Fondsprijzen

De Fondsprijzen zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

 

Prijs voor onderzoek in het gebied van de menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie met toepassing van biotechnologische methoden.

Deze prijs wordt afwisselend toegekend door de KVAB, de ARMB, de ARB en de KAGB.
Bedrag voor deze prijs: 4000
Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.
Geert Bultynck

De regeling van Ca2+ signalen door anti-apoptotische Bcl-2-familieleden en IP3R/Bcl-2-complexen

In 1997 startte Geert Bultynck als IWT-laureaat bij Prof. De Smedt en Parys (Laboratorium voor Fysiologie, KULeuven). Het doctoraat handelde over de regeling van inositol 1,4,5-trisfosfaatreceptoren (IP3Rs), intracellulaire Ca2+-vrijzettingskanalen, door immunofilines en werd bekroond door Fujisawa GmbH en Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Als FWO-postdoc deed hij pionierswerk op IP3Rs in gecontroleerde celdood. In 2003, trok hij als BAEF fellow, voor 3 jaar naar het labo van Prof. Cyert (Stanford, CA), waar hij twee nieuwe calcineurin-doelwitten heeft geïdentificeerd.

In 2008 werd hij benoemd als professor in de graad van docent. Onder impuls van zijn vroegere promotor Humbert De Smedt startte hij met het onderzoek van anti-apoptotische Bcl-2-familieleden in de regeling van Ca2+-signalen. Dit project resulteerde in vruchtbare samenwerkingen met o.a. Dr. Distelhorst (Cleveland, CA), Dr. Bootman en Dr. Roderick (Cambridge, UK) en Dr. Mehtner (Dusseldorf, Duitsland). In samenwerking met U.Z. Leuven en U.Z. Gent is het de bedoeling om IP3R/Bcl-2-complexen te verstoren en excessieve Ca2+-signalen uit te lokken in Bcl-2-afhankelijke kankers. In het kader van de "life-or-death" beslissingen in cellen startte hij een project i.v.m. de rol van Ca2+ en IP3Rs in autofagie, een essentieel proces voor celhomeostase gedurende stress condities. De Toelage van het Fonds Octaaf Dupontfonds 2010 zal aangewend voor deze projecten.

In samenwerking met Prof. Leybaert (Universiteit Gent), zorgde hij tevens voor de verdere uitbouw van de onderzoeksprojecten van Prof. Himpens over hemikanalen. In Hier wil hij peptide tools ontwikkelen om de activiteit van deze kanalen te onderdrukken in pathofysiologische omstandigheden. Tenslotte werkt hij samen met Prof. Conway (Oxford, UK) voor de ontwikkeling van specifieke IP3R-inhibitoren.

Momenteel heeft hij 40 peer-reviewed publicaties in internationale tijdschriften en leidt hij met de steun van K.U.Leuven en FWO een dynamisch team van 2 laboranten, 5 PhD. studenten en 2 postdocs. Sinds 2010 behoort hij tot de Editorial Board van Biology of the Cell. Op uitnodiging van Prof. Leybaert is hij lid van het organiserend comité van de International Gap Junction Conference 2011.


Luc Leyns

Homeostase en stamcellen in de darm: de rol van de Wnt-signalisatie pathway

De Dupontprijs 2001 wordt toegekend aan de heer Dr. Luc Leyns voor zijn onderzoeksproject "Homeostase en stamcellen in de darm: de rol van de Wnt-signalisatie pathway". Dit onderzoek situeert zich op het vlak van de cellulaire genetica. Het is een origineel en duidelijk omlijnd project, dat niet alleen zeer interessant, maar ook erg ambitieus is.

De heer Leyns (°1964) studeerde in 1986 met grootste onderscheiding af aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) als licentiaat in de Biologische Wetenschappen. In 1991 behaalde hij, opnieuw met de grootste onderscheiding, zijn doctoraat in de Wetenschappen, meer bepaald in de Moleculaire Biologie. Hierna verrichtte hij postdoctoraal onderzoek in Mexico (1991-1994) en in California, in het laboratorium van de befaamde Dr. E. De Robertis (1994-1998). Luc Leyns publiceerde reeds in het toonaangevende tijdschrift Cell. Hij is thans docent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), verbonden aan het laboratorium Cellulaire Genetica.


Mathieu Bollen

De rol van een nucleair inhibitor van proteïne fosfatase-1 (NIPP-1) in celdeling en gentranscriptie