Nieuws

Nieuws over de Academie en over onze leden. Volg ons ook op twitter.

Prijsoproep: Laureaat van de Academie en Fondsprijzen

Beloftevolle jonge onderzoekers komen in aanmerking. De prijs wordt toegekend in de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten en Technische wetenschappen. Meer infoIeder jaar reikt de Academie verschillende prijzen uit die voortkomen uit legaten die de Academie werden toevertrouwd. Meer info
Academieberichten
Academie nieuws
1 / 32

Leden nieuws
1 / 9