Christel Van Geet

  • – VCWI
  • Domein: Biomedische Wetenschappen
  • Instelling: KU Leuven

Chris Van Geet (°1961) is kandidaat in de psychologie (1984) en dokter in de genees-, heel-, en verloskunde (1986) aan de KU Leuven. Zij specialiseerde in de kindergeneeskunde en vervolgens in de kinderhemato-oncologie.

Zij is buitengewoon hoogleraar in de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven en diensthoofd kindergeneeskunde van UZ Leuven. Zij is voorzitter van het College Pediatrie en secretaris van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Zij verricht haar onderzoek met een Fundamenteel klinisch mandaat van het FWO in het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie, Departement Cardiovasculaire Wetenschappen. Haar onderzoek situeert zich in het domein van de Trombose en Hemostase en omvat signalisatiepathways in bloedplaatjes alsook fundamentele en translationele aspecten van megakaryocytendifferentiatie, bloedplaatjesvorming en functie.

Zij is actief in de wetenschappelijke begeleidingscommissies van internationale wetenschappelijke netwerken zoals Pednet (European Paediatric Haemophilia netwerk) en het Bridge consortium (University of Cambridge), waar aspecten van wetenschappelijke integriteit regelmatig behandeld worden.

Zij is voorzitter van de interfacultaire raad voor ontwikkelingssamenwerking van de KU Leuven (IRO).

Zij is ook lid van de commissie voor medische ethiek van de faculteit geneeskunde van de KU Leuven, van de medische raad van de UZ Leuven, en van het federale Raadgevend Comité voor Bioethiek.

find an affair go link
read why do women cheat with married men redirect
wives cheat wives who cheat on husbands click
what happens after an abortion free abortion nyc abortion clinics in san diego
pregnancy questions abortion debates what happens in an abortion
information about abortions abortions pictures ways to terminate early pregnancy
My husband cheated on me link why people cheat
dating for married men boyfriend cheated on me married cheaters
indiana abortion clinics abortion is wrong new york abortion
drug coupon card site discount card prescription
drug coupon card link discount card prescription
kamagra super kamagra vélemények kamagra jelly
discount prescriptions coupons free cialis coupon 2016 cialis coupons and discounts
coupons for cialis 2016 cialis discount coupons online cialis manufacturer coupon
discount prescription coupons coupons for cialis 2016 prescription drug coupons
nalrexone saveapanda.com naltrexone in the treatment of alcohol dependence