Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Octaaf DUPONTPRIJS

Prijs voor onderzoek in het gebied van de menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie met toepassing van biotechnologische methoden. Deze prijs wordt afwisselend toegekend door de KVAB, de ARMB, de ARB en de KAGB.
discount prescription coupons discount card prescription new prescription coupon
discount prescription coupons blog.newhomesdirectory.com prescription drug coupons
discount prescription coupons blog.newhomesdirectory.com prescription drug coupons
deadline: 30-04-2017
eerste opening:
waarde: € 4000
periode: tweejaarlijks

Algemeen reglement

Artikel 1. Op verzoek van de schenkster wordt het Fonds beheerd door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Artikel 2. Met de inkomsten van het Fonds wordt om de twee jaar een prijs toegekend, met beurtrol tussen Geneeskunde en Wetenschappen, door één van de vier volgende Academiën, zoals aangeduid door het lot.

2017: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

2019: Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

2021: Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique

2023: Académie royale de médecine de Belgique

Artikel 3. De prijs wordt toegekend om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het gebied van menselijke en dierlijke fysiologie en fysiopathologie met toepassing van biotechnologische methoden.

Artikel 4. De prijs kan alleen toegekend worden aan onderzoekers van Belgische nationaliteit, van dezelfde taalrol als de toekennende Academie.

Artikel 5. De reële rente van het kapitaal wordt besteed aan het bedrag van de prijs, dat niet kan worden verdeeld, maar wel mag worden toegekend aan een groep onderzoekers die samenwerken aan een project. De opbrengst wordt steeds bij het kapitaal gevoegd.

Artikel 6. De kandidaturen moeten ingediend worden vóór 30 april van het jaar waarin de prijs wordt toegekend. De inzending bevat de studie, curriculum vitae en lijst van publicaties.

Artikel 7. De prijs wordt toegekend door de betrokken Academie of door de Klasse van Natuurwetenschappen op voorstel van een bijzondere beoordelingscommissie.

Artikel 8. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het Fonds is de bestuurscommissie van de betrokken Academie bevoegd.

Artikel 10. Wordt de prijs niet toegekend, dan wordt het bedrag ervan voorbehouden tot de eerstvolgende periode voor de betrokken Academie.

Uitvoeringsreglement


Laureaten