Artificiële intelligentie - studiedag & debat

Debat

19-09-2017

Paleis der Academiën, Brussel

Artificiële intelligentie

In het kader van de formulering van een Standpunt over Artificiële Intelligentie organiseert de KVAB een studiedag met debat op 19 september, van 10u tot 18u. Tijdens vier sessies (twee voor en twee na de middag) onderzoeken we de toekomst van artificiële intelligentie in Vlaanderen en Europa.

Sessie 1: Opportuniteiten van AI

Wat is artificiële intelligentie? Wat is het verschil tussen kennis-gebaseerde en 'machine learning' benaderingen? Tijdens deze sessie onderzoeken we de enorme impact op en potentieel voor de industrie.  We brengen in kaart wat in Vlaanderen gebeurt op vlak van opleiding, onderzoek en toepassing.

Sessie 2: Risico's van AI

Wat zijn de beperkingen en problemen bij (premature) toepassingen van AI? We kijken naar de Europese richtlijnen en of die wel realistisch toepasbaar zijn, en naar gedragscodes die zijn voorgesteld vanuit het vakgebied zelf. We gaan ook na wat soort van onderzoek er aan de gang is om het hoofd te bieden aan de kwalijke neven-effecten van AI toepassingen, zoals gebrek aan verklaringen voor een beslissing van een AI systeem of onduidelijkheden over juridische verantwoordelijkheid,

Sessie 3: Stimulansen voor AI onderzoek en ontwikkeling

Wat gebeurt er in Vlaanderen, in onze buurlanden en op Europees vlak? Kunnen wij in Europa nog concurreren met de Verenigde Staten en China waar massale middelen aan AI besteed worden? Wat is het risico en de kost voor onze welvaart om deze technologische ontwikkeling niet ten volle bij ons te laten ontplooien?

Sessie 4: Verwachtingen en limieten van AI

Science fiction films en literatuur genereren dikwijls (te) hoge verwachtingen in de mogelijkheden van technologie of wanneer die gerealiseerd zullen zijn. Wat kunnen we dan echt verwachten? Wat gaat de toekomst echt brengen? Zijn er fundamentele limieten aan AI? Wat zal de impact zijn op onze maatschappij, niet alleen economisch maar ook in termen van wereld en mensbeelden?

Gedetailleerd programma & lijst sprekers volgen binnenkort.