
SINT-BERTIJNS Odbert van zie ODBERT VAN SINT-BERTIJNS  XVII489
SMET Jan-Baptist de  bisschop van Ieper en Gent1674-1741XVII577
SMET Pieter Jan de  jezuïet, missionaris1801-1873XVII582
SOHIE Felix  druiventeler1841-1929XVII595
SPEEKAERT Albert  priester-dichter1915-1982XVII599
STALPAERT Hervé  volkskundige1914-1981XVII603
STELLFELD Jean Auguste  magistraat en musicoloog1881-1952XVII607
STERNEFELD Danië l  dirigent en componist1905-1986XVII610
STUBBE Achiel  kunsthistoricus1896-1963XVII617
SURQUET Jean  kroniekschrijvertweede helft 15de e.XVII622
TAEYMANS Jules  provinciaal architect1872-1944XVII625
TAEYMANS Lode  jezuïet, kunstschilder1874-1937XVII628
TAEYMANS Pieter Jozef  provinciaal architect1842-1902XVII632
TENIERS Juliaan  kunstschilder1572-1615XVII636
THEODOOR P. zie THEUWS  XVII637
THEUWS Jaak  minderbroeder, missionaris1914-1991XVII637
THIELRODE Jan van  kroniekschrijver13de e.XVII643
TRECKPOEL Petrus zie PETRUS TRECKPOEL  XVII510
TRIPOLL Petrus zie PETRUS TRECKPOEL  XVII510
VANBESELAERE Walther  kunsthistoricus1908-1988XVII645
VANHENCXTHOVEN Jan  jezuïet, missionaris1852-1906XVII650
VARLEZ Louis  hoogleraar, socioloog1868-1930XVII658
VELDE Jan Frans van de  bisschop van Gent1779-1838XVII667
VERBOECKHOVEN Marguerite  kunstschilderes1865-1949XVII681
VERMEIRE Staf  Vlaams-nationaal jeugdleider, uitgever1926-1987XVII682
VERNIEUWE Jules  arts, hoogleraar1877-1944XVII684
VEUSTER Jozef de  picpuspater, missionaris1840-1889XVII687
VEZELAER Joris  goudsmid1493-1570XVII728
VIJD Joos  mecenasca. 1370-1439XVII734
WEERT-COGEN Anna de  kunstschilderes, schrijfster1867-1950XVII745
WILDENBERG Louis van den  arts, hoogleraar1876-1973XVII752
WILLEMS Adriaan zie GEEL  XVII286
WILLEMS Charles  chirurg, hoogleraar1859-1930XVII754
WINTER Bruno de  journalist, uitgever1910-1955XVII758
ABSIL Jean  componist1893-1974XVIII1
ANNA VAN BOURGONDIË    Bourgondisch-Habsburgse hovelingeca. 1435-1508XVIII11
ANTHIERENS Johan  journalist1937-2000XVIII19
ARICKX Val�re  genealoog en heemkundige1921-2001XVIII31
ARNOLDI Olaus Nicasius  cistercië nzermonnik van Ten Duinen, cantor15de eeuwXVIII34
BAENST Guy II de  vorstelijk ambtenaar15de eeuwXVIII37
BAENST Jan IV de  Vlaams edelman, Brugs politicus15de eeuwXVIII41
BAENST Jan Zegerszoon de  Vlaams edelman, Brugs politicus?-1516/8XVIII45
BASSEVELDE Willem van zie SMIDT  XVIII822
BAUW Karel de  kunstschilder1909-2002XVIII49
BETHUNE Ade  kunstenares1914-2002XVIII55
BEUCKELEERS Emiel  scheepsbouwer, oprichter scheepvaartmuseum Antwerpen1854-1945XVIII61
BONCQUET Henri  beeldhouwer1868-1908XVIII65
BONCQUET Pieter  beeldhouwer1850-1884XVIII69
BOON Frans  muziekkundige jezuïet1927-2001XVIII74
BOON Jozef  redemptorist, toneelauteur en regisseur1900-1957XVIII79
BORMS August  Vlaams-nationalist1878-1946XVIII85
BOULANGER François  kunstschilder1819-1873XVIII102
BOURGEOIS Nicolaas  advocaat, Frans-Vlaams schrijver1896-1982XVIII105
BOUVY Firmin  kunstschilder, fotograaf1822-1881XVIII107
BOVY Vina  sopraan en operadirectrice1900-1983XVIII118
BRUYNE Alfred de  wielrenner, televisiejournalist1930-1994XVIII126
BRUYNE Hektor de  journalist, Vlaams-nationaal politicus1917-1995XVIII129
BUCKINX Magda  dichteres, schrijfster1932-1997XVIII132
BULCKE Kamiel  linguïst, jezuïet1909-1982XVIII135
BURSSENS Jan  beeldend kunstenaar1925-2002XVIII141
BUYSSE   zie BUYZE  XVIII146
BUYZE Lucien  wielrenner1892-1980XVIII146
BUYZE Marcel  wielrenner1889-1939XVIII150
CALLEWAERT Charles René(Natus)  schilder en tekenaar1893-1936XVIII157
CAPPELLE Jan Baptiste van de  architect, aannemer1772-1833XVIII169
CARDIJN Jeanne  bestuurster Boerinnenbond1899-1983XVIII174
CHAINAYE Achille  beeldhouwer, journalist1862-1915XVIII178
CHAMPAL   zie CHAINAYE  XVIII178
CLAESSENS Hendrik  orthopedisch chirurg, hoogleraar1927-2003XVIII182
CLEEMPUT Maria van  leidster Boerinnenbond1911-1977XVIII186
CLEVE   zie KLEEF.  XVIII540
CLUYTENS Alphonse  pianist, dirigent1880-1955XVIII189
CLUYTENS André  pianist, dirigent1905-1967XVIII193
COLCHON Leonard  benedictijn, abt van Seligenstadt1593-1653XVIII200
COOLS Camille  Vlaams emigrant, krantenuitgever1873-1916XVIII205
COPPÉE Gaston  secretaris-generaal bij het ministerie van Financië n1913-1993XVIII212
COPPENS DE HOUTHULST Willy  jachtvlieger, auteur1892-1986XVIII223
COTTENIE André  hoogleraar, rector Universiteit Gent1919-1997XVIII232
DANCO Jeanne  scheepsbouwster1794-1851XVIII247
DARCIEL Elza  choreografe1903-1998XVIII248
DEFRAEYE Odile  wielrenner1888-1965XVIII256
DELAFORTRIE Luc  daensist, journalist1912-1999XVIII264
DELANGHE   zie LANGIUS  XVIII271
DELVO Edgard  socialist, demanist1905-1999XVIII272
DÉSIRANT Yvonne  scheikundige1899-2002XVIII283
DEWETTE Elza zie DARCIEL  XVIII248
DIEST Isala van  eerste vrouwelijke arts in België , feministe1842-1916XVIII286
DOCHY Bruno Hilaire  onderwijsinspecteur1893-1961XVIII296
DUTRIEU Hél�ne  luchtvaartpionier1877-1961XVIII300
DUVERGER Erik  kunsthistoricus1932-2004XVIII306
DYCK Anna van  kloosterzuster in de augustijnenorde1601- na 1661XVIII321
DYCK Cornelia van  Antwerpse begijn1598-1627XVIII323
DYCK Isabella of Elisabeth van  Antwerpse begijn1606-1658XVIII330
DYCK Suzanna van  Antwerpse begijn1600-1664XVIII337
EECKHAUTE Serafien  soldaat1787-1866XVIII345
ELST Frans van der  advocaat, Vlaams-nationalist1920-1997XVIII349
FABER Gillielmus zie SMIDT  XVIII822
FABIAEN Jan  schilder1440/45-1520XVIII357
GHEYSELINCK Roger  industrieel geoloog1906-1971XVIII361
GRAULS Jan  ambassadeur, secretaris van de Ministerraad1912-1995.XVIII363
GROOTJANS Frans  journalist, politicus1922-1999XVIII378
GRUUTHUSE (GRUUTHU(U)ZE) Lodewijk van  Brugs edelman, politicus1427-1492XVIII388
GYSELEN Blanka  dichteres1909-1959XVIII396
HAESE Jan d'  dichter, kunstcriticus1922-2005XVIII409
HALIN   zie ALIJN  XVIII8
HELLER Paul  ontwerper, decorateur van sierglas1914-1995XVIII411
HENDRIK I VAN BRABANT    hertog van Lotharingen1165-1235XVIII412
HERIGER VAN LOBBES    abt van Lobbes, hagiograaf en kroniekschrijverca. 940-1007XVIII438
HEYNDRICKX Felix  kunstschilder, tekenleraar1799-1861XVIII445
HUYSMANS Frans  redemptorist, missionaris1920-2001XVIII461
IDE Manille  arts, hoogleraar1866-1945XVIII467
JACQUELART Gregorius Josephus  geneesheer, hoogleraar1759-1838XVIII476
JACQUELART Joannes Remigius  geneesheer, hoogleraar1721-1809XVIII477
JACQUELART Xavier  jurist, hoogleraar1767-1856XVIII480
JANSSEN Marcel  letterkundige, priester-leraar1903-1963XVIII481
JANSSEN Paul  arts, farmacoloog1926-2003XVIII486
JONGHE Albert de  historicus1908-1998XVIII494
JORSSEN Jet  Vlaams-nationalistische jeugdleidster, letterkundige1919-1990XVIII498
KEMNA Adolphe  hydrobioloog, bedrijfsleider1852-1925XVIII509
KEYSER Felix de  rijkslandbouwkundige1857-1927XVIII530
KINTS Pieter  toneelschrijver1850-1912XVIII533
KLEEF Adolf van  Bourgondisch staatsman1425-1492XVIII540
KLEEF Filips van  Bourgondisch staatsman, strateeg1456-1528XVIII547
KLUYSKENS Hyppolite  arts, hoogleraar1807-1885XVIII557
KUES   zie CUSA  XVIII237
LANGERMEERSCH Jeroom van  sociale werker, jezuïet1850-1911XVIII563
LANGHE   zie LANGIUS  XVIII567
LANGIUS Carolus de  humanist, kanunnik1521-1573XVIII567
LAPIDANUS Guilhelmus  humanist1506, na 1540XVIII580
LAUWEREIN, LAURINJeronimus  Bourgondisch staatsambtenaar1452/3-1509XVIII584
LECARPENTIER Louis Victor  scheepsbouwer1814-1877XVIII592
LECARPENTIER Pierre Louis Lucas  scheepsbouwer1790-1866XVIII594
LESCROART Antoine Frans  Frans-Vlaams priester, flamingant1897-1980XVIII598
LEYSEN Leopold zie MARA  XVIII652
LILLE Jozef de  journalist, politicus1896-1985XVIII601
LILLE Karel de  heemkundige1932-2002XVIII603
LINARD Ambroise  beroepsmilitair1869-1947XVIII605
LOBBES Heriger van zie HERIGER VAN LOBBES  XVIII438
LOREIN Victor  kunstschilder1894-1954XVIII612
LUYTEN Henry  kunstschilder1859-1945XVIII622
LYNEN André  kunstschilder1888-1984XVIII630
MAES Camille Polydore  missiebisschop, geschiedkundige1846-1915XVIII635
MAES Romain  wielrenner1912-1983XVIII645
MAES Sylveer  wielrenner1909-1966XVIII648
MARA Pol  kunstschilder1920-1998XVIII652
MARGUERIE Louis Marie Michel  scheepsbouwer1789-1834XVIII660
MARGUERIE Louis Victor  scheepsbouwer1821-1889XVIII661
MARTENS Jean-Baptiste  beeldhouwer1828-1895XVIII663
MEIJS, MEYS  zie MIJS  XVIII673
MICHIELS Andreas  theoloog1871-1931XVIII670
MIJS Philippe  edelsmid1759-1847XVIII673
MOLEMANS Jos  germanist, toponymist1938-1994XVIII678
MOREEL Willem (III)  Bourgondisch staatsambtenaar, Brugs handelaar1427/8-1503XVIII681
M�ELENAERE Joséde  priester-leraar, Gezellekenner1914-2002XVIII691
MYS   zie MIJS  XVIII673
NAGELS Maria  voorzitster syndicale dienst voor vrouwen in het ACV1903-1992XVIII697
NOIRCARMES, SAINTE-ALDEGONDEJan van  edelman, gouverneur-grootbaljuw, kapitein van St. Omaars, vredesgezant koninklijk onderhandelaar Unie van Atrecht?-1585XVIII699
OOSTAYEN Henri van  aalmoezenier van het Rode Kruis, jezuïet1906-1945XVIII705
PEPYN Catharina  kunstschilderes1619-1688XVIII709
PICQUÉ Charles Louis  kunstschilder1799-1869XVIII711
PIEN Armand  wiskundige, meteoroloog1920-2003XVIII723
POESKE   zie SCHERENS  XVIII791
POL MARA   zie MARA  XVIII652
PUTMAN Rodolphe  ambtenaar, directeur-generaal bij het ministerie van Financië n1881-1962XVIII732
PUTTE Philippine van de  secretaresse van de christelijke vrouwenbond en het ACW1903-1963XVIII736
QUICKENBORNE Karel van  jezuïet, missionaris1788-1837XVIII739
QUINAUX Joseph  kunstschilder1822-1895XVIII742
RAPONDI Dino  Italiaans koopman, bankier, Bourgondisch topambtenaar, ca. 1335/40-1415XVIII747
REUSCHENBERG ZU SETTERICH Heinrich von  landcommandeur van Alden Biesen1528-1603XVIII752
RIJM, RYM, RIIMGosin en Simon  moordenaars van Hendrik en Zeger Alijn14de eeuwXVIII757
RODERBURG Frédéric (Fritz)  brandglasschilder1884-1963XVIII761
RONNER Emma  kunstschilderes1860-1936XVIII767
RONSSE Georges  wielrenner1906-1969XVIII768
ROOMAN Gillis  rederijker, toneelschrijver1666-1728XVIII771
RYCKELYNCK Adrien  Frans-Vlaams priester, schrijver1889-1951XVIII776
RYM   zie RIJM  XVIII757
SAINTE-ALDEGONDE   zie NOIRCARMES  XVIII699
SASSE Marie  operazangeres1837-1907XVIII781
SCHERENS Jef  wielrenner1909-1986XVIII791
SCHOCKAERT Jozef  arts, verloskundige-gynaecoloog1906-1995XVIII796
SEGHERS Karel Jan  missiebisschop1839-1886XVIII800
SERVAIS Adrien François  componist, cellist1807-1866XVIII810
SERVAIS Franz  dirigent, componist1846-1901XVIII816
SERVAIS Joseph  cellist, componist1850-1885XVIII818
SMETIUS Gullilmus zie SMIDT  XVIII822
SMIDT Willem de  abt van Ter Doest14de eeuwXVIII822
STEENE   zie LAPIDANUS  XVIII580
SULL Karel van  predikant, jezuïet1859-1952XVIII824
THEVENET Louis  kunstschilder1874-1930XVIII831
TISNACQ Charles  edelman, vredesgezant1550-1597XVIII839
TISSENAECKEN Karel van zie TISNACQ  XVIII839
VANDENDAELE Casimir  kunstschilder1818-1880XVIII843
VANDERPOORTEN Herman  politicus1922-1984XVIII848
VERBRUGGE Jean  arts, chirurg1896-1964XVIII857
VERDEGEM Jos  schilder, tekenaar1897-1957XVIII860
VERGELS Herman  orgelbouwer, vakbondsleider1887-1957XVIII874
VERHULST Adriaan  hoogleraar, historicus1929-2002XVIII881
VERMEYLEN Piet  advocaat, hoogleraar, minister1904-1991XVIII894
VINA BOVY   zie BOVY  XVIII118
VLAMIJNCK Maria  letterkundige1917-1993XVIII911
VLEESCHAUWER Joseph de  advocaat, politicus1897-1971XVIII917
VRIAMONT Joris  letterkundige, kunstliefhebber1896-1961XVIII929
VRIESE Lodewijk de  schrijver, uitgever1848-1932XVIII934
WALLE Petrus  missionaris, jezuïet1793-1877XVIII939
WAPPERS Gustave  kunstschilder1803-1874XVIII943
WASSENAAR TOT WARMOND    landcommandeur van Alden Biesen1642-1709XVIII952
WAUTERS Alfred  jurist, rechter in het Hof van Tanger eerste voorzitter van het Hof van Cassatie1912-2000XVIII956
WITTE Frédéric de  arts, radioloog1892-1972XVIII959
ZILVERBERGS Katelijne zie ALIJN  XVIII8