Sabine Van Doorslaer

  • – VCWI
  • Domein: Exacte en Toegepaste Wetenschappen
  • Instelling: UAntwerpen
Opleiding en loopbaan
  • 1987-1991: licentiaatsopleiding Scheikunde (Universiteit Gent)
  • 1988-1992: licentiaatsopleiding Fysica (Universiteit Gent)
  • 1992-1996: doctoraat in de fysica (1996) (Universiteit Gent)
  • 1996-2001: postdoc en hoofdassistente aan de ETH Zurich (Zwitserland)
  • 2002-heden: professor aan de Universiteit Antwerpen, Departement Fysica
  • 2008-heden: gastprofessor aan de Universiteit Hasselt
Onderzoeksexpertise

Spectroscopische analyse van moleculaire systemen, meer bepaald metaaleiwitten, materialen voor katalytische toepassingen en organische moleculen voor zonnecelapplicaties. In alle studies staat het ontrafelen van de link tussen de moleculaire structuur en de werking van het systeem centraal.

Ervaring met wetenschappelijke integriteitsvraagstukken

Als ondervoorzitster van de onderwijscommissie Fysica van de Universiteit Antwerpen wordt ze geconfronteerd met fraude bij studenten en met de vraag hoe men studenten op een adequate manier wetenschappelijke integriteit in de opleiding bijbrengt.

Als lid van de adviescommissie van wetenschappelijke tijdschriften, zoals Phys. Chem. Chem. Phys., wordt haar advies gevraagd wanneer er een vermoeden van wetenschappelijke fraude of schendingen van wetenschappelijke integriteit is bij een ingediende publicatie. Daarnaast is ze ook reviewer voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften, lid van (inter)nationale panels voor toekenning van wetenschappelijke beurzen/projecten en lid van wetenschappelijke commissies bij internationale conferenties. Bij al deze taken is het belangrijk om over de wetenschappelijke integriteit te waken.

find an affair go link
go how many women cheat on husbands all wives cheat
go all women cheat all wives cheat
go how many women cheat on husbands all wives cheat
women who love to cheat reasons why women cheat how to tell if wife has cheated
i had a dream i cheated on my boyfriend blog.perecruit.com i cheated on my boyfriend but i love him
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
women who cheat on husbands women who cheat on their husband married cheaters
my wife cheated now what click when married men cheat
married cheaters tfswhisperer.com reasons women cheat on their husbands
how to catch a cheat married affairs why wife cheated
walgreens pharmacy coupon walgreens deals walgreens coupon photo code
post abortion care spontaneous abortion where to do abortion
discount prescription coupons cialis trial coupon prescription drug coupons
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
naltrexone revia naltrexone for anxiety naltrexone 50 mg side effects
naltrexone revia naltrexone for anxiety naltrexone 50 mg side effects