Laureaten wetenschapscommunicatie 2014

Op deze pagina worden de laureaat van de loopbaanprijs en de twaalf laureaten van de jaarprijzen voorgesteld.

Terug naar de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie

Winnaar van de loopbaanprijs wetenschapscommunicatie 2014


Laureaat
Herman Van Goethem

Verbonden aan
UAntwerpen

Wetenschapsdomein
Geschiedenis

Oordeel van de jury

Professor Herman Van Goethem wordt geprezen voor de totaliteit van zijn inspanningen om duiding te geven bij de recente Vlaamse geschiedenis, vanuit een brede en sociale visie. Hij steunt hierbij uitvoerig op een solide wetenschappelijke basis, en spant zich onvermoeibaar in om zijn wetenschappelijke kennis over dit thema (dat ook in de huidige context bijzonder actueel blijft) te vertalen naar de hele maatschappij. In het bijzonder wordt gewaardeerd: het museum Kazerne Dossin, en zijn aanwezigheid in de media.

Meer informatie

Herman Van Goethem op Wikipedia

Kazerne Dossin

Winnaars van een jaarprijs wetenschapscommunicatie 2014

Eerste jaarprijs


Laureaat
Prof. Magda Vincx

Verbonden aan
UGent

Wetenschapsdomein
Mariene wetenschappen

Oordeel van de jury

Magda Vincx wordt onderscheiden met de eerste jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de gedreven wijze waarop zij, samen met het consortium marine@ugent, in haar project ‘Marine Art’ synergie creëert tussen kunst en wetenschap; en voor het project ‘Duurzame Vis’, dat aandacht richt op de zee en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame keuzes kunnen maken.

Meer informatie

Projectwebsite Marine@UGent

Facebookpagina Marine Art

Facebookpagina Duurzame Vis

Tweede jaarprijs


Laureaat
Dr. Ann Dooms

Verbonden aan
iMinds / VUB

Wetenschapsdomein
Ingenieurswetenschappen

Oordeel van de jury

Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opgemerkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een heldere manier kan vertalen naar een heel breed publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan aanwakkeren.

Meer informatie

Voorstelling De wiskunde van het cybertijdperk op Eos-website

Website Closer to Van Eyck

Derde jaarprijs


Laureaat
Prof. Frederik Anseel
Karen De Visch
Prof. Wouter Duyck
Prof. Stijn Vanheule

Verbonden aan
UGent

Wetenschapsdomein
Psychologie

Oordeel van de jury

Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehouden inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te zetten rond de verschillende aspecten van de psychologie.

Meer informatie

Blog Mensenkennis.be

Website Wouter Duyck

Jaarprijzen


Laureaat
Drs. Eliane Deschrijver

Verbonden aan
UGent

Wetenschapsdomein
Psychologie

Oordeel van de jury

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organisatie van het wetenschapspopulariserende congres TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft samengesteld.

Meer informatie

Website TEDxGhent

De Gentse talks op TED.com


Laureaat
Prof. Wim François
Prof. Violet Soen

Verbonden aan
KU Leuven

Wetenschapsdomein
Geschiedenis

Oordeel van de jury

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden voor hun initiatieven om de erfenis van de zestiende-eeuwse Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het Concilie van Trente.

Meer informatie

Artikel op Vlaamse erfgoedbibliotheek

Concert rond zestiende-eeuwse religieuze geschiedenis


Laureaat
Drs. Anneleen Kenis

Verbonden aan
KU Leuven

Wetenschapsdomein
Geografie, bio-economie

Oordeel van de jury

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk debat.

Meer informatie

Het boek De mythe van de groene economie

Facebookpagina De mythe van de groene economie


Laureaat
Prof. Didier Pollefeyt

Verbonden aan
KU Leuven

Wetenschapsdomein
Theologie

Oordeel van de jury

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is dan de didactische gemeenschap rond religie.

Meer informatie

De Thomas-nieuwsbrief

Website van Didier Pollefeyt


Laureaat
Prof. Jo Tollebeek
Prof. Jean-Christophe Verstraete

Verbonden aan
KU Leuven

Wetenschapsdomein
Geschiedenis en taalkunde

Oordeel van de jury

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden onderscheiden voor het tijdschrift ‘Karakter’ en het boek ‘Onweerstaanbaar veranderlijk’, waarin de universaliteit van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle grenzen van disciplines heen.

Meer informatie

Wetenschapsblad Karakter

Het boek Onweerstaanbaar veranderlijk op Leuven University Press


Laureaat
Drs. Vincent Van Eylen

Verbonden aan
Aarhus University, Denemarken
KU Leuven

Wetenschapsdomein
Sterrenkunde

Oordeel van de jury

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij als jonge doctorandus een opgemerkte blog onderhoudt over sterrenkunde.

Meer informatie

De weblog Een wondere wereld

Vincent Van Eylen op deze weblog


Laureaat
Maité Van Rampelbergh

Verbonden aan
VUB

Wetenschapsdomein
Geologie, klimaat

Oordeel van de jury

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote inspanning levert om - in samenwerking met de vzw Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de wetenschap van het klimaat te werken met hoogbegaafde jongeren.

Meer informatie

Website Climate Challenge

Website Maité Van Rampelbergh


Laureaat
Prof. Philippe Cara
Prof. Ingrid Daubechies
Drs. Inneke Van Gelder
Ir. Sabien De Mont
Vakgroepen DWIS en WISK van de VUB

Verbonden aan
VUB

Wetenschapsdomein
Wiskunde

Oordeel van de jury

De medewerkers van de vakgroep Wiskunde van de VUB worden onderscheiden voor het project “Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Meer informatie

Projectwebsite Wiskunnend Wiske

Eos publieksprijs


Laureaat
Dr. Rudi Penne
Dr. Paul Levrie

Verbonden aan
UAntwerpen

Wetenschapsdomein
Wiskunde

Oordeel van de jury

Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor hun bijzondere boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de schoonheid van de wiskunde helder weergeven zonder verlies aan diepgang.

Meer informatie

Recensie van De pracht van priemgetallen op Doorbraak

Blogtekst over De pracht van priemgetallen op de weblog van de auteurs

Event wetenschapscommunicatie 2014

Deze laureaten van de onderscheidingen wetenschapscommunicatie 2014 werden gehuldigd in een event op 12 november 2014, met o.a. een woordje van de minister, een lezing over open wetenschapsdata door Noël Van Herreweghe (Vlaamse overheid) en een key note lezing over Impact van technologie op het mens-zijn door Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente). De zitting sloot af met een zetelgesprek met de laureaten, gemodereerd door Jan Hautekiet. Nadien volgde een wetenschapsmarkt, waar de laureaten hun project voorstelden, met een receptie, aangeboden door Janssen Pharmaceutica.

Op de foto's ontbreekt Anneleen Kenis, een laureate die niet kon aanwezig zijn op de huldiging.

Opmerkingen over deze pagina, of suggesties: Bert.Seghers@kvab.be of 02/550 23 17.

Terug naar de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie