Fondsprijzen

De Fondsprijzen en navorsingskredieten zijn prijzen die voortkomen uit de legaten die aan de Academie werden toevertrouwd.

Documenten: inschrijvingsformulier
inschrijvingsformulier
terug naar overzicht

Toelage van het Octaaf CALLEBAUTFONDS

Navorsingskrediet voor onderzoek op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.
how to catch a cheat read husband cheated
how to catch a cheat looking to cheat husband cheated
wifes who cheat dating for married when a husband cheats
how women cheat why do wife cheat open
women who love to cheat link how to tell if wife has cheated
women who love to cheat link how to tell if wife has cheated
why are women unfaithful why do wifes cheat married men having affairs
free cell spy app click mobile phone monitoring software for android
women wanting to cheat nexwebsites.com i want my wife to cheat
My husband cheated on me adventureswithtravisandpresley.com why people cheat
my wife cheated on me now what do i do thesailersweb.com why do i want to cheat on my wife
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat on wife how married men cheat why do wifes cheat
why women cheat on their husband boomasontennis.com will my wife cheat again
why women cheat on men unfaithful husband cheat on my wife
why women cheat on men link cheat on my wife
reasons why women cheat on their husbands link percent of women that cheat
dating for married men open married cheaters
what to do when husband cheats what makes a husband cheat women looking to cheat
kaltens sex stories astrobix.com free stories of wemen and dog sex
grown women and their fathers who have consenual sex stories blog.msafdel.ir sex stories in hindi
levitra 40mg go sildenafil citrate 100mg
prescription coupon card read viagra discount coupon
free prescription cards discount gallaghermalpractice.com coupons for viagra 2016
abortion 12 weeks http://abortionpill-online.com/ scraping the lining of the uterus
linzess patient assistance generic bystolic alternative
information on abortion website-knowledge.com home abortion remedies
gabapentin effects in detail gabapentin effects in detail gabapentin effects in detail
drug coupon card link discount card prescription
kamagra super kamagra vélemények kamagra jelly
metronidazol metronidazole metronidazole encephalopathy
free shipping coupon codes coupon sites printable coupon sites
post abortion care blog.lesenka.com where to do abortion
free discount prescription cards prescription savings card coupon prescription
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
deadline: 30-04-2018
eerste opening: 1982
waarde: € 7500
periode: driejaarlijks

Algemeen reglement

Artikel 1. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten aanvaardt de schenking van één miljoen vijfhonderdduizend frank (+/- 37.200 EUR), waaraan geen lasten verbonden zijn. Dit bedrag kan aangevuld worden.

Artikel 2. Ter gelegenheid van de in Artikel 1 vermelde schenking, wordt een Octaaf Callebautfonds gesticht ter bevordering van de studie en het onderzoek op het gebied van kwaliteitsvoeding en meer algemeen ter verbetering van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.

Artikel 3. De besteding geschiedt door de Klasse der Natuurwetenschappen op voorstel van een bestendige commissie bestaande uit vier leden van de Klasse der Natuurwetenschappen, waartoe van rechtswege de medestichter, M. D'Hont, behoort. Zij wordt bijgestaan door de vast secretaris van de Academie.

Artikel 4. De samenstelling van de bestendige commissie zal elk jaar in het Jaarboek verschijnen.

Artikel 5. De Klasse der Natuurwetenschappen zal een ontwerp van reglement betreffende het toekennen van de besteding uitwerken, in overeenstemming met de inzichten van de schenkers.

Artikel 6. Alle onvoorziene gevallen aangaande de prijs worden door de Klasse der Natuurwetenschappen geregeld op voorstel van de onder Artikel 3 vermelde commissie.

Artikel 7. Voor alle andere onvoorziene gevallen betreffende het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten bevoegd.
married men who have affairs dating for married why do husband cheat
married men who have affairs dating for married why do husband cheat
husbands who cheat my husband cheated with a man what makes a husband cheat
what causes women to cheat link wife cheated
what causes women to cheat open wife cheated
what happens after an abortion dilation and curettage instruments abortion clinics in san diego
information about abortions bad abortion stories ways to terminate early pregnancy
My husband cheated on me link why people cheat
women wanting to cheat so your wife cheated how to make your wife cheat
i had a dream i cheated on my boyfriend blog.perecruit.com i cheated on my boyfriend but i love him
my wife cheated now what click when married men cheat
reasons wives cheat on their husbands why wives cheat on husbands why do women cheat on their husbands
what to do when husband cheats open women looking to cheat
what to do when husband cheats link women looking to cheat
adult stories site hot sex stories of tamilnadu
imitrex 100mg kalvikkalam.com thyroxine 25mcg
prescription coupon card read viagra discount coupon
prescription coupon card click viagra discount coupon
free coupon for viagra viagra coupon code discount card for prescription drugs
linzess patient assistance generic bystolic alternative
drug coupon card printable coupons for cialis discount card prescription
jasmine warpedfish.co.uk jasmine pilchard-gosnell
lithium batterijen link lithiumcarbonaat
free shipping coupon codes coupon sites printable coupon sites
post abortion care blog.lesenka.com where to do abortion
post abortion care blog.lesenka.com where to do abortion
free discount prescription cards prescription savings card coupon prescription
coupons for cialis 2016 cialis coupons printable cialis manufacturer coupon

Uitvoeringsreglement

Artikel 1. De Octaaf Callebautprijs is bestemd om belangrijk oorspronkelijk werk te bekronen op het gebied van de kwaliteitsvoeding, en meer algemeen van de voedingsomstandigheden ook in de derde wereld.

Artikel 2. Deze prijs omvat twee luiken: de gewone prijs kan om de twee jaar toegekend worden voor een studie die betrekking heeft op het in artikel 1 vermelde domein; de prijs zal eventueel voor de eerste maal in 1982 worden toegekend. Daarnaast kan om de drie jaar een onderzoekskrediet worden toegekend met het oog op navorsing op het hoger aangeduid terrein.

Artikel 3. Voor de tweejaarlijkse prijs komen in aanmerking, ofwel onuitgegeven studies, die in het geval van bekroning eventueel door de Academie zullen uitgegeven worden, ofwel studies die in de loop van het voorafgaand tijdvak in druk zijn verschenen.

Artikel 4. De ingezonden onuitgegeven werken moeten in het Nederlands of in het Engels opgesteld zijn: naargelang de gekozen taal moet er een uitvoerige samenvatting in de andere taal aan toegevoegd worden. De reeds in druk verschenen werken dienen ofwel in het Nederlands, ofwel in het Engels te zijn opgesteld.

Artikel 5. Werken waaraan reeds een prijs werd toegekend, komen niet in aanmerking.

Artikel 6. De tweejaarlijkse prijs en het onderzoekskrediet kunnen worden toegekend aan aanvragers van gelijk welke nationaliteit.

Artikel 7. Het bedrag van de tweejaarlijkse prijs wordt vastgesteld op minstens 1.250 EUR. Het navorsingkrediet zal minstens 7.500 EUR bedragen. De toegekende bedragen kunnen niet verdeeld worden. Hogere opbrengst van het kapitaal wordt bij het kapitaal gevoegd. Worden de prijs of de toelage niet toegekend, dan wordt het bedrag ervan voorbehouden tot de eerstvolgende periode, op het einde waarvan eventueel twee prijzen of toelagen toegekend worden. Zo er dan slechts één kandidaat bekroond wordt, wordt het bedrag van voorgaande periode bij het kapitaal gevoegd.

Artikel 8. De prijs en de toelage worden toegekend door de Klasse der Natuurwetenschappen op voorstel van een door haar aangestelde commissie. Deze zal in de maand oktober van het jaar waarin een prijs of toelage wordt toegekend, haar voorstel aan de Klasse der Natuurwetenschappen mededelen.

Artikel 9. De aangeboden werken voor het bekomen van de tweejaarlijkse prijs moeten uiterlijk op 30 april (*) van het jaar waarin de prijs kan toegekend worden bij de vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel worden ingediend met de vermelding: "voor de Octaaf Callebautprijs". Hetzelfde geldt voor de aanvraag tot het bekomen van het navorsingkrediet: deze aanvraag, voorzien van het nodige verantwoordingdossier (curriculum vitae, publicaties, omschrijving van het project), moet eveneens tegen 30 april (*) van het jaar van eventuele toekenning bij het hoger vermelde adres worden ingediend.

Artikel 10. De aangeboden werken voor het bekronen van de tweejaarlijkse prijs moeten in drie eensluidende exemplaren (+ illustraties en figuren) ingestuurd worden. De onuitgegeven studies moeten getypt zijn.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen met betrekking tot de prijs of de navorsingtoelage worden na verslag van de commissie, door de Klasse der Natuurwetenschappen geregeld.

Artikel 12. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds is de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten van België bevoegd.(*) Beslissing Raad van Bestuur dd. 6 september 1991.
wifes who cheat reason why husband cheat when a husband cheats
click here looking to cheat read here
read all wives cheat redirect
go how many women cheat on husbands all wives cheat
pregnancy questions how abortions are done what happens in an abortion
free cell spy app cell phone spy apps mobile phone monitoring software for android
what is infidelity go how many men have affairs
women wanting to cheat nexwebsites.com i want my wife to cheat
My husband cheated on me adventureswithtravisandpresley.com why people cheat
women wanting to cheat do you cheat on your wife how to make your wife cheat
cheated on my boyfriend blog.gobiztech.com i found out my boyfriend cheated on me
women who cheat on husbands thesailersweb.com married cheaters
why women cheat on their husband open will my wife cheat again
why women cheat on men unfaithful husband cheat on my wife
reasons why women cheat on their husbands link percent of women that cheat
dating for married men open married cheaters
what to do when husband cheats open women looking to cheat
I cheated on my wife prashanthiblog.com affairs with married men
walgreens pharmacy coupon blog.bizplatform.co walgreens coupon photo code
rx discount pharmacy open rx prescription coupons
walgreens photo online wrightcontractingsi.com walgreens photo promo code
printable coupons for viagra go coupons for prescriptions
imitrex 100mg read thyroxine 25mcg
proscar 5mg vardenafil valtrex 1g
thyroxine bottle blog.toolroom.at azithromycin 500mg
levitra 40mg f6finserve.com sildenafil citrate 100mg
discount prescription drug card click manufacturer coupons for prescription drugs
lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters
lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters lisinopril and eye floaters
free discount prescription cards discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
how much do abortions cost how to get abortion pill partial birth abortion
information on abortion website-knowledge.com home abortion remedies
kamagra super kamagra vélemények kamagra jelly
jasmine warpedfish.co.uk jasmine pilchard-gosnell
free shipping coupon codes coupon sites printable coupon sites
cialis coupons from manufacturer dimaka.com cialis coupon card

Laureaten

1989: R. De Schrijver en J. Delcour

Studie van nutritionele implicaties in verband met lipidemetabolisme en benutting van mineralen bij toevoegen van voedingsvezels aan brood