Jean Paul Van Bendegem

  • Domein: Humane en Sociale Wetenschappen
  • Instelling: VUB

Jean Paul Van Bendegem (Gent, 28 maart 1953) is licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij deeltijds gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie waaraan een twaalftal onderzoekers verbonden zijn en is hij de uitgever van het logicatijdschrift “Logique et Analyse”.

Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op het domein van de filosofie van de wiskunde. Aan de ene kant wordt onderzocht welke rol het oneindigheidsbegrip in de wiskunde speelt, waarbij een “extreme” variant wordt bestudeerd, namelijk de opvatting dat oneindigheid uit de wiskunde kan geëlimineerd worden. Aan de andere kant wordt bekeken hoe de wiskundige praktijk reëel wordt beoefend (en niet in één of andere geïdealiseerde voorstelling). Hij interesseert zich ook voor de problematiek van de relaties tussen wetenschappen en religieuze opvattingen. Het laatste onderwerp heeft zijn neerslag gevonden in Tot in der eindigheid. Over wetenschap, New-Age en religie (Antwerpen: Hadewijch, 1997).

Ook op het beleidsvlak is hij actief: vrijwel continu lid van de Onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel, lid geweest van de voormalige commissie wijsbegeerte van het FWO-Vlaanderen en thans voorzitter van het interdisciplinaire expertenpanel van dezelfde instelling. Alle aspecten die te maken hebben met het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek interesseren hem en evenzeer alles wat er fout kan lopen.

Zijn maatschappelijk engagement is enerzijds zichtbaar door de talrijke lezingen die hij verzorgt voor allerhande culturele verenigingen in Vlaanderen over een brede waaier van onderwerpen (gemiddeld een vijftig, zestig lezingen per jaar); anderzijds is er een zekere aanwezigheid in de media, ofwel in de vorm van radio- en tv-interviews ofwel in de vorm van columns voor diverse kranten, tijdschriften en websites.

Deze combinatie van wetenschapsfilosofisch onderzoek en maatschappelijke uitstraling maakt dat hij een grote gevoeligheid heeft voor de wijze waarop wetenschappen in het publieke domein worden voorgesteld en hoe er gecommuniceerd wordt tussen wetenschappen en maatschappij. Dit geldt zowel voor de “dagelijkse” werking van de wetenschappen, inbegrepen haar successen als voor de uitzonderlijke momenten, zoals het plegen van fraude (in al haar mogelijke vormen en varianten). Een centraal aandachtspunt hierbij is of we te maken hebben met individuele problemen, de zogenaamde “rotte appel in de mand”, of met een structureel gegeven, de “tip van de ijsberg”, een in de wetenschapsfilosofie al uit de jaren zestig bekend beeld. Daarom is het van groot belang dat deze commissie, naast de rol van het leveren van een “second opinion”, ook een pro-actieve functie heeft toegewezen gekregen.

find an affair why do people cheat link
read link redirect
what happens after an abortion dilation and curettage instruments abortion clinics in san diego
will my wife cheat again women who cheat on husbands how to tell if wife has cheated
what is infidelity husband cheated on me how many men have affairs
my wife cheated on me now what do i do thesailersweb.com why do i want to cheat on my wife
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
how can people cheat open why women cheat on men they love
reasons why women cheat on their husbands marcandela.com percent of women that cheat
dating for married men boyfriend cheated on me married cheaters
viagra kamagra site viagra mire jó
post abortion care blog.lesenka.com where to do abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupons printable cialis manufacturer coupon
cialis coupon free prescription coupon cialis trial coupon
discount prescription coupons blog.newhomesdirectory.com prescription drug coupons