Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Jan Wouters
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialist Europees bank- en effectenrecht, internationaal recht en recht van internationale organisaties.
Activiteit:
Hoofddocent (1993-1998) universiteit Maastricht, (1997-1998) UA; bijzonder hoogleraar (1997-2003), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; advocaat Balie van Brussel; directeur (1999) Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven, (2007) Leuven Centre for Global Governance Studies.
Opleiding:
Dr. Rechten (1996) KU Leuven.
Prijzen:
Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht (1996), Stibbe Prijs (1997).
Discipline:
internationaal recht
Leerstoelen:
Francqui-Fellow (1989-1990) Belgian American Educational Foundation, Rotary Foundation Fellow (1990-1991), Fernand Braudel Fellow (2008).
Lidmaatschap:
Voorzitter Vereniging voor de Verenigde Naties, Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen.
Jan Wouters
Menswetenschappen
Recht